کلاس Programming Challenges

ویدئوهای آموزشی کلاس Programming Challenges شامل مباحث الگوریتم‌ها، ساختمان داده‌ها و ریاضیات محاسباتی

✤    ۱۱ اسفند ۱۳۹۵

کتاب Programming Challenges: The Programming Contest Training Manual اثر Steven Skiena و Miguel Revilla یکی از کتاب‌های مناسب تمرین گام به گام برای شرکت در مسابقات برنامه‌نویسی‌ای همچون المپیاد کامپیوتر و ACM-ICPC است. این کتاب مورد تایید UVa Online Judge بوده و تمام سوالات تمرینی کتاب نیز از این مخزن است.

  

کتاب Programming Challenges

  

مجموعه ویدئوهای کلاس درس Programming Challenges در دانشگاه Hong Kong University of Science and Technology با تدریس نویسنده این کتاب و منطبق با فصل‌ها و تمرینات آن، به صورت رایگان در اختیار عموم قرار گرفته است:

جلسه اول: مقدمه

جلسه دوم: مقدمه - حل مسئله

جلسه سوم: ساختمان داده‌ها

جلسه چهارم: ساختمان داده‌ها - حل مسئله

جلسه پنجم: رشته‌ها

جلسه ششم: رشته‌ها - حل مسئله

جلسه هفتم: مرتب‌سازی

جلسه هشتم: مرتب‌سازی - حل مسئله

جلسه نهم: حساب و جبر

جلسه دهم: حساب و جبر - حل مسئله

جلسه یازدهم: ترکیبیات

جلسه دوازدهم: ترکیبیات - حل مسئله

جلسه سیزدهم: نظریه اعداد

جلسه چهاردهم: نظریه اعداد - حل مسئله

جلسه پانزدهم: روش عقب‌گرد

جلسه شانزدهم: روش عقب‌گرد - حل مسئله

جلسه هفدهم: پیمایش گراف

جلسه هجدهم: پیمایش گراف - حل مسئله

جلسه نوزدهم: الگوریتم‌های گراف

جلسه بیستم: الگوریتم‌های گراف - حل مسئله

جلسه بیست و یکم: برنامه‌نویسی پویا

جلسه بیست و دوم: برنامه‌نویسی پویا - حل مسئله

جلسه بیست و سوم: هندسه

جلسه بیست و چهارم: هندسه  - حل مسئله

جلسه بیست و پنجم: هندسه محاسباتی

جلسه بیست و ششم: هندسه محاسباتی - حل مسئله


تا کنون ۱ امتیاز ثبت شده
نوشته لایک نداشت؟
 
به اشتراک گذاری نوشته

algs.ir/spcvideo

اشتراک‌گذاری در LinkedIn     اشتراک‌گذاری در Twitter     ارسال با Telegram


نام: *  

پست الکترونیک (محرمانه):

پیام: *