الگوریتمستان

یادداشت‌های یک معلم علاقه‌مند به نوشتن از آنچه آموخته و یاد می‌دهد
 

الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا

✤    مسئله Column Addition
           #مسئله‌های الگوریتمی #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #مسئله‌ی کوله‌پشتی 
بررسی مسئله Column Addition، از سوالات مسابقه برنامه‌نویسی ACM-ICPC 2017 سایت تهران
✤    مسئله انتخابات
           #مسئله‌های الگوریتمی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #مسئله‌ی کوله‌پشتی 
بررسی مسئله انتخابات، از سوالات مسابقه برنامه‌نویسی ACM-ICPC 2016 سایت تهران
✤    مسئله اعداد اردوش
           #مسئله‌های الگوریتمی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #الگوریتم دایکسترا #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #الگوریتم‌های حریصانه #پیمایش گراف #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #جستجوی اول سطح 
بررسی مسئله اعداد اردوش (Erdos Numbers) یا فاصله همکاری اردوش از سوالات آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی موجود در کتاب Programming Challenges و وبسایت UVa Online Judge
✤    الگوریتم فلوید-وارشال
           #الگوریتم #آموزش الگوریتم #الگوریتم فلوید-وارشال #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #الگوریتم‌های گراف #الگوریتم‌های مسیریابی #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #پایتون 
آشنایی با الگوریتم فلوید-وارشال برای یافتن کوتاهترین مسیرهای گراف با قطعه کد نمونه به زبان‌های برنامه‌نویسی ++C و Python
✤    محاسبه ضرایب دوجمله‌ای
           #محاسبات ریاضی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #آموزش الگوریتم #الگوریتم‌های بازگشتی #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه 
بررسی روش‌های مختلف محاسبه ضرایب دوجمله‌ای نیوتن یا ترکیب دو عدد با قطعه کد به زبان برنامه‌نویسی ++C
✤    ضرب زنجیره‌ای ماتریس‌ها
           #محاسبات ریاضی #آموزش الگوریتم #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #الگوریتم‌های حریصانه #ماتریس 
بحث در مورد ضرب زنجیره‌ای ماتریس‌ها و روش پیاده‌سازی الگوریتم پرانتزبندی بهینه آن با روش تقسیم و حل و روش برنامه‌نویسی پویا
✤    الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا
           #الگوریتم #آموزش الگوریتم #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #تکنیک‌های طراحی الگوریتم 
آشنایی با روش برنامه‌نویسی پویا (یا برنامه‌ریزی پویا، برنامه‌سازی پویا - Dynamic Programming) به عنوان یکی از روش‌های پر کاربرد طراحی الگوریتم برای حل بهینه مسائل با مثالی از محاسبه دنباله فیبوناچی