الگوریتمستان

یادداشت‌های یک معلم علاقه‌مند به نوشتن از آنچه آموخته و یاد می‌دهد
 

ساختمان داده

✤    پیمایش درخت دودویی
           #ساختمان داده #الگوریتم‌های بازگشتی #پیمایش گراف #درخت دودویی #سی‌پلاس‌پلاس 
بررسی روش‌های مختلف پیمایش درخت دودویی و پیاده‌سازی‌های بازگشتی و غیربازگشتی آنها به زبان برنامه‌نویسی ++C
✤    درخت جستجوی دودویی
           #ساختمان داده #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #درخت دودویی 
آشنایی با درخت جستجوی دودویی (Binary Search Tree) و عملیات جستجو و درج و حذف گره
✤    صف اولویت‌دار
           #ساختمان داده #صف 
آشنایی با صف اولویتی (Priority Queue)، کاربردها و نحوه پیاده‌سازی آن
✤    درخت Heap
           #ساختمان داده #درخت دودویی 
آشنایی با درخت Heap (هیپ، هرم یا کپه) به عنوان یکی از ساختمان های داده پرکاربرد و بررسی روش ساخت، درج گره و حذف گره و ارائه کد نمونه به زبان برنامه‌نویسی ++C
✤    لیست پیوندی
           #ساختمان داده 
بررسی مفهوم و روش پیاده‌سازی لیست پیوندی و توابع مرتبط آن به زبان برنامه‌نویسی ++C
✤    آرایه پویای دو بعدی در ++C
           #ساختمان داده #سی‌پلاس‌پلاس 
آموزش استفاده از آرایه پویای دو بعدی در زبان ++C