نوشته‌ها با برچسب ساختمان داده نوشته‌ها با برچسب ساختمان داده - الگوریتمستان الگوریتمستان الگوریتمستان
نوشته‌ها با برچسب «

ساختمان داده

»
✤   درخت جستجوی دودویی
آشنایی با درخت جستجوی دودویی (Binary Search Tree) و عملیات جستجو و درج و حذف گره
✤   صف اولویت‌دار
آشنایی با صف اولویتی (Priority Queue)، کاربردها و نحوه‌ی پیاده‌سازی آن
✤   درخت Heap
آشنایی با درخت Heap (هیپ، هرم یا کپه) به عنوان یکی از ساختمان های داده پرکاربرد و بررسی روش ساخت، درج گره و حذف گره و ارائه‌ی کد نمونه به زبان برنامه‌نویسی ++C
✤   لیست پیوندی
بررسی مفهوم و روش پیاده‌سازی لیست پیوندی و توابع مرتبط آن به زبان برنامه‌نویسی ++C
✤   آرایه پویای دو بعدی در ++C
آموزش استفاده از آرایه‌ی پویای دو بعدی در زبان ++C