یادداشت‌های یک معلم برنامه‌نویسی، حل مسئله، علم داده و یادگیری ماشین

 

ساختمان داده

پیمایش درخت دودویی
بررسی روش‌های مختلف پیمایش درخت دودویی و پیاده‌سازی‌های بازگشتی و غیربازگشتی آنها به زبان برنامه‌نویسی ++C
صف اولویت‌دار
آشنایی با صف اولویتی (Priority Queue)، کاربردها و نحوه پیاده‌سازی آن
لیست پیوندی
بررسی مفهوم و روش پیاده‌سازی لیست پیوندی و توابع مرتبط آن به زبان برنامه‌نویسی ++C
درخت جستجوی دودویی
آشنایی با درخت جستجوی دودویی (Binary Search Tree) و عملیات جستجو و درج و حذف گره
درخت Heap
آشنایی با درخت Heap (هیپ، هرم یا کپه) به عنوان یکی از ساختمان های داده پرکاربرد و بررسی روش ساخت، درج گره و حذف گره و ارائه کد نمونه به زبان برنامه‌نویسی ++C