الگوریتمستان

برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و حل مسئله‌های الگوریتمی

 
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.
نوشته‌ها با برچسب الگوریتم‌های مرتب‌سازی نوشته‌ها با برچسب الگوریتم‌های مرتب‌سازی - الگوریتمستان الگوریتمستان الگوریتمستان
نوشته‌ها با برچسب «

الگوریتم‌های مرتب‌سازی

»

مرتب‌سازی هرمی (Heap Sort) یکی از روش‌های مشهور مرتب‌سازی داده‌ها است که بر اساس خصوصیات درخت heap (هیپ، هرم یا کپه)  و عملکرد آن پیاده‌سازی شده است.

بر اساس تعریف درخت heap، در یک max-heap (یا min-heap) بزرگترین (یا کوچکترین) مقدار بین داده‌ها همواره در ریشه‌ی درخت قرار دارد. یافتن بزرگترین (یا کوچکترین) عنصر بین عناصر، هزینه‌ی ثابت ( Ө( 1 دارد. با حذف این عنصر از درخت، بزرگترین (یا کوچکترین) عنصر بعدی مجددا در ریشه قرار می‌گیرد. به این ترتیب با حذف متوالی عناصر درخت heap و درج آنها در محل جدید، یک آرایه‌ی مرتب‌شده‌ی نزولی (یا صعودی) به دست خواهد آمد.

ادامه ...

روش مرتب‌سازی ادغامی (Merge Sort) یک روش مرتب‌سازی مبتنی بر مقایسه‌ی عناصر با استفاده از روش تقسیم و غلبه است. این روش از مراحل بازگشتی زیر تشکیل یافته است:

1- آرایه را به دو زیرآرایه با اندازه‌ی تقریبا یکسان تقسیم کن.

2- دو زیرآرایه را به روش مرتب‌سازی ادغامی مرتب کن.

3- دو زیرآرایه‌ی مرتب‌شده را ادغام کن.

ادامه ...

روش مرتب‌سازی سریع (Quick Sort) یکی از الگوریتم‌های مشهور مرتب‌سازی داده‌ها است. این الگوریتم طی مراحل بازگشتی زیر یک روش تقسیم و غلبه برای مرتب کردن داده‌ها ارائه می‌نماید:

1- انتخاب عنصر محوری: یکی از عناصر آرایه به عنوان عنصر محوری (pivot) - به عنوان مثال عنصر اول - انتخاب می‌شود.

2- تقسیم آرایه: چینش عناصر آرایه به قسمی تغییر داده می‌شود که تمامی عناصر کوچکتر یا مساوی محور در سمت چپ آن و تمامی عناصر بزرگتر در سمت راست آن قرار بگیرند. این دو قسمت زیر آرایه‌های چپ و راست نامیده می‌شوند.

ادامه ...

روش مرتب‌سازی درجی (Insertion Sort) یکی از روش‌های مقدماتی مرتب‌سازی مبتنی بر مقایسه‌ی عناصر است که در مقایسه با روش‌های دیگر بیشتر مورد توجه قرار دارد.

قفسه‌ی کتابی را در نظر بگیرید که قصد دارید کتاب‌ها را بر اساس عنوان و به ترتیب حروف الفبا مرتب کنید. از یک سمت قفسه شروع به مرتب کردن می‌کنید. ابتدا کتاب دوم را با کتاب اول مقایسه کرده و در صورت لزوم جابجا می‌کنید. سپس کتاب سوم را از محل خود برداشته و در مقایسه با دو کتاب قبلی در محل مناسب قرار می‌دهید. به همین ترتیب کتاب‌های بعدی را نیز نسبت به کتاب‌های مرتب‌شده‌ی قبلی در محل مناسب درج می‌کنید تا به آخر قفسه برسید.

ادامه ...

روش مرتب‌سازی انتخابی (Selection Sort) یکی از روش‌های اولیه‌ی مرتب‌سازی بر اساس مقایسه‌ی عناصر است. این الگوریتم طی چند مرحله عناصر لیست را به صورت صعودی یا نزولی مرتب می‌کند. به این ترتیب که در هر مرحله با بررسی عناصر نامرتب، بزرگترین (یا کوچکترین) عنصر را پیدا کرده و به انتهای لیست منتقل می‌کند.

لیست اعداد زیر را در نظر بگیرید که باید به صورت صعودی (کوچک به بزرگ) مرتب شود:

  

2 8 4 1 7

ادامه ...

یکی از روش‌های مرتب‌سازی، روش مرتب‌سازی حبابی (Bubble Sort) است که به آن روش تعویض استاندارد (Standard Exchange) نیز می‌گویند. این روش شامل چند مرحله است که در هر مرحله یک عنصر از لیست به طور قطع در محل مناسب خود قرار می‌گیرد.

لیست زیر را در نظر بگیرید که می‌خواهیم به صورت صعودی (از کوچک به بزرگ) مرتب کنیم:

  

4  3  8  1  6  2

  

ادامه ...

الگوریتمستان در تلگرام

   

 

پیوند کوتاه:
»  دوره‌ی طراحی و تحلیل الگوریتم دانشگاه استنفورد
ویدئوهای آموزشی دوره‌ی Algorithms: Design and Analysis دانشگاه استنفورد با زیرنویس انگلیسی
برچسب‌ها
#آمادگی المپیاد کامپیوتر #تمرین طراحی الگوریتم #الگوریتم‌های عقبگرد #ساختمان داده #مسابقات برنامه‌نویسی ACM #ترجمه‌ی فارسی سوالات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های مسیریابی #نمونه سوال فارسی مسابقات برنامه‌نویسی #کتاب الکترونیکی #مسابقات برنامه‌نویسی #سوالات UVa Online Judge #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #درخت پوشا #الگوریتم‌های بازگشتی #حل مسئله‌‌ی الگوریتمی #ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge #جستجوی اول عمق #تمرین المپیاد کامپیوتر #الگوریتم فلوید-وارشال #الگوریتم‌های حریصانه #برنامه‌نویسی #آمادگی مسابقه برنامه‌نویسی #حل سوالات مسابقات برنامه‌نویسی #وبلاگ #صف #نمونه سوال فارسی مسابقه‌ی ACM #ویدئوی آموزشی #آموزش ساختمان داده‌ها #منبع آموزشی #درخت‌ها #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #ترجمه‌ی فارسی سوالات ACM #مسابقه برنامه‌نویسی #پیمایش گراف #نمونه سوال مسابقه ACM #نمونه سوال فارسی مسابقات ACM #کتابخانه قالب استاندارد ++C #مسأله‌های برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های گراف #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #مسئله‌ی کوله‌پشتی #مسابقه برنامه نویسی #دانلود کتاب #کتاب الگوریتم #آموزش برنامه‌نویسی ++C #ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges #تمرین مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام #سوالات چالشی برنامه‌نویسی #حل سوالات UVa Online Judge #جستجوی اول سطح #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #سوالات مسابقات ACM-ICPC #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #ماتریس #سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان #Python #گراف #محاسبات ریاضی #نکات برنامه‌نویسی #آموزش طراحی الگوریتم #آموزش الگوریتم #معرفی وب‌سایت #حل سوالات ACM-ICPC #برنامه‌نویسی ++C #حل سوالات Timus Online Judge #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی #مسئله‌های برنامه‌نویسی #مسئله‌های الگوریتمی #مسأله‌های الگوریتمی #آمادگی مسابقه ACM #الگوریتم دایکسترا #الگوریتم #نمونه سوالات مسابقه برنامه‌نویسی #سوالات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های مرتب‌سازی