الگوریتمستان

برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و حل مسئله‌های الگوریتمی

 
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.
نوشته‌ها با برچسب الگوریتم‌های مرتب‌سازی نوشته‌ها با برچسب الگوریتم‌های مرتب‌سازی - الگوریتمستان الگوریتمستان الگوریتمستان
نوشته‌ها با برچسب «

الگوریتم‌های مرتب‌سازی

»

مرتب‌سازی هرمی (Heap Sort) یکی از روش‌های مشهور مرتب‌سازی داده‌ها است که بر اساس خصوصیات درخت heap (هیپ، هرم یا کپه)  و عملکرد آن پیاده‌سازی شده است.

بر اساس تعریف درخت heap، در یک max-heap (یا min-heap) بزرگترین (یا کوچکترین) مقدار بین داده‌ها همواره در ریشه‌ی درخت قرار دارد. یافتن بزرگترین (یا کوچکترین) عنصر بین عناصر، هزینه‌ی ثابت ( Ө( 1 دارد. با حذف این عنصر از درخت، بزرگترین (یا کوچکترین) عنصر بعدی مجددا در ریشه قرار می‌گیرد. به این ترتیب با حذف متوالی عناصر درخت heap و درج آنها در محل جدید، یک آرایه‌ی مرتب‌شده‌ی نزولی (یا صعودی) به دست خواهد آمد.

ادامه ...

روش مرتب‌سازی ادغامی (Merge Sort) یک روش مرتب‌سازی مبتنی بر مقایسه‌ی عناصر با استفاده از روش تقسیم و غلبه است. این روش از مراحل بازگشتی زیر تشکیل یافته است:

1- آرایه را به دو زیرآرایه با اندازه‌ی تقریبا یکسان تقسیم کن.

2- دو زیرآرایه را به روش مرتب‌سازی ادغامی مرتب کن.

3- دو زیرآرایه‌ی مرتب‌شده را ادغام کن.

ادامه ...

روش مرتب‌سازی سریع (Quick Sort) یکی از الگوریتم‌های مشهور مرتب‌سازی داده‌ها است. این الگوریتم طی مراحل بازگشتی زیر یک روش تقسیم و غلبه برای مرتب کردن داده‌ها ارائه می‌نماید:

1- انتخاب عنصر محوری: یکی از عناصر آرایه به عنوان عنصر محوری (pivot) - به عنوان مثال عنصر اول - انتخاب می‌شود.

2- تقسیم آرایه: چینش عناصر آرایه به قسمی تغییر داده می‌شود که تمامی عناصر کوچکتر یا مساوی محور در سمت چپ آن و تمامی عناصر بزرگتر در سمت راست آن قرار بگیرند. این دو قسمت زیر آرایه‌های چپ و راست نامیده می‌شوند.

ادامه ...

روش مرتب‌سازی درجی (Insertion Sort) یکی از روش‌های مقدماتی مرتب‌سازی مبتنی بر مقایسه‌ی عناصر است که در مقایسه با روش‌های دیگر بیشتر مورد توجه قرار دارد.

قفسه‌ی کتابی را در نظر بگیرید که قصد دارید کتاب‌ها را بر اساس عنوان و به ترتیب حروف الفبا مرتب کنید. از یک سمت قفسه شروع به مرتب کردن می‌کنید. ابتدا کتاب دوم را با کتاب اول مقایسه کرده و در صورت لزوم جابجا می‌کنید. سپس کتاب سوم را از محل خود برداشته و در مقایسه با دو کتاب قبلی در محل مناسب قرار می‌دهید. به همین ترتیب کتاب‌های بعدی را نیز نسبت به کتاب‌های مرتب‌شده‌ی قبلی در محل مناسب درج می‌کنید تا به آخر قفسه برسید.

ادامه ...

روش مرتب‌سازی انتخابی (Selection Sort) یکی از روش‌های اولیه‌ی مرتب‌سازی بر اساس مقایسه‌ی عناصر است. این الگوریتم طی چند مرحله عناصر لیست را به صورت صعودی یا نزولی مرتب می‌کند. به این ترتیب که در هر مرحله با بررسی عناصر نامرتب، بزرگترین (یا کوچکترین) عنصر را پیدا کرده و به انتهای لیست منتقل می‌کند.

لیست اعداد زیر را در نظر بگیرید که باید به صورت صعودی (کوچک به بزرگ) مرتب شود:

  

2 8 4 1 7

ادامه ...

یکی از روش‌های مرتب‌سازی، روش مرتب‌سازی حبابی (Bubble Sort) است که به آن روش تعویض استاندارد (Standard Exchange) نیز می‌گویند. این روش شامل چند مرحله است که در هر مرحله یک عنصر از لیست به طور قطع در محل مناسب خود قرار می‌گیرد.

لیست زیر را در نظر بگیرید که می‌خواهیم به صورت صعودی (از کوچک به بزرگ) مرتب کنیم:

  

4  3  8  1  6  2

  

ادامه ...

الگوریتمستان در تلگرام

   

 

پیوند کوتاه:
»  دوره‌ی طراحی و تحلیل الگوریتم دانشگاه استنفورد
ویدئوهای آموزشی دوره‌ی Algorithms: Design and Analysis دانشگاه استنفورد با زیرنویس انگلیسی
برچسب‌ها
#مسابقه برنامه‌نویسی #آموزش الگوریتم #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #آموزش برنامه‌نویسی ++C #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #محاسبات ریاضی #معرفی وب‌سایت #حل مسئله‌‌ی الگوریتمی #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #ساختمان داده #مسئله‌ی کوله‌پشتی #الگوریتم دایکسترا #ماتریس #حل سوالات UVa Online Judge #ترجمه‌ی فارسی سوالات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های مسیریابی #درخت‌ها #ترجمه‌ی فارسی سوالات ACM #آمادگی مسابقه ACM #وبلاگ #حل سوالات ACM-ICPC #سوالات چالشی برنامه‌نویسی #درخت پوشا #کتاب الگوریتم #صف #سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان #کتابخانه قالب استاندارد ++C #تمرین المپیاد کامپیوتر #الگوریتم‌های گراف #الگوریتم‌های عقبگرد #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی #نکات برنامه‌نویسی #برنامه‌نویسی ++C #حل سوالات مسابقات برنامه‌نویسی #جستجوی اول عمق #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #الگوریتم فلوید-وارشال #نمونه سوال فارسی مسابقه‌ی ACM #مسابقات برنامه‌نویسی ACM #جستجوی اول سطح #نمونه سوال فارسی مسابقات ACM #سوالات مسابقات ACM-ICPC #نمونه سوال فارسی مسابقات برنامه‌نویسی #سوالات برنامه‌نویسی #ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge #پیمایش گراف #سوالات UVa Online Judge #کتاب الکترونیکی #تمرین طراحی الگوریتم #الگوریتم #برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #مسئله‌های برنامه‌نویسی #نمونه سوالات مسابقه برنامه‌نویسی #آموزش ساختمان داده‌ها #گراف #حل سوالات Timus Online Judge #مسأله‌های برنامه‌نویسی #مسئله‌های الگوریتمی #مسأله‌های الگوریتمی #نمونه سوال مسابقه ACM #مسابقه برنامه نویسی #الگوریتم‌های حریصانه #تمرین مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام #آمادگی مسابقه برنامه‌نویسی #ویدئوی آموزشی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #مسابقات برنامه‌نویسی #ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges #آموزش طراحی الگوریتم #منبع آموزشی #الگوریتم‌های بازگشتی #دانلود کتاب