الگوریتمستان

برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و حل مسئله‌های الگوریتمی

 
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.
نوشته‌ها با برچسب الگوریتم‌های مرتب‌سازی نوشته‌ها با برچسب الگوریتم‌های مرتب‌سازی - الگوریتمستان الگوریتمستان الگوریتمستان
نوشته‌ها با برچسب «

الگوریتم‌های مرتب‌سازی

»

مرتب‌سازی هرمی (Heap Sort) یکی از روش‌های مشهور مرتب‌سازی داده‌ها است که بر اساس خصوصیات درخت heap (هیپ، هرم یا کپه)  و عملکرد آن پیاده‌سازی شده است.

بر اساس تعریف درخت heap، در یک max-heap (یا min-heap) بزرگترین (یا کوچکترین) مقدار بین داده‌ها همواره در ریشه‌ی درخت قرار دارد. یافتن بزرگترین (یا کوچکترین) عنصر بین عناصر، هزینه‌ی ثابت ( Ө( 1 دارد. با حذف این عنصر از درخت، بزرگترین (یا کوچکترین) عنصر بعدی مجددا در ریشه قرار می‌گیرد. به این ترتیب با حذف متوالی عناصر درخت heap و درج آنها در محل جدید، یک آرایه‌ی مرتب‌شده‌ی نزولی (یا صعودی) به دست خواهد آمد.

ادامه ...

روش مرتب‌سازی ادغامی (Merge Sort) یک روش مرتب‌سازی مبتنی بر مقایسه‌ی عناصر با استفاده از روش تقسیم و غلبه است. این روش از مراحل بازگشتی زیر تشکیل یافته است:

1- آرایه را به دو زیرآرایه با اندازه‌ی تقریبا یکسان تقسیم کن.

2- دو زیرآرایه را به روش مرتب‌سازی ادغامی مرتب کن.

3- دو زیرآرایه‌ی مرتب‌شده را ادغام کن.

ادامه ...

روش مرتب‌سازی سریع (Quick Sort) یکی از الگوریتم‌های مشهور مرتب‌سازی داده‌ها است. این الگوریتم طی مراحل بازگشتی زیر یک روش تقسیم و غلبه برای مرتب کردن داده‌ها ارائه می‌نماید:

1- انتخاب عنصر محوری: یکی از عناصر آرایه به عنوان عنصر محوری (pivot) - به عنوان مثال عنصر اول - انتخاب می‌شود.

2- تقسیم آرایه: چینش عناصر آرایه به قسمی تغییر داده می‌شود که تمامی عناصر کوچکتر یا مساوی محور در سمت چپ آن و تمامی عناصر بزرگتر در سمت راست آن قرار بگیرند. این دو قسمت زیر آرایه‌های چپ و راست نامیده می‌شوند.

ادامه ...

روش مرتب‌سازی درجی (Insertion Sort) یکی از روش‌های مقدماتی مرتب‌سازی مبتنی بر مقایسه‌ی عناصر است که در مقایسه با روش‌های دیگر بیشتر مورد توجه قرار دارد.

قفسه‌ی کتابی را در نظر بگیرید که قصد دارید کتاب‌ها را بر اساس عنوان و به ترتیب حروف الفبا مرتب کنید. از یک سمت قفسه شروع به مرتب کردن می‌کنید. ابتدا کتاب دوم را با کتاب اول مقایسه کرده و در صورت لزوم جابجا می‌کنید. سپس کتاب سوم را از محل خود برداشته و در مقایسه با دو کتاب قبلی در محل مناسب قرار می‌دهید. به همین ترتیب کتاب‌های بعدی را نیز نسبت به کتاب‌های مرتب‌شده‌ی قبلی در محل مناسب درج می‌کنید تا به آخر قفسه برسید.

ادامه ...

روش مرتب‌سازی انتخابی (Selection Sort) یکی از روش‌های اولیه‌ی مرتب‌سازی بر اساس مقایسه‌ی عناصر است. این الگوریتم طی چند مرحله عناصر لیست را به صورت صعودی یا نزولی مرتب می‌کند. به این ترتیب که در هر مرحله با بررسی عناصر نامرتب، بزرگترین (یا کوچکترین) عنصر را پیدا کرده و به انتهای لیست منتقل می‌کند.

لیست اعداد زیر را در نظر بگیرید که باید به صورت صعودی (کوچک به بزرگ) مرتب شود:

  

2 8 4 1 7

ادامه ...

یکی از روش‌های مرتب‌سازی، روش مرتب‌سازی حبابی (Bubble Sort) است که به آن روش تعویض استاندارد (Standard Exchange) نیز می‌گویند. این روش شامل چند مرحله است که در هر مرحله یک عنصر از لیست به طور قطع در محل مناسب خود قرار می‌گیرد.

لیست زیر را در نظر بگیرید که می‌خواهیم به صورت صعودی (از کوچک به بزرگ) مرتب کنیم:

  

4  3  8  1  6  2

  

ادامه ...

الگوریتمستان در تلگرام

   

 

پیوند کوتاه:
»  دوره‌ی طراحی و تحلیل الگوریتم دانشگاه استنفورد
ویدئوهای آموزشی دوره‌ی Algorithms: Design and Analysis دانشگاه استنفورد با زیرنویس انگلیسی
برچسب‌ها
#کتاب مسابقات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #نمونه سوالات مسابقه برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های گراف #برنامه‌نویسی #منبع آموزشی #سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان #مسابقات برنامه‌نویسی ACM #آموزش برنامه‌نویسی ++C #مسابقه برنامه نویسی #ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge #آموزش ساختمان داده‌ها #وبلاگ #الگوریتم‌های مسیریابی #حل سوالات UVa Online Judge #کتابخانه قالب استاندارد ++C #الگوریتم #الگوریتم‌های حریصانه #صف #تمرین مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام #نمونه سوال مسابقه ACM #مسئله‌های الگوریتمی #حل سوالات ACM-ICPC #جستجوی اول سطح #درخت پوشا #حل سوالات مسابقات برنامه‌نویسی #جستجوی اول عمق #تمرین طراحی الگوریتم #برنامه‌نویسی ++C #کتاب الکترونیکی #معرفی وب‌سایت #آموزش طراحی الگوریتم #حل مسئله‌‌ی الگوریتمی #حل سوالات Timus Online Judge #تمرین المپیاد کامپیوتر #الگوریتم‌های بازگشتی #آمادگی مسابقه برنامه‌نویسی #مسأله‌های الگوریتمی #آمادگی مسابقه ACM #ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges #سوالات چالشی برنامه‌نویسی #ماتریس #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #ساختمان داده #ویدئوی آموزشی #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #مسابقه برنامه‌نویسی #نمونه سوال فارسی مسابقات ACM #دانلود کتاب #الگوریتم فلوید-وارشال #سوالات مسابقات ACM-ICPC #کتاب الگوریتم #سوالات برنامه‌نویسی #ترجمه‌ی فارسی سوالات برنامه‌نویسی #نمونه سوال فارسی مسابقات برنامه‌نویسی #مسابقات برنامه‌نویسی #درخت‌ها #الگوریتم دایکسترا #مسئله‌های برنامه‌نویسی #پیمایش گراف #Python #آموزش الگوریتم #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #سوالات UVa Online Judge #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #الگوریتم‌های عقبگرد #گراف #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #نکات برنامه‌نویسی #مسئله‌ی کوله‌پشتی #محاسبات ریاضی #ترجمه‌ی فارسی سوالات ACM #آمادگی المپیاد کامپیوتر #نمونه سوال فارسی مسابقه‌ی ACM #مسأله‌های برنامه‌نویسی