الگوریتمستان

برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و حل مسئله‌های الگوریتمی

 
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.
نوشته‌ها با برچسب الگوریتم‌های گراف نوشته‌ها با برچسب الگوریتم‌های گراف - الگوریتمستان الگوریتمستان الگوریتمستان
نوشته‌ها با برچسب «

الگوریتم‌های گراف

»

الگوریتم جستجوی اول عمق (Depth First Search - DFS) الگوریتمی مشابه الگوریتم جستجوی اول سطح (BFS) برای پیمایش گراف است. این دو الگوریتم خواص و کاربردهای مشترک بسیاری دارند و تفاوت اصلی در این است که در هر تکرار الگوریتم DFS تنها یکی از گره‌های مجاور گره پردازش شده برای مرحله‌ی بعد انتخاب می‌شود. به این ترتیب، الگوریتم DFS به جای صف از یک پشته برای مشخص کردن مسیر پیمایش استفاده می‌کند.

ادامه ...

الگوریتم فلوید-وارشال (Floyd-Warshall) یک الگوریتم مبتنی بر روش برنامه‌نویسی پویا برای محاسبه‌ی کوتاهترین مسیر بین هر دو جفت گره گراف‌های وزن‌دار است. دو الگوریتم رایج دایکسترا و بلمن-فورد روش‌های محاسبه‌ی کوتاهترین مسیر از مبدأ ثابت هستند که در صورت تکرار آنها به ازای هر گره عملکردی همانند الگوریتم فلوید-وارشال دارند. اما این الگوریتم ویژگی‌هایی دارد که آن را برجسته می‌کند:

ادامه ...

الگوریتم پیمایش اول سطح یا جستجوی اول سطح (Breadth First Search - BFS) از جمله الگوریتم‌های مشهور پیمایش و جستجوی گراف است که در حل مسائل الگوریتمی و هوش مصنوعی کاربرد دارد. این الگوریتم برای پیمایش و جستجوی گراف از یک صف برای نگهداری ترتیب جستجو استفاده می‌کند.

الگوریتم BFS با وارد کردن گره مبدأ به صف پردازش شروع شده و تا خالی نشدن این صف مراحل زیر را تکرار می‌شود:

1- عنصر جلوی صف را به عنوان گره جاری انتخاب و از صف حذف کن.

2- گره جاری را پردازش کن.

ادامه ...

الگوریتم دایکسترا (دیکسترا، دایجسترا - Dijkstra) یک راهکار حریصانه برای یافتن کوتاهترین مسیر از مقصد ثابت (تک منبع) به سایر گره‌های گراف وزن‌دار است. این گراف می‌تواند معرف مسیرهای یک شهر و تقاطع‌های آن باشد که انبار شرکت در یک گره آن قرار داشته و هدف یافتن کوتاهترین مسیر به هر محل دیگر از این انبار است. طبیعتا این الگوریتم در یافتن کوتاهترین مسیر بین دو گره مشخص نیز کاربرد دارد. تنها شرط لازم برای استفاده از این الگوریتم نامنفی بودن وزن یال‌های گراف است.

ادامه ...

الگوریتمستان در تلگرام

   

 

پیوند کوتاه:
»  دوره‌ی طراحی و تحلیل الگوریتم دانشگاه استنفورد
ویدئوهای آموزشی دوره‌ی Algorithms: Design and Analysis دانشگاه استنفورد با زیرنویس انگلیسی
برچسب‌ها
#کتاب الکترونیکی #ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #ساختمان داده #مسابقه برنامه‌نویسی #منبع آموزشی #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #جستجوی اول سطح #الگوریتم‌های مسیریابی #تمرین مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام #نمونه سوال فارسی مسابقات ACM #الگوریتم فلوید-وارشال #درخت‌ها #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #تمرین طراحی الگوریتم #مسئله‌های الگوریتمی #سوالات UVa Online Judge #مسأله‌های برنامه‌نویسی #نمونه سوال فارسی مسابقات برنامه‌نویسی #کتاب الگوریتم #الگوریتم‌های گراف #ماتریس #مسابقه برنامه نویسی #الگوریتم‌های بازگشتی #آموزش ساختمان داده‌ها #حل مسئله‌‌ی الگوریتمی #معرفی وب‌سایت #پیمایش گراف #نمونه سوالات مسابقه برنامه‌نویسی #حل سوالات UVa Online Judge #برنامه‌نویسی ++C #گراف #سوالات برنامه‌نویسی #حل سوالات مسابقات برنامه‌نویسی #مسئله‌های برنامه‌نویسی #مسأله‌های الگوریتمی #صف #مسابقات برنامه‌نویسی #محاسبات ریاضی #نمونه سوال فارسی مسابقه‌ی ACM #سوالات مسابقات ACM-ICPC #ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges #وبلاگ #آمادگی مسابقه برنامه‌نویسی #ترجمه‌ی فارسی سوالات برنامه‌نویسی #ویدئوی آموزشی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #جستجوی اول عمق #نکات برنامه‌نویسی #برنامه‌نویسی #آموزش الگوریتم #نمونه سوال مسابقه ACM #Python #دانلود کتاب #الگوریتم‌های عقبگرد #سوالات چالشی برنامه‌نویسی #آموزش برنامه‌نویسی ++C #حل سوالات Timus Online Judge #سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان #الگوریتم‌های حریصانه #الگوریتم دایکسترا #الگوریتم #تمرین المپیاد کامپیوتر #مسئله‌ی کوله‌پشتی #ترجمه‌ی فارسی سوالات ACM #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی #مسابقات برنامه‌نویسی ACM #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #درخت پوشا #آمادگی مسابقه ACM #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #حل سوالات ACM-ICPC #آموزش طراحی الگوریتم #کتابخانه قالب استاندارد ++C