الگوریتمستان

برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و حل مسئله‌های الگوریتمی

 
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.
نوشته‌ها با برچسب الگوریتم‌های گراف نوشته‌ها با برچسب الگوریتم‌های گراف - الگوریتمستان الگوریتمستان الگوریتمستان
نوشته‌ها با برچسب «

الگوریتم‌های گراف

»

الگوریتم جستجوی اول عمق (Depth First Search - DFS) الگوریتمی مشابه الگوریتم جستجوی اول سطح (BFS) برای پیمایش گراف است. این دو الگوریتم خواص و کاربردهای مشترک بسیاری دارند و تفاوت اصلی در این است که در هر تکرار الگوریتم DFS تنها یکی از گره‌های مجاور گره پردازش شده برای مرحله‌ی بعد انتخاب می‌شود. به این ترتیب، الگوریتم DFS به جای صف از یک پشته برای مشخص کردن مسیر پیمایش استفاده می‌کند.

ادامه ...

الگوریتم فلوید-وارشال (Floyd-Warshall) یک الگوریتم مبتنی بر روش برنامه‌نویسی پویا برای محاسبه‌ی کوتاهترین مسیر بین هر دو جفت گره گراف‌های وزن‌دار است. دو الگوریتم رایج دایکسترا و بلمن-فورد روش‌های محاسبه‌ی کوتاهترین مسیر از مبدأ ثابت هستند که در صورت تکرار آنها به ازای هر گره عملکردی همانند الگوریتم فلوید-وارشال دارند. اما این الگوریتم ویژگی‌هایی دارد که آن را برجسته می‌کند:

ادامه ...

الگوریتم پیمایش اول سطح یا جستجوی اول سطح (Breadth First Search - BFS) از جمله الگوریتم‌های مشهور پیمایش و جستجوی گراف است که در حل مسائل الگوریتمی و هوش مصنوعی کاربرد دارد. این الگوریتم برای پیمایش و جستجوی گراف از یک صف برای نگهداری ترتیب جستجو استفاده می‌کند.

الگوریتم BFS با وارد کردن گره مبدأ به صف پردازش شروع شده و تا خالی نشدن این صف مراحل زیر را تکرار می‌شود:

1- عنصر جلوی صف را به عنوان گره جاری انتخاب و از صف حذف کن.

2- گره جاری را پردازش کن.

ادامه ...

الگوریتم دایکسترا (دیکسترا، دایجسترا - Dijkstra) یک راهکار حریصانه برای یافتن کوتاهترین مسیر از مقصد ثابت (تک منبع) به سایر گره‌های گراف وزن‌دار است. این گراف می‌تواند معرف مسیرهای یک شهر و تقاطع‌های آن باشد که انبار شرکت در یک گره آن قرار داشته و هدف یافتن کوتاهترین مسیر به هر محل دیگر از این انبار است. طبیعتا این الگوریتم در یافتن کوتاهترین مسیر بین دو گره مشخص نیز کاربرد دارد. تنها شرط لازم برای استفاده از این الگوریتم نامنفی بودن وزن یال‌های گراف است.

ادامه ...

الگوریتمستان در تلگرام

   

 

پیوند کوتاه:
»  دوره‌ی طراحی و تحلیل الگوریتم دانشگاه استنفورد
ویدئوهای آموزشی دوره‌ی Algorithms: Design and Analysis دانشگاه استنفورد با زیرنویس انگلیسی
برچسب‌ها
#آموزش الگوریتم #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge #الگوریتم #نمونه سوال فارسی مسابقات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های گراف #آمادگی مسابقه برنامه‌نویسی #ترجمه‌ی فارسی سوالات برنامه‌نویسی #آموزش ساختمان داده‌ها #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges #مسأله‌های الگوریتمی #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #نمونه سوال فارسی مسابقه‌ی ACM #الگوریتم‌های عقبگرد #آمادگی المپیاد کامپیوتر #حل سوالات UVa Online Judge #نمونه سوال فارسی مسابقات ACM #محاسبات ریاضی #جستجوی اول سطح #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #ویدئوی آموزشی #منبع آموزشی #سوالات مسابقات ACM-ICPC #الگوریتم دایکسترا #تمرین المپیاد کامپیوتر #نکات برنامه‌نویسی #مسئله‌های الگوریتمی #مسابقه برنامه‌نویسی #آموزش طراحی الگوریتم #سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان #نمونه سوال مسابقه ACM #مسابقه برنامه نویسی #برنامه‌نویسی #الگوریتم فلوید-وارشال #مسأله‌های برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های حریصانه #مسابقات برنامه‌نویسی #حل سوالات مسابقات برنامه‌نویسی #حل سوالات Timus Online Judge #ماتریس #ترجمه‌ی فارسی سوالات ACM #مسئله‌ی کوله‌پشتی #معرفی وب‌سایت #برنامه‌نویسی ++C #آمادگی مسابقه ACM #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #دانلود کتاب #گراف #درخت‌ها #حل مسئله‌‌ی الگوریتمی #پیمایش گراف #ساختمان داده #سوالات برنامه‌نویسی #وبلاگ #حل سوالات ACM-ICPC #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #آموزش برنامه‌نویسی ++C #الگوریتم‌های بازگشتی #سوالات چالشی برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های مسیریابی #تمرین طراحی الگوریتم #سوالات UVa Online Judge #جستجوی اول عمق #کتاب الکترونیکی #کتابخانه قالب استاندارد ++C #نمونه سوالات مسابقه برنامه‌نویسی #تمرین مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام #صف #کتاب الگوریتم #درخت پوشا #مسئله‌های برنامه‌نویسی #مسابقات برنامه‌نویسی ACM