الگوریتمستان

برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و حل مسئله‌های الگوریتمی

 
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.
نوشته‌ها با برچسب الگوریتم‌های گراف نوشته‌ها با برچسب الگوریتم‌های گراف - الگوریتمستان الگوریتمستان الگوریتمستان
نوشته‌ها با برچسب «

الگوریتم‌های گراف

»

الگوریتم جستجوی اول عمق (Depth First Search - DFS) الگوریتمی مشابه الگوریتم جستجوی اول سطح (BFS) برای پیمایش گراف است. این دو الگوریتم خواص و کاربردهای مشترک بسیاری دارند و تفاوت اصلی در این است که در هر تکرار الگوریتم DFS تنها یکی از گره‌های مجاور گره پردازش شده برای مرحله‌ی بعد انتخاب می‌شود. به این ترتیب، الگوریتم DFS به جای صف از یک پشته برای مشخص کردن مسیر پیمایش استفاده می‌کند.

ادامه ...

الگوریتم فلوید-وارشال (Floyd-Warshall) یک الگوریتم مبتنی بر روش برنامه‌نویسی پویا برای محاسبه‌ی کوتاهترین مسیر بین هر دو جفت گره گراف‌های وزن‌دار است. دو الگوریتم رایج دایکسترا و بلمن-فورد روش‌های محاسبه‌ی کوتاهترین مسیر از مبدأ ثابت هستند که در صورت تکرار آنها به ازای هر گره عملکردی همانند الگوریتم فلوید-وارشال دارند. اما این الگوریتم ویژگی‌هایی دارد که آن را برجسته می‌کند:

ادامه ...

الگوریتم پیمایش اول سطح یا جستجوی اول سطح (Breadth First Search - BFS) از جمله الگوریتم‌های مشهور پیمایش و جستجوی گراف است که در حل مسائل الگوریتمی و هوش مصنوعی کاربرد دارد. این الگوریتم برای پیمایش و جستجوی گراف از یک صف برای نگهداری ترتیب جستجو استفاده می‌کند.

الگوریتم BFS با وارد کردن گره مبدأ به صف پردازش شروع شده و تا خالی نشدن این صف مراحل زیر را تکرار می‌شود:

1- عنصر جلوی صف را به عنوان گره جاری انتخاب و از صف حذف کن.

2- گره جاری را پردازش کن.

ادامه ...

الگوریتم دایکسترا (دیکسترا، دایجسترا - Dijkstra) یک راهکار حریصانه برای یافتن کوتاهترین مسیر از مقصد ثابت (تک منبع) به سایر گره‌های گراف وزن‌دار است. این گراف می‌تواند معرف مسیرهای یک شهر و تقاطع‌های آن باشد که انبار شرکت در یک گره آن قرار داشته و هدف یافتن کوتاهترین مسیر به هر محل دیگر از این انبار است. طبیعتا این الگوریتم در یافتن کوتاهترین مسیر بین دو گره مشخص نیز کاربرد دارد. تنها شرط لازم برای استفاده از این الگوریتم نامنفی بودن وزن یال‌های گراف است.

ادامه ...

الگوریتمستان در تلگرام

   

 

پیوند کوتاه:
»  دوره‌ی طراحی و تحلیل الگوریتم دانشگاه استنفورد
ویدئوهای آموزشی دوره‌ی Algorithms: Design and Analysis دانشگاه استنفورد با زیرنویس انگلیسی
برچسب‌ها
#الگوریتم‌های عقبگرد #پیمایش گراف #درخت‌ها #کتاب الکترونیکی #نمونه سوالات مسابقه برنامه‌نویسی #حل سوالات ACM-ICPC #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #مسابقه برنامه‌نویسی #مسأله‌های الگوریتمی #جستجوی اول عمق #درخت پوشا #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #آموزش ساختمان داده‌ها #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #تمرین مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام #الگوریتم #مسئله‌های الگوریتمی #ساختمان داده #الگوریتم‌های گراف #ویدئوی آموزشی #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی #برنامه‌نویسی #دانلود کتاب #نمونه سوال مسابقه ACM #کتابخانه قالب استاندارد ++C #نمونه سوال فارسی مسابقات ACM #آمادگی مسابقه ACM #حل مسئله‌‌ی الگوریتمی #وبلاگ #آموزش الگوریتم #الگوریتم فلوید-وارشال #حل سوالات مسابقات برنامه‌نویسی #Python #معرفی وب‌سایت #محاسبات ریاضی #جستجوی اول سطح #تمرین المپیاد کامپیوتر #صف #آمادگی مسابقه برنامه‌نویسی #ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #آموزش طراحی الگوریتم #مسابقات برنامه‌نویسی ACM #الگوریتم‌های حریصانه #نمونه سوال فارسی مسابقات برنامه‌نویسی #سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان #آمادگی المپیاد کامپیوتر #ترجمه‌ی فارسی سوالات برنامه‌نویسی #برنامه‌نویسی ++C #مسابقه برنامه نویسی #سوالات چالشی برنامه‌نویسی #نمونه سوال فارسی مسابقه‌ی ACM #تمرین طراحی الگوریتم #مسئله‌های برنامه‌نویسی #نکات برنامه‌نویسی #سوالات مسابقات ACM-ICPC #ترجمه‌ی فارسی سوالات ACM #منبع آموزشی #کتاب الگوریتم #آموزش برنامه‌نویسی ++C #مسابقات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #گراف #سوالات UVa Online Judge #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #سوالات برنامه‌نویسی #مسئله‌ی کوله‌پشتی #مسأله‌های برنامه‌نویسی #ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges #حل سوالات Timus Online Judge #الگوریتم‌های بازگشتی #الگوریتم‌های مسیریابی #ماتریس #حل سوالات UVa Online Judge #الگوریتم دایکسترا