الگوریتمستان

برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و حل مسئله‌های الگوریتمی

 
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.
نوشته‌ها با برچسب الگوریتم‌های گراف نوشته‌ها با برچسب الگوریتم‌های گراف - الگوریتمستان الگوریتمستان الگوریتمستان
نوشته‌ها با برچسب «

الگوریتم‌های گراف

»

الگوریتم جستجوی اول عمق (Depth First Search - DFS) الگوریتمی مشابه الگوریتم جستجوی اول سطح (BFS) برای پیمایش گراف است. این دو الگوریتم خواص و کاربردهای مشترک بسیاری دارند و تفاوت اصلی در این است که در هر تکرار الگوریتم DFS تنها یکی از گره‌های مجاور گره پردازش شده برای مرحله‌ی بعد انتخاب می‌شود. به این ترتیب، الگوریتم DFS به جای صف از یک پشته برای مشخص کردن مسیر پیمایش استفاده می‌کند.

ادامه ...

الگوریتم فلوید-وارشال (Floyd-Warshall) یک الگوریتم مبتنی بر روش برنامه‌نویسی پویا برای محاسبه‌ی کوتاهترین مسیر بین هر دو جفت گره گراف‌های وزن‌دار است. دو الگوریتم رایج دایکسترا و بلمن-فورد روش‌های محاسبه‌ی کوتاهترین مسیر از مبدأ ثابت هستند که در صورت تکرار آنها به ازای هر گره عملکردی همانند الگوریتم فلوید-وارشال دارند. اما این الگوریتم ویژگی‌هایی دارد که آن را برجسته می‌کند:

ادامه ...

الگوریتم پیمایش اول سطح یا جستجوی اول سطح (Breadth First Search - BFS) از جمله الگوریتم‌های مشهور پیمایش و جستجوی گراف است که در حل مسائل الگوریتمی و هوش مصنوعی کاربرد دارد. این الگوریتم برای پیمایش و جستجوی گراف از یک صف برای نگهداری ترتیب جستجو استفاده می‌کند.

الگوریتم BFS با وارد کردن گره مبدأ به صف پردازش شروع شده و تا خالی نشدن این صف مراحل زیر را تکرار می‌شود:

1- عنصر جلوی صف را به عنوان گره جاری انتخاب و از صف حذف کن.

2- گره جاری را پردازش کن.

ادامه ...

الگوریتم دایکسترا (دیکسترا، دایجسترا - Dijkstra) یک راهکار حریصانه برای یافتن کوتاهترین مسیر از مقصد ثابت (تک منبع) به سایر گره‌های گراف وزن‌دار است. این گراف می‌تواند معرف مسیرهای یک شهر و تقاطع‌های آن باشد که انبار شرکت در یک گره آن قرار داشته و هدف یافتن کوتاهترین مسیر به هر محل دیگر از این انبار است. طبیعتا این الگوریتم در یافتن کوتاهترین مسیر بین دو گره مشخص نیز کاربرد دارد. تنها شرط لازم برای استفاده از این الگوریتم نامنفی بودن وزن یال‌های گراف است.

ادامه ...

الگوریتمستان در تلگرام

   

 

پیوند کوتاه:
»  دوره‌ی طراحی و تحلیل الگوریتم دانشگاه استنفورد
ویدئوهای آموزشی دوره‌ی Algorithms: Design and Analysis دانشگاه استنفورد با زیرنویس انگلیسی
برچسب‌ها
#تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #وبلاگ #جستجوی اول سطح #نکات برنامه‌نویسی #حل سوالات ACM-ICPC #الگوریتم فلوید-وارشال #مسئله‌های برنامه‌نویسی #آموزش الگوریتم #برنامه‌نویسی #حل سوالات Timus Online Judge #درخت پوشا #ماتریس #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #سوالات مسابقات ACM-ICPC #سوالات UVa Online Judge #مسأله‌های الگوریتمی #آموزش برنامه‌نویسی ++C #تمرین المپیاد کامپیوتر #پیمایش گراف #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge #Python #منبع آموزشی #آمادگی مسابقه ACM #کتابخانه قالب استاندارد ++C #آموزش طراحی الگوریتم #الگوریتم‌های گراف #مسابقه برنامه‌نویسی #کتاب الگوریتم #ترجمه‌ی فارسی سوالات ACM #حل سوالات UVa Online Judge #تمرین طراحی الگوریتم #مسابقه برنامه نویسی #مسئله‌های الگوریتمی #مسأله‌های برنامه‌نویسی #نمونه سوال فارسی مسابقات برنامه‌نویسی #حل سوالات مسابقات برنامه‌نویسی #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #برنامه‌نویسی ++C #الگوریتم‌های بازگشتی #الگوریتم‌های حریصانه #ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges #سوالات برنامه‌نویسی #الگوریتم #سوالات چالشی برنامه‌نویسی #الگوریتم دایکسترا #تمرین مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام #درخت‌ها #صف #نمونه سوال فارسی مسابقات ACM #مسئله‌ی کوله‌پشتی #آموزش ساختمان داده‌ها #مسابقات برنامه‌نویسی ACM #گراف #الگوریتم‌های مسیریابی #نمونه سوال فارسی مسابقه‌ی ACM #ساختمان داده #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #محاسبات ریاضی #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #الگوریتم‌های عقبگرد #کتاب الکترونیکی #نمونه سوال مسابقه ACM #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی #آمادگی مسابقه برنامه‌نویسی #ترجمه‌ی فارسی سوالات برنامه‌نویسی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #جستجوی اول عمق #دانلود کتاب #مسابقات برنامه‌نویسی #نمونه سوالات مسابقه برنامه‌نویسی #ویدئوی آموزشی #سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان #حل مسئله‌‌ی الگوریتمی #معرفی وب‌سایت