الگوریتمستان

برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و حل مسئله‌های الگوریتمی

 
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.
نوشته‌ها با برچسب الگوریتم‌های گراف نوشته‌ها با برچسب الگوریتم‌های گراف - الگوریتمستان الگوریتمستان الگوریتمستان
نوشته‌ها با برچسب «

الگوریتم‌های گراف

»

الگوریتم جستجوی اول عمق (Depth First Search - DFS) الگوریتمی مشابه الگوریتم جستجوی اول سطح (BFS) برای پیمایش گراف است. این دو الگوریتم خواص و کاربردهای مشترک بسیاری دارند و تفاوت اصلی در این است که در هر تکرار الگوریتم DFS تنها یکی از گره‌های مجاور گره پردازش شده برای مرحله‌ی بعد انتخاب می‌شود. به این ترتیب، الگوریتم DFS به جای صف از یک پشته برای مشخص کردن مسیر پیمایش استفاده می‌کند.

ادامه ...

الگوریتم فلوید-وارشال (Floyd-Warshall) یک الگوریتم مبتنی بر روش برنامه‌نویسی پویا برای محاسبه‌ی کوتاهترین مسیر بین هر دو جفت گره گراف‌های وزن‌دار است. دو الگوریتم رایج دایکسترا و بلمن-فورد روش‌های محاسبه‌ی کوتاهترین مسیر از مبدأ ثابت هستند که در صورت تکرار آنها به ازای هر گره عملکردی همانند الگوریتم فلوید-وارشال دارند. اما این الگوریتم ویژگی‌هایی دارد که آن را برجسته می‌کند:

ادامه ...

الگوریتم پیمایش اول سطح یا جستجوی اول سطح (Breadth First Search - BFS) از جمله الگوریتم‌های مشهور پیمایش و جستجوی گراف است که در حل مسائل الگوریتمی و هوش مصنوعی کاربرد دارد. این الگوریتم برای پیمایش و جستجوی گراف از یک صف برای نگهداری ترتیب جستجو استفاده می‌کند.

الگوریتم BFS با وارد کردن گره مبدأ به صف پردازش شروع شده و تا خالی نشدن این صف مراحل زیر را تکرار می‌شود:

1- عنصر جلوی صف را به عنوان گره جاری انتخاب و از صف حذف کن.

2- گره جاری را پردازش کن.

ادامه ...

الگوریتم دایکسترا (دیکسترا، دایجسترا - Dijkstra) یک راهکار حریصانه برای یافتن کوتاهترین مسیر از مقصد ثابت (تک منبع) به سایر گره‌های گراف وزن‌دار است. این گراف می‌تواند معرف مسیرهای یک شهر و تقاطع‌های آن باشد که انبار شرکت در یک گره آن قرار داشته و هدف یافتن کوتاهترین مسیر به هر محل دیگر از این انبار است. طبیعتا این الگوریتم در یافتن کوتاهترین مسیر بین دو گره مشخص نیز کاربرد دارد. تنها شرط لازم برای استفاده از این الگوریتم نامنفی بودن وزن یال‌های گراف است.

ادامه ...

الگوریتمستان در تلگرام

   

 

پیوند کوتاه:
»  دوره‌ی طراحی و تحلیل الگوریتم دانشگاه استنفورد
ویدئوهای آموزشی دوره‌ی Algorithms: Design and Analysis دانشگاه استنفورد با زیرنویس انگلیسی
برچسب‌ها
#آمادگی المپیاد کامپیوتر #مسأله‌های برنامه‌نویسی #سوالات برنامه‌نویسی #کتاب الکترونیکی #ساختمان داده #ماتریس #آمادگی مسابقه برنامه‌نویسی #ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges #مسابقه برنامه نویسی #سوالات مسابقات ACM-ICPC #جستجوی اول سطح #حل سوالات Timus Online Judge #نکات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های بازگشتی #سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان #مسأله‌های الگوریتمی #سوالات UVa Online Judge #آمادگی مسابقه ACM #ترجمه‌ی فارسی سوالات ACM #دانلود کتاب #صف #ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge #کتابخانه قالب استاندارد ++C #مسابقه برنامه‌نویسی #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #وبلاگ #آموزش الگوریتم #گراف #آموزش برنامه‌نویسی ++C #نمونه سوال فارسی مسابقه‌ی ACM #آموزش طراحی الگوریتم #کتاب الگوریتم #الگوریتم‌های حریصانه #مسئله‌های برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #الگوریتم دایکسترا #الگوریتم فلوید-وارشال #پیمایش گراف #معرفی وب‌سایت #درخت‌ها #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #نمونه سوال فارسی مسابقات ACM #منبع آموزشی #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های گراف #الگوریتم‌های مسیریابی #ویدئوی آموزشی #حل مسئله‌‌ی الگوریتمی #الگوریتم #حل سوالات UVa Online Judge #آموزش ساختمان داده‌ها #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی #حل سوالات ACM-ICPC #الگوریتم‌های عقبگرد #سوالات چالشی برنامه‌نویسی #مسابقات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #برنامه‌نویسی ++C #حل سوالات مسابقات برنامه‌نویسی #نمونه سوالات مسابقه برنامه‌نویسی #مسئله‌های الگوریتمی #ترجمه‌ی فارسی سوالات برنامه‌نویسی #نمونه سوال مسابقه ACM #محاسبات ریاضی #تمرین المپیاد کامپیوتر #Python #مسئله‌ی کوله‌پشتی #تمرین طراحی الگوریتم #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #نمونه سوال فارسی مسابقات برنامه‌نویسی #جستجوی اول عمق #مسابقات برنامه‌نویسی ACM #تمرین مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام #درخت پوشا