الگوریتمستان

برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و حل مسئله‌های الگوریتمی

 
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.
نوشته‌ها با برچسب الگوریتم‌های گراف نوشته‌ها با برچسب الگوریتم‌های گراف - الگوریتمستان الگوریتمستان الگوریتمستان
نوشته‌ها با برچسب «

الگوریتم‌های گراف

»

الگوریتم جستجوی اول عمق (Depth First Search - DFS) الگوریتمی مشابه الگوریتم جستجوی اول سطح (BFS) برای پیمایش گراف است. این دو الگوریتم خواص و کاربردهای مشترک بسیاری دارند و تفاوت اصلی در این است که در هر تکرار الگوریتم DFS تنها یکی از گره‌های مجاور گره پردازش شده برای مرحله‌ی بعد انتخاب می‌شود. به این ترتیب، الگوریتم DFS به جای صف از یک پشته برای مشخص کردن مسیر پیمایش استفاده می‌کند.

ادامه ...

الگوریتم فلوید-وارشال (Floyd-Warshall) یک الگوریتم مبتنی بر روش برنامه‌نویسی پویا برای محاسبه‌ی کوتاهترین مسیر بین هر دو جفت گره گراف‌های وزن‌دار است. دو الگوریتم رایج دایکسترا و بلمن-فورد روش‌های محاسبه‌ی کوتاهترین مسیر از مبدأ ثابت هستند که در صورت تکرار آنها به ازای هر گره عملکردی همانند الگوریتم فلوید-وارشال دارند. اما این الگوریتم ویژگی‌هایی دارد که آن را برجسته می‌کند:

ادامه ...

الگوریتم پیمایش اول سطح یا جستجوی اول سطح (Breadth First Search - BFS) از جمله الگوریتم‌های مشهور پیمایش و جستجوی گراف است که در حل مسائل الگوریتمی و هوش مصنوعی کاربرد دارد. این الگوریتم برای پیمایش و جستجوی گراف از یک صف برای نگهداری ترتیب جستجو استفاده می‌کند.

الگوریتم BFS با وارد کردن گره مبدأ به صف پردازش شروع شده و تا خالی نشدن این صف مراحل زیر را تکرار می‌شود:

1- عنصر جلوی صف را به عنوان گره جاری انتخاب و از صف حذف کن.

2- گره جاری را پردازش کن.

ادامه ...

الگوریتم دایکسترا (دیکسترا، دایجسترا - Dijkstra) یک راهکار حریصانه برای یافتن کوتاهترین مسیر از مقصد ثابت (تک منبع) به سایر گره‌های گراف وزن‌دار است. این گراف می‌تواند معرف مسیرهای یک شهر و تقاطع‌های آن باشد که انبار شرکت در یک گره آن قرار داشته و هدف یافتن کوتاهترین مسیر به هر محل دیگر از این انبار است. طبیعتا این الگوریتم در یافتن کوتاهترین مسیر بین دو گره مشخص نیز کاربرد دارد. تنها شرط لازم برای استفاده از این الگوریتم نامنفی بودن وزن یال‌های گراف است.

ادامه ...

الگوریتمستان در تلگرام

   

 

پیوند کوتاه:
»  دوره‌ی طراحی و تحلیل الگوریتم دانشگاه استنفورد
ویدئوهای آموزشی دوره‌ی Algorithms: Design and Analysis دانشگاه استنفورد با زیرنویس انگلیسی
برچسب‌ها
#محاسبات ریاضی #سوالات چالشی برنامه‌نویسی #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی #حل مسئله‌‌ی الگوریتمی #ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge #الگوریتم‌های گراف #ترجمه‌ی فارسی سوالات برنامه‌نویسی #الگوریتم دایکسترا #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #الگوریتم‌های مسیریابی #مسابقات برنامه‌نویسی ACM #ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges #مسئله‌ی کوله‌پشتی #حل سوالات Timus Online Judge #معرفی وب‌سایت #مسأله‌های برنامه‌نویسی #الگوریتم فلوید-وارشال #برنامه‌نویسی ++C #مسئله‌های الگوریتمی #سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان #مسابقه برنامه نویسی #الگوریتم‌های حریصانه #آموزش الگوریتم #ترجمه‌ی فارسی سوالات ACM #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #نکات برنامه‌نویسی #ماتریس #نمونه سوال فارسی مسابقات ACM #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #الگوریتم‌های عقبگرد #الگوریتم‌های بازگشتی #سوالات برنامه‌نویسی #مسابقات برنامه‌نویسی #تمرین المپیاد کامپیوتر #صف #ویدئوی آموزشی #مسابقه برنامه‌نویسی #سوالات مسابقات ACM-ICPC #آموزش برنامه‌نویسی ++C #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #آمادگی مسابقه برنامه‌نویسی #نمونه سوالات مسابقه برنامه‌نویسی #کتابخانه قالب استاندارد ++C #مسأله‌های الگوریتمی #حل سوالات ACM-ICPC #برنامه‌نویسی #گراف #پیمایش گراف #الگوریتم #آموزش ساختمان داده‌ها #سوالات UVa Online Judge #نمونه سوال فارسی مسابقه‌ی ACM #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #نمونه سوال فارسی مسابقات برنامه‌نویسی #حل سوالات UVa Online Judge #کتاب الکترونیکی #مسئله‌های برنامه‌نویسی #آمادگی مسابقه ACM #درخت‌ها #منبع آموزشی #آموزش طراحی الگوریتم #جستجوی اول عمق #کتاب الگوریتم #دانلود کتاب #تمرین مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام #درخت پوشا #نمونه سوال مسابقه ACM #ساختمان داده #تمرین طراحی الگوریتم #حل سوالات مسابقات برنامه‌نویسی #جستجوی اول سطح #وبلاگ