یادگیری ماشین در صنعت

بررسی چالش‌های کیفیت داده‌های صنعتی برای یادگیری ماشین

✤    ۲۷ آبان ۱۴۰۲

یکی از چالش‌های مهم استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین در صنعت مربوط به کیفیت داده‌هاست. کم بودن داده، نامتوازن بودن آنها، نداشتن برچسب و مقادیر نامعتبر متنوع یا از دست رفته از جمله دغدغه‌های مهم هستند. مقاله‌ی How to Do Machine Learning with Small Data? A Review from an Industrial Perspective ضمن بررسی این چالش‌ها الگوریتم‌های یادگیری ماشین مناسب برای هر حالت را طبقه‌بندی کرده است.

How to Do Machine Learning with Small Data? A Review from an Industrial Perspective


تا کنون ۰ امتیاز ثبت شده
نوشته لایک نداشت؟
 
به اشتراک گذاری نوشته

algs.ir/spgcqc9

اشتراک‌گذاری در LinkedIn     اشتراک‌گذاری در Twitter     ارسال با Telegram

نام: *  
پست الکترونیک (محرمانه):
پیام: *