خلاصه توزیع احتمالات

برگه تقلب انواع توزیع‌های احتمال و کاربرد آنها

✤    ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

توزیع‌های آماری به ما کمک می‌کنند شناخت بهتری از داده‌ها داشته باشیم و در مورد احتمال وقوع پیشامدها با منطق بهتری نظر بدهیم. بنابراین فهم درست تعاریف، تفاوت‌ها و کاربردشان بسیار مهم است.

جزوه‌ی بیست صفحه‌ای Probability Distributions Cheat Sheet شامل همه‌ی توزیع‌های احتمالاتی مشهور برای مرور کاربردها و تفاوت‌های آنها است.

Probability Distributions Cheat Sheet


تا کنون ۰ امتیاز ثبت شده
نوشته لایک نداشت؟
 
به اشتراک گذاری نوشته

algs.ir/sp471oc

اشتراک‌گذاری در LinkedIn     اشتراک‌گذاری در Twitter     ارسال با Telegram


نام: *  
پست الکترونیک (محرمانه):
پیام: *