یادگیری ماشین

نوشته‌ها با موضوع یادگیری ماشین
جستجو:  
یادگیری ماشین در صنعت
بررسی چالش‌های کیفیت داده‌های صنعتی برای یادگیری ماشین
کتاب Understanding Deep Learning
کتابی در مورد یادگیری عمیق با پایتون
انتخاب seed درست
چطور تولید تصادفی را درست مدیریت کنیم
کتاب Hands-On Machine Learning
مرجع یادگیری ماشین و یادگیری عمیق با زبان پایتون
مراقبت از رانش داده‌ها
مدیریت تغییرات داده در مدل یادگیری ماشین
ویدئوهای آموزشی StatQuest
منبع آموزشی آمار و ریاضیات برای علم داده و یادگیری ماشین
مراحل اکتشاف داده
یازده گام مهم استخراج خصوصیات داده‌ها
کاهش ابعاد تفسیرپذیر
معرفی یک پایان‌نامه کارشناسی ارشد
کتاب مقدمه‌ای بر یادگیری آماری
مرجع مناسب مباحث تحلیل داده و یادگیری ماشین با زبان پایتون