الگوریتمستان برنامه‌نویسی، الگوریتم، یادگیری ماشین
 

یادگیری ماشین

مراحل اکتشاف داده
یازده گام مهم استخراج خصوصیات داده‌ها
کاهش ابعاد تفسیرپذیر
معرفی یک پایان‌نامه کارشناسی ارشد
کتاب مقدمه‌ای بر یادگیری آماری
مرجع مناسب مباحث تحلیل داده و یادگیری ماشین با زبان پایتون
انتخاب seed درست
چطور تولید تصادفی رو درست مدیریت کنیم
کتاب Hands-On Machine Learning
مرجع یادگیری ماشین و یادگیری عمیق با زبان پایتون