کتاب Concrete Mathematics

کتابی برای شرکت‌کنندگان مسابقات برنامه‌نویسی

✤    ۲۴ اسفند ۱۳۹۳

کتاب Concrete Mathematics: A Foundation for Computer Science نوشته‌ای با موضوع مفاهیم اولیه ریاضیات پیوسته (CONtinuous mathematics) و ریاضیات گسسته (disCRETE mathematics) به قلم رونالد گراهام، دونالد کنوت و اُرِن پاتاشنیک - از دانشمندان بزرگ علوم ریاضیات و کامپیوتر - است . در این کتاب از بیان متفاوتی نسبت به نوشتار عموم کتاب‌های آموزش ریاضی استفاده شده و مفاهیم پایه‌ای محاسباتی علم کامپیوتر به زبان ساده و گیرا توضیح داده شده است. این مفاهیم پیش‌نیاز حل بسیاری از مسائل کامپیوتری، ریاضی و محاسبات علمی هستند. به همین دلیل، مطالعه آن به علاقه‌مندان برنامه‌نویسی، بویژه شرکت‌کنندگان المپیادهای کامپیوتری و مسابقات برنامه‌نویسی توصیه می‌شود.

ویراست دوم کتاب Concrete Mathematics از 9 فصل و 3 ضمیمه با جزئیات زیر تشکیل یافته است:

  

کتاب Concrete Mathematics

  

1. Recurrent Problems

 • The Tower of Hanoi
 • Lines in the Plane
 • The Josephus Problem
 • Exercises

2. Sums

 • Notation
 • Sums and Recurrences
 • Manipulation of Sums
 • Multiple Sums
 • General Methods
 • Finite and Infinite Calculus
 • Infinite Sums
 • Exercises

3. Integer Functions

 • Floors and Ceilings
 • Floor/Ceiling Applications
 • Floor/Ceiling Recurrences
 • 'mod': The Binary Operation
 • Floor/Ceiling Sums
 • Exercises

4. Number Theory

 • Divisibility
 • Factorial Factors
 • Relative Primality
 • 'mod': The Congruence Relation
 • Independent Residues
 • Additional Applications
 • Phi and Mu
 • Exercises

5. Binomial Coefficients

 • Basic Identities
 • Basic Practice
 • Tricks of the Trade
 • Generating Functions
 • Hypergeometric Functions
 • Hypergeometric Transformations
 • Partial Hypergeometric Sums
 • Mechanical Summation
 • Exercises

6. Special Numbers

 • Stirling Numbers
 • Eulerian Numbers
 • Harmonic Numbers
 • Harmonic Summation
 • Bernoulli Numbers
 • Fibonacci Numbers
 • Continuants
 • Exercises

7. Generating Functions

 • Domino Theory and Change
 • Basic Maneuvers
 • Solving Recurrences
 • Special Generating Functions
 • Convolutions
 • Exponential Generating Functions
 • Dirichlet Generating Functions
 • Exercises

8. Discrete Probability

 • Definitions
 • Mean and Variance
 • Probability Generating Functions
 • Flipping Coins
 • Hashing
 • Exercises

9. Asymptotics

 • A Hierarchy
 • O Notation
 • O Manipulation
 • Two Asymptotic Tricks
 • Euler's Summation Formula
 • Final Summations
 • Exercises

A. Answers to Exercises

B. Bibliography

C. Credits for Exercises

کتاب از این پیوند قابل دریافت است.

  


تا کنون ۴ امتیاز ثبت شده
نوشته لایک نداشت؟
 
به اشتراک گذاری نوشته

algs.ir/spkhrmn

اشتراک‌گذاری در LinkedIn     اشتراک‌گذاری در Twitter     ارسال با Telegram


نام: *  

پست الکترونیک (محرمانه):

پیام: *  

• بوکلت دانلود
۱۷ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۳۸

جالب بود ! با سپاس از سایت خوب تان !

• محسن
۱۱ تیر ۱۳۹۹، ساعت ۱۵:۰۱

این کتاب عالیه