دوره طراحی و تحلیل الگوریتم دانشگاه استنفورد

دوره Algorithms: Design and Analysis

✤    ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ویدئوهای جلسات آموزشی طراحی و تحلیل الگوریتم پروفسور Tim Roughgarden دانشگاه استنفورد از طریق پیوندهای زیر قابل مشاهده است. در این دوره هر الگوریتم یا ساختمان داده بحث شده، همراه با تحلیل، مثال‌های کاربردی یا جایگاه مورد نیاز آنها است.

  

جلسه اول

  [برگرد بالا]

۱- چرا مطالعه الگوریتم؟

۲- ضرب اعداد صحیح

۳- الگوریتم ضرب Karatsuba

۴- درباره دوره

۵- مرتب‌سازی ادغامی (Merge Sort)

۶- مرتب‌سازی ادغامی - شبه کد

۷- مرتب‌سازی ادغامی- تحلیل

۸- اصول تحلیل الگوریتم‌ها

  

جلسه دوم

  [برگرد بالا]

۱- تحلیل مجانبی الگوریتم

۲- نماد $O$

۳- مثال‌های تحلیل مجانبی

۴- نمادهای $\Omega$ و $\Theta$

۵- مثال‌های بیشتر

  

جلسه سوم

  [برگرد بالا]

۱- الگوریتم از مرتبه $ O(n \; log \; n) $ برای مسئله Counting Inversions - بخش اول

۲- الگوریتم از مرتبه $ O(n \; log \; n) $ برای مسئله Counting Inversions - بخش دوم

۳- الگوریتم ضرب استراسن

۴- الگوریتم $ O(n \; log \; n) $ برای مسئله نزدیکترین زوج نقاط (Closest pair of points) - بخش اول

۵- الگوریتم $ O(n \; log \; n) $ برای مسئله نزدیکترین زوج نقاط (Closest pair of points) - بخش دوم

  

جلسه چهارم

  [برگرد بالا]

۱- مقدمه‌ای بر قضیه اصلی تحلیل الگوریتم‌ها

۲- قضیه اصلی تحلیل الگوریتم‌ها

۳- مثال‌ها

۴- اثبات قضیه - بخش اول

۵- تفسیر حالت‌های مختلف قضیه اصلی

۶- اثبات قضیه - بخش دوم

  

جلسه پنجم

  [برگرد بالا]

۱- مرتب‌سازی سریع (Quick Sort)

۲- تقسیم بر اساس محور

۳- درستی عملکرد الگوریتم مرتب‌سازی سریع

۴- انتخاب محور خوب در مرتب‌سازی سریع

  

جلسه ششم

  [برگرد بالا]

۱- پیمایش گراف

۲- الگوریتم جستجوی اول سطح (BFS)

۳- الگوریتم BFS و یافتن کوتاهترین مسیر

۴- الگوریتم BFS و تشخیص وجود مسیر

۵- الگوریتم جستجوی اول عمق (DFS)

۶- الگوریتم مرتب‌سازی توپولوژیکی (Topological Sort)

۷- الگوریتم یافتن مولفه‌های قویا همبند

۸- تحلیل الگوریتم یافتن مولفه‌های قویا همبند

۹- ساختار وب

  

جلسه هفتم

  [برگرد بالا]

۱- الگوریتم دایکسترا

۲- مثال از الگوریتم دایکسترا

۳- درستی عملکرد الگوریتم دایکسترا

۴- پیاده‌سازی الگوریتم دایکسترا

  

جلسه هشتم

  [برگرد بالا]

۱- مقدمه‌ای بر ساختمان داده‌ها

۲- هیپ (کپه، Heap)

۳- پیاده‌سازی هیپ

  

جلسه نهم

  [برگرد بالا]

۱- درخت جستجوی دودویی خودمتوازن

۲- درخت جستجوی دودویی (BST) - بخش اول

۳- درخت جستجوی دودویی (BST) - بخش دوم

۴- درخت قرمز سیاه (Red-Black Tree)

۵- چرخش در درخت قرمز-سیاه

۶- درج در درخت قرمز-سیاه

  

جلسه دهم

  [برگرد بالا]

۱- جدول درهم‌ساز (Hash Tables)

۲- پیاده‌سازی جدول درهم‌ساز - بخش اول

۳- پیاده‌سازی جدول درهم‌ساز - بخش دوم

  

جلسه یازدهم

  [برگرد بالا]

۱- Pathological Data Sets

۲- درهم‌سازی جهانی

۳- تحلیل عملکرد درهم‌سازی جهانی

۴- کارایی جدول درهم‌ساز در روش آدرس‌دهی باز

  

جلسه دوازدهم

  [برگرد بالا]

۱- فیلتر بولوم (Bloom Filters)

۲- تحلیل مکاشفه‌ای فیلتر بولوم

  

جلسه سیزدهم

  [برگرد بالا]

۱- مسیریابی در شبکه اینترنت

۲- هم‌ردیفی توالی (Sequence Alignment)

۳- مقدمه‌ای بر الگوریتم‌های حریصانه

۳- الگوریتم کدگذاری هافمن

۴- اصول الگوریتم‌های مبتنی بر برنامه‌نویسی پویا

۵- مسائل رده P و NP

۶- رویکرد الگوریتمی برای حل مسئله‌های NP-Complete


تا کنون ۴ امتیاز ثبت شده
نوشته لایک نداشت؟
 
به اشتراک گذاری نوشته

algs.ir/sps4j6u

اشتراک‌گذاری در LinkedIn     اشتراک‌گذاری در Twitter     ارسال با Telegram


نام: *  

پست الکترونیک (محرمانه):

پیام: *  

• آرمین
۵ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۴۶

فوق العاده بود، خیلی ممنونم

از این کورس ها بازم بذارید لطفا

• میناسادات
۲۸ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۰۵:۳۸

0102060708091011121314