الگوریتمستان

برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و حل مسئله‌های الگوریتمی

 
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.
نوشته‌ها با برچسب Python نوشته‌ها با برچسب Python - الگوریتمستان الگوریتمستان الگوریتمستان
نوشته‌ها با برچسب «

Python

»

الگوریتم فلوید-وارشال (Floyd-Warshall) یک الگوریتم مبتنی بر روش برنامه‌نویسی پویا برای محاسبه‌ی کوتاهترین مسیر بین هر دو جفت گره گراف‌های وزن‌دار است. دو الگوریتم رایج دایکسترا و بلمن-فورد روش‌های محاسبه‌ی کوتاهترین مسیر از مبدأ ثابت هستند که در صورت تکرار آنها به ازای هر گره عملکردی همانند الگوریتم فلوید-وارشال دارند. اما این الگوریتم ویژگی‌هایی دارد که آن را برجسته می‌کند:

ادامه ...

روش مرتب‌سازی ادغامی (Merge Sort) یک روش مرتب‌سازی مبتنی بر مقایسه‌ی عناصر با استفاده از روش تقسیم و غلبه است. این روش از مراحل بازگشتی زیر تشکیل یافته است:

1- آرایه را به دو زیرآرایه با اندازه‌ی تقریبا یکسان تقسیم کن.

2- دو زیرآرایه را به روش مرتب‌سازی ادغامی مرتب کن.

3- دو زیرآرایه‌ی مرتب‌شده را ادغام کن.

ادامه ...

روش مرتب‌سازی سریع (Quick Sort) یکی از الگوریتم‌های مشهور مرتب‌سازی داده‌ها است. این الگوریتم طی مراحل بازگشتی زیر یک روش تقسیم و غلبه برای مرتب کردن داده‌ها ارائه می‌نماید:

1- انتخاب عنصر محوری: یکی از عناصر آرایه به عنوان عنصر محوری (pivot) - به عنوان مثال عنصر اول - انتخاب می‌شود.

2- تقسیم آرایه: چینش عناصر آرایه به قسمی تغییر داده می‌شود که تمامی عناصر کوچکتر یا مساوی محور در سمت چپ آن و تمامی عناصر بزرگتر در سمت راست آن قرار بگیرند. این دو قسمت زیر آرایه‌های چپ و راست نامیده می‌شوند.

ادامه ...

روش مرتب‌سازی درجی (Insertion Sort) یکی از روش‌های مقدماتی مرتب‌سازی مبتنی بر مقایسه‌ی عناصر است که در مقایسه با روش‌های دیگر بیشتر مورد توجه قرار دارد.

قفسه‌ی کتابی را در نظر بگیرید که قصد دارید کتاب‌ها را بر اساس عنوان و به ترتیب حروف الفبا مرتب کنید. از یک سمت قفسه شروع به مرتب کردن می‌کنید. ابتدا کتاب دوم را با کتاب اول مقایسه کرده و در صورت لزوم جابجا می‌کنید. سپس کتاب سوم را از محل خود برداشته و در مقایسه با دو کتاب قبلی در محل مناسب قرار می‌دهید. به همین ترتیب کتاب‌های بعدی را نیز نسبت به کتاب‌های مرتب‌شده‌ی قبلی در محل مناسب درج می‌کنید تا به آخر قفسه برسید.

ادامه ...

روش مرتب‌سازی انتخابی (Selection Sort) یکی از روش‌های اولیه‌ی مرتب‌سازی بر اساس مقایسه‌ی عناصر است. این الگوریتم طی چند مرحله عناصر لیست را به صورت صعودی یا نزولی مرتب می‌کند. به این ترتیب که در هر مرحله با بررسی عناصر نامرتب، بزرگترین (یا کوچکترین) عنصر را پیدا کرده و به انتهای لیست منتقل می‌کند.

لیست اعداد زیر را در نظر بگیرید که باید به صورت صعودی (کوچک به بزرگ) مرتب شود:

  

2 8 4 1 7

ادامه ...

یکی از روش‌های مرتب‌سازی، روش مرتب‌سازی حبابی (Bubble Sort) است که به آن روش تعویض استاندارد (Standard Exchange) نیز می‌گویند. این روش شامل چند مرحله است که در هر مرحله یک عنصر از لیست به طور قطع در محل مناسب خود قرار می‌گیرد.

لیست زیر را در نظر بگیرید که می‌خواهیم به صورت صعودی (از کوچک به بزرگ) مرتب کنیم:

  

4  3  8  1  6  2

  

ادامه ...

الگوریتمستان در تلگرام

   

 

پیوند کوتاه:
برچسب‌ها
#جستجوی اول عمق #مسابقات برنامه‌نویسی #محاسبات ریاضی #ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges #تمرین مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام #ماتریس #الگوریتم فلوید-وارشال #حل سوالات UVa Online Judge #حل سوالات مسابقات برنامه‌نویسی #سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان #الگوریتم‌های مسیریابی #درخت‌ها #تمرین طراحی الگوریتم #وبلاگ #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #نمونه سوال فارسی مسابقه‌ی ACM #ترجمه‌ی فارسی سوالات ACM #آمادگی مسابقه ACM #دانلود کتاب #سوالات UVa Online Judge #مسئله‌های الگوریتمی #جستجوی اول سطح #مسئله‌های برنامه‌نویسی #ترجمه‌ی فارسی سوالات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های بازگشتی #آمادگی مسابقه برنامه‌نویسی #الگوریتم دایکسترا #کتابخانه قالب استاندارد ++C #برنامه‌نویسی ++C #آموزش طراحی الگوریتم #ساختمان داده #آموزش برنامه‌نویسی ++C #نمونه سوالات مسابقه برنامه‌نویسی #Python #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #صف #ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge #نمونه سوال فارسی مسابقات ACM #نکات برنامه‌نویسی #سوالات چالشی برنامه‌نویسی #سوالات مسابقات ACM-ICPC #منبع آموزشی #حل مسئله‌‌ی الگوریتمی #گراف #معرفی وب‌سایت #پیمایش گراف #ویدئوی آموزشی #مسأله‌های برنامه‌نویسی #حل سوالات ACM-ICPC #مسئله‌ی کوله‌پشتی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #مسابقات برنامه‌نویسی ACM #درخت پوشا #الگوریتم #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های عقبگرد #مسابقه برنامه نویسی #الگوریتم‌های گراف #حل سوالات Timus Online Judge #تمرین المپیاد کامپیوتر #برنامه‌نویسی #آموزش الگوریتم #آموزش ساختمان داده‌ها #نمونه سوال مسابقه ACM #مسأله‌های الگوریتمی #کتاب الکترونیکی #نمونه سوال فارسی مسابقات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های حریصانه #سوالات برنامه‌نویسی #کتاب الگوریتم #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #مسابقه برنامه‌نویسی