پایتون

نوشته‌ها با موضوع پایتون
جستجو:  
سلنیوم در پایتون
مثال کاربردی Selenium و جمع‌آوری اطلاعات وب
مراحل اکتشاف داده
یازده گام مهم استخراج خصوصیات داده‌ها
کتاب مقدمه‌ای بر یادگیری آماری
مرجع مناسب مباحث تحلیل داده و یادگیری ماشین با زبان پایتون
الگوریتم‌های ریشه‌یابی
تنصیف، نیوتن-رافسون، نابجایی، وتری و نقطه ثابت
الگوریتم مرتب‌سازی درجی
تحلیل عملکرد و پیاده‌سازی با زبان‌های برنامه‌نویسی ++C و Python
الگوریتم مرتب‌سازی حبابی
تحلیل عملکرد و پیاده‌سازی با زبان‌های برنامه‌نویسی ++C و Python
مراقبت از رانش داده‌ها
مدیریت تغییرات داده در مدل یادگیری ماشین
کتاب Understanding Deep Learning
کتابی در مورد یادگیری عمیق با پایتون
کتاب Hands-On Machine Learning
مرجع یادگیری ماشین و یادگیری عمیق با زبان پایتون
کتاب تفکر الگوریتمی
کتاب مناسب برای شروع یادگیری برنامه‌نویسی با رویکرد الگوریتمی و حل مسئله
الگوریتم مرتب‌سازی انتخابی
تحلیل عملکرد و پیاده‌سازی با زبان‌های برنامه‌نویسی ++C و Python