دوره‌ی طراحی و تحلیل الگوریتم دانشگاه استنفورد - الگوریتمستان
الگوریتمستان
115.005.00
  »  

       

ویدئوهای آموزشی دوره‌ی Algorithms: Design and Analysis دانشگاه استنفورد با زیرنویس انگلیسی

آنچه در این نوشته می‌خوانید:
   •  دوره‌ی طراحی و تحلیل الگوریتم دانشگاه استنفورد
       »  جلسه‌ی اول
       »  جلسه‌ی دوم
       »  جلسه‌ی سوم
       »  جلسه‌ی چهارم
       »  جلسه‌ی پنجم
       »  جلسه‌ی ششم
       »  جلسه‌ی هفتم
       »  جلسه‌ی هشتم
       »  جلسه‌ی نهم
       »  جلسه‌ی دهم
       »  جلسه‌ی یازدهم
       »  جلسه‌ی دوازدهم
       »  جلسه‌ی سیزدهم

ویدئوهای جلسات آموزشی طراحی و تحلیل الگوریتم پروفسور Tim Roughgarden دانشگاه استنفورد از طریق پیوندهای زیر قابل مشاهده است. در این دوره هر الگوریتم یا ساختمان داده‌ی بحث شده، همراه با  تحلیل، مثال‌های کاربردی یا جایگاه مورد نیاز آنها است.

      

جلسه‌ی اول

  [بازگشت به فهرست]

۱- چرا مطالعه‌ی الگوریتم؟

    ۲- ضرب اعداد صحیح

    ۳- الگوریتم ضرب Karatsuba

    ۴- درباره‌ی دوره

    ۵- مرتب‌سازی ادغامی (Merge Sort)

    ۶- مرتب‌سازی ادغامی - شبه کد

    ۷- مرتب‌سازی ادغامی- تحلیل

    ۸- اصول تحلیل الگوریتم‌ها

      

جلسه‌ی دوم

  [بازگشت به فهرست]

۱- تحلیل مجانبی الگوریتم

    ۲- نماد $O$

    ۳- مثال‌های تحلیل مجانبی

    ۴- نمادهای $\Omega$ و $\Theta$

    ۵- مثال‌های بیشتر

      

جلسه‌ی سوم

  [بازگشت به فهرست]

۱- الگوریتم از مرتبه‌ی $ O(n \; log \; n) $ برای مسئله‌ی Counting Inversions - بخش اول

    ۲- الگوریتم از مرتبه‌ی $ O(n \; log \; n) $ برای مسئله‌ی Counting Inversions - بخش دوم

    ۳- الگوریتم ضرب استراسن

    ۴- الگوریتم $ O(n \; log \; n) $ برای مسئله‌ی نزدیکترین زوج نقاط (Closest pair of points) - بخش اول

    ۵- الگوریتم $ O(n \; log \; n) $ برای مسئله‌ی نزدیکترین زوج نقاط (Closest pair of points) - بخش دوم

      

جلسه‌ی چهارم

  [بازگشت به فهرست]

۱- مقدمه‌ای بر قضیه‌ی اصلی تحلیل الگوریتم‌ها

    ۲- قضیه‌ی اصلی تحلیل الگوریتم‌ها

    ۳- مثال‌ها

    ۴- اثبات قضیه - بخش اول

    ۵- تفسیر حالت‌های مختلف قضیه‌ی اصلی

    ۶- اثبات قضیه - بخش دوم

      

جلسه‌ی پنجم

  [بازگشت به فهرست]

۱- مرتب‌سازی سریع (Quick Sort)

    ۲- تقسیم بر اساس محور

    ۳- درستی عملکرد الگوریتم مرتب‌سازی سریع

    ۴- انتخاب محور خوب در مرتب‌سازی سریع

      

جلسه‌ی ششم

  [بازگشت به فهرست]

۱- پیمایش گراف

    ۲- الگوریتم جستجوی اول سطح (BFS)

    ۳- الگوریتم BFS و یافتن کوتاهترین مسیر

    ۴- الگوریتم BFS و تشخیص وجود مسیر

    ۵- الگوریتم جستجوی اول عمق (DFS)

    ۶- الگوریتم مرتب‌سازی توپولوژیکی (Topological Sort)

    ۷- الگوریتم یافتن مولفه‌های قویا همبند

    ۸- تحلیل الگوریتم یافتن مولفه‌های قویا همبند

    ۹- ساختار وب

      

جلسه‌ی هفتم

  [بازگشت به فهرست]

۱- الگوریتم دایکسترا

    ۲- مثال از الگوریتم دایکسترا

    ۳- درستی عملکرد الگوریتم دایکسترا

    ۴- پیاده‌سازی الگوریتم دایکسترا

      

جلسه‌ی هشتم

  [بازگشت به فهرست]

۱- مقدمه‌ای بر ساختمان داده‌ها

    ۲- هیپ (کپه، Heap)

    ۳- پیاده‌سازی هیپ

      

جلسه‌ی نهم

  [بازگشت به فهرست]

۱- درخت جستجوی دودویی خودمتوازن

    ۲- درخت جستجوی دودویی (BST) - بخش اول

    ۳- درخت جستجوی دودویی (BST) - بخش دوم

    ۴- درخت قرمز سیاه (Red-Black Tree)

    ۵- چرخش در درخت قرمز-سیاه

    ۶- درج در درخت قرمز-سیاه

      

جلسه‌ی دهم

  [بازگشت به فهرست]

۱- جدول درهم‌ساز (Hash Tables)

    ۲- پیاده‌سازی جدول درهم‌ساز - بخش اول

    ۳- پیاده‌سازی جدول درهم‌ساز - بخش دوم

      

جلسه‌ی یازدهم

  [بازگشت به فهرست]

۱- Pathological Data Sets

    ۲- درهم‌سازی جهانی

    ۳- تحلیل عملکرد درهم‌سازی جهانی

    ۴- کارایی جدول درهم‌ساز در روش آدرس‌دهی باز

      

جلسه‌ی دوازدهم

  [بازگشت به فهرست]

۱- فیلتر بولوم (Bloom Filters)

    ۲- تحلیل مکاشفه‌ای فیلتر بولوم

      

جلسه‌ی سیزدهم

  [بازگشت به فهرست]

۱- مسیریابی در شبکه‌ی اینترنت

    ۲- هم‌ردیفی توالی (Sequence Alignment)

    ۳- مقدمه‌ای بر الگوریتم‌های حریصانه

    ۳- الگوریتم کدگذاری هافمن

    ۴- اصول الگوریتم‌های مبتنی بر برنامه‌نویسی پویا

    ۵- مسائل رده‌ی P و NP

    ۶- رویکرد الگوریتمی برای حل مسئله‌های NP-Complete


نوشته‌های مرتبط
        معرفی کتاب Competitive Programmer's Handbook (راهنمای برنامه‌نویسان رقابتی) برای علاقه‌مندان به مباحث الگوریتم‌ها و شرکت‌کنندگان در مسابقات برنامه‌نویسی با امکان دانلود
        بررسی مسئله‌ی اعداد اردوش (Erdos Numbers) یا فاصله‌ی همکاری اردوش از سوالات آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی موجود در کتاب Programming Challenges و وبسایت UVa Online Judge
        راه حل سوالات مسابقه‌ی جهانی ACM-ICPC 2016
        بررسی الگوریتم‌های محاسبه‌ی دنباله‌ی اعداد فیبوناچی و کارایی آنها
        ویدئوهای آموزشی کلاس Programming Challenges شامل مباحث الگوریتم‌ها، ساختمان داده‌ها و ریاضیات محاسباتی برای آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی
        معرفی الگوریتم جستجوی اول عمق (DFS) برای پیمایش گراف و کاربردهای آن به همراه قطعه کد به زبان برنامه‌نویسی ++C
        معرفی کتاب آموزش الکترونیکی رایگان «ساختمان داده‌ها» به زبان فارسی با قابلیت دانلود
        آشنایی با الگوریتم دایکسترا برای یافتن کوتاهترین مسیر تک‌مبدأ در گراف وزن‌دار بدون یال منفی با قطعه کد به زبان ++C
        بررسی مسئله‌ی انتخابات، از سوالات مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ACM-ICPC 2016 سایت تهران
        معرفی کتاب Introduction to Algorithms: A Creative Approach
پیوند کوتاه صفحه دسته‌بندی
امتیاز نوشته
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ارسال پیام

نام: *  

پست الکترونیک:

وبگاه:

متن پیام: *