الگوریتمستان

یادداشت‌های یک معلم علاقه‌مند به نوشتن از آنچه آموخته و یاد می‌دهد
 

منبع آموزشی

✤    کتاب Competetive Programming
           #منبع آموزشی #آموزش الگوریتم #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #سی‌پلاس‌پلاس #کتاب الکترونیکی #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی 
معرفی کتاب Competitive Programming برای علاقه‌مندان به شرکت در مسابقات برنامه‌نویسی و المپیاد کامپیوتر با قابلیت دانلود نسخه الکترونیکی
✤    ابزار CodinGame
           #منبع آموزشی 
معرفی وب‌سایت CodinGame.com برای تمرین برنامه‌نویسی و حل مسئله با پیاده‌سازی عامل بازی
✤    کتاب مقدمه‌ای بر مسابقات برنامه‌نویسی
           #منبع آموزشی #کتاب الکترونیکی #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی 
معرفی کتاب فارسی «مقدمه‌ای بر مسابقات برنامه‌نویسی» برای علاقه‌مندان به مباحث الگوریتم‌ها و شرکت‌کنندگان در مسابقات برنامه‌نویسی با امکان دانلود نسخه الکترونیکی
✤    کتاب راهنمای برنامه‌نویسان رقابتی
           #منبع آموزشی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #آموزش الگوریتم #کتاب الکترونیکی #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی 
معرفی کتاب Competitive Programmer's Handbook (راهنمای برنامه‌نویسان رقابتی) برای علاقه‌مندان به مباحث الگوریتم‌ها و شرکت‌کنندگان در مسابقات برنامه‌نویسی با امکان دانلود
✤    ویدئوهای آموزشی کلاس Programming Challenges
           #منبع آموزشی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #ویدئوی آموزشی 
ویدئوهای آموزشی کلاس Programming Challenges شامل مباحث الگوریتم‌ها، ساختمان داده‌ها و ریاضیات محاسباتی برای آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی
✤    ابزار VJudge
           #منبع آموزشی 
معرفی وب‌سایت Virtual Judge برای برگزاری مجازی مسابقه برنامه‌نویسی به سبک مسابقات ACM-ICPC
✤    کتاب مقدمه‌ای بر الگوریتم‌ها
           #منبع آموزشی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #آموزش الگوریتم #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #کتاب الکترونیکی 
معرفی کتاب Introduction to Algorithms (ویراست سوم) به عنوان مرجع مباحث طراحی الگوریتم‌ها و ساختمان داده‌ها با قابلیت دانلود
✤    کتاب Concrete Mathematics
           #منبع آموزشی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #آموزش الگوریتم #کتاب الکترونیکی 
معرفی کتاب Concrete Mathematics برای علاقه‌مندان حل سوالات الگوریتمی و شرکت‌کنندگان مسابقات برنامه‌نویسی با قابلیت دانلود
✤    کتاب چالش‌های برنامه‌نویسی
           #منبع آموزشی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #آموزش الگوریتم #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #کتاب الکترونیکی #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی 
معرفی کتاب Programming Challenges برای علاقه‌مندان حل سوالات الگوریتمی و شرکت‌کنندگان مسابقات برنامه‌نویسی با قابلیت دانلود کتاب، فایل‌های صوتی، تصویری و اسلایدهای کلاس درس نویسنده
✤    کتاب هنر مسابقات برنامه‌نویسی
           #منبع آموزشی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #آموزش الگوریتم #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #کتاب الکترونیکی #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی 
معرفی کتاب Art of Programming Contest برای علاقه‌مندان حل سوالات الگوریتمی و شرکت‌کنندگان مسابقات برنامه‌نویسی با قابلیت دانلود نسخه الکترونیکی