منبع آموزشی

نوشته‌ها با موضوع منبع آموزشی
جستجو:  
یادگیری ماشین در صنعت
بررسی چالش‌های کیفیت داده‌های صنعتی برای یادگیری ماشین
کتاب Understanding Deep Learning
کتابی در مورد یادگیری عمیق با پایتون
کتاب Hands-On Machine Learning
مرجع یادگیری ماشین و یادگیری عمیق با زبان پایتون
کتاب تفکر الگوریتمی
کتاب مناسب برای شروع یادگیری برنامه‌نویسی با رویکرد الگوریتمی و حل مسئله
کلاس Programming Challenges
ویدئوهای آموزشی کلاس Programming Challenges شامل مباحث الگوریتم‌ها، ساختمان داده‌ها و ریاضیات محاسباتی
ویدئوهای آموزشی StatQuest
منبع آموزشی آمار و ریاضیات برای علم داده و یادگیری ماشین
کتاب مقدمه‌ای بر یادگیری آماری
مرجع مناسب مباحث تحلیل داده و یادگیری ماشین با زبان پایتون
کتاب Concrete Mathematics
کتابی برای شرکت‌کنندگان مسابقات برنامه‌نویسی