الگوریتمستان برنامه‌نویسی، الگوریتم، یادگیری ماشین
 

منبع آموزشی

کتاب Hands-On Machine Learning
مرجع یادگیری ماشین و یادگیری عمیق با زبان پایتون
کتاب تفکر الگوریتمی
کتاب مناسب برای شروع یادگیری برنامه‌نویسی با رویکرد الگوریتمی و حل مسئله
کلاس Programming Challenges
ویدئوهای آموزشی کلاس Programming Challenges شامل مباحث الگوریتم‌ها، ساختمان داده‌ها و ریاضیات محاسباتی
کتاب چالش‌های برنامه‌نویسی
به همراه فایل‌های چندرسانه‌ای کلاس درس نویسنده
کتاب مقدمه‌ای بر یادگیری آماری
مرجع مناسب مباحث تحلیل داده و یادگیری ماشین با زبان پایتون
کتاب Competetive Programming
کتابی برای مسابقات برنامه‌نویسی و الگوریتمی
راه حل سوالات مسابقه جهانی ACM-ICPC 2016
راه حل سوالات مسابقه جهانی ACM-ICPC 2016
کتاب Concrete Mathematics
کتابی برای شرکت‌کنندگان مسابقات برنامه‌نویسی