✤  مسئله Turn the Lights Off

آنچه در این نوشته می‌خوانید:
   •  مسئله Turn the Lights Off
       »  مسئله
       »  ورودی برنامه
       »  خروجی برنامه
       »  حل مسئله

مسئله

  [برگرد بالا]

صفحه‌ای مشبک با ابعاد 10 در 10 وجود دارد که هر خانه شامل یک لامپ و یک کلید برای روشن یا خاموش کردن لامپ است. اما این کلیدها رفتار عادی ندارند و فشار دادن هر کدام، نه تنها لامپ همان خانه که لامپ خانه‌های بالا، پایین، راست و چپ آن خانه را - در صورت وجود - تغییر وضعیت می‌دهد.

به عنوان نمونه به مثال‌های زیر توجه کنید که بخشی از شبکه است و کلید وسط فشار داده می‌شود. در این مثال‌ها منظور از O روشن بودن لامپ و #‌ خاموش بودن آن است و کلید وسط فشار داده می‌شود.

  

مسئله Turn the Lights Off

  

از آنجا که ما در زمین زندگی می‌کنیم و بقای آن برایمان مهم است، وظیفه داریم در حفظ آن بکوشیم. دوست شما که علاقه‌مند به کاهش مصرف انرژی است، در کار کردن با چنین صفحه‌ای مشکل دارد و از شما می‌خواهد برنامه‌ای بنویسید که با در اختیار داشتن وضعیت لامپ‌های شبکه مشخص کند آیا امکان خاموش کردن تمامی لامپ‌ها وجود دارد یا نه.

  

ورودی برنامه

  [برگرد بالا]

ورودی برنامه شامل چندین دسته ورودی مسئله است. هر دسته با یک کلمه به عنوان نام مسئله شروع شده و در ادامه 10‌ سطر شامل 10 کاراکتر 'O' یا '#' می‌آید که وضعیت روشن یا خاموش بودن لامپ‌های شبکه را مشخص می‌کنند. انتهای ورودی با کلمه end به عنوان نام مسئله مشخص می‌شود.

  

all_off

##########

##########

##########

##########

##########

##########

##########

##########

##########

##########

all_on

OOOOOOOOOO

OOOOOOOOOO

OOOOOOOOOO

OOOOOOOOOO

OOOOOOOOOO

OOOOOOOOOO

OOOOOOOOOO

OOOOOOOOOO

OOOOOOOOOO

OOOOOOOOOO

simple

#O########

OOO#######

#O########

####OO####

###O##O###

####OO####

##########

########O#

#######OOO

########O#

end

   

خروجی برنامه

  [برگرد بالا]

به ازای هر ورودی یک خط در خروجی چاپ می‌شود که شامل نام مسئله ورودی، یک کاراکتر فاصله و در ادامه تعداد دفعات فشار دادن کلیدها برای خاموش کردن لامپ‌های کل صفحه است. اگر خاموش کردن کل لامپ‌ها ممکن نیست یا نیاز به بیش از 100 بار فشار دادن کلید‌ها است، عدد 1- به جای تعداد چاپ شود.

  

all_off 0

all_on 44

simple 4

 

Link: UVa Online Judge, 10309 - Turn the Lights Off

  

حل مسئله

  [برگرد بالا]

بازی Lights Out یک بازی مشابه متن سوال است که در ابعاد 5 در 5 انجام می‌شود و از روش حل آن برای حل این مسئله نیز می‌توان استفاده کرد. توضیح فارسی روش حل این بازی را در این پیوند بخوانید.

مسعود اقدسی فام

مسعود اقدسی فام هستم.

دانش‌آموخته‌ی علوم کامپیوتر و فعال حوزه‌های علم داده و یادگیری ماشین؛ علاقه‌مند به یاد دادن و یاد گرفتن :)

algs.ir/splightsout     اشتراک‌گذاری در LinkedIn     اشتراک‌گذاری در Twitter     ارسال با Telegram
نوشته‌ها از این دست
آخرین نوشته‌ها
       ✦   الگوریتم آنلاین
نوشته‌های پرمخاطب
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

نام: *  

پست الکترونیک (محرمانه):

متن پیام: *  

01 02 06 07 08 09 10 11 12 13 14