مسئله‌ی انتخابات - الگوریتمستان
الگوریتمستان
513.805.00
  »  

       

بررسی مسئله‌ی انتخابات، از سوالات مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ACM-ICPC 2016 سایت تهران

آنچه در این نوشته می‌خوانید:
   •  مسئله‌ی انتخابات
       »  مسئله
       »  ورودی برنامه
       »  خروجی برنامه
       »  حل مسئله

مسئله

  [بازگشت به فهرست]

    جناب خان که با کسب و کار لبوی خود میلیاردر شده است، می‌خواهد رئیس جمهور شود! در کشور او که از چندین ایالت تشکیل شده است، از روشی با عنوان هیئت انتخاب (یا هیئت الکترال) برای انتخاب رئیس جمهور استفاده می‌شود. در چنین ساختاری شمارش رأی در هر ایالت به صورت مستقل انجام می‌شود و هر ایالت متناسب با جمعیت خود تعدادی نماینده در هیئت انتخاب کنندگان رئیس جمهور دارد. تمام نمایندگان یک ایالت در نهایت به نامزدی رأی می‌دهند که در آن ایالت اکثریت آرا را کسب کرده باشد. اگر نامزدها رأی برابر داشته باشند، هر ایالت قوانین خاص خود برای انتخاب نهایی را دارد. در نهایت رئیس جمهور کسی است که بیش از نصف مجموع رأی‌های هیئت انتخاب را از آن خود کند.

    با در اختیار داشتن احتمال پیروزی جناب خان در هر ایالت، احتمال پیروزی وی در انتخابات را محاسبه کنید.

      

ورودی برنامه

  [بازگشت به فهرست]

هر دسته ورودی با عدد n ($1 \leq n \leq 1000$) آغاز می‌شود که نشانگر تعداد ایالت‌ها است. در ادامه n سطر شامل دو عدد آمده است که اعداد سطر i-ام احتمال پیروزی جناب خان در ایالت i-ام و تعداد نمایندگان آن ایالت در هیئت انتخاب است. تعداد کل نمایندگان همواره یک عدد فرد است و از 2000 بیشتر نیست.

    انتهای ورودی با عدد صفر مشخص می‌شود.

      

1

0.4  1

3

0.5  1

0.5  2

0.5  10

3

0.5  1

0.5  2

0.5  2

2

0.2  1

0.8  10

2

0.25  1

0.751  10

0

      

خروجی برنامه

  [بازگشت به فهرست]

به ازای هر ورودی احتمال پیروزی جناب خان در انتخابات با دقت دقیقا چهار رقم اعشار در یک سطر مجزا چاپ شود.

  

0.4000

0.5000

0.5000

0.8000

0.7510

  

    منبع: مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ACM-ICPC منطقه‌ای سایت تهران 2016 - مسئله‌ی Elections

      

حل مسئله

  [بازگشت به فهرست]

داده‌های مسئله شامل اطلاعات ایالت‌های مختلف است که می‌توان به صورت یک مجموعه در نظر گرفت. ایالت‌هایی با رأی حداکثر به جناب خان نیز زیرمجموعه‌ای از این مجموعه است. حال سوال اینجاست که احتمال وقوع هر زیرمجموعه چقدر است و در کل چقدر احتمال دارد این زیرمجموعه شامل ایالاتی باشد که مجموع الکترال‌های آنها بیش از نصف کل باشد.

    نمونه‌ی ورودی سوم را در نظر بگیرید:

      

3

0.5  1

0.5  2

0.5  2

  

    در این ورودی 5 نماینده وجود دارد و اگر نامزدی بتواند 3 رأی یا بیشتر جمع کند برنده است. اگر ایالت‌ها را به ترتیب ورودی از 1 تا 3 شماره‌گذاری کرده و احتمال برد جناب خان در ایالت i-ام را با $p_i$ نشان دهیم، در یکی از حالت‌های زیر جناب خان برنده‌ی انتخابات خواهد بود:

    1- جناب خان رأی ایالت‌های 1 و 2 را داشته و رأی ایالت 3 را نداشته باشد که در مجموع 3 رأی الکترال خواهد داشت:

\[ p_1 \times p_2 \times (1 - p_3) = 0.5 \times 0.5 \times 0.5 = 0.125 \]

    2- جناب خان رأی ایالت‌های 1 و 3 را داشته و رأی ایالت 2 را نداشته باشد که در مجموع 3 رأی الکترال خواهد داشت:

\[ p_1 \times (1 - p_2) \times p_3 = 0.5 \times 0.5 \times 0.5 = 0.125 \]

    3- جناب خان رأی ایالت‌های 2 و 3 را داشته و رأی ایالت 1 را نداشته باشد که در مجموع 4 رأی الکترال خواهد داشت:

\[ (1 - p_1) \times p_2 \times p_3 = 0.5 \times 0.5 \times 0.5 = 0.125 \]

    4- جناب خان رأی هر سه ایالت را داشته باشد که در مجموع 5 رأی الکترال خواهد داشت:

\[ p_1 \times p_2 \times p_3 = 0.5 \times 0.5 \times 0.5 = 0.125 \]

    مجموع این احتمالات همان خروجی مورد نظر ما است:

\[ 0.125 + 0.125 + 0.125 + 0.125 = 0.5 \]

    با کمی دقت مشخص است که هر حالت فوق مانند ساخت زیرمجموعه‌ای از مجموعه‌ی کل ایالت‌ها است. در حالت اول دو ایالت 1 و 2، در حالت دوم دو ایالت 1 و 3، در حالت سوم دو ایالت 2 و 3 و در حالت چهارم تمام ایالت‌ها انتخاب شده‌اند. دلیل عدم انتخاب سه زیرمجموعه‌ی غیر تهی دیگر (هر کدام از ایالت‌ها به تنهایی) آن است که الکترال آنها به حد نصاب لازم نمی‌رسید.
بر اساس توضیحات فوق مشخص است که در بدترین حالت نیاز به انجام محاسبات فوق به ازای تک تک زیرمجموعه‌های غیر تهی مجموعه وجود دارد. اگر n بیانگر تعداد ایالت‌ها باشد، تعداد زیرمجموعه‌های غیرتهی $ 2^n - 1 $ است که با توجه به حداکثر مقدار n، این محاسبه حتما بسیار بیشتر از زمان مورد انتظار برای حل مسئله طول می‌کشد.

    با توجه به گسترده بودن فضای مسئله که از مرتبه‌ی نمایی است، باید سراغ راهکاری رفت که تعداد محاسبات را کم کند. مشکل اصلی نیز از آنجا ناشی می‌شود که محاسبات تکراری فراوانی وجود دارد.

    این سوال بسیار مشابه مسئله‌ی کوله‌پشتی صفر و یک است که در آن تلاش می‌شود یک کوله‌پشتی با قدرت تحمل بار مشخص تا حد ممکن توسط مجموعه‌ای از اشیاء با وزن و ارزش مشخص پر شود. در آن مسئله نیز هدف انتخاب زیرمجموعه‌ی بهینه‌ای از اشیاء است که کوله را تا حد ممکن پر کند و از لحاظ ارزش نیز بهترین ترکیب را داشته باشد. این مسئله یک راهکار با روش برنامه‌نویسی پویا دارد که از مرتبه‌ی زمانی خطی است و می‌توان از آن برای حل این مسئله الهام گرفت.

    فرض کنیم n تعداد ایالت‌ها، total تعداد کل نمایندگان در هیئت انتخاب و $t_i$ تعداد نمایندگان ایالت i-ام باشد. در این صورت کافی است یک آرایه‌ی دو بعدی با ابعاد $ (n + 1) \times (total + 1)$ بسازیم که عنصر سطر i و ستون j بیانگر انتخاب از ایالت‌ها تا ایالت i-ام برای رسیدن به تعداد j نماینده است. در اینجا فرض کرده‌ایم اندیس آرایه از صفر شروع می‌شود و سطر اول (اندیس صفر) بیانگر عدم انتخاب ایالت‌ها است. بدیهی است در صورتی که هیچ ایالتی انتخاب نشود، احتمال موفقیت صفر و جناب خان بازنده است. همچین ستون اول (اندیس صفر) سطر j-ام بیانگر آن است که تا ایالت j-ام هیچ نماینده‌ای به نفع جناب خان انتخاب نشده باشد. مثلا برای سطر اول $ 1 - p_1 $ و برای سطر دوم $(1 - p_1)(1 -p_2)$ خواهد بود و الی آخر. بنا به این دو تفسیر، عنصر سطر اول و ستون اول همواره یک است (چرا؟). سایر عناصر ماتریس نیز با استفاده از رابطه‌ی زیر محاسبه می‌شوند:

\[ M[i][j] = \left \{ \begin{matrix} (1 - p_i) \times M[i - 1][j] + p_i \times M[i - 1][j - t_i] & & & j \geq t_i \\ (1 - p_i) \times M[i - 1][j] & & & j < t_i \end{matrix} \right. \qquad 1 \leq i, j \]

    این محاسبات برای ورودی نمونه‌ی سوم در جدول زیر آمده است:

      

مسآله‌ی انتخابات

      

    عدد ستون j-ام سطر آخر، احتمال رأی دادن j نماینده به جناب خان است. بنابراین اگر احتمال ستون‌هایی را که تعداد نمایندگان بیشتر از حد نصاب باشد (بخش رنگی در جدول بالا) جمع بزنیم، احتمال موفقیت جناب خان به دست می‌آید.

    با استفاده از این راهکار مرتبه‌ی نمایی کل محاسبات به مرتبه‌ی $ O(total \times n) $ کاهش یافت که بر اساس حداکثر اندازه‌ی این دو متغیر در ورودی، خروجی نیز در زمان معقولی تولید می‌شود.

    نکته: بر اساس روابط ذکر شده، هر سطر آرایه تنها بر اساس سطر قبلی خود ساخته می‌شود. هر عنصر در سطر نیز تنها وابسته به عناصر ستون خود یا قبل از خود در سطر قبلی است. با توجه به این نکنه نیازی به ذخیره کردن کل آرایه نیست و تنها با استفاده از یک آرایه‌ی یک بعدی نیز می‌توان محاسبات را انجام داد (چگونه؟). در نتیجه حافظه‌ی مصرفی نیز کاهش پیدا می‌کند.


این نوشته آخرین بار در تاریخ پنجشنبه، ۱۰ فروردین ماه ۱۳۹۶ مورد بازنویسی نگارشی قرار گرفته است.
نوشته‌های مرتبط
        بررسی مسئله‌ی حداکثر مجموع، از سوالات آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی
        متن فارسی مسئله‌ی Gholam's Simple Game از سوالات مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ACM-ICPC 2010‌ منطقه‌ای سایت تهران
        متن فارسی مسئله‌ی Jolly Jumpers از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
        متن فارسی مسئله‌ی شماره‌ی 343 از UVa Online Judge، ار سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی
        متن فارسی مسئله‌ی The Trip از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
        بررسی مسئله‌ی اعداد اردوش (Erdos Numbers) یا فاصله‌ی همکاری اردوش از سوالات آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی موجود در کتاب Programming Challenges و وبسایت UVa Online Judge
        متن فارسی مسئله‌ی 3n+1 Problem (حدس کولاتز یا حدس 3n+1) از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
        بررسی مسئله‌ی بشکه‌های آب (Water Barrels)، از سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان
        متن فارسی مسئله‌ی Encrypted SMS از سوالات مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ACM-ICPC 2007 منطقه‌ای سایت تهران
        بررسی مسئله‌ی تاریخچه‌ی جدول (Grid History)، از سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان
پیوند کوتاه صفحه دسته‌بندی
امتیاز نوشته
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ارسال پیام

نام: *  

پست الکترونیک:

وبگاه:

متن پیام: *

 


» محمد

پنجشنبه، ۹ دی ماه ۱۳۹۵، ساعت ۱۷:۱۸
با یک آرایه ی یک بعدی نمیشه. حد اقل با یک آرایه ی ۲ بعدی یک یک بعدش اندازه ی ۲ داره میشه.


پنجشنبه، ۹ دی ماه ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۰۱
مسعود:
من خودم اول با دو بعدی و بعد با یک بعدی نوشتم تا از عملکرد هر دو مطمئن شم. نیازی نیست دو سطر آخر رو نگه دارید. به این خاصیت توجه کنید که هر عنصر به عناصر قبل از خودش وابسته هست. پس اگر سطر از آخر به اول پر بشه مشکل مخدوش شدن اطلاعات پیش نمی‌یاد.

» محمد

سه‌شنبه، ۲۱ دی ماه ۱۳۹۵، ساعت ۱۷:۰۳
Tnx!