مسئله‌ی Encrypted SMS - الگوریتمستان
الگوریتمستان
000.005.00
  »  

       

متن فارسی مسئله‌ی Encrypted SMS از سوالات مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ACM-ICPC 2007 منطقه‌ای سایت تهران

آنچه در این نوشته می‌خوانید:
   •  مسئله‌ی Encrypted SMS
       »  ورودی برنامه
       »  خروجی برنامه

اعضای کمیته‌ی علمی ACM‌ امسال از ایمیل برای بحث در مورد سوالات استفاده می‌کنند. آنها می‌دانند که ایمیل ابزار امنی برای ارتباط در مورد چنین موضوعات حساسی نیست. بنابراین فایل‌های فشرده‌ی رمزگذاری شده را تبادل می‌کنند. برای تبادل کلمه‌ی عبور فایل نیز از SMS رمز شده با ساختار تایپ multi-tap استفاده می‌کنند.

    روش multi-tap در حال حاضر (سال ۲۰۰۷) رایج‌ترین روش ورودی گوشی‌های تلفن است که فشار دادن یک یا چند باره‌ی یک کلید خاص، حرف مورد نظر ما را تولید می‌کند. به عنوان مثال، حروف B ،A و C به ترتیب با یک، دو و سه بار فشار دادن کلید 2 به دست می‌آیند.

      

Encrypted SMS

      

    الگوریتم رمزکردن متن به این ترتیب است که برای تایپ حرف i-ام متن، کلید مربوط به آن حرف i بار بیشتر فشار داده می‌شود. مثلا اگر حرف چهارم U باشد، کلید 8 به جای دو بار، شش بار فشار داده می‌شود که خروجی آن حرف V است. در ضمن فرض کرده‌ایم که این صفحه‌کلید ارقام را تولید نمی‌کند.

    کمیته‌ی علمی نیاز به برنامه‌ای دارد که متن پیام رمز شده را رمزگشایی کند. آنها فرصت برای انجام این کار ندارند و از شما کمک می‌خواهند! برنامه‌ای بنویسید که متن رمز شده را دریافت کرده و کلمه‌ی عبور (متن رمزگشایی شده) را چاپ کند.

      

ورودی برنامه

  [بازگشت به فهرست]

ورودی برنامه از چند ورودی مسئله تشکیل می‌شود و هر ورودی یک رشته از کاراکترهای متشکل از حروف انگلیسی بزرگ و کوچک با حداکثر طول 100 است. انتهای ورودی با کاراکتر # مشخص می‌شود.

BACE

GgaudQNS

#

  

خروجی برنامه

  [بازگشت به فهرست]

به ازای هر ورودی یک خط در خروجی چاپ می‌شود که شامل کلمه‌ی عبور رمزگشایی شده است. در چاپ خروجی باید به این موضوع توجه داشت که بزرگی و کوچکی حروف مهم هستند.

ABCD

IhateSMS

  

Link: ACM-ICPC Live Archive, 4095 - Encrypted SMS


نوشته‌های مرتبط
        بررسی مسئله‌ی حداکثر مجموع، از سوالات آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی
        متن فارسی مسئله‌ی Gholam's Simple Game از سوالات مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ACM-ICPC 2010‌ منطقه‌ای سایت تهران
        متن فارسی و روش حل مسئله‌ی Turn the Lights Off از سوالات وبسایت UVa Online Judge
        متن فارسی مسئله‌ی شماره‌ی 343 از UVa Online Judge، ار سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی
        متن فارسی مسئله‌ی Jolly Jumpers از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
        بررسی مسئله‌ی انتخابات، از سوالات مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ACM-ICPC 2016 سایت تهران
        متن فارسی مسئله‌ی The Trip از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
        بررسی مسئله‌ی اعداد اردوش (Erdos Numbers) یا فاصله‌ی همکاری اردوش از سوالات آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی موجود در کتاب Programming Challenges و وبسایت UVa Online Judge
        متن فارسی مسئله‌ی 3n+1 Problem (حدس کولاتز یا حدس 3n+1) از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
        بررسی مسئله‌ی بشکه‌های آب (Water Barrels)، از سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان
پیوند کوتاه صفحه دسته‌بندی
امتیاز نوشته
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ارسال پیام

نام: *  

پست الکترونیک:

وبگاه:

متن پیام: *