الگوریتمستان

برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و حل مسئله‌های الگوریتمی

 
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.
مسئله‌ی چراغ راهنمایی - الگوریتمستان
الگوریتمستان
  »  

مسئله‌ی چراغ راهنمایی

        بررسی سوال مسابقات برنامه‌نویسی Turn for MEGA و راه حل آن
آنچه در این نوشته می‌خوانید:
   •  مسئله‌ی چراغ راهنمایی
       »  مسئله
       »  ورودی برنامه
       »  خروجی برنامه
       »  حل مسئله

مسئله

  [بازگشت به فهرست]

یک چراغ راهنمایی در مسیر گردش از بزرگراه به یک مرکز فروش بزرگ تعبیه شده است. عملکرد این چراغ به گونه‌ای است که در هر دقیقه حداکثر k خودرو امکان گردش از بزرگراه به سمت مسیر مرکز را دارند. در پایان هفته شهروندان بیشتری برای خرید به این مرکز مراجعه می‌کنند که باعث بالا رفتن حجم ترافیک می‌شود. مدیران مرکز سفارش نصب دوربین ویژه‌ای در نزدیکی آن محل را داده‌اند که امکان شمارش تعداد خودروهای وارد شده از سمت شهر به محل گردش به مرکز فروش را دارد.

عملکرد دوربین از n دقیقه‌ی قبل آغاز شده است. شما باید با توجه به اطلاعات ارسال شده از طریق این دوربین، تعداد خودروهایی را که در حال حاضر پشت چراغ راهنمایی متوقف شده‌اند محاسبه کنید.

  

ورودی برنامه

  [بازگشت به فهرست]

خط اول شامل اعداد k و n است که حداکثر خودروهای قابل گذر از چراغ راهنمایی در هر دقیقه و میزان دقایق سپری شده از شروع به کار دوربین را مشخص می‌کنند. خط دوم شامل n عدد a3 ،a2 ،a1، ... و an است. منظور از ai تعداد خودروهای نزدیک شده به محل گردش در دقیقه iام است.

دوربین نیز کار خود را از صبح آغاز می‌کند که عبور خودروها آغاز می‌شود.

5  3

6  7  2

  

خروجی برنامه

  [بازگشت به فهرست]

تعداد خودروهایی که در حال حاضر پشت چراغ متوقف هستند.

0

  

منبع: وب سایت Timus Online Judge - مسئله‌ی Turn for MEGA

  

حل مسئله

  [بازگشت به فهرست]

ابتدا نمونه‌ی ارائه شده را بررسی می‌کنیم. در سطر اول ورودی اعداد k = 5 و n = 3 داده شده‌اند. یعنی در هر دقیقه حداکثر 5 خودرو امکان گردش به مسیر مرکز فروش را دارند و 3 دقیقه از زمان شروع مشاهده توسط دوربین می‌گذرد. در این دقایق به ترتیب 5، 7 و 2 خودرو به محل گردش نزدیک شده‌اند. تمامی 5 خودروی دقیقه اول در همان دقیقه از گذر عبور می‌کنند. 5 خودرو از 7 خودروی دقیقه‌ی دوم در دقیقه‌ی دوم گذر کرده و 2 خودرو پشت چراغ منتظر می‌مانند. این 2 خودرو در دقیقه‌ی سوم به همراه 2 خودروی جدید دیگر که به تازگی به آن محل آمده‌اند، به سمت مرکز فروش حرکت می‌کنند. بنابراین در پایان هیچ خودرویی در محل گردش نخواهد بود. به همین دلیل عدد صفر به عنوان خروجی چاپ شده است.

اگر سطر دوم ورودی به ترتیب زیر باشد:

  

20  0  0

  

در دقیقه‌ی اول 5 خودرو عبور کرده و 15 خودرو باقی می‌مانند. در دقیقه‌ی دوم 5 خودروی دیگر عبور کرده و 10 خودرو باقی می‌مانند. بالاخره در دقیقه‌ی سوم 5 خودروی دیگر حرکت کرده و تنها 5 خودرو باقی خواهند ماند. به این ترتیب خروجی عدد 5 خواهد بود.

یک راه حل را می‌توان به این ترتیب مطرح کرد که در هر دقیقه k خودرو امکان عبور دارند. پس در n دقیقه nk خودرو امکان گردش به سمت مرکز فروش را خواهند داشت. اگر این عدد را از مجموع تمام خودروهای وارد شده به محل گذر کم کنیم، تعداد خودروهای باقیمانده مشخص می‌شود. در نمونه‌ی اول 14 خودرو در 3 دقیقه وارد شده‌اند که از مقدار nk = 15 کمتر است. یعنی تمامی خودروها امکان عبور دارند. در نمونه‌ی دوم 20 خودرو وارد گذر شده‌اند که در پایان 5 خودرو باقی می‌ماند. این عدد همان اختلاف 20 و حاصلضرب اعداد k و n است.

اما مسئله به این سادگی نیست. بر اساس توضیحات بند قبلی، اگر ترتیب اعداد سطر دوم ورودی نمونه عکس شود، خروجی نباید تغییر کند. چرا که مقدار k، n و مجموع خودروهای وارد شده تغییری نکرده است.

  

5  3

2  7  5

  

در دقیقه‌ی اول 2 خودرو وارد می‌شوند که بدون هیچ مشکلی از گذر عبور می‌کنند. در دقیقه‌ی دوم 7 خودرو وارد می‌شوند که 2 خودرو ناچار به توقف هستند. در دقیقه‌ی سوم این 2 خودرو با 3 خودروی دیگر از 5 خودروی تازه وارد شده از گذر عبور کرده و 2 خودرو در پشت چراغ باقی می‌مانند. پس در انتها عدد خروجی 2 خواهد بود.

این تناقض از اینجا ناشی می‌شود که زمان ورود خودروها نیز بسیار اهمیت دارد. در حالی که راه حل اولیه تنها تعداد خودروها را مد نظر قرار می‌دهد. چاره‌ی کار ثبت تعداد خودروهای پشت چراغ در انتهای هر دقیقه است.

اگر در انتهای دقیقه‌ی iام تعداد خودروهای پشت چراغ remi باشد، در دقیقه‌ی (i+1)ام تعداد ai+1 خودرو به آنها اضافه شده و k خودرو کم خواهد شد. پس در انتهای آن دقیقه remi + ai+1 - k خودرو پشت چراغ قرار دارند. این عدد همان remi+1 است. اگر این عدد منفی باشد، به معنی آن است که ظرفیت عبور بیش از تعداد خودروی موجود بوده است. پس هیچ خودرویی پشت چراغ باقی نمانده است. در این حالت هم باید عدد منفی را با صفر جایگزین کنیم. با پیش رفتن مراحل برای هر دقیقه، remn همان خروجی مسئله است. مقدار rem0 نیز همواره صفر است.

به عنوان مثال در نمونه‌ی اولیه‌ی مسئله:

  

rem1 = rem0 + a1 - k = 0 + 5 - 5 = 0

rem2 = rem1 + a2 - k = 0 + 7 - 5 = 2

rem3 = rem2 + a3 - k = 2 + 2 - 5 = -1 < 0    ,    rem3 = 0

  

در نمونه‌ی دوم:

  

rem1 = rem0 + a1 - k = 0 + 20 - 5 = 15

rem2 = rem1 + a2 - k = 15 + 0 - 5 = 10

rem3 = rem2 + a3 - k = 10 + 0 - 5 = 5

  

و در مثال آخر:

  

rem1 = rem0 + a1 - k = 0 + 2 - 5 = -3 < 0    ,    rem1 = 0

rem2 = rem1 + a2 - k = 0 + 7 - 5 = 2

rem3 = rem2 + a3 - k = 2 + 5 - 5 = 2

  

به اشتراک‌گذاری نوشته
اشتراک‌گذاری در LinkedIn     Cloob     اشتراک‌گذاری در Twitter     اشتراک‌گذاری در Facebook     ارسال با Telegram
امتیاز نوشته
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

نام: *  

پست الکترونیک:

وبگاه:

متن پیام: *

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

 


• ارجمند
سه‌شنبه، ۱۲ مهر ماه ۱۳۹۰، ساعت ۱۴:۳۲

سلام خسته نباشید من سوالی داشتم به این مضمون

برای یک 5راه یک چراغ راهنمایی چند زمانه نصب کرده اند الگوریتمی بنویسیدکه سبز وقرمز بودن چراغها را طوری مدیریت کند که خطر تصادف حداقل باشد


• بیتا قانع
دوشنبه، ۲ آبان ماه ۱۳۹۰، ساعت ۲۱:۰۵

سلام خسته نباشید من سوالی داشتم به این مضمون

برای یک 6راه یک چراغ راهنمایی چند زمانه نصب کرده اند الگوریتمی (به روش حریصانه)بنویسیدکه سبز وقرمز بودن و رنگهای دیگر چراغها را طوری مدیریت کند که خطر تصادف حداقل باشد (به طوری که اگر مسیرها را a,b,c,d,e,f  بنامیم مسیرهای b, d,f  یک ظرفه بوده اما مسیر  b,f  به سمت تقاطع یکطرفه و مسیر d  به سمت خارج تقاطع یکطذفه می باشد)


• رویا
شنبه، ۲۲ دی ماه ۱۳۹۷، ساعت ۲۱:۴۵

سلام من الگوریتمی میخواستم با مضمون خودرویی ب صورت خودکار رانده میشود. الگوریتم رفتار خودرو در مقابل چراغ راهنمایی و رانندگی را بنویسید


• حسین پور
پنجشنبه، ۱۷ مهر ماه ۱۳۹۹، ساعت ۱۹:۲۹

سلام نمودار رسم الگوریتم چراغ راهنما میحاستم


الگوریتمستان در تلگرام

   

 

پیوند کوتاه: عمر نوشته:  ۳۶۸۳ روز
کل بازدید:  ۱۴۰۹۲ بازدید
تعداد امتیاز:  ۱۱ امتیاز
میانگین امتیاز:  ۴.۲۷  از  ۵.۰۰
»  کتاب Competetive Programming
        معرفی کتاب Competitive Programming برای علاقه‌مندان به شرکت در مسابقات برنامه‌نویسی و المپیاد کامپیوتر با قابلیت دانلود نسخه‌ی الکترونیکی
»  کتاب مقدمه‌ای بر مسابقات برنامه‌نویسی
        معرفی کتاب فارسی «مقدمه‌ای بر مسابقات برنامه‌نویسی» برای علاقه‌مندان به مباحث الگوریتم‌ها و شرکت‌کنندگان در مسابقات برنامه‌نویسی با امکان دانلود نسخه‌ی الکترونیکی
»  سوالات تمرینی مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ACM-ICPC 2018 (سری دوم)
        سری دوم سوالات تمرینی برای شرکت کنندگان مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ACM-ICPC 2018
»  سوالات تمرینی مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ACM-ICPC 2018 (سری اول)
        سری اول سوالات تمرینی برای شرکت کنندگان مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ACM-ICPC 2018
»  مسئله‌ی Column Addition
        بررسی مسئله‌ی Column Addition، از سوالات مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ACM-ICPC 2017 سایت تهران
»  مسئله‌ی آتش‌سوزی در برره
        بررسی مسئله‌ی آتش در برره، از سوالات مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ACM-ICPC 2017 سایت تهران
»  مسئله‌ی حداکثر مجموع
        بررسی مسئله‌ی حداکثر مجموع، از سوالات آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی
»  کتاب راهنمای برنامه‌نویسان رقابتی
        معرفی کتاب Competitive Programmer's Handbook (راهنمای برنامه‌نویسان رقابتی) برای علاقه‌مندان به مباحث الگوریتم‌ها و شرکت‌کنندگان در مسابقات برنامه‌نویسی با امکان دانلود
»  دوره‌ی طراحی و تحلیل الگوریتم دانشگاه استنفورد
        ویدئوهای آموزشی دوره‌ی Algorithms: Design and Analysis دانشگاه استنفورد با زیرنویس انگلیسی
»  مسئله‌ی Jolly Jumpers
        متن فارسی مسئله‌ی Jolly Jumpers از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
»  مسئله‌ی The Trip
        متن فارسی مسئله‌ی The Trip از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
»  مسئله‌ی 3n+1 Problem
        متن فارسی مسئله‌ی 3n+1 Problem (حدس کولاتز یا حدس 3n+1) از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
»  مسئله‌ی Encrypted SMS
        متن فارسی مسئله‌ی Encrypted SMS از سوالات مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ACM-ICPC 2007 منطقه‌ای سایت تهران
»  مسئله‌ی Gholam's Simple Game
        متن فارسی مسئله‌ی Gholam's Simple Game از سوالات مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ACM-ICPC 2010‌ منطقه‌ای سایت تهران