الگوریتمستان

یادداشت‌های یک معلم علاقه‌مند به نوشتن از آنچه آموخته و یاد می‌دهد
 

مسئله‌های الگوریتمی

✤    مسئله Column Addition
           #مسئله‌های الگوریتمی #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #مسئله‌ی کوله‌پشتی 
بررسی مسئله Column Addition، از سوالات مسابقه برنامه‌نویسی ACM-ICPC 2017 سایت تهران
✤    مسئله آتش‌سوزی در برره
           #مسئله‌های الگوریتمی #جستجوی اول عمق 
بررسی مسئله آتش در برره، از سوالات مسابقه برنامه‌نویسی ACM-ICPC 2017 سایت تهران
✤    مسئله Turn the Lights Off
           #مسئله‌های الگوریتمی #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی 
متن فارسی و روش حل مسئله Turn the Lights Off از سوالات وبسایت UVa Online Judge
✤    بازی Lights Out و ریاضیات دوست داشتنی
           #مسئله‌های الگوریتمی #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی 
حل بازی Lights Out با ریاضیات دوست داشتنی
✤    مسئله Jolly Jumpers
           #مسئله‌های الگوریتمی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی 
متن فارسی مسئله Jolly Jumpers از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
✤    مستندات دوره آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی دانشگاه استنفورد
           #مسئله‌های الگوریتمی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #آموزش الگوریتم #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی 
مستندات دوره Introduction to Programming Contests دانشگاه استنفورد با موضوع ریاضیات، ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌های مورد نیاز برای شرکت در مسابقات برنامه‌نویسی
✤    مسئله‌ The Trip
           #مسئله‌های الگوریتمی #آمادگی المپیاد کامپیوتر 
متن فارسی مسئله‌ The Trip از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
✤    مسئله 3n+1 Problem
           #مسئله‌های الگوریتمی #آمادگی المپیاد کامپیوتر 
متن فارسی مسئله 3n+1 Problem (حدس کولاتز یا حدس 3n+1) از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
✤    مسئله Encrypted SMS
           #مسئله‌های الگوریتمی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی 
متن فارسی مسئله Encrypted SMS از سوالات مسابقه برنامه‌نویسی ACM-ICPC 2007 منطقه‌ای سایت تهران
✤    مسئله Gholam's Simple Game
           #مسئله‌های الگوریتمی #آمادگی المپیاد کامپیوتر 
متن فارسی مسئله Gholam's Simple Game از سوالات مسابقه برنامه‌نویسی ACM-ICPC 2010‌ منطقه‌ای سایت تهران
✤    مسئله What Base Is This
           #مسئله‌های الگوریتمی #آمادگی المپیاد کامپیوتر 
متن فارسی مسئله شماره 343 از UVa Online Judge، ار سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی
✤    سوال Free Ticket
           #مسئله‌های الگوریتمی 
راهنمای حل سوال Free ticket، از سوالات المپیاد ملی کامپیوتر هندوستان
✤    مسئله انتخابات
           #مسئله‌های الگوریتمی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #مسئله‌ی کوله‌پشتی 
بررسی مسئله انتخابات، از سوالات مسابقه برنامه‌نویسی ACM-ICPC 2016 سایت تهران
✤    مسئله اعداد اردوش
           #مسئله‌های الگوریتمی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #الگوریتم دایکسترا #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #الگوریتم‌های حریصانه #پیمایش گراف #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #جستجوی اول سطح 
بررسی مسئله اعداد اردوش (Erdos Numbers) یا فاصله همکاری اردوش از سوالات آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی موجود در کتاب Programming Challenges و وبسایت UVa Online Judge
✤    نکته‌ای از مسأله LC-Display
           #مسئله‌های الگوریتمی #نکات برنامه‌نویسی 
نکته‌ای در باب روش ذخیره کردن ورودی یک مسأله
✤    مسئله بشکه‌های آب
           #مسئله‌های الگوریتمی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی 
بررسی مسئله بشکه‌های آب (Water Barrels)، از سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان
✤    مسئله‌ تاریخچه جدول
           #مسئله‌های الگوریتمی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #جستجوی اول سطح 
بررسی مسئله تاریخچه جدول (Grid History)، از سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان
✤    مباحث کاربردی در مسابقات برنامه‌نویسی
           #مسئله‌های الگوریتمی #آمادگی المپیاد کامپیوتر 
عناوین بخشی از مباحث پرکاربرد در سوالات مسابقات برنامه‌نویسی
✤    مسئله دوستان خوب
           #مسئله‌های الگوریتمی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی 
بررسی مسئله دوستان خوب، از سوالات مسابقات برنامه‌نویسی ACM
✤    معمای هشت وزیر
           #مسئله‌های الگوریتمی #آموزش الگوریتم #الگوریتم‌های عقبگرد 
بررسی معمای هشت وزیر یا n وزیر و راهبرد عقبگرد برای حل مسئله
✤    مسئله چراغ راهنمایی
           #مسئله‌های الگوریتمی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی 
بررسی سوال مسابقات برنامه‌نویسی Turn for MEGA و راه حل آن
✤    مسئله Simple Addition
           #مسئله‌های الگوریتمی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی 
بررسی مسئله Simple Addition از سوالات آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی
✤    مسئله مربی ناامید
           #مسئله‌های الگوریتمی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی 
بررسی مسئله مربی ناامید، از سوالات مسابقات برنامه‌نویسی ACM
✤    برج هانوی
           #مسئله‌های الگوریتمی #آموزش الگوریتم #الگوریتم‌های بازگشتی #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه 
بررسی مسئله برج هانوی و روش‌های حل بازگشتی و غیربازگشتی آن به همراه کد به زبان ++C
✤    مسئله کاشیکاری
           #مسئله‌های الگوریتمی #آموزش الگوریتم #الگوریتم‌های بازگشتی #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه 
بحث در مورد مسئله کاشیکاری یا فرش کردن زمین با موزاییک به روش تقسیم و حل