الگوریتمستان

برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و حل مسئله‌های الگوریتمی

 
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.
نوشته‌ها با برچسب ماتریس نوشته‌ها با برچسب ماتریس - الگوریتمستان الگوریتمستان الگوریتمستان
نوشته‌ها با برچسب «

ماتریس

»

مسئله

ماتریس مربعی با ابعاد $N$ در $N$ و درایه‌هایی از اعداد صحیح موجود است. منظور از زیرماتریس بیشینه، زیرماتریسی از ماتریس مفروض است که مجموع عناصر آن بزرگتر یا مساوی مجموع عناصر هر زیرماتریس دیگر آن است.

به عنوان مثال، برای ماتریس زیر:

  

\[ \begin{matrix} 0 & -2 & -7 & 0 \\ 9 & 2 & -6 & 2 \\ -4 & 1 & -4 & 1 \\ -1 & 8 & 0 & -2 \end{matrix} \]

  

زیرماتریس بیشینه به این ترتیب خواهد بود:

ادامه ...

دترمینان ماتریس مربعی - که به صورت $ \vert A \vert $ یا $ det( A ) $ نمایش داده می‌شود - یکی از مفاهیم مشهور جبر خطی است که کاربردهای بسیاری در علوم مختلف دارد. امکان محاسبه‌ی سریع دترمینان یک ماتریس با ابعاد بزرگ بحث مهمی است که در ادامه سه روش محاسباتی رایج و پيچيدگي زمانی آنها مرور خواهند شد.

طبق تعریف دترمینان اگر اندازه‌ی ابعاد ماتریس مربعی یک باشد ($n = 1$)، دترمینان همان مقدار تک‌عضو آن است. یعنی:

  

ادامه ...

همه‌ی ما با تعریف ضرب ماتریس‌های مربعی آشنایی داریم. حاصلضرب ماتریس‌های مربعی A و B به صورت زیر تعریف می‌شود:

  

\[ A=(a_{ij})_{n \times n} = \qquad , \qquad B=(b_{ij})_{n \times n} \] \[ C = A \times B = (c_{ij})_{n \times n} \qquad ; \qquad c_{ij}= \sum_{k=1}^{n} a_{ik} \; b{kj} \]

  

به عنوان مثال در حالت $n = 2$ داریم:

  

\[ \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12}\\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11}+a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12}+a_{12}b_{22}\\ a_{21}b_{11}+a_{22}b_{21} & a_{21}b_{12}+a_{22}b_{22} \end{pmatrix} \]

ادامه ...

مسئله‌ی ضرب زنجیره‌ای ماتریس‌ها و پرانتزبندی بهینه‌ی آن یکی از مثال‌های مشهور کاربرد برنامه‌نویسی پویا در حل مسائل بهینه‌سازی است.

فرض کنید قصد داریم حاصلضرب عبارت ماتریسی $ A_{3 \times 7} \times B_{7 \times 8 } \times C_{8 \times 4} $ را محاسبه کنیم. می‌دانیم که ضرب ماتریس‌ها خاصیت شرکت‌پذیری داشته، اما خاصیت جابجایی ندارد. بنابراین رعایت ترتیب ضرب آنها مهم است. پرانتزبندی‌های مختلف ضرب ماتریس‌ها حالت‌های مختلف محاسبه آن را به ما می‌دهند:

  

\[1: A \times (B \times C) \]

ادامه ...

الگوریتمستان در تلگرام

   

 

پیوند کوتاه:
برچسب‌ها
#نمونه سوال فارسی مسابقه‌ی ACM #سوالات UVa Online Judge #درخت پوشا #آمادگی مسابقه برنامه‌نویسی #آموزش برنامه‌نویسی ++C #الگوریتم‌های حریصانه #مسابقه برنامه نویسی #مسئله‌ی کوله‌پشتی #نمونه سوال فارسی مسابقات برنامه‌نویسی #سوالات برنامه‌نویسی #ماتریس #الگوریتم‌های مسیریابی #معرفی وب‌سایت #نمونه سوال فارسی مسابقات ACM #ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge #Python #تمرین مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #جستجوی اول سطح #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #گراف #مسأله‌های الگوریتمی #ساختمان داده #درخت‌ها #برنامه‌نویسی #آموزش ساختمان داده‌ها #برنامه‌نویسی ++C #کتابخانه قالب استاندارد ++C #مسابقه برنامه‌نویسی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #دانلود کتاب #حل مسئله‌‌ی الگوریتمی #آمادگی مسابقه ACM #وبلاگ #حل سوالات UVa Online Judge #مسئله‌های برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های گراف #ترجمه‌ی فارسی سوالات برنامه‌نویسی #پیمایش گراف #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی #کتاب الکترونیکی #تمرین طراحی الگوریتم #ترجمه‌ی فارسی سوالات ACM #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #نمونه سوالات مسابقه برنامه‌نویسی #کتاب الگوریتم #مسئله‌های الگوریتمی #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges #منبع آموزشی #آموزش الگوریتم #سوالات چالشی برنامه‌نویسی #حل سوالات ACM-ICPC #مسابقات برنامه‌نویسی ACM #ویدئوی آموزشی #محاسبات ریاضی #الگوریتم‌های عقبگرد #الگوریتم فلوید-وارشال #تمرین المپیاد کامپیوتر #الگوریتم‌های بازگشتی #آموزش طراحی الگوریتم #نکات برنامه‌نویسی #حل سوالات Timus Online Judge #سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان #صف #نمونه سوال مسابقه ACM #حل سوالات مسابقات برنامه‌نویسی #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #الگوریتم دایکسترا #سوالات مسابقات ACM-ICPC #جستجوی اول عمق #مسابقات برنامه‌نویسی #الگوریتم #مسأله‌های برنامه‌نویسی