الگوریتمستان

یادداشت‌های یک معلم علاقه‌مند به نوشتن از آنچه آموخته و یاد می‌دهد
 

تکنیک‌های طراحی الگوریتم

✤    الگوریتم آنلاین
           #الگوریتم #آموزش الگوریتم #الگوریتم‌های حریصانه #تکنیک‌های طراحی الگوریتم 
آشنایی با الگوریتم‌های آنلاین با مثال
✤    کتاب Competetive Programming
           #منبع آموزشی #آموزش الگوریتم #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #سی‌پلاس‌پلاس #کتاب الکترونیکی #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی 
معرفی کتاب Competitive Programming برای علاقه‌مندان به شرکت در مسابقات برنامه‌نویسی و المپیاد کامپیوتر با قابلیت دانلود نسخه الکترونیکی
✤    کتاب مقدمه‌ای بر الگوریتم‌ها
           #منبع آموزشی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #آموزش الگوریتم #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #کتاب الکترونیکی 
معرفی کتاب Introduction to Algorithms (ویراست سوم) به عنوان مرجع مباحث طراحی الگوریتم‌ها و ساختمان داده‌ها با قابلیت دانلود
✤    کتاب چالش‌های برنامه‌نویسی
           #منبع آموزشی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #آموزش الگوریتم #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #کتاب الکترونیکی #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی 
معرفی کتاب Programming Challenges برای علاقه‌مندان حل سوالات الگوریتمی و شرکت‌کنندگان مسابقات برنامه‌نویسی با قابلیت دانلود کتاب، فایل‌های صوتی، تصویری و اسلایدهای کلاس درس نویسنده
✤    الگوریتم‌های حریصانه
           #الگوریتم #آموزش الگوریتم #الگوریتم‌های حریصانه #تکنیک‌های طراحی الگوریتم 
آشنایی با روش حریصانه و کاربردهای آن مانند مسئله خرد کردن پول
✤    کتاب هنر مسابقات برنامه‌نویسی
           #منبع آموزشی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #آموزش الگوریتم #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #کتاب الکترونیکی #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی 
معرفی کتاب Art of Programming Contest برای علاقه‌مندان حل سوالات الگوریتمی و شرکت‌کنندگان مسابقات برنامه‌نویسی با قابلیت دانلود نسخه الکترونیکی
✤    الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا
           #الگوریتم #آموزش الگوریتم #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #تکنیک‌های طراحی الگوریتم 
آشنایی با روش برنامه‌نویسی پویا (یا برنامه‌ریزی پویا، برنامه‌سازی پویا - Dynamic Programming) به عنوان یکی از روش‌های پر کاربرد طراحی الگوریتم برای حل بهینه مسائل با مثالی از محاسبه دنباله فیبوناچی
✤    الگوریتم‌های تقسیم و حل
           #الگوریتم #آموزش الگوریتم #الگوریتم‌های بازگشتی #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #تکنیک‌های طراحی الگوریتم 
آشنایی با تکنیک الگوریتم‌های Divide and Conquer (تقسیم و حل / تقسیم و غلبه) و کاربردهای آن در مرتب‌سازی، جستجو و حل مسائل الگوریتمی دیگر