الگوریتمستان برنامه‌نویسی، الگوریتم، یادگیری ماشین
 

طراحی الگوریتم

کتاب تفکر الگوریتمی
کتاب مناسب برای شروع یادگیری برنامه‌نویسی با رویکرد الگوریتمی و حل مسئله
کتاب Competetive Programming
کتابی برای مسابقات برنامه‌نویسی و الگوریتمی
کتاب چالش‌های برنامه‌نویسی
به همراه فایل‌های چندرسانه‌ای کلاس درس نویسنده
الگوریتم آنلاین
تلاش برای انتخاب بهتر در عدم قطعیت
پیچیدگی زمانی اجرای الگوریتم
چطور کارآیی دو الگوریتم را مقایسه کنیم
الگوریتم‌های حریصانه
آشنایی با روش حریصانه و کاربردهای آن مانند مسئله خرد کردن پول
الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا
آشنایی با روش و کاربردها به همراه مثالی از محاسبه دنباله فیبوناچی