الگوریتمستان

برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و حل مسئله‌های الگوریتمی

 
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.
نوشته‌ها با برچسب سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان نوشته‌ها با برچسب سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان - الگوریتمستان الگوریتمستان الگوریتمستان
نوشته‌ها با برچسب «

سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان

»

مسئله

$n$ بشکه‌ی آب با تعدادی لوله به هم وصل شده‌اند. هر بشکه استوانه‌ای عمودی با سطح مقطع یک متر مربع و ارتفاع نامحدود است که با عدد یکتا بین 1 تا $n$ شماره‌گذاری شده است. $i$-امین لوله بشکه‌ی $ x_i $ و $y_i$ را به هم متصل می‌کند. یک سر این لوله در ارتفاع $h_i$ متر به بشکه‌ی $ x_i $ متصل است و سر دیگر آن در همان ارتفاع به بشکه‌ی $y_i$ متصل است. در زمان صفر بشکه‌ها خالی هستند و یک جریان آب به صورت پیوسته با سرعت یک متر مکعب بر ساعت در بشکه‌ی شماره‌ی یک می‌ریزد. اگر آب بشکه‌ای به ارتفاع لوله‌ای برسد، آب در لوله جریان پیدا می‌کند و می‌تواند وارد بشکه‌ی دیگر شود. فرض کنید قطر لوله‌ها ناچیز است و سرعت آب در لوله‌ها بسیار زیاد است.

ادامه ...

مسئله

جدولی با n سطر و m ستون در نظر بگیرید. در تمام خانه‌های این جدول عدد 0‌ نوشته شده است. در ابتدای کار حامد در خانه‌ای از جدول ایستاده است. او عدد این خانه را پاک می‌کند و عدد 1 را به جای آن می‌نویسد. حامد شروع به حرکت می‌کند و در هر ثانیه یک خانه به بالا، راست، پایین یا چپ می‌رود. او با وارد شدن به هر خانه، عدد نوشته شده در خانه را پاک می‌کند و عددی یک واحد بزرگتر از آخرین عددی که نوشته است را می‌نویسد و بعد از مدتی متوقف می‌شود. می‌دانیم حامد در انتهای حرکت خود تمام خانه‌های جدول را دیده است.

ادامه ...

الگوریتمستان در تلگرام

   

 

پیوند کوتاه:
برچسب‌ها
#الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #نمونه سوال فارسی مسابقات ACM #تمرین المپیاد کامپیوتر #ویدئوی آموزشی #آمادگی مسابقه برنامه‌نویسی #مسابقه برنامه نویسی #الگوریتم‌های مسیریابی #کتاب الگوریتم #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #مسأله‌های برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های عقبگرد #سوالات مسابقات ACM-ICPC #حل سوالات ACM-ICPC #آموزش طراحی الگوریتم #Python #مسئله‌های برنامه‌نویسی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #نکات برنامه‌نویسی #درخت پوشا #نمونه سوال مسابقه ACM #برنامه‌نویسی ++C #منبع آموزشی #الگوریتم‌های بازگشتی #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #آموزش الگوریتم #تمرین مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام #مسابقات برنامه‌نویسی #وبلاگ #آموزش برنامه‌نویسی ++C #پیمایش گراف #نمونه سوال فارسی مسابقه‌ی ACM #ترجمه‌ی فارسی سوالات ACM #تمرین طراحی الگوریتم #درخت‌ها #ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges #الگوریتم دایکسترا #مسأله‌های الگوریتمی #مسئله‌های الگوریتمی #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #دانلود کتاب #الگوریتم فلوید-وارشال #مسئله‌ی کوله‌پشتی #مسابقه برنامه‌نویسی #مسابقات برنامه‌نویسی ACM #برنامه‌نویسی #ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge #صف #معرفی وب‌سایت #سوالات چالشی برنامه‌نویسی #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی #جستجوی اول عمق #گراف #ساختمان داده #ترجمه‌ی فارسی سوالات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های حریصانه #حل مسئله‌‌ی الگوریتمی #حل سوالات مسابقات برنامه‌نویسی #جستجوی اول سطح #نمونه سوال فارسی مسابقات برنامه‌نویسی #الگوریتم #سوالات UVa Online Judge #الگوریتم‌های گراف #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #محاسبات ریاضی #آموزش ساختمان داده‌ها #حل سوالات UVa Online Judge #ماتریس #آمادگی مسابقه ACM #نمونه سوالات مسابقه برنامه‌نویسی #کتابخانه قالب استاندارد ++C #سوالات برنامه‌نویسی #حل سوالات Timus Online Judge #کتاب الکترونیکی #سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان #الگوریتم‌های مرتب‌سازی