الگوریتمستان

برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و حل مسئله‌های الگوریتمی

 
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.
نوشته‌ها با برچسب سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان نوشته‌ها با برچسب سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان - الگوریتمستان الگوریتمستان الگوریتمستان
نوشته‌ها با برچسب «

سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان

»

مسئله

$n$ بشکه‌ی آب با تعدادی لوله به هم وصل شده‌اند. هر بشکه استوانه‌ای عمودی با سطح مقطع یک متر مربع و ارتفاع نامحدود است که با عدد یکتا بین 1 تا $n$ شماره‌گذاری شده است. $i$-امین لوله بشکه‌ی $ x_i $ و $y_i$ را به هم متصل می‌کند. یک سر این لوله در ارتفاع $h_i$ متر به بشکه‌ی $ x_i $ متصل است و سر دیگر آن در همان ارتفاع به بشکه‌ی $y_i$ متصل است. در زمان صفر بشکه‌ها خالی هستند و یک جریان آب به صورت پیوسته با سرعت یک متر مکعب بر ساعت در بشکه‌ی شماره‌ی یک می‌ریزد. اگر آب بشکه‌ای به ارتفاع لوله‌ای برسد، آب در لوله جریان پیدا می‌کند و می‌تواند وارد بشکه‌ی دیگر شود. فرض کنید قطر لوله‌ها ناچیز است و سرعت آب در لوله‌ها بسیار زیاد است.

ادامه ...

مسئله

جدولی با n سطر و m ستون در نظر بگیرید. در تمام خانه‌های این جدول عدد 0‌ نوشته شده است. در ابتدای کار حامد در خانه‌ای از جدول ایستاده است. او عدد این خانه را پاک می‌کند و عدد 1 را به جای آن می‌نویسد. حامد شروع به حرکت می‌کند و در هر ثانیه یک خانه به بالا، راست، پایین یا چپ می‌رود. او با وارد شدن به هر خانه، عدد نوشته شده در خانه را پاک می‌کند و عددی یک واحد بزرگتر از آخرین عددی که نوشته است را می‌نویسد و بعد از مدتی متوقف می‌شود. می‌دانیم حامد در انتهای حرکت خود تمام خانه‌های جدول را دیده است.

ادامه ...

الگوریتمستان در تلگرام

   

 

پیوند کوتاه:
برچسب‌ها
#برنامه‌نویسی ++C #مسأله‌های الگوریتمی #نمونه سوال مسابقه ACM #تمرین طراحی الگوریتم #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #درخت‌ها #محاسبات ریاضی #سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان #آمادگی المپیاد کامپیوتر #حل سوالات Timus Online Judge #کتاب الگوریتم #ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge #نمونه سوالات مسابقه برنامه‌نویسی #ترجمه‌ی فارسی سوالات ACM #مسئله‌ی کوله‌پشتی #دانلود کتاب #الگوریتم‌های حریصانه #منبع آموزشی #جستجوی اول عمق #مسئله‌های الگوریتمی #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #آمادگی مسابقه ACM #الگوریتم فلوید-وارشال #مسابقات برنامه‌نویسی ACM #برنامه‌نویسی #ماتریس #الگوریتم‌های عقبگرد #حل سوالات ACM-ICPC #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #Python #کتاب الکترونیکی #مسأله‌های برنامه‌نویسی #سوالات مسابقات ACM-ICPC #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #تمرین مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام #صف #مسابقات برنامه‌نویسی #جستجوی اول سطح #آموزش الگوریتم #الگوریتم #الگوریتم‌های مسیریابی #آموزش ساختمان داده‌ها #سوالات چالشی برنامه‌نویسی #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی #آموزش برنامه‌نویسی ++C #سوالات UVa Online Judge #پیمایش گراف #آمادگی مسابقه برنامه‌نویسی #حل سوالات UVa Online Judge #الگوریتم دایکسترا #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #درخت پوشا #ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges #نمونه سوال فارسی مسابقات ACM #ویدئوی آموزشی #معرفی وب‌سایت #نمونه سوال فارسی مسابقه‌ی ACM #مسئله‌های برنامه‌نویسی #گراف #حل سوالات مسابقات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های بازگشتی #کتابخانه قالب استاندارد ++C #حل مسئله‌‌ی الگوریتمی #ترجمه‌ی فارسی سوالات برنامه‌نویسی #مسابقه برنامه‌نویسی #نکات برنامه‌نویسی #آموزش طراحی الگوریتم #سوالات برنامه‌نویسی #مسابقه برنامه نویسی #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #نمونه سوال فارسی مسابقات برنامه‌نویسی #ساختمان داده #تمرین المپیاد کامپیوتر #الگوریتم‌های گراف #وبلاگ