الگوریتمستان

برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و حل مسئله‌های الگوریتمی

 
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.
نوشته‌ها با برچسب سوالات UVa Online Judge نوشته‌ها با برچسب سوالات UVa Online Judge - الگوریتمستان الگوریتمستان الگوریتمستان
نوشته‌ها با برچسب «

سوالات UVa Online Judge

»

مسئله

پل اردوش (اردیش - Paul Erdős) ریاضیدان مشهور و برجسته‌ی قرن بیستم است که تا پایان عمر خود تلاش گسترده‌ای برای انتشار مقالات علمی داشت و همکاری با وی در انتشار مقاله یک افتخار بزرگ برای هر ریاضیدان محسوب می‌گردد.

با توجه به آنکه همکاری با ایشان برای هر کس ممکن نبود، تلاش می‌کردند با نفراتی در انتشار مقاله‌ی علمی همکاری کنند که با این دانشمند بزرگ مقاله داشتند. این رویکرد باعث پدید آمدن عدد اردوش (Erdős number) یا فاصله‌ی همکاری اردوش شد؛ یعنی برای نویسندگانی که به صورت مستقیم با ایشان همکاری داشتند عدد 1 و برای کسانی که با این نفرات مقاله داشتند عدد 2 نسبت داده شد و ارتباطات دورتر نیز به همین ترتیب با اعداد طبیعی بعدی مشخص شدند.

ادامه ...

مسئله

ماتریس مربعی با ابعاد $N$ در $N$ و درایه‌هایی از اعداد صحیح موجود است. منظور از زیرماتریس بیشینه، زیرماتریسی از ماتریس مفروض است که مجموع عناصر آن بزرگتر یا مساوی مجموع عناصر هر زیرماتریس دیگر آن است.

به عنوان مثال، برای ماتریس زیر:

  

\[ \begin{matrix} 0 & -2 & -7 & 0 \\ 9 & 2 & -6 & 2 \\ -4 & 1 & -4 & 1 \\ -1 & 8 & 0 & -2 \end{matrix} \]

  

زیرماتریس بیشینه به این ترتیب خواهد بود:

ادامه ...

مسئله

تابع بازگشتی (F(n با تعریف زیر مفروض است:

  

\[ F(n)= \left\{\begin{matrix} n \% 10 & & & if \; (n\%10) > 0\\ 0 & & & if \; n = 0 \\ F(n/10) & & & Otherwise \end{matrix}\right. \]

  

تابع (S(p, q به این صورت تعریف شده است:

  

\[ S(p,q)=\sum_{i=p}^{q} F(i) \]

  

مقدار (S(p, q را به ازای مقادیر ورودی p و q محاسبه کنید.

ادامه ...

الگوریتمستان در تلگرام

   

 

پیوند کوتاه:
»  مسئله‌ی 3n+1 Problem
متن فارسی مسئله‌ی 3n+1 Problem (حدس کولاتز یا حدس 3n+1) از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
»  مسئله‌ی What Base Is This
متن فارسی مسئله‌ی شماره‌ی 343 از UVa Online Judge، ار سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی
برچسب‌ها
#تکنیک‌های طراحی الگوریتم #آمادگی مسابقه ACM #الگوریتم‌های حریصانه #ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge #مسئله‌ی کوله‌پشتی #محاسبات ریاضی #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #نکات برنامه‌نویسی #حل سوالات ACM-ICPC #منبع آموزشی #الگوریتم دایکسترا #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #آموزش طراحی الگوریتم #جستجوی اول عمق #مسئله‌های الگوریتمی #ترجمه‌ی فارسی سوالات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های عقبگرد #سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان #آمادگی المپیاد کامپیوتر #آموزش ساختمان داده‌ها #ساختمان داده #درخت‌ها #تمرین مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #مسابقه برنامه نویسی #سوالات UVa Online Judge #مسابقات برنامه‌نویسی ACM #الگوریتم فلوید-وارشال #سوالات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #الگوریتم‌های مسیریابی #مسأله‌های برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های گراف #برنامه‌نویسی ++C #درخت پوشا #تمرین طراحی الگوریتم #کتاب الکترونیکی #سوالات مسابقات ACM-ICPC #آمادگی مسابقه برنامه‌نویسی #پیمایش گراف #حل سوالات مسابقات برنامه‌نویسی #مسابقه برنامه‌نویسی #مسابقات برنامه‌نویسی #ویدئوی آموزشی #حل سوالات UVa Online Judge #مسأله‌های الگوریتمی #نمونه سوالات مسابقه برنامه‌نویسی #کتابخانه قالب استاندارد ++C #مسئله‌های برنامه‌نویسی #سوالات چالشی برنامه‌نویسی #کتاب الگوریتم #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی #دانلود کتاب #حل مسئله‌‌ی الگوریتمی #وبلاگ #تمرین المپیاد کامپیوتر #معرفی وب‌سایت #آموزش الگوریتم #حل سوالات Timus Online Judge #آموزش برنامه‌نویسی ++C #ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges #گراف #ماتریس #نمونه سوال مسابقه ACM #الگوریتم #نمونه سوال فارسی مسابقات برنامه‌نویسی #برنامه‌نویسی #صف #نمونه سوال فارسی مسابقات ACM #ترجمه‌ی فارسی سوالات ACM #جستجوی اول سطح #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #نمونه سوال فارسی مسابقه‌ی ACM #الگوریتم‌های بازگشتی