الگوریتمستان

برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و حل مسئله‌های الگوریتمی

 
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.
نوشته‌ها با برچسب سوالات UVa Online Judge نوشته‌ها با برچسب سوالات UVa Online Judge - الگوریتمستان الگوریتمستان الگوریتمستان
نوشته‌ها با برچسب «

سوالات UVa Online Judge

»

مسئله

پل اردوش (اردیش - Paul Erdős) ریاضیدان مشهور و برجسته‌ی قرن بیستم است که تا پایان عمر خود تلاش گسترده‌ای برای انتشار مقالات علمی داشت و همکاری با وی در انتشار مقاله یک افتخار بزرگ برای هر ریاضیدان محسوب می‌گردد.

با توجه به آنکه همکاری با ایشان برای هر کس ممکن نبود، تلاش می‌کردند با نفراتی در انتشار مقاله‌ی علمی همکاری کنند که با این دانشمند بزرگ مقاله داشتند. این رویکرد باعث پدید آمدن عدد اردوش (Erdős number) یا فاصله‌ی همکاری اردوش شد؛ یعنی برای نویسندگانی که به صورت مستقیم با ایشان همکاری داشتند عدد 1 و برای کسانی که با این نفرات مقاله داشتند عدد 2 نسبت داده شد و ارتباطات دورتر نیز به همین ترتیب با اعداد طبیعی بعدی مشخص شدند.

ادامه ...

مسئله

ماتریس مربعی با ابعاد $N$ در $N$ و درایه‌هایی از اعداد صحیح موجود است. منظور از زیرماتریس بیشینه، زیرماتریسی از ماتریس مفروض است که مجموع عناصر آن بزرگتر یا مساوی مجموع عناصر هر زیرماتریس دیگر آن است.

به عنوان مثال، برای ماتریس زیر:

  

\[ \begin{matrix} 0 & -2 & -7 & 0 \\ 9 & 2 & -6 & 2 \\ -4 & 1 & -4 & 1 \\ -1 & 8 & 0 & -2 \end{matrix} \]

  

زیرماتریس بیشینه به این ترتیب خواهد بود:

ادامه ...

مسئله

تابع بازگشتی (F(n با تعریف زیر مفروض است:

  

\[ F(n)= \left\{\begin{matrix} n \% 10 & & & if \; (n\%10) > 0\\ 0 & & & if \; n = 0 \\ F(n/10) & & & Otherwise \end{matrix}\right. \]

  

تابع (S(p, q به این صورت تعریف شده است:

  

\[ S(p,q)=\sum_{i=p}^{q} F(i) \]

  

مقدار (S(p, q را به ازای مقادیر ورودی p و q محاسبه کنید.

ادامه ...

الگوریتمستان در تلگرام

   

 

پیوند کوتاه:
»  مسئله‌ی 3n+1 Problem
متن فارسی مسئله‌ی 3n+1 Problem (حدس کولاتز یا حدس 3n+1) از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
»  مسئله‌ی What Base Is This
متن فارسی مسئله‌ی شماره‌ی 343 از UVa Online Judge، ار سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی
برچسب‌ها
#آموزش ساختمان داده‌ها #برنامه‌نویسی ++C #ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges #سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان #معرفی وب‌سایت #ترجمه‌ی فارسی سوالات ACM #کتاب الکترونیکی #مسئله‌ی کوله‌پشتی #برنامه‌نویسی #سوالات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های حریصانه #ماتریس #تمرین مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام #سوالات مسابقات ACM-ICPC #آمادگی مسابقه ACM #نکات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #نمونه سوال فارسی مسابقه‌ی ACM #جستجوی اول سطح #پیمایش گراف #درخت پوشا #مسأله‌های برنامه‌نویسی #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #مسابقه برنامه نویسی #سوالات UVa Online Judge #کتاب الگوریتم #مسابقه برنامه‌نویسی #Python #حل سوالات Timus Online Judge #ساختمان داده #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های عقبگرد #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #گراف #الگوریتم فلوید-وارشال #ترجمه‌ی فارسی سوالات برنامه‌نویسی #الگوریتم دایکسترا #نمونه سوال فارسی مسابقات برنامه‌نویسی #صف #دانلود کتاب #درخت‌ها #حل سوالات مسابقات برنامه‌نویسی #حل مسئله‌‌ی الگوریتمی #تمرین المپیاد کامپیوتر #آموزش الگوریتم #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #محاسبات ریاضی #آمادگی مسابقه برنامه‌نویسی #نمونه سوالات مسابقه برنامه‌نویسی #نمونه سوال مسابقه ACM #جستجوی اول عمق #مسأله‌های الگوریتمی #نمونه سوال فارسی مسابقات ACM #مسابقات برنامه‌نویسی ACM #آموزش برنامه‌نویسی ++C #مسئله‌های الگوریتمی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #ویدئوی آموزشی #ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge #آموزش طراحی الگوریتم #حل سوالات ACM-ICPC #مسئله‌های برنامه‌نویسی #منبع آموزشی #سوالات چالشی برنامه‌نویسی #حل سوالات UVa Online Judge #کتابخانه قالب استاندارد ++C #مسابقات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های بازگشتی #الگوریتم‌های مسیریابی #وبلاگ #الگوریتم #تمرین طراحی الگوریتم #الگوریتم‌های گراف