الگوریتمستان

برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و حل مسئله‌های الگوریتمی

 
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.
نوشته‌ها با برچسب سوالات UVa Online Judge نوشته‌ها با برچسب سوالات UVa Online Judge - الگوریتمستان الگوریتمستان الگوریتمستان
نوشته‌ها با برچسب «

سوالات UVa Online Judge

»

مسئله

پل اردوش (اردیش - Paul Erdős) ریاضیدان مشهور و برجسته‌ی قرن بیستم است که تا پایان عمر خود تلاش گسترده‌ای برای انتشار مقالات علمی داشت و همکاری با وی در انتشار مقاله یک افتخار بزرگ برای هر ریاضیدان محسوب می‌گردد.

با توجه به آنکه همکاری با ایشان برای هر کس ممکن نبود، تلاش می‌کردند با نفراتی در انتشار مقاله‌ی علمی همکاری کنند که با این دانشمند بزرگ مقاله داشتند. این رویکرد باعث پدید آمدن عدد اردوش (Erdős number) یا فاصله‌ی همکاری اردوش شد؛ یعنی برای نویسندگانی که به صورت مستقیم با ایشان همکاری داشتند عدد 1 و برای کسانی که با این نفرات مقاله داشتند عدد 2 نسبت داده شد و ارتباطات دورتر نیز به همین ترتیب با اعداد طبیعی بعدی مشخص شدند.

ادامه ...

مسئله

ماتریس مربعی با ابعاد $N$ در $N$ و درایه‌هایی از اعداد صحیح موجود است. منظور از زیرماتریس بیشینه، زیرماتریسی از ماتریس مفروض است که مجموع عناصر آن بزرگتر یا مساوی مجموع عناصر هر زیرماتریس دیگر آن است.

به عنوان مثال، برای ماتریس زیر:

  

\[ \begin{matrix} 0 & -2 & -7 & 0 \\ 9 & 2 & -6 & 2 \\ -4 & 1 & -4 & 1 \\ -1 & 8 & 0 & -2 \end{matrix} \]

  

زیرماتریس بیشینه به این ترتیب خواهد بود:

ادامه ...

مسئله

تابع بازگشتی (F(n با تعریف زیر مفروض است:

  

\[ F(n)= \left\{\begin{matrix} n \% 10 & & & if \; (n\%10) > 0\\ 0 & & & if \; n = 0 \\ F(n/10) & & & Otherwise \end{matrix}\right. \]

  

تابع (S(p, q به این صورت تعریف شده است:

  

\[ S(p,q)=\sum_{i=p}^{q} F(i) \]

  

مقدار (S(p, q را به ازای مقادیر ورودی p و q محاسبه کنید.

ادامه ...

الگوریتمستان در تلگرام

   

 

پیوند کوتاه:
»  مسئله‌ی 3n+1 Problem
متن فارسی مسئله‌ی 3n+1 Problem (حدس کولاتز یا حدس 3n+1) از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
»  مسئله‌ی What Base Is This
متن فارسی مسئله‌ی شماره‌ی 343 از UVa Online Judge، ار سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی
برچسب‌ها
#آمادگی مسابقه ACM #گراف #درخت‌ها #ماتریس #مسابقات برنامه‌نویسی #دانلود کتاب #الگوریتم #سوالات چالشی برنامه‌نویسی #الگوریتم فلوید-وارشال #برنامه‌نویسی #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی #مسابقه برنامه‌نویسی #مسئله‌ی کوله‌پشتی #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #الگوریتم‌های مسیریابی #الگوریتم دایکسترا #حل سوالات UVa Online Judge #ترجمه‌ی فارسی سوالات ACM #کتاب الگوریتم #ویدئوی آموزشی #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #نمونه سوال فارسی مسابقات ACM #سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان #ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge #آمادگی المپیاد کامپیوتر #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #کتاب الکترونیکی #کتابخانه قالب استاندارد ++C #آمادگی مسابقه برنامه‌نویسی #پیمایش گراف #نمونه سوال فارسی مسابقه‌ی ACM #نمونه سوال مسابقه ACM #معرفی وب‌سایت #الگوریتم‌های حریصانه #مسابقات برنامه‌نویسی ACM #وبلاگ #ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges #تمرین مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام #حل سوالات Timus Online Judge #تمرین المپیاد کامپیوتر #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #الگوریتم‌های گراف #آموزش الگوریتم #نمونه سوالات مسابقه برنامه‌نویسی #حل سوالات مسابقات برنامه‌نویسی #مسأله‌های برنامه‌نویسی #سوالات برنامه‌نویسی #سوالات UVa Online Judge #مسابقه برنامه نویسی #مسئله‌های برنامه‌نویسی #جستجوی اول عمق #الگوریتم‌های عقبگرد #نکات برنامه‌نویسی #ترجمه‌ی فارسی سوالات برنامه‌نویسی #جستجوی اول سطح #حل سوالات ACM-ICPC #تمرین طراحی الگوریتم #حل مسئله‌‌ی الگوریتمی #مسأله‌های الگوریتمی #محاسبات ریاضی #سوالات مسابقات ACM-ICPC #برنامه‌نویسی ++C #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #درخت پوشا #مسئله‌های الگوریتمی #آموزش برنامه‌نویسی ++C #آموزش طراحی الگوریتم #منبع آموزشی #آموزش ساختمان داده‌ها #صف #الگوریتم‌های بازگشتی #نمونه سوال فارسی مسابقات برنامه‌نویسی #ساختمان داده