الگوریتمستان

برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و حل مسئله‌های الگوریتمی

 
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.
نوشته‌ها با برچسب سوالات UVa Online Judge نوشته‌ها با برچسب سوالات UVa Online Judge - الگوریتمستان الگوریتمستان الگوریتمستان
نوشته‌ها با برچسب «

سوالات UVa Online Judge

»

مسئله

پل اردوش (اردیش - Paul Erdős) ریاضیدان مشهور و برجسته‌ی قرن بیستم است که تا پایان عمر خود تلاش گسترده‌ای برای انتشار مقالات علمی داشت و همکاری با وی در انتشار مقاله یک افتخار بزرگ برای هر ریاضیدان محسوب می‌گردد.

با توجه به آنکه همکاری با ایشان برای هر کس ممکن نبود، تلاش می‌کردند با نفراتی در انتشار مقاله‌ی علمی همکاری کنند که با این دانشمند بزرگ مقاله داشتند. این رویکرد باعث پدید آمدن عدد اردوش (Erdős number) یا فاصله‌ی همکاری اردوش شد؛ یعنی برای نویسندگانی که به صورت مستقیم با ایشان همکاری داشتند عدد 1 و برای کسانی که با این نفرات مقاله داشتند عدد 2 نسبت داده شد و ارتباطات دورتر نیز به همین ترتیب با اعداد طبیعی بعدی مشخص شدند.

ادامه ...

مسئله

ماتریس مربعی با ابعاد $N$ در $N$ و درایه‌هایی از اعداد صحیح موجود است. منظور از زیرماتریس بیشینه، زیرماتریسی از ماتریس مفروض است که مجموع عناصر آن بزرگتر یا مساوی مجموع عناصر هر زیرماتریس دیگر آن است.

به عنوان مثال، برای ماتریس زیر:

  

\[ \begin{matrix} 0 & -2 & -7 & 0 \\ 9 & 2 & -6 & 2 \\ -4 & 1 & -4 & 1 \\ -1 & 8 & 0 & -2 \end{matrix} \]

  

زیرماتریس بیشینه به این ترتیب خواهد بود:

ادامه ...

مسئله

تابع بازگشتی (F(n با تعریف زیر مفروض است:

  

\[ F(n)= \left\{\begin{matrix} n \% 10 & & & if \; (n\%10) > 0\\ 0 & & & if \; n = 0 \\ F(n/10) & & & Otherwise \end{matrix}\right. \]

  

تابع (S(p, q به این صورت تعریف شده است:

  

\[ S(p,q)=\sum_{i=p}^{q} F(i) \]

  

مقدار (S(p, q را به ازای مقادیر ورودی p و q محاسبه کنید.

ادامه ...

الگوریتمستان در تلگرام

   

 

پیوند کوتاه:
»  مسئله‌ی 3n+1 Problem
متن فارسی مسئله‌ی 3n+1 Problem (حدس کولاتز یا حدس 3n+1) از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
»  مسئله‌ی What Base Is This
متن فارسی مسئله‌ی شماره‌ی 343 از UVa Online Judge، ار سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی
برچسب‌ها
#معرفی وب‌سایت #حل سوالات UVa Online Judge #مسابقه برنامه‌نویسی #آمادگی مسابقه ACM #الگوریتم‌های بازگشتی #جستجوی اول سطح #نمونه سوال فارسی مسابقات ACM #سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان #الگوریتم #حل مسئله‌‌ی الگوریتمی #مسئله‌های برنامه‌نویسی #کتاب الگوریتم #آموزش برنامه‌نویسی ++C #کتاب الکترونیکی #پیمایش گراف #سوالات چالشی برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #ماتریس #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #برنامه‌نویسی #آموزش الگوریتم #درخت پوشا #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #ترجمه‌ی فارسی سوالات برنامه‌نویسی #ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge #حل سوالات Timus Online Judge #برنامه‌نویسی ++C #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #دانلود کتاب #مسأله‌های الگوریتمی #گراف #ویدئوی آموزشی #منبع آموزشی #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #Python #مسئله‌های الگوریتمی #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #نکات برنامه‌نویسی #مسابقات برنامه‌نویسی #کتابخانه قالب استاندارد ++C #نمونه سوال فارسی مسابقات برنامه‌نویسی #مسابقات برنامه‌نویسی ACM #سوالات مسابقات ACM-ICPC #نمونه سوال مسابقه ACM #الگوریتم‌های مسیریابی #آمادگی مسابقه برنامه‌نویسی #مسأله‌های برنامه‌نویسی #نمونه سوالات مسابقه برنامه‌نویسی #مسابقه برنامه نویسی #سوالات UVa Online Judge #الگوریتم‌های گراف #تمرین مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام #جستجوی اول عمق #نمونه سوال فارسی مسابقه‌ی ACM #آمادگی المپیاد کامپیوتر #سوالات برنامه‌نویسی #محاسبات ریاضی #درخت‌ها #ساختمان داده #الگوریتم‌های حریصانه #آموزش طراحی الگوریتم #الگوریتم دایکسترا #الگوریتم‌های عقبگرد #حل سوالات ACM-ICPC #تمرین المپیاد کامپیوتر #وبلاگ #تمرین طراحی الگوریتم #صف #ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges #آموزش ساختمان داده‌ها #حل سوالات مسابقات برنامه‌نویسی #الگوریتم فلوید-وارشال #ترجمه‌ی فارسی سوالات ACM #مسئله‌ی کوله‌پشتی #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی