الگوریتمستان

برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و حل مسئله‌های الگوریتمی

 
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.
نوشته‌ها با برچسب سوالات UVa Online Judge نوشته‌ها با برچسب سوالات UVa Online Judge - الگوریتمستان الگوریتمستان الگوریتمستان
نوشته‌ها با برچسب «

سوالات UVa Online Judge

»

مسئله

پل اردوش (اردیش - Paul Erdős) ریاضیدان مشهور و برجسته‌ی قرن بیستم است که تا پایان عمر خود تلاش گسترده‌ای برای انتشار مقالات علمی داشت و همکاری با وی در انتشار مقاله یک افتخار بزرگ برای هر ریاضیدان محسوب می‌گردد.

با توجه به آنکه همکاری با ایشان برای هر کس ممکن نبود، تلاش می‌کردند با نفراتی در انتشار مقاله‌ی علمی همکاری کنند که با این دانشمند بزرگ مقاله داشتند. این رویکرد باعث پدید آمدن عدد اردوش (Erdős number) یا فاصله‌ی همکاری اردوش شد؛ یعنی برای نویسندگانی که به صورت مستقیم با ایشان همکاری داشتند عدد 1 و برای کسانی که با این نفرات مقاله داشتند عدد 2 نسبت داده شد و ارتباطات دورتر نیز به همین ترتیب با اعداد طبیعی بعدی مشخص شدند.

ادامه ...

مسئله

ماتریس مربعی با ابعاد $N$ در $N$ و درایه‌هایی از اعداد صحیح موجود است. منظور از زیرماتریس بیشینه، زیرماتریسی از ماتریس مفروض است که مجموع عناصر آن بزرگتر یا مساوی مجموع عناصر هر زیرماتریس دیگر آن است.

به عنوان مثال، برای ماتریس زیر:

  

\[ \begin{matrix} 0 & -2 & -7 & 0 \\ 9 & 2 & -6 & 2 \\ -4 & 1 & -4 & 1 \\ -1 & 8 & 0 & -2 \end{matrix} \]

  

زیرماتریس بیشینه به این ترتیب خواهد بود:

ادامه ...

مسئله

تابع بازگشتی (F(n با تعریف زیر مفروض است:

  

\[ F(n)= \left\{\begin{matrix} n \% 10 & & & if \; (n\%10) > 0\\ 0 & & & if \; n = 0 \\ F(n/10) & & & Otherwise \end{matrix}\right. \]

  

تابع (S(p, q به این صورت تعریف شده است:

  

\[ S(p,q)=\sum_{i=p}^{q} F(i) \]

  

مقدار (S(p, q را به ازای مقادیر ورودی p و q محاسبه کنید.

ادامه ...

الگوریتمستان در تلگرام

   

 

پیوند کوتاه:
»  مسئله‌ی 3n+1 Problem
متن فارسی مسئله‌ی 3n+1 Problem (حدس کولاتز یا حدس 3n+1) از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
»  مسئله‌ی What Base Is This
متن فارسی مسئله‌ی شماره‌ی 343 از UVa Online Judge، ار سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی
برچسب‌ها
#آموزش برنامه‌نویسی ++C #الگوریتم‌های مسیریابی #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #مسئله‌ی کوله‌پشتی #تمرین طراحی الگوریتم #معرفی وب‌سایت #برنامه‌نویسی #حل مسئله‌‌ی الگوریتمی #الگوریتم‌های حریصانه #درخت پوشا #ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #تمرین مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام #نمونه سوالات مسابقه برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های عقبگرد #درخت‌ها #برنامه‌نویسی ++C #الگوریتم دایکسترا #ترجمه‌ی فارسی سوالات برنامه‌نویسی #منبع آموزشی #سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان #مسابقات برنامه‌نویسی ACM #مسابقه برنامه‌نویسی #ساختمان داده #نمونه سوال فارسی مسابقات برنامه‌نویسی #محاسبات ریاضی #آمادگی مسابقه برنامه‌نویسی #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی #تمرین المپیاد کامپیوتر #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #جستجوی اول سطح #حل سوالات مسابقات برنامه‌نویسی #سوالات UVa Online Judge #نمونه سوال فارسی مسابقات ACM #نمونه سوال مسابقه ACM #الگوریتم #الگوریتم‌های بازگشتی #گراف #ویدئوی آموزشی #الگوریتم‌های گراف #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #نکات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #وبلاگ #مسابقه برنامه نویسی #حل سوالات ACM-ICPC #مسابقات برنامه‌نویسی #کتاب الکترونیکی #پیمایش گراف #ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge #مسئله‌های الگوریتمی #حل سوالات Timus Online Judge #مسئله‌های برنامه‌نویسی #سوالات برنامه‌نویسی #آموزش الگوریتم #Python #دانلود کتاب #نمونه سوال فارسی مسابقه‌ی ACM #حل سوالات UVa Online Judge #آموزش طراحی الگوریتم #آمادگی المپیاد کامپیوتر #کتاب الگوریتم #مسأله‌های برنامه‌نویسی #مسأله‌های الگوریتمی #آموزش ساختمان داده‌ها #سوالات مسابقات ACM-ICPC #جستجوی اول عمق #کتابخانه قالب استاندارد ++C #الگوریتم فلوید-وارشال #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #سوالات چالشی برنامه‌نویسی #ترجمه‌ی فارسی سوالات ACM #آمادگی مسابقه ACM #صف #ماتریس