الگوریتمستان

برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و حل مسئله‌های الگوریتمی

 
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.
نوشته‌ها با برچسب سوالات UVa Online Judge نوشته‌ها با برچسب سوالات UVa Online Judge - الگوریتمستان الگوریتمستان الگوریتمستان
نوشته‌ها با برچسب «

سوالات UVa Online Judge

»

مسئله

پل اردوش (اردیش - Paul Erdős) ریاضیدان مشهور و برجسته‌ی قرن بیستم است که تا پایان عمر خود تلاش گسترده‌ای برای انتشار مقالات علمی داشت و همکاری با وی در انتشار مقاله یک افتخار بزرگ برای هر ریاضیدان محسوب می‌گردد.

با توجه به آنکه همکاری با ایشان برای هر کس ممکن نبود، تلاش می‌کردند با نفراتی در انتشار مقاله‌ی علمی همکاری کنند که با این دانشمند بزرگ مقاله داشتند. این رویکرد باعث پدید آمدن عدد اردوش (Erdős number) یا فاصله‌ی همکاری اردوش شد؛ یعنی برای نویسندگانی که به صورت مستقیم با ایشان همکاری داشتند عدد 1 و برای کسانی که با این نفرات مقاله داشتند عدد 2 نسبت داده شد و ارتباطات دورتر نیز به همین ترتیب با اعداد طبیعی بعدی مشخص شدند.

ادامه ...

مسئله

ماتریس مربعی با ابعاد $N$ در $N$ و درایه‌هایی از اعداد صحیح موجود است. منظور از زیرماتریس بیشینه، زیرماتریسی از ماتریس مفروض است که مجموع عناصر آن بزرگتر یا مساوی مجموع عناصر هر زیرماتریس دیگر آن است.

به عنوان مثال، برای ماتریس زیر:

  

\[ \begin{matrix} 0 & -2 & -7 & 0 \\ 9 & 2 & -6 & 2 \\ -4 & 1 & -4 & 1 \\ -1 & 8 & 0 & -2 \end{matrix} \]

  

زیرماتریس بیشینه به این ترتیب خواهد بود:

ادامه ...

مسئله

تابع بازگشتی (F(n با تعریف زیر مفروض است:

  

\[ F(n)= \left\{\begin{matrix} n \% 10 & & & if \; (n\%10) > 0\\ 0 & & & if \; n = 0 \\ F(n/10) & & & Otherwise \end{matrix}\right. \]

  

تابع (S(p, q به این صورت تعریف شده است:

  

\[ S(p,q)=\sum_{i=p}^{q} F(i) \]

  

مقدار (S(p, q را به ازای مقادیر ورودی p و q محاسبه کنید.

ادامه ...

الگوریتمستان در تلگرام

   

 

پیوند کوتاه:
»  مسئله‌ی 3n+1 Problem
متن فارسی مسئله‌ی 3n+1 Problem (حدس کولاتز یا حدس 3n+1) از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
»  مسئله‌ی What Base Is This
متن فارسی مسئله‌ی شماره‌ی 343 از UVa Online Judge، ار سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی
برچسب‌ها
#مسابقات برنامه‌نویسی ACM #ویدئوی آموزشی #گراف #درخت پوشا #مسئله‌های الگوریتمی #حل سوالات Timus Online Judge #کتاب الکترونیکی #کتابخانه قالب استاندارد ++C #مسابقات برنامه‌نویسی #آموزش طراحی الگوریتم #مسئله‌های برنامه‌نویسی #مسأله‌های الگوریتمی #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #نمونه سوال فارسی مسابقه‌ی ACM #برنامه‌نویسی ++C #وبلاگ #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی #درخت‌ها #ماتریس #حل سوالات UVa Online Judge #منبع آموزشی #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge #حل مسئله‌‌ی الگوریتمی #تمرین مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام #سوالات چالشی برنامه‌نویسی #ساختمان داده #حل سوالات ACM-ICPC #برنامه‌نویسی #مسأله‌های برنامه‌نویسی #آموزش ساختمان داده‌ها #معرفی وب‌سایت #نکات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های گراف #سوالات برنامه‌نویسی #الگوریتم دایکسترا #جستجوی اول سطح #آمادگی مسابقه ACM #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان #جستجوی اول عمق #الگوریتم‌های مسیریابی #الگوریتم‌های بازگشتی #مسابقه برنامه نویسی #حل سوالات مسابقات برنامه‌نویسی #مسابقه برنامه‌نویسی #نمونه سوالات مسابقه برنامه‌نویسی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #نمونه سوال فارسی مسابقات ACM #محاسبات ریاضی #آموزش الگوریتم #نمونه سوال مسابقه ACM #مسئله‌ی کوله‌پشتی #ترجمه‌ی فارسی سوالات ACM #کتاب الگوریتم #سوالات UVa Online Judge #Python #صف #پیمایش گراف #دانلود کتاب #نمونه سوال فارسی مسابقات برنامه‌نویسی #آمادگی مسابقه برنامه‌نویسی #الگوریتم #الگوریتم‌های حریصانه #الگوریتم فلوید-وارشال #تمرین المپیاد کامپیوتر #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #تمرین طراحی الگوریتم #ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges #الگوریتم‌های عقبگرد #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #آموزش برنامه‌نویسی ++C #سوالات مسابقات ACM-ICPC #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #ترجمه‌ی فارسی سوالات برنامه‌نویسی