الگوریتمستان

برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و حل مسئله‌های الگوریتمی

 
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.
نوشته‌ها با برچسب سوالات UVa Online Judge نوشته‌ها با برچسب سوالات UVa Online Judge - الگوریتمستان الگوریتمستان الگوریتمستان
نوشته‌ها با برچسب «

سوالات UVa Online Judge

»

مسئله

پل اردوش (اردیش - Paul Erdős) ریاضیدان مشهور و برجسته‌ی قرن بیستم است که تا پایان عمر خود تلاش گسترده‌ای برای انتشار مقالات علمی داشت و همکاری با وی در انتشار مقاله یک افتخار بزرگ برای هر ریاضیدان محسوب می‌گردد.

با توجه به آنکه همکاری با ایشان برای هر کس ممکن نبود، تلاش می‌کردند با نفراتی در انتشار مقاله‌ی علمی همکاری کنند که با این دانشمند بزرگ مقاله داشتند. این رویکرد باعث پدید آمدن عدد اردوش (Erdős number) یا فاصله‌ی همکاری اردوش شد؛ یعنی برای نویسندگانی که به صورت مستقیم با ایشان همکاری داشتند عدد 1 و برای کسانی که با این نفرات مقاله داشتند عدد 2 نسبت داده شد و ارتباطات دورتر نیز به همین ترتیب با اعداد طبیعی بعدی مشخص شدند.

ادامه ...

مسئله

ماتریس مربعی با ابعاد $N$ در $N$ و درایه‌هایی از اعداد صحیح موجود است. منظور از زیرماتریس بیشینه، زیرماتریسی از ماتریس مفروض است که مجموع عناصر آن بزرگتر یا مساوی مجموع عناصر هر زیرماتریس دیگر آن است.

به عنوان مثال، برای ماتریس زیر:

  

\[ \begin{matrix} 0 & -2 & -7 & 0 \\ 9 & 2 & -6 & 2 \\ -4 & 1 & -4 & 1 \\ -1 & 8 & 0 & -2 \end{matrix} \]

  

زیرماتریس بیشینه به این ترتیب خواهد بود:

ادامه ...

مسئله

تابع بازگشتی (F(n با تعریف زیر مفروض است:

  

\[ F(n)= \left\{\begin{matrix} n \% 10 & & & if \; (n\%10) > 0\\ 0 & & & if \; n = 0 \\ F(n/10) & & & Otherwise \end{matrix}\right. \]

  

تابع (S(p, q به این صورت تعریف شده است:

  

\[ S(p,q)=\sum_{i=p}^{q} F(i) \]

  

مقدار (S(p, q را به ازای مقادیر ورودی p و q محاسبه کنید.

ادامه ...

الگوریتمستان در تلگرام

   

 

پیوند کوتاه:
»  مسئله‌ی 3n+1 Problem
متن فارسی مسئله‌ی 3n+1 Problem (حدس کولاتز یا حدس 3n+1) از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
»  مسئله‌ی What Base Is This
متن فارسی مسئله‌ی شماره‌ی 343 از UVa Online Judge، ار سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی
برچسب‌ها
#درخت پوشا #حل سوالات Timus Online Judge #صف #معرفی وب‌سایت #نمونه سوال فارسی مسابقه‌ی ACM #آموزش طراحی الگوریتم #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #جستجوی اول عمق #حل سوالات UVa Online Judge #مسئله‌ی کوله‌پشتی #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان #سوالات مسابقات ACM-ICPC #مسأله‌های برنامه‌نویسی #محاسبات ریاضی #کتاب الگوریتم #نمونه سوال فارسی مسابقات برنامه‌نویسی #آمادگی مسابقه ACM #ترجمه‌ی فارسی سوالات ACM #نمونه سوالات مسابقه برنامه‌نویسی #ماتریس #آموزش ساختمان داده‌ها #کتابخانه قالب استاندارد ++C #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #تمرین طراحی الگوریتم #سوالات برنامه‌نویسی #آموزش برنامه‌نویسی ++C #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #الگوریتم دایکسترا #ساختمان داده #تمرین مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام #سوالات UVa Online Judge #حل سوالات ACM-ICPC #سوالات چالشی برنامه‌نویسی #جستجوی اول سطح #حل سوالات مسابقات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های عقبگرد #ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge #مسأله‌های الگوریتمی #الگوریتم‌های بازگشتی #ترجمه‌ی فارسی سوالات برنامه‌نویسی #ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges #مسابقه برنامه نویسی #الگوریتم‌های مسیریابی #تمرین المپیاد کامپیوتر #الگوریتم‌های حریصانه #نکات برنامه‌نویسی #منبع آموزشی #الگوریتم‌های گراف #آمادگی المپیاد کامپیوتر #نمونه سوال فارسی مسابقات ACM #وبلاگ #گراف #دانلود کتاب #برنامه‌نویسی #الگوریتم فلوید-وارشال #مسابقات برنامه‌نویسی ACM #مسئله‌های الگوریتمی #Python #حل مسئله‌‌ی الگوریتمی #پیمایش گراف #آموزش الگوریتم #مسابقات برنامه‌نویسی #مسابقه برنامه‌نویسی #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی #آمادگی مسابقه برنامه‌نویسی #برنامه‌نویسی ++C #الگوریتم #نمونه سوال مسابقه ACM #مسئله‌های برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #درخت‌ها #ویدئوی آموزشی #کتاب الکترونیکی