الگوریتمستان

برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و حل مسئله‌های الگوریتمی

 
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.
نوشته‌ها با برچسب سوالات UVa Online Judge نوشته‌ها با برچسب سوالات UVa Online Judge - الگوریتمستان الگوریتمستان الگوریتمستان
نوشته‌ها با برچسب «

سوالات UVa Online Judge

»

مسئله

پل اردوش (اردیش - Paul Erdős) ریاضیدان مشهور و برجسته‌ی قرن بیستم است که تا پایان عمر خود تلاش گسترده‌ای برای انتشار مقالات علمی داشت و همکاری با وی در انتشار مقاله یک افتخار بزرگ برای هر ریاضیدان محسوب می‌گردد.

با توجه به آنکه همکاری با ایشان برای هر کس ممکن نبود، تلاش می‌کردند با نفراتی در انتشار مقاله‌ی علمی همکاری کنند که با این دانشمند بزرگ مقاله داشتند. این رویکرد باعث پدید آمدن عدد اردوش (Erdős number) یا فاصله‌ی همکاری اردوش شد؛ یعنی برای نویسندگانی که به صورت مستقیم با ایشان همکاری داشتند عدد 1 و برای کسانی که با این نفرات مقاله داشتند عدد 2 نسبت داده شد و ارتباطات دورتر نیز به همین ترتیب با اعداد طبیعی بعدی مشخص شدند.

ادامه ...

مسئله

ماتریس مربعی با ابعاد $N$ در $N$ و درایه‌هایی از اعداد صحیح موجود است. منظور از زیرماتریس بیشینه، زیرماتریسی از ماتریس مفروض است که مجموع عناصر آن بزرگتر یا مساوی مجموع عناصر هر زیرماتریس دیگر آن است.

به عنوان مثال، برای ماتریس زیر:

  

\[ \begin{matrix} 0 & -2 & -7 & 0 \\ 9 & 2 & -6 & 2 \\ -4 & 1 & -4 & 1 \\ -1 & 8 & 0 & -2 \end{matrix} \]

  

زیرماتریس بیشینه به این ترتیب خواهد بود:

ادامه ...

مسئله

تابع بازگشتی (F(n با تعریف زیر مفروض است:

  

\[ F(n)= \left\{\begin{matrix} n \% 10 & & & if \; (n\%10) > 0\\ 0 & & & if \; n = 0 \\ F(n/10) & & & Otherwise \end{matrix}\right. \]

  

تابع (S(p, q به این صورت تعریف شده است:

  

\[ S(p,q)=\sum_{i=p}^{q} F(i) \]

  

مقدار (S(p, q را به ازای مقادیر ورودی p و q محاسبه کنید.

ادامه ...

الگوریتمستان در تلگرام

   

 

پیوند کوتاه:
»  مسئله‌ی 3n+1 Problem
متن فارسی مسئله‌ی 3n+1 Problem (حدس کولاتز یا حدس 3n+1) از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
»  مسئله‌ی What Base Is This
متن فارسی مسئله‌ی شماره‌ی 343 از UVa Online Judge، ار سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی
برچسب‌ها
#مسئله‌ی کوله‌پشتی #برنامه‌نویسی ++C #تمرین طراحی الگوریتم #وبلاگ #دانلود کتاب #حل سوالات ACM-ICPC #حل سوالات مسابقات برنامه‌نویسی #نمونه سوال مسابقه ACM #پیمایش گراف #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #سوالات UVa Online Judge #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #آموزش ساختمان داده‌ها #کتاب الگوریتم #سوالات چالشی برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های حریصانه #آمادگی المپیاد کامپیوتر #نمونه سوال فارسی مسابقه‌ی ACM #برنامه‌نویسی #آموزش برنامه‌نویسی ++C #مسأله‌های الگوریتمی #کتاب الکترونیکی #نمونه سوال فارسی مسابقات ACM #مسابقات برنامه‌نویسی ACM #نمونه سوال فارسی مسابقات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #ترجمه‌ی فارسی سوالات ACM #سوالات مسابقات ACM-ICPC #نمونه سوالات مسابقه برنامه‌نویسی #ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge #مسأله‌های برنامه‌نویسی #الگوریتم فلوید-وارشال #آمادگی مسابقه ACM #ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges #درخت‌ها #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #مسئله‌های برنامه‌نویسی #جستجوی اول سطح #مسابقات برنامه‌نویسی #آمادگی مسابقه برنامه‌نویسی #حل سوالات Timus Online Judge #الگوریتم‌های بازگشتی #الگوریتم‌های عقبگرد #کتابخانه قالب استاندارد ++C #سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان #حل سوالات UVa Online Judge #نکات برنامه‌نویسی #مسئله‌های الگوریتمی #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #مسابقه برنامه نویسی #سوالات برنامه‌نویسی #جستجوی اول عمق #الگوریتم #ترجمه‌ی فارسی سوالات برنامه‌نویسی #Python #الگوریتم دایکسترا #منبع آموزشی #محاسبات ریاضی #ویدئوی آموزشی #حل مسئله‌‌ی الگوریتمی #ساختمان داده #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های گراف #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #تمرین المپیاد کامپیوتر #ماتریس #معرفی وب‌سایت #آموزش طراحی الگوریتم #مسابقه برنامه‌نویسی #صف #تمرین مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام #گراف #آموزش الگوریتم #الگوریتم‌های مسیریابی #درخت پوشا