الگوریتمستان

برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و حل مسئله‌های الگوریتمی

 
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.
نوشته‌ها با برچسب سوالات UVa Online Judge نوشته‌ها با برچسب سوالات UVa Online Judge - الگوریتمستان الگوریتمستان الگوریتمستان
نوشته‌ها با برچسب «

سوالات UVa Online Judge

»

مسئله

پل اردوش (اردیش - Paul Erdős) ریاضیدان مشهور و برجسته‌ی قرن بیستم است که تا پایان عمر خود تلاش گسترده‌ای برای انتشار مقالات علمی داشت و همکاری با وی در انتشار مقاله یک افتخار بزرگ برای هر ریاضیدان محسوب می‌گردد.

با توجه به آنکه همکاری با ایشان برای هر کس ممکن نبود، تلاش می‌کردند با نفراتی در انتشار مقاله‌ی علمی همکاری کنند که با این دانشمند بزرگ مقاله داشتند. این رویکرد باعث پدید آمدن عدد اردوش (Erdős number) یا فاصله‌ی همکاری اردوش شد؛ یعنی برای نویسندگانی که به صورت مستقیم با ایشان همکاری داشتند عدد 1 و برای کسانی که با این نفرات مقاله داشتند عدد 2 نسبت داده شد و ارتباطات دورتر نیز به همین ترتیب با اعداد طبیعی بعدی مشخص شدند.

ادامه ...

مسئله

ماتریس مربعی با ابعاد $N$ در $N$ و درایه‌هایی از اعداد صحیح موجود است. منظور از زیرماتریس بیشینه، زیرماتریسی از ماتریس مفروض است که مجموع عناصر آن بزرگتر یا مساوی مجموع عناصر هر زیرماتریس دیگر آن است.

به عنوان مثال، برای ماتریس زیر:

  

\[ \begin{matrix} 0 & -2 & -7 & 0 \\ 9 & 2 & -6 & 2 \\ -4 & 1 & -4 & 1 \\ -1 & 8 & 0 & -2 \end{matrix} \]

  

زیرماتریس بیشینه به این ترتیب خواهد بود:

ادامه ...

مسئله

تابع بازگشتی (F(n با تعریف زیر مفروض است:

  

\[ F(n)= \left\{\begin{matrix} n \% 10 & & & if \; (n\%10) > 0\\ 0 & & & if \; n = 0 \\ F(n/10) & & & Otherwise \end{matrix}\right. \]

  

تابع (S(p, q به این صورت تعریف شده است:

  

\[ S(p,q)=\sum_{i=p}^{q} F(i) \]

  

مقدار (S(p, q را به ازای مقادیر ورودی p و q محاسبه کنید.

ادامه ...

الگوریتمستان در تلگرام

   

 

پیوند کوتاه:
»  مسئله‌ی 3n+1 Problem
متن فارسی مسئله‌ی 3n+1 Problem (حدس کولاتز یا حدس 3n+1) از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
»  مسئله‌ی What Base Is This
متن فارسی مسئله‌ی شماره‌ی 343 از UVa Online Judge، ار سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی
برچسب‌ها
#آمادگی مسابقه برنامه‌نویسی #جستجوی اول عمق #مسأله‌های برنامه‌نویسی #کتابخانه قالب استاندارد ++C #جستجوی اول سطح #نمونه سوالات مسابقه برنامه‌نویسی #مسابقات برنامه‌نویسی #مسئله‌های برنامه‌نویسی #معرفی وب‌سایت #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی #آموزش برنامه‌نویسی ++C #برنامه‌نویسی #درخت‌ها #نکات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان #برنامه‌نویسی ++C #الگوریتم‌های بازگشتی #سوالات UVa Online Judge #ماتریس #محاسبات ریاضی #صف #سوالات مسابقات ACM-ICPC #آمادگی المپیاد کامپیوتر #درخت پوشا #وبلاگ #گراف #آمادگی مسابقه ACM #نمونه سوال فارسی مسابقات ACM #مسئله‌های الگوریتمی #مسابقات برنامه‌نویسی ACM #تمرین مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام #حل مسئله‌‌ی الگوریتمی #ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge #کتاب الگوریتم #الگوریتم #الگوریتم دایکسترا #ترجمه‌ی فارسی سوالات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های مسیریابی #سوالات برنامه‌نویسی #ترجمه‌ی فارسی سوالات ACM #ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges #ویدئوی آموزشی #آموزش الگوریتم #دانلود کتاب #سوالات چالشی برنامه‌نویسی #مسئله‌ی کوله‌پشتی #مسابقه برنامه نویسی #ساختمان داده #کتاب الکترونیکی #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #نمونه سوال فارسی مسابقه‌ی ACM #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #مسابقه برنامه‌نویسی #حل سوالات Timus Online Judge #نمونه سوال فارسی مسابقات برنامه‌نویسی #تمرین طراحی الگوریتم #الگوریتم فلوید-وارشال #حل سوالات ACM-ICPC #حل سوالات مسابقات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های گراف #نمونه سوال مسابقه ACM #آموزش ساختمان داده‌ها #تمرین المپیاد کامپیوتر #الگوریتم‌های حریصانه #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #پیمایش گراف #مسأله‌های الگوریتمی #آموزش طراحی الگوریتم #منبع آموزشی #الگوریتم‌های عقبگرد #حل سوالات UVa Online Judge #Python