الگوریتمستان

برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و حل مسئله‌های الگوریتمی

 
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.
نوشته‌ها با برچسب سوالات UVa Online Judge نوشته‌ها با برچسب سوالات UVa Online Judge - الگوریتمستان الگوریتمستان الگوریتمستان
نوشته‌ها با برچسب «

سوالات UVa Online Judge

»

مسئله

پل اردوش (اردیش - Paul Erdős) ریاضیدان مشهور و برجسته‌ی قرن بیستم است که تا پایان عمر خود تلاش گسترده‌ای برای انتشار مقالات علمی داشت و همکاری با وی در انتشار مقاله یک افتخار بزرگ برای هر ریاضیدان محسوب می‌گردد.

با توجه به آنکه همکاری با ایشان برای هر کس ممکن نبود، تلاش می‌کردند با نفراتی در انتشار مقاله‌ی علمی همکاری کنند که با این دانشمند بزرگ مقاله داشتند. این رویکرد باعث پدید آمدن عدد اردوش (Erdős number) یا فاصله‌ی همکاری اردوش شد؛ یعنی برای نویسندگانی که به صورت مستقیم با ایشان همکاری داشتند عدد 1 و برای کسانی که با این نفرات مقاله داشتند عدد 2 نسبت داده شد و ارتباطات دورتر نیز به همین ترتیب با اعداد طبیعی بعدی مشخص شدند.

ادامه ...

مسئله

ماتریس مربعی با ابعاد $N$ در $N$ و درایه‌هایی از اعداد صحیح موجود است. منظور از زیرماتریس بیشینه، زیرماتریسی از ماتریس مفروض است که مجموع عناصر آن بزرگتر یا مساوی مجموع عناصر هر زیرماتریس دیگر آن است.

به عنوان مثال، برای ماتریس زیر:

  

\[ \begin{matrix} 0 & -2 & -7 & 0 \\ 9 & 2 & -6 & 2 \\ -4 & 1 & -4 & 1 \\ -1 & 8 & 0 & -2 \end{matrix} \]

  

زیرماتریس بیشینه به این ترتیب خواهد بود:

ادامه ...

مسئله

تابع بازگشتی (F(n با تعریف زیر مفروض است:

  

\[ F(n)= \left\{\begin{matrix} n \% 10 & & & if \; (n\%10) > 0\\ 0 & & & if \; n = 0 \\ F(n/10) & & & Otherwise \end{matrix}\right. \]

  

تابع (S(p, q به این صورت تعریف شده است:

  

\[ S(p,q)=\sum_{i=p}^{q} F(i) \]

  

مقدار (S(p, q را به ازای مقادیر ورودی p و q محاسبه کنید.

ادامه ...

الگوریتمستان در تلگرام

   

 

پیوند کوتاه:
»  مسئله‌ی 3n+1 Problem
متن فارسی مسئله‌ی 3n+1 Problem (حدس کولاتز یا حدس 3n+1) از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
»  مسئله‌ی What Base Is This
متن فارسی مسئله‌ی شماره‌ی 343 از UVa Online Judge، ار سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی
برچسب‌ها
#مسأله‌های برنامه‌نویسی #ترجمه‌ی فارسی سوالات ACM #نمونه سوال فارسی مسابقات ACM #صف #ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge #آموزش ساختمان داده‌ها #حل مسئله‌‌ی الگوریتمی #آموزش برنامه‌نویسی ++C #مسأله‌های الگوریتمی #محاسبات ریاضی #Python #الگوریتم #ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges #معرفی وب‌سایت #سوالات مسابقات ACM-ICPC #سوالات چالشی برنامه‌نویسی #ماتریس #سوالات UVa Online Judge #نکات برنامه‌نویسی #الگوریتم فلوید-وارشال #جستجوی اول عمق #پیمایش گراف #آموزش الگوریتم #سوالات برنامه‌نویسی #مسئله‌های الگوریتمی #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #آمادگی مسابقه ACM #نمونه سوال فارسی مسابقات برنامه‌نویسی #منبع آموزشی #آموزش طراحی الگوریتم #مسابقات برنامه‌نویسی #تمرین مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام #الگوریتم‌های حریصانه #نمونه سوال فارسی مسابقه‌ی ACM #ویدئوی آموزشی #الگوریتم‌های گراف #حل سوالات ACM-ICPC #تمرین طراحی الگوریتم #دانلود کتاب #کتابخانه قالب استاندارد ++C #الگوریتم‌های بازگشتی #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #تمرین المپیاد کامپیوتر #نمونه سوال مسابقه ACM #مسابقه برنامه‌نویسی #وبلاگ #حل سوالات Timus Online Judge #حل سوالات مسابقات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #برنامه‌نویسی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #برنامه‌نویسی ++C #درخت پوشا #نمونه سوالات مسابقه برنامه‌نویسی #کتاب الکترونیکی #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #مسابقه برنامه نویسی #ترجمه‌ی فارسی سوالات برنامه‌نویسی #سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان #الگوریتم‌های عقبگرد #درخت‌ها #مسئله‌های برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های مسیریابی #ساختمان داده #کتاب الگوریتم #الگوریتم دایکسترا #مسابقات برنامه‌نویسی ACM #حل سوالات UVa Online Judge #جستجوی اول سطح #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی #گراف #آمادگی مسابقه برنامه‌نویسی #مسئله‌ی کوله‌پشتی