الگوریتمستان

برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و حل مسئله‌های الگوریتمی

 
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.
نوشته‌ها با برچسب سوالات UVa Online Judge نوشته‌ها با برچسب سوالات UVa Online Judge - الگوریتمستان الگوریتمستان الگوریتمستان
نوشته‌ها با برچسب «

سوالات UVa Online Judge

»

مسئله

پل اردوش (اردیش - Paul Erdős) ریاضیدان مشهور و برجسته‌ی قرن بیستم است که تا پایان عمر خود تلاش گسترده‌ای برای انتشار مقالات علمی داشت و همکاری با وی در انتشار مقاله یک افتخار بزرگ برای هر ریاضیدان محسوب می‌گردد.

با توجه به آنکه همکاری با ایشان برای هر کس ممکن نبود، تلاش می‌کردند با نفراتی در انتشار مقاله‌ی علمی همکاری کنند که با این دانشمند بزرگ مقاله داشتند. این رویکرد باعث پدید آمدن عدد اردوش (Erdős number) یا فاصله‌ی همکاری اردوش شد؛ یعنی برای نویسندگانی که به صورت مستقیم با ایشان همکاری داشتند عدد 1 و برای کسانی که با این نفرات مقاله داشتند عدد 2 نسبت داده شد و ارتباطات دورتر نیز به همین ترتیب با اعداد طبیعی بعدی مشخص شدند.

ادامه ...

مسئله

ماتریس مربعی با ابعاد $N$ در $N$ و درایه‌هایی از اعداد صحیح موجود است. منظور از زیرماتریس بیشینه، زیرماتریسی از ماتریس مفروض است که مجموع عناصر آن بزرگتر یا مساوی مجموع عناصر هر زیرماتریس دیگر آن است.

به عنوان مثال، برای ماتریس زیر:

  

\[ \begin{matrix} 0 & -2 & -7 & 0 \\ 9 & 2 & -6 & 2 \\ -4 & 1 & -4 & 1 \\ -1 & 8 & 0 & -2 \end{matrix} \]

  

زیرماتریس بیشینه به این ترتیب خواهد بود:

ادامه ...

مسئله

تابع بازگشتی (F(n با تعریف زیر مفروض است:

  

\[ F(n)= \left\{\begin{matrix} n \% 10 & & & if \; (n\%10) > 0\\ 0 & & & if \; n = 0 \\ F(n/10) & & & Otherwise \end{matrix}\right. \]

  

تابع (S(p, q به این صورت تعریف شده است:

  

\[ S(p,q)=\sum_{i=p}^{q} F(i) \]

  

مقدار (S(p, q را به ازای مقادیر ورودی p و q محاسبه کنید.

ادامه ...

الگوریتمستان در تلگرام

   

 

پیوند کوتاه:
»  مسئله‌ی 3n+1 Problem
متن فارسی مسئله‌ی 3n+1 Problem (حدس کولاتز یا حدس 3n+1) از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
»  مسئله‌ی What Base Is This
متن فارسی مسئله‌ی شماره‌ی 343 از UVa Online Judge، ار سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی
برچسب‌ها
#وبلاگ #مسابقات برنامه‌نویسی #ماتریس #تمرین المپیاد کامپیوتر #منبع آموزشی #برنامه‌نویسی ++C #صف #مسأله‌های الگوریتمی #ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge #مسئله‌ی کوله‌پشتی #تمرین مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #مسأله‌های برنامه‌نویسی #جستجوی اول عمق #سوالات مسابقات ACM-ICPC #ویدئوی آموزشی #آموزش طراحی الگوریتم #نمونه سوال فارسی مسابقات ACM #مسئله‌های الگوریتمی #سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان #الگوریتم‌های عقبگرد #حل مسئله‌‌ی الگوریتمی #سوالات چالشی برنامه‌نویسی #مسابقه برنامه نویسی #ترجمه‌ی فارسی سوالات ACM #گراف #حل سوالات Timus Online Judge #حل سوالات UVa Online Judge #ترجمه‌ی فارسی سوالات برنامه‌نویسی #الگوریتم #الگوریتم فلوید-وارشال #درخت پوشا #سوالات برنامه‌نویسی #آموزش ساختمان داده‌ها #نمونه سوال مسابقه ACM #تمرین طراحی الگوریتم #مسابقه برنامه‌نویسی #مسئله‌های برنامه‌نویسی #پیمایش گراف #آمادگی المپیاد کامپیوتر #کتابخانه قالب استاندارد ++C #آموزش برنامه‌نویسی ++C #آمادگی مسابقه برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #حل سوالات مسابقات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های گراف #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #درخت‌ها #الگوریتم‌های حریصانه #ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges #جستجوی اول سطح #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #کتاب الگوریتم #نمونه سوال فارسی مسابقات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های مسیریابی #برنامه‌نویسی #دانلود کتاب #آموزش الگوریتم #نمونه سوالات مسابقه برنامه‌نویسی #محاسبات ریاضی #سوالات UVa Online Judge #الگوریتم‌های بازگشتی #نمونه سوال فارسی مسابقه‌ی ACM #آمادگی مسابقه ACM #معرفی وب‌سایت #مسابقات برنامه‌نویسی ACM #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #الگوریتم دایکسترا #ساختمان داده #کتاب الکترونیکی #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #نکات برنامه‌نویسی #حل سوالات ACM-ICPC