✤  لیست پیوندی

آنچه در این نوشته می‌خوانید:

مبحث لیست‌های پیوندی یکی از شاخه‌های ساختمان داده‌ها است که حرف اول را در آن آشنایی با اشاره‌گرها و مفهوم آن می‌زند. برای این که بتوانید در مباحث مختلف ساختمان داده‌ها از قبیل لیست‌های پیوندی، صف، پشته و به ویژه درخت موفق باشید، باید مفهوم اشاره‌گرها را خوب متوجه شده باشید.

در مطالب قبلی اشاره شد که آرایه‌های ایستا با توجه به ویژگی‌هایی که دارند، نمی‌توانند در همه‌ی مواقع نیاز ما را برآورده کنند. به همین خاطر آرایه‌های پویا را به خدمت می‌گیریم. اما آرایه‌های پویا هم معایبی دارند. بزرگترین مشکل آرایه‌ها - چه ایستا و چه پویا - این است که اندازه‌ی ثابتی دارند و امکان تغییر اندازه پس از تعریف آنها وجود ندارد. این ویژگی گاهی چندان مهم نیست. مثلا فرض کنید قصد داریم یک ماتریس با ابعاد نامشخص را در یک آرایه‌ی دو بعدی به گونه‌ای قرار دهیم که با مشکل کمبود فضا و یا فضای اضافی مواجه نشویم. آرایه‌ی ایستا در این مورد کمکی به ما نمی‌کند. اما آرایه‌ی پویا به خوبی این مشکل را برطرف می‌کند.

حال برنامه‌ای را در نظر بگیرید که نام و شماره‌ی تلفن دوستان شما را ذخیره می‌کند. تعداد دوستان شما چقدر است؟ آیا همواره می‌توان این عدد - و یا حتی سقف آن - را مشخص کرد؟ شما هر لحظه ممکن است اسمی را به این لیست اضافه یا از آن حذف کنید. در این حالت آرایه‌ی پویا هم کمک چندانی به ما نمی‌کند و باید به سراغ ساختار دیگری برویم: لیست پیوندی.

مفهوم لیست پیوندی با ساختمان در زبان برنامه‌نویسی ++C در ارتباط است. ساختمان مثال فوق به این صورت است:

  

struct person {

    unsigned id;

    string name;

    string tel;

};

  

از چنین تعریفی برای مشخص کردن گره‌های لیست پیوندی استفاده می‌کنیم. در واقع لیست پیوندی مجموعه‌ای از این گره‌ها است که به هم متصل شده‌اند. اما چگونه؟ تعریف بالا را کمی تغییر داده و یک اشاره‌گر به خود در آن تعریف می‌کنیم:

  

struct person {

    unsigned id;

    string name;

    string tel;

    person *next;

};

  

اشاره‌گر next به متغیری از نوع خود ساختمان اشاره می‌کند. در واقع ما آدرس گره بعدی را در این اشاره‌گر قرار می‌دهیم. با این روش یک لیست کامل به دست می‌آید. اولین داده که وارد شد، اشاره‌گر next آن را تهی قرار می‌دهیم. وقتی داده‌ی دوم وارد شد، آدرس آن را در فیلد next داده‌ی اول قرار می‌دهیم و فیلد next خود آن را تهی می‌کنیم و الی آخر.

تذکر: تهی قرار دادن فیلد next آخرین گره برای تشخیص انتهای لیست ضروری است.

با این روش می‌توان یک لیست پیوندی با هر تعداد گره تشکیل داد. تنها محدودیت موجود حافظه‌ی کامپیوتر است. علاوه بر این، لیست پیوندی این خاصیت را دارد که بر خلاف آرایه‌ها، داده‌های ذخیره شده در آن لزوما به صورت پیوسته در حافظه قرار نمی‌گیرند. آرایه‌ها به صورت پیوسته هستند. یعنی اگر طول آرایه 1000 باشد، همه‌ی 1000 خانه‌ی آن به صورت متوالی و پشت سر هم در حافظه‌ی کامپیوتر قرار می‌گیرند. این مسئله محدودیت‌هایی را پیش می‌آورد. مثلا اگر در کامپیوتر 10000 خانه‌ی حافظه‌ی خالی داشته باشید که حداکثر 500 خانه‌ی آن به صورت پیوسته هستند، تنها می‌توانید آرایه‌ای به طول 500 تعریف کنید. لیست پیوندی این نقص را بر طرف کرده است. چرا که هر گره خود به صورت مستقل در حافظه ذخیره می‌شود. البته این خاصیت یک مزیت خوب را هم از بین می‌برد؛ و آن قابلیت اندیس‌گذاری داده‌ها است. به عناصر آرایه با استفاده از اندیس می‌توان دسترسی داشت؛ اما در لیست پیوندی مثلا برای دسترسی به عنصر پنجم باید از ابتدای لیست شروع کرده و چهار گره پیش برویم.

در ادامه‌ی این بحث فرض می‌گیریم گره‌های لیست از نوع myrec - شامل عنصری به نام next از نوع اشاره‌گر به خود - هستند.

در ابتدا، همیشه باید دو اشاره‌گر عمومی (مثلا به نام‌های first و last) تعریف کنید که یکی به ابتدای لیست و دیگری به انتهای آن اشاره کنند. در لیست‌های پیوندی اگر آدرس عنصر اول را داشته باشید، می‌توانید به همه‌ی عناصر دسترسی پیدا کنید. عنصر آخر هم زمان اضافه کردن گره جدید به کار می‌آید. با داشتن آدرس این گره در زمان اضافه کردن گره جدید، لازم نیست لیست را از ابتدا تا انتها برای یافتن آخرین گره پیمایش کنید. پس وجود این اشاره‌گرها مهم بوده و حتما باید تعریف شوند. در تعریف این اشاره‌گرها باید به دو نکته توجه کرد:

1- باید عمومی تعریف شوند. اگر از کلاس استفاده می‌کنید، باید عضو مستقیم و خصوصی کلاس باشند.

2- باید در زمان تعریف با تهی (NULL برای ++C) مقداردهی شوند. مانند عبارت‌های زیر:

  

myrec *first = NULL;

myrec *last = NULL;

  

یادآوری: برای دسترسی به عناصر یک ساختمان توسط اشاره‌گر دو روش وجود دارد:

  

first->next

(*first).next

  

این دو دستور معادل هستند، اما اولی کمی بامسماتر است.

  

اضافه کردن گره به لیست پیوندی

  [برگرد بالا]

وظیفه‌ی تابع add اضافه کردن یک گره به انتهای لیست پیوندی است. این تابع باید یک ورودی - شامل اطلاعات گره جدید - داشته باشد و نیازی به خروجی ندارد. البته می‌توان خروجی را از نوع بولی تعریف کرد که نشان می‌دهد عملیات با موفقیت انجام شده است یا نه؟

  

void add(myrec info) {

    myrec *temp;

    temp = new myrec;

    *temp = info;

    if(first == NULL) {

        first = temp;

        first->next = NULL;

        last = first;

    }

    else {

        last->next = temp;

        last = temp;

        last->next = NULL;

    }

}

  

این تابع، ابتدا با دستور new یک فضا برای گره جدید رزرو می‌کند و آدرس آن را در متغیر temp قرار می‌دهد. سپس محتوای info را در temp کپی می‌کند. دستورات مهم از اینجا شروع می‌شوند: ابتدا بررسی می‌کند که آیا first تهی است یا نه؟ اگر تهی باشد، یعنی لیست خالی است و گره جدید اولین گره لیست خواهد بود. پس temp را در first و last (چون لیست خالی بود، گره اول همان گره آخر هم می‌شود) کپی می‌کند. اگر first تهی نبود، تنها محل last را تغییر می‌دهد.

  

حذف یک گره از لیست پیوندی

  [برگرد بالا]

رکوردهای اطلاعاتی عموما فیلد منحصر بفردی دارند که آنها را از هم متمایز می‌کند. مانند شماره‌ی دانشجویی، شماره‌ی شناسنامه، کد عضویت، کد کتاب. چنین فیلدی را کلید رکورد می‌نامند. از کلید برای تشخیص رکورد و ایندکس کردن استفاده می‌شود. فرض کنیم رکوردهای ما هم کلیدی به نام id داشته باشند. از این فیلد برای پیدا کردن گرهی که باید حذف شود استفاده می‌کنیم. تابع del که برای حذف گره استفاده می‌شود، یک id را دریافت کرده و گره مربوطه را حذف می‌کند. اگر هیچ رکوردی با این id موجود نباشد، تابع هیچ عملی انجام نمی‌دهد.

  

void del(unsigned long id) {

    myrec *prior , *cur;

    cur = first;

    prior = NULL;

    while(cur != NULL && cur->id != id) {

        prior = cur;

        cur = cur->next;

    }

    if(cur == NULL)

        return;

    if(cur == first) {

        first = first -> next;

        if(cur == last)

            last = NULL;

    }

    else if(cur == last)

        last = prior;

    else

        prior->next = cur->next;

    delete cur;

}

  

این تابع ابتدا گره با id مورد نظر را در لیست جستجو می‌کند. اگر چنین گرهی پیدا نشد، بدون انجام عمل دیگری از تابع خارج می‌شود. اشاره‌گر cur به گره حذف‌شدنی اشاره دارد و اشاره‌گر prior به گره قبل از cur. چهار حالت برای گره حذف‌شدنی وجود دارد:

1- هم گره اول باشد و هم گره آخر.

2- تنها گره اول باشد.

3- تنها گره آخر باشد.

4- نه گره اول باشد و نه گره آخر.

کد بالا برای هر چهار حالت عملیاتی را که لازم است انجام می‌دهد. برای درک بهتر عملکرد تابع فوق، آن را به صورت خط به خط به ازای گره‌هایی که در چهار وضعیت ذکر شده قرار دارند ردیابی کنید.

ما به اشاره‌گر prior نیاز داریم تا بتوانیم گره‌های قبل و بعد از cur را به هم متصل کنیم. حذف یک گره از لیست مانند آن است که حلقه‌ای را از وسط زنجیر جدا کنید. بعد از حذف حلقه، دو تکه زنجیر را باید به هم وصل کرد تا زنجیر کامل به دست بیاید.

آخرین خط تابع فضای cur را نیز که دیگر نیازی به آن نداریم آزاد می‌کند.

  

درج یک گره در لیست پیوندی

  [برگرد بالا]

تایع insert یک گره را به هر نقطه‌ی دلخواه لیست پیوندی اضافه می‌کند. این تابع دو ورودی دارد: ورودی اول اطلاعات گره جدید و ورودی دوم محل درج گره که عموما توسط کلید مشخص می‌شود. به این معنی که گره جدید قبل از گره با کلید مشخص شده قرار می‌گیرد.

  

void insert(myrec info, unsigned long id) {

    myrec *prior, *cur, *temp;

    cur = first;

    prior = NULL;

    while(cur != NULL && cur->id != id) {

        prior = cur;

        cur = cur->next;

    }

    if(cur == NULL)

        return;

    temp = new myrec;

    *temp = info;

    prior->next = temp;

    temp->next = cur;

}

  

در اینجا از سه اشاره‌گر استفاده شده است: اشاره‌گر cur برای اشاره به گره جاری، اشاره‌گر prior برای اشاره به گره قبل از cur و بالاخره اشاره‌گر temp برای اشاره به گره جدید. این تابع گره با id تعیین شده را پیدا کرده و گره جدید را قبل از آن درج می‌کند. در واقع گرهی که temp به آن اشاره دارد بین گره‌های cur و prior قرار می‌گیرد.

  

پاک‌سازی لیست پیوندی

  [برگرد بالا]

قسمت آخر آموزش لیست‌های پیوندی را به تعریف تابعی اختصاص دارد که کلیه‌ی گره‌های لیست را حذف و فضای اختصاص یافته به آنها را آزاد می‌کند. این تابع زمانی فراخوانی می‌شود که کار ما با لیست پیوندی تمام شده و یا به هر دلیلی می‌خواهیم لیست را خالی کنیم. اگر از لیست‌های پیوندی کلاسی تشکیل بدهید، این تابع نقش تابع مخرب را بازی می‌کند.

  

void deleteall() {

    myrec *temp, *cur = first;

    while(cur != NULL) {

        temp = cur;

        cur = cur->next;

        delete temp;

    }

    first = NULL;

    last = NULL;

}

  

تابع deleteall با دو اشاره‌گر کار می‌کند. اشاره‌گر temp به گرهی که باید حذف شود و اشاره‌گر cur به گره جاری (گرهی که بعد از گره حذف‌شدنی قرار دارد) اشاره دارند. در هر بار اجرای حلقه، یک گره حذف می‌شود. بعد از تمام شدن حلقه، اشاره‌گرهای first و last تهی می‌شوند، تا مشخص شود که لیست خالی است.

ممکن است این سوال پیش بیاید که چرا تابع deleteall به صورت زیر نوشته نشد:

  

void deleteall() {

    myrec *cur = first;

    while(cur != NULL) {

        del(cur->id);

        cur = cur->next;

    }

}

  

در این روش، به ازای تک‌تک گره‌ها تابع del - که وظیفه‌ی حذف گره را دارد - فراخوانی می‌شود. به نظر می‌رسد در این حالت قطعه کد کمتری داریم و در فضای استفاده شده برای متغیرهای محلی تابع هم صرفه‌جویی کرده‌ایم. اما مسئله‌ی اصلی این است که در این حالت قطعه کدهای بی‌اثر فراوانی در داخل تابع del اجرا می‌شود. اگر به خاطر داشته باشید در حذف گره چهار حالت مختلف وجود داشت. هر بار فراخوانی تابع باعث می‌شود که قسمتی از این حالت‌ها به صورت تکراری - بدون این که واقعا نیازی باشد - بررسی شوند. بنابراین زمان اجرای کل الگوریتم ممکن است بیش از حد انتظار شود.

مسعود اقدسی‌فام

مسعود اقدسی‌فام هستم.

یک معلم علاقه‌مند به تحقیق، تدریس و نوشتن در حوزه‌های برنامه‌نویسی، الگوریتم و حل مسئله :)

algs.ir/spqxh5o     اشتراک‌گذاری در LinkedIn     اشتراک‌گذاری در Twitter     ارسال با Telegram
نوشته‌ها از این دست
       ✦   صف اولویت‌دار
       ✦   درخت Heap
آخرین نوشته‌ها
       ✦   الگوریتم آنلاین
       ✦   ابزار CodinGame
بازدید نوشته
          ۲۴ ساعت گذشته:  ۱۳ بازدید
          ۳۰ روز گذشته:  ۲۶۵ بازدید
          کل: ۱۳۹۶۷ بازدید
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

نام: *  

پست الکترونیک:

متن پیام: *  

01 02 06 07 08 09 10 11 12 13 14

•  ؟؟
شنبه، ۲ آبان ماه ۱۳۸۸، ساعت ۱۸:۴۳

چطور میشه یک لیست پیوندی را به وسیله آرایه پیاده سازی کرد؟؟

دوشنبه، ۱۱ آبان ماه ۱۳۸۸، ساعت ۱۹:۱۱
مسعود اقدسی‌فام

سلام

نمی دونم منظورتون از پیاده سازی با آرایه چیه؟ لیست پیوندی خودش جایگزینی برای آرایه محسوب می شه! اگر هم ارتباطی بین آرایه و پیاده سازی لیست پیوندی وجود داشته باشه، من چیزی در موردش نشنیدم تا به حال.

• amir
سه‌شنبه، ۱۲ آبان ماه ۱۳۸۸، ساعت ۰۱:۰۳

اقا جون خیلی باحالی ...

امیدوارم در تمام مراحل زندگیت موفق باشی06

سه‌شنبه، ۱۲ آبان ماه ۱۳۸۸، ساعت ۰۹:۳۰
مسعود اقدسی‌فام

ممنون امیر جان. 01

• الهه
دوشنبه، ۲ آذر ماه ۱۳۸۸، ساعت ۲۱:۱۴

سلام دوست عزیز

میشه لیست پیوندی رو با زبانه c هم بزاری آخه من سی++ یاد ندارم 06

دوشنبه، ۲ آذر ماه ۱۳۸۸، ساعت ۲۲:۰۸
مسعود اقدسی‌فام

این قطعه برنامه هایی که اینجا نوشته شدن، تفاوت چندانی با معادل زبان C خودشون ندارن. کافیه چند خط رو تغییر بدید.

• سامان
یکشنبه، ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۸۹، ساعت ۲۲:۰۱

سلام  ببخشید میخواستم بپرسم چه جوری میشه پشته را با استفاده از لیست پیوندی  پیاده سازی کنیم 10 من پروژم اینه ونمیدونم چه کار کنم کسی میتونه کمکم کنه خواهش میکنم07

دوشنبه، ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۸۹، ساعت ۲۱:۳۴
مسعود اقدسی‌فام

یه لیست پیوندی رو در نظر بگیر که همیشه گرهها به انتهای لیست اضافه می شن و فقط از انتهای لیست حذف می شن. یعنی نمی تونی گرهی رو به وسط یا ابتدای لیست اضافه کنی، یا ازش حذف کنی.

• سارا
چهارشنبه، ۱۲ خرداد ماه ۱۳۸۹، ساعت ۱۷:۱۰

سلام خسته نباشید

میخواستم بپرسم چطوری میشه با لیست پیوندی صف روپیاده سازی کرد؟درصورت امکان برنامش رو بنویسید ممنون060110

• محمد
پنجشنبه، ۲۰ خرداد ماه ۱۳۸۹، ساعت ۱۷:۰۳

لطفا" الگوریتم محاسبه تعداد گره های لیست را برایم بیان کنید

• اکرم
سه‌شنبه، ۱ تیر ماه ۱۳۸۹، ساعت ۰۱:۰۳

با سلام و عرض ادب

میشه لطفا تابع پیاده سازی ماتریس اسپارس به وسیله لیست پیوندی را بنویسید.

با تشکر فراوان

• nahid
یکشنبه، ۶ تیر ماه ۱۳۸۹، ساعت ۱۸:۵۳

سلام واقعا خسته نباشید و ممنون .

• ش
چهارشنبه، ۲۹ دی ماه ۱۳۸۹، ساعت ۲۱:۰۶

بسیار ممنون به خاطر این مطلب خوب

• علی
سه‌شنبه، ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۰، ساعت ۲۲:۴۰

با سلام

ممنون از سایت مفدیتون

دنبال یکی از الگوریتم های خاص طراحیه الگوریتم می گردم که موضوع باحالی برای مقالم باشه،میتونین کمکم کنید آخه نمیدونم کدوم الگوریتم رو دنبال کنم؟؟؟؟!!!!!10

• پگاه
دوشنبه، ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۰، ساعت ۱۶:۱۳

با سلام

برنامه ای می خواهم که 10 عدد از ورودی بگیرد و در یک لیست پیوندی قراردهد و آنها را حساب کند و عدد بزرگتر از میانگین را چاپ کند.07

• حسین
دوشنبه، ۲ خرداد ماه ۱۳۹۰، ساعت ۱۸:۳۴

عالی بود

• DONYA
چهارشنبه، ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۰، ساعت ۱۷:۵۶

با عرض سلام و تبریک اعیاد

چجور میشه عناصر 2 لیست پیوندی رو که ممکنه هم علامت نباشن رو جمع کنیم؟

• DONYA
چهارشنبه، ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۰، ساعت ۱۸:۰۴

لطف بزرگی میکنید اگه با جاوا باشه

• مسعود
سه‌شنبه، ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۰، ساعت ۲۰:۳۰

سلام ممنون از زحمتی که کشیدی فقط تورو خدا تصویری و با شکل توضیح بده .

اگه میشه در مورد پویش و جستجو هم توضیح بده .

• الهام
شنبه، ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۰، ساعت ۱۰:۱۹

سوال: برنامه لیست دو پیوندی با قابلیت جستجو رو میخواستم ممنون میشم

• الهام
یکشنبه، ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۰، ساعت ۰۸:۴۴

سوال: برنامه لیست دو پیوندی با قابلیت جستجو رو میخواستم ممنون میشم

• mohsen
دوشنبه، ۲۸ فروردین ماه ۱۳۹۱، ساعت ۱۰:۰۳

سلام ببخشید من یه پروژه دارم....میتونین زمان اجرای یه مثال رو با انواع الگوریتم جستجویی برام ایمیل کنین...لطفا اگه میشه یه راهنمایی کنین06

• sh
پنجشنبه، ۱۸ خرداد ماه ۱۳۹۱، ساعت ۱۱:۱۸

سلام اگه میشه این برنامه رو بنویسید 07

با استفاده از کلاس برنامه ای بنویسید که تعدادی داده از ورودی گرفته و در یک پشته قرار دهد(پیاده سازی پشته با لیست پیوندی) سپس داده ها را به ترتیب ورود در خروجی چاپ کند

• baran
دوشنبه، ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۱، ساعت ۱۹:۴۳

سلام خسته نباشید ببخشید من برنامه ای میخوام که چند عدد رو از ورودی دریافت کنه و اون رو به لیست پیوندی دو طرفه تبدیل کنه و عملیات حذف و اضافه کردن یک گره و مرتب کردن به صورت صعودی و معکوس کردن رو روی اون انجام بده .اگه کمکم کنید ممنونتون میشم

• zahra
دوشنبه، ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۱، ساعت ۱۶:۳۴

با سلام و خسته نباشید

یک مشکلی داشتم در صورتی که میتونید کمکم کنید

الگوریتمی که با استفاده از تقسیم وحل بزرگترین عنصر یک لیست n عنصری را پیدا کند(به زبان جاوا)

ممنون.

• روشنا
جمعه، ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲، ساعت ۱۳:۰۹

سلام

میشه درباره myrec توضیح بدی چیه؟

• مریم
سه‌شنبه، ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲، ساعت ۱۰:۵۵

با سلام دنبال حذف یک عنصر از درخت مکس هیپ میگردم لطفا کمکم کنید

با تشکر

• من
شنبه، ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۲، ساعت ۱۸:۱۳

سلام یه سوال داشتم.>

چرا کسی نمیره سه چهار تا کتاب رو کامل بخونه بعد به جواب سوالاش برسه؟

• آیهان
جمعه، ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۲، ساعت ۲۲:۱۷

سلام

تروخدااااااا  این برنامه رو برام بنویسین بخدا لازممه استادم میخواد

برنامه ای بنویسید که معدل صد نفر ار دانشجویان را در یک لیست پیوندی دوطرفه ذخیره کرده سپس میانگین معدل این صد نفر را در خروجی چاپ کند(به زبان c++)

• پریسا
شنبه، ۶ دی ماه ۱۳۹۳، ساعت ۲۳:۳۰

سلام.خسته نباشید ..چطوری میشه محتوای لیست پیوندی رو دوبرابر کرد؟ جواب بدید لطفا10

• الهام
یکشنبه، ۱۴ دی ماه ۱۳۹۳، ساعت ۱۲:۱۵

لطفا این سوال هم بگین خیلی مهمه

تابعی بنویسید که آدرس یک گره لیست پیوندی یکطرفه ساده باعناصری باداده های عددی را به عنوان ورودی دریافت کرده میانگین عناصر لیست را به عنوان خروجی تابع برگرداند

• امیرماهان
جمعه، ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۴، ساعت ۰۰:۳۵

سلام

میتونی کلاس صف روبالیست پیوندی به زبان جاوابرای این ایمیل بفرستی؟؟؟

• sara
شنبه، ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۳:۲۸

ممنون مفید بود

• f.miriyam
شنبه، ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۶، ساعت ۰۱:۲۴

سلام وقت بخیر معکوس کردن لیست پیوندی چجوریه؟

• الی
جمعه، ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۰۳

070707070707070707

• artemis
چهارشنبه، ۱۸ مهر ماه ۱۳۹۷، ساعت ۱۴:۱۹

0606060606010101

• فلاحی
دوشنبه، ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۴۲

سلام خسته نباشید

فراخوانیشو میخوام تو فرم لطفا

• atefe
شنبه، ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۳۲

سلام

برنامه ای بنویسید که در ان یک درخت با 5 گره و درجه 3 ایجاد کند؟

میتونید کمک کنید.

ممنون

• ترانه
یکشنبه، ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، ساعت ۱۰:۳۰

توابع insert, remove, search, را درلیست پیوندی دوطرفه بنویسید؟؟

• Ayy
جمعه، ۲۷ دی ماه ۱۳۹۸، ساعت ۱۰:۳۳

لطفا برنامه ای بنویسید که دو عدد صحیح بزرگ با علامت های مختلف را باهم جمع کند؟

• ثنا
دوشنبه، ۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۹، ساعت ۲۰:۰۴

سلام چطور در یک لینک لیست میشه جست و جو کرد

کدش چیه؟🙁

• ارزو
چهارشنبه، ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۹، ساعت ۱۶:۴۸

تابعی بنویسید که اشاره گر شروع یک لیست پیوندی را به عنوان پارامتر ورودی دریافت کرده و حاصل جمع داده های مو جود در لیست را محاسبه کرده و بر گرداند     اینو میتونی برام حل کنید هرکی حل کرد بفرسته رو جیملم  gogreg110@gmail.com

• ارزو
چهارشنبه، ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۹، ساعت ۱۶:۴۸

تابعی بنویسید که اشاره گر شروع یک لیست پیوندی را به عنوان پارامتر ورودی دریافت کرده و حاصل جمع داده های مو جود در لیست را محاسبه کرده و بر گرداند     اینو میتونی برام حل کنید هرکی حل کرد بفرسته رو جیملم  gogreg110@gmail.com

• ارزو
چهارشنبه، ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۹، ساعت ۱۶:۴۸

تابعی بنویسید که اشاره گر شروع یک لیست پیوندی را به عنوان پارامتر ورودی دریافت کرده و حاصل جمع داده های مو جود در لیست را محاسبه کرده و بر گرداند     اینو میتونی برام حل کنید هرکی حل کرد بفرسته رو جیملم  gogreg110@gmail.com

• ارزو
چهارشنبه، ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۹، ساعت ۱۶:۴۸

تابعی بنویسید که اشاره گر شروع یک لیست پیوندی را به عنوان پارامتر ورودی دریافت کرده و حاصل جمع داده های مو جود در لیست را محاسبه کرده و بر گرداند     اینو میتونی برام حل کنید هرکی حل کرد بفرسته رو جیملم  gogreg110@gmail.com

• ارزو
چهارشنبه، ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۹، ساعت ۱۶:۴۸

تابعی بنویسید که اشاره گر شروع یک لیست پیوندی را به عنوان پارامتر ورودی دریافت کرده و حاصل جمع داده های مو جود در لیست را محاسبه کرده و بر گرداند     اینو میتونی برام حل کنید هرکی حل کرد بفرسته رو جیملم  gogreg110@gmail.com

• ارزو
چهارشنبه، ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۹، ساعت ۱۶:۴۸

تابعی بنویسید که اشاره گر شروع یک لیست پیوندی را به عنوان پارامتر ورودی دریافت کرده و حاصل جمع داده های مو جود در لیست را محاسبه کرده و بر گرداند     اینو میتونی برام حل کنید هرکی حل کرد بفرسته رو جیملم  gogreg110@gmail.com

• فاطمه
دوشنبه، ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۹، ساعت ۱۸:۳۵

سلام لطفا

تابعی که تعداد گره های یک لیست پیوندی یک طرفه رو نشون میده با تابعی که یه لیست پیوندی یک طرفه رو کپی میکنه و تابعی که برابرب دو لیست پیوندی رو نشون میده رو هم بگین ممنون اگر میشه به زبان سی شارپ بگین

• نگار
دوشنبه، ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۹، ساعت ۱۳:۳۰

سلام میشه یه شبه کدی بگویید برای شمارش تعداد گره های یک لیست پیوندی

• نگار
دوشنبه، ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۹، ساعت ۱۳:۳۳

سلام میشه یه شبه کدی بگویید برای شمارش تعداد گره های یک لیست پیوندی