یادداشت‌های یک معلم برنامه‌نویسی، حل مسئله، علم داده و یادگیری ماشین

 

ریاضیات

واژه‌شناسی رمزنگاری
واژگان رمزنگاری که ممکن است در ترجمه‌شان اشتباه کنیم
سینوس و کسینوس را قورت بده
محاسبه سریع سینوس و کسینوس زوایای مشهور به روش جدول الگودار
محاسبه دترمینان ماتریس
بررسی روش‌های بسط لاپلاس، گاوس، فرمول تحویل و ساروس، برای محاسبه دترمینان ماتریس مربعی و پیچیدگی زمانی آنها
الگوریتم‌های ریشه‌یابی
معرفی روش‌های عددی ریشه‌یابی تنصیف، نیوتون، نابجایی، وتری و نقطه ثابت با کد به زبان برنامه‌نویسی پایتون
محاسبه فاکتوریل اعداد بزرگ
چطور شاخ غول فاکتوریل را بشکنیم