ریاضیات

نوشته‌ها با موضوع ریاضیات
جستجو:  
ویدئوهای آموزشی StatQuest
منبع آموزشی آمار و ریاضیات برای علم داده و یادگیری ماشین
کتاب تفکر الگوریتمی
کتاب مناسب برای شروع یادگیری برنامه‌نویسی با رویکرد الگوریتمی و حل مسئله
الگوریتم‌های ریشه‌یابی
تنصیف، نیوتن-رافسون، نابجایی، وتری و نقطه ثابت
کاهش ابعاد تفسیرپذیر
معرفی یک پایان‌نامه کارشناسی ارشد
واژه‌شناسی رمزنگاری
واژگان رمزنگاری که ممکن است در ترجمه‌شان اشتباه کنیم
سینوس و کسینوس را قورت بده
محاسبه سریع سینوس و کسینوس زوایای اصلی
دنباله اعداد کاتالان و محاسبه آن
کاربردها و الگوریتم‌های پیاده‌سازی بازگشتی و غیربازگشتی
دترمینان ماتریس
روش‌های بسط لاپلاس، گاوس، فرمول تحویل و ساروس