یادداشت‌های یک معلم برنامه‌نویسی، حل مسئله، علم داده و یادگیری ماشین

 

الگوریتم فلوید-وارشال

الگوریتم فلوید-وارشال
آشنایی با الگوریتم فلوید-وارشال برای یافتن کوتاهترین مسیرهای گراف با قطعه کد نمونه به زبان‌های برنامه‌نویسی ++C و Python
مسئله آسانسورها
بررسی مسئله آسانسورها (Elevators)، از سوالات مسابقات برنامه‌نویسی ACM