الگوریتمستان

برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و حل مسئله‌های الگوریتمی

 
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.
نوشته‌ها با برچسب الگوریتم‌های عقبگرد نوشته‌ها با برچسب الگوریتم‌های عقبگرد - الگوریتمستان الگوریتمستان الگوریتمستان
نوشته‌ها با برچسب «

الگوریتم‌های عقبگرد

»

معمای هشت وزیر از جمله مسائل کلاسیک مباحث طراحی الگوریتم است که در حالت کلی‌تر با عنوان معمای n وزیر یا معمای چند وزیر مطرح می‌شود.

  

برای افرادی که با بازی شطرنج آشنایی ندارند

وزیر مهره‌ای از مهره‌های بازی شطرنج است که می‌تواند در تمامی هشت جهت به هر تعداد خانه - تا زمانی که مهره‌ای مانع نباشد - حرکت کند. اگر در این مسیرها مهره‌ای از حریف قرار گرفته باشد، آن مهره در معرض خطر حمله توسط وزیر قرار دارد؛ یا به اصطلاح وزیر آن مهره را تهدید می‌کند.

  

ادامه ...

الگوریتمستان در تلگرام

   

 

پیوند کوتاه:
برچسب‌ها
#تمرین المپیاد کامپیوتر #درخت‌ها #حل مسئله‌‌ی الگوریتمی #ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge #مسابقه برنامه‌نویسی #نمونه سوال فارسی مسابقات ACM #مسابقات برنامه‌نویسی ACM #سوالات UVa Online Judge #ویدئوی آموزشی #ماتریس #کتابخانه قالب استاندارد ++C #برنامه‌نویسی #مسئله‌های برنامه‌نویسی #ترجمه‌ی فارسی سوالات ACM #ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges #ساختمان داده #آموزش طراحی الگوریتم #آموزش ساختمان داده‌ها #گراف #الگوریتم فلوید-وارشال #الگوریتم‌های حریصانه #نمونه سوال مسابقه ACM #سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان #کتاب الکترونیکی #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #تمرین طراحی الگوریتم #نمونه سوال فارسی مسابقات برنامه‌نویسی #حل سوالات مسابقات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های بازگشتی #پیمایش گراف #الگوریتم‌های مسیریابی #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #کتاب الگوریتم #مسابقه برنامه نویسی #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #معرفی وب‌سایت #آمادگی مسابقه برنامه‌نویسی #مسأله‌های الگوریتمی #سوالات مسابقات ACM-ICPC #جستجوی اول عمق #الگوریتم دایکسترا #الگوریتم‌های عقبگرد #محاسبات ریاضی #الگوریتم‌های گراف #مسابقات برنامه‌نویسی #آموزش الگوریتم #حل سوالات ACM-ICPC #سوالات برنامه‌نویسی #مسئله‌ی کوله‌پشتی #نمونه سوال فارسی مسابقه‌ی ACM #درخت پوشا #آمادگی مسابقه ACM #ترجمه‌ی فارسی سوالات برنامه‌نویسی #نمونه سوالات مسابقه برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #الگوریتم #حل سوالات Timus Online Judge #برنامه‌نویسی ++C #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #صف #آمادگی المپیاد کامپیوتر #جستجوی اول سطح #حل سوالات UVa Online Judge #مسأله‌های برنامه‌نویسی #تمرین مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام #نکات برنامه‌نویسی #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی #منبع آموزشی #دانلود کتاب #آموزش برنامه‌نویسی ++C #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #مسئله‌های الگوریتمی #وبلاگ #سوالات چالشی برنامه‌نویسی