الگوریتمستان

برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و حل مسئله‌های الگوریتمی

 
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.
نوشته‌ها با برچسب الگوریتم‌های عقبگرد نوشته‌ها با برچسب الگوریتم‌های عقبگرد - الگوریتمستان الگوریتمستان الگوریتمستان
نوشته‌ها با برچسب «

الگوریتم‌های عقبگرد

»

معمای هشت وزیر از جمله مسائل کلاسیک مباحث طراحی الگوریتم است که در حالت کلی‌تر با عنوان معمای n وزیر یا معمای چند وزیر مطرح می‌شود.

  

برای افرادی که با بازی شطرنج آشنایی ندارند

وزیر مهره‌ای از مهره‌های بازی شطرنج است که می‌تواند در تمامی هشت جهت به هر تعداد خانه - تا زمانی که مهره‌ای مانع نباشد - حرکت کند. اگر در این مسیرها مهره‌ای از حریف قرار گرفته باشد، آن مهره در معرض خطر حمله توسط وزیر قرار دارد؛ یا به اصطلاح وزیر آن مهره را تهدید می‌کند.

  

ادامه ...

الگوریتمستان در تلگرام

   

 

پیوند کوتاه:
برچسب‌ها
#دانلود کتاب #مسئله‌ی کوله‌پشتی #ترجمه‌ی فارسی سوالات برنامه‌نویسی #ترجمه‌ی فارسی سوالات ACM #سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان #مسئله‌های الگوریتمی #نمونه سوال فارسی مسابقه‌ی ACM #ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge #ویدئوی آموزشی #منبع آموزشی #آموزش الگوریتم #مسابقات برنامه‌نویسی #وبلاگ #الگوریتم فلوید-وارشال #نمونه سوالات مسابقه برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های مسیریابی #نکات برنامه‌نویسی #محاسبات ریاضی #صف #جستجوی اول عمق #حل سوالات Timus Online Judge #نمونه سوال مسابقه ACM #ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges #مسابقه برنامه‌نویسی #برنامه‌نویسی #مسأله‌های الگوریتمی #ماتریس #آموزش برنامه‌نویسی ++C #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #آموزش ساختمان داده‌ها #کتاب الگوریتم #سوالات برنامه‌نویسی #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی #معرفی وب‌سایت #تمرین طراحی الگوریتم #الگوریتم‌های بازگشتی #جستجوی اول سطح #حل مسئله‌‌ی الگوریتمی #گراف #مسابقه برنامه نویسی #الگوریتم‌های حریصانه #نمونه سوال فارسی مسابقات برنامه‌نویسی #حل سوالات ACM-ICPC #کتاب الکترونیکی #مسأله‌های برنامه‌نویسی #الگوریتم #الگوریتم‌های عقبگرد #آمادگی المپیاد کامپیوتر #نمونه سوال فارسی مسابقات ACM #Python #آمادگی مسابقه ACM #آموزش طراحی الگوریتم #الگوریتم‌های گراف #درخت پوشا #سوالات چالشی برنامه‌نویسی #الگوریتم دایکسترا #مسئله‌های برنامه‌نویسی #حل سوالات مسابقات برنامه‌نویسی #آمادگی مسابقه برنامه‌نویسی #سوالات مسابقات ACM-ICPC #ساختمان داده #برنامه‌نویسی ++C #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #کتابخانه قالب استاندارد ++C #درخت‌ها #مسابقات برنامه‌نویسی ACM #تمرین المپیاد کامپیوتر #پیمایش گراف #سوالات UVa Online Judge #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #تمرین مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام #حل سوالات UVa Online Judge #تکنیک‌های طراحی الگوریتم