الگوریتمستان

برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و حل مسئله‌های الگوریتمی

 
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.
نوشته‌ها با برچسب الگوریتم‌های عقبگرد نوشته‌ها با برچسب الگوریتم‌های عقبگرد - الگوریتمستان الگوریتمستان الگوریتمستان
نوشته‌ها با برچسب «

الگوریتم‌های عقبگرد

»

معمای هشت وزیر از جمله مسائل کلاسیک مباحث طراحی الگوریتم است که در حالت کلی‌تر با عنوان معمای n وزیر یا معمای چند وزیر مطرح می‌شود.

  

برای افرادی که با بازی شطرنج آشنایی ندارند

وزیر مهره‌ای از مهره‌های بازی شطرنج است که می‌تواند در تمامی هشت جهت به هر تعداد خانه - تا زمانی که مهره‌ای مانع نباشد - حرکت کند. اگر در این مسیرها مهره‌ای از حریف قرار گرفته باشد، آن مهره در معرض خطر حمله توسط وزیر قرار دارد؛ یا به اصطلاح وزیر آن مهره را تهدید می‌کند.

  

ادامه ...

الگوریتمستان در تلگرام

   

 

پیوند کوتاه:
برچسب‌ها
#پیمایش گراف #کتابخانه قالب استاندارد ++C #منبع آموزشی #گراف #مسئله‌های برنامه‌نویسی #نمونه سوال فارسی مسابقات برنامه‌نویسی #سوالات مسابقات ACM-ICPC #آمادگی مسابقه ACM #حل سوالات ACM-ICPC #نمونه سوال فارسی مسابقات ACM #الگوریتم فلوید-وارشال #نکات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های بازگشتی #تمرین المپیاد کامپیوتر #نمونه سوال فارسی مسابقه‌ی ACM #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges #سوالات برنامه‌نویسی #جستجوی اول عمق #آموزش الگوریتم #ترجمه‌ی فارسی سوالات ACM #تمرین مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام #حل سوالات UVa Online Judge #نمونه سوالات مسابقه برنامه‌نویسی #ساختمان داده #درخت‌ها #ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge #الگوریتم‌های گراف #آموزش برنامه‌نویسی ++C #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی #مسئله‌ی کوله‌پشتی #آموزش ساختمان داده‌ها #ترجمه‌ی فارسی سوالات برنامه‌نویسی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #نمونه سوال مسابقه ACM #الگوریتم دایکسترا #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #مسابقات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های حریصانه #ماتریس #الگوریتم‌های عقبگرد #صف #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #سوالات چالشی برنامه‌نویسی #مسأله‌های الگوریتمی #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #معرفی وب‌سایت #حل مسئله‌‌ی الگوریتمی #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #آمادگی مسابقه برنامه‌نویسی #مسابقات برنامه‌نویسی ACM #کتاب الگوریتم #درخت پوشا #ویدئوی آموزشی #مسابقه برنامه نویسی #برنامه‌نویسی #حل سوالات Timus Online Judge #محاسبات ریاضی #مسئله‌های الگوریتمی #سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان #الگوریتم #مسابقه برنامه‌نویسی #دانلود کتاب #الگوریتم‌های مسیریابی #برنامه‌نویسی ++C #تمرین طراحی الگوریتم #وبلاگ #Python #سوالات UVa Online Judge #آموزش طراحی الگوریتم #حل سوالات مسابقات برنامه‌نویسی #جستجوی اول سطح #مسأله‌های برنامه‌نویسی #کتاب الکترونیکی #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه