الگوریتمستان

برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و حل مسئله‌های الگوریتمی

 
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.
نوشته‌ها با برچسب الگوریتم‌های تقسیم و غلبه نوشته‌ها با برچسب الگوریتم‌های تقسیم و غلبه - الگوریتمستان الگوریتمستان الگوریتمستان
نوشته‌ها با برچسب «

الگوریتم‌های تقسیم و غلبه

»

مسئله‌ی ضرب زنجیره‌ای ماتریس‌ها و پرانتزبندی بهینه‌ی آن یکی از مثال‌های مشهور کاربرد برنامه‌نویسی پویا در حل مسائل بهینه‌سازی است.

فرض کنید قصد داریم حاصلضرب عبارت ماتریسی $ A_{3 \times 7} \times B_{7 \times 8 } \times C_{8 \times 4} $ را محاسبه کنیم. می‌دانیم که ضرب ماتریس‌ها خاصیت شرکت‌پذیری داشته، اما خاصیت جابجایی ندارد. بنابراین رعایت ترتیب ضرب آنها مهم است. پرانتزبندی‌های مختلف ضرب ماتریس‌ها حالت‌های مختلف محاسبه آن را به ما می‌دهند:

  

\[1: A \times (B \times C) \]

ادامه ...

یکی از روش‌های پرکاربرد و محبوب برای طراحی الگوریتم‌ها روش Divide and Conquer است که در زبان فارسی به صورت تقسیم و حل یا تقسیم و غلبه ترجمه شده است.

در این روش، داده‌ها به دو یا چند دسته تقسیم شده و حل می‌شوند. سپس با ترکیب مناسب نتایج به دست آمده از این زیرمسئله‌ها، مسئله‌ی اصلی حل می‌شود. در صورتی که زیرمسئله خود به اندازه‌ی کافی بزرگ باشد، می‌توان از همین روش برای حل آن استفاده کرد. تقسیمات متوالی زیرمسئله‌ها تا جایی ادامه پیدا می‌کند که به اندازه‌ی کافی کوچک شده باشند و بتوان آنها را با روش‌های دیگر به راحتی حل نمود.

برای آشنایی بیشتر، چند الگوریتم که با روش حل و تقسیم پیاده‌سازی شده‌اند معرفی می‌شوند.

ادامه ...

الگوریتمستان در تلگرام

   

 

پیوند کوتاه:
برو به صفحه‌ی:  1  2
برچسب‌ها
#آموزش طراحی الگوریتم #مسابقات برنامه‌نویسی #وبلاگ #ماتریس #ویدئوی آموزشی #تمرین طراحی الگوریتم #سوالات برنامه‌نویسی #نمونه سوال فارسی مسابقات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های گراف #ساختمان داده #آموزش برنامه‌نویسی ++C #برنامه‌نویسی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #پیمایش گراف #آموزش ساختمان داده‌ها #آمادگی مسابقه برنامه‌نویسی #سوالات چالشی برنامه‌نویسی #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی #نمونه سوال مسابقه ACM #درخت‌ها #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #تمرین مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام #نمونه سوال فارسی مسابقه‌ی ACM #حل سوالات مسابقات برنامه‌نویسی #آموزش الگوریتم #جستجوی اول عمق #الگوریتم‌های مسیریابی #نمونه سوالات مسابقه برنامه‌نویسی #دانلود کتاب #کتابخانه قالب استاندارد ++C #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #صف #جستجوی اول سطح #سوالات مسابقات ACM-ICPC #الگوریتم‌های بازگشتی #الگوریتم‌های عقبگرد #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #مسابقات برنامه‌نویسی ACM #مسابقه برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #نمونه سوال فارسی مسابقات ACM #گراف #مسئله‌ی کوله‌پشتی #حل سوالات ACM-ICPC #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #حل مسئله‌‌ی الگوریتمی #کتاب الکترونیکی #ترجمه‌ی فارسی سوالات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های حریصانه #الگوریتم #محاسبات ریاضی #آمادگی مسابقه ACM #سوالات UVa Online Judge #سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان #مسابقه برنامه نویسی #ترجمه‌ی فارسی سوالات ACM #برنامه‌نویسی ++C #ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges #منبع آموزشی #مسأله‌های الگوریتمی #درخت پوشا #کتاب الگوریتم #الگوریتم فلوید-وارشال #تمرین المپیاد کامپیوتر #الگوریتم دایکسترا #نکات برنامه‌نویسی #مسئله‌های برنامه‌نویسی #حل سوالات Timus Online Judge #حل سوالات UVa Online Judge #مسأله‌های برنامه‌نویسی #معرفی وب‌سایت #مسئله‌های الگوریتمی #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge