الگوریتمستان

برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و حل مسئله‌های الگوریتمی

 
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.
نوشته‌ها با برچسب الگوریتم‌های تقسیم و غلبه نوشته‌ها با برچسب الگوریتم‌های تقسیم و غلبه - الگوریتمستان الگوریتمستان الگوریتمستان
نوشته‌ها با برچسب «

الگوریتم‌های تقسیم و غلبه

»

مسئله‌ی ضرب زنجیره‌ای ماتریس‌ها و پرانتزبندی بهینه‌ی آن یکی از مثال‌های مشهور کاربرد برنامه‌نویسی پویا در حل مسائل بهینه‌سازی است.

فرض کنید قصد داریم حاصلضرب عبارت ماتریسی $ A_{3 \times 7} \times B_{7 \times 8 } \times C_{8 \times 4} $ را محاسبه کنیم. می‌دانیم که ضرب ماتریس‌ها خاصیت شرکت‌پذیری داشته، اما خاصیت جابجایی ندارد. بنابراین رعایت ترتیب ضرب آنها مهم است. پرانتزبندی‌های مختلف ضرب ماتریس‌ها حالت‌های مختلف محاسبه آن را به ما می‌دهند:

  

\[1: A \times (B \times C) \]

ادامه ...

یکی از روش‌های پرکاربرد و محبوب برای طراحی الگوریتم‌ها روش Divide and Conquer است که در زبان فارسی به صورت تقسیم و حل یا تقسیم و غلبه ترجمه شده است.

در این روش، داده‌ها به دو یا چند دسته تقسیم شده و حل می‌شوند. سپس با ترکیب مناسب نتایج به دست آمده از این زیرمسئله‌ها، مسئله‌ی اصلی حل می‌شود. در صورتی که زیرمسئله خود به اندازه‌ی کافی بزرگ باشد، می‌توان از همین روش برای حل آن استفاده کرد. تقسیمات متوالی زیرمسئله‌ها تا جایی ادامه پیدا می‌کند که به اندازه‌ی کافی کوچک شده باشند و بتوان آنها را با روش‌های دیگر به راحتی حل نمود.

برای آشنایی بیشتر، چند الگوریتم که با روش حل و تقسیم پیاده‌سازی شده‌اند معرفی می‌شوند.

ادامه ...

الگوریتمستان در تلگرام

   

 

پیوند کوتاه:
برو به صفحه‌ی:  1  2
برچسب‌ها
#تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #مسابقات برنامه‌نویسی #گراف #حل سوالات مسابقات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های عقبگرد #سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان #وبلاگ #آمادگی المپیاد کامپیوتر #حل سوالات ACM-ICPC #الگوریتم‌های گراف #تمرین مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام #برنامه‌نویسی #سوالات UVa Online Judge #حل مسئله‌‌ی الگوریتمی #درخت پوشا #نمونه سوال فارسی مسابقات ACM #Python #منبع آموزشی #آموزش الگوریتم #ماتریس #برنامه‌نویسی ++C #سوالات مسابقات ACM-ICPC #جستجوی اول سطح #مسئله‌ی کوله‌پشتی #آموزش ساختمان داده‌ها #پیمایش گراف #الگوریتم فلوید-وارشال #حل سوالات Timus Online Judge #نمونه سوال فارسی مسابقه‌ی ACM #حل سوالات UVa Online Judge #سوالات چالشی برنامه‌نویسی #الگوریتم #تمرین المپیاد کامپیوتر #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #ترجمه‌ی فارسی سوالات برنامه‌نویسی #نکات برنامه‌نویسی #صف #مسئله‌های برنامه‌نویسی #مسابقه برنامه‌نویسی #کتاب الگوریتم #نمونه سوالات مسابقه برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #تمرین طراحی الگوریتم #دانلود کتاب #ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges #کتابخانه قالب استاندارد ++C #آمادگی مسابقه ACM #مسابقات برنامه‌نویسی ACM #نمونه سوال مسابقه ACM #مسابقه برنامه نویسی #آموزش طراحی الگوریتم #نمونه سوال فارسی مسابقات برنامه‌نویسی #ساختمان داده #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #مسأله‌های الگوریتمی #کتاب الکترونیکی #محاسبات ریاضی #مسئله‌های الگوریتمی #الگوریتم دایکسترا #آموزش برنامه‌نویسی ++C #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی #جستجوی اول عمق #الگوریتم‌های بازگشتی #درخت‌ها #ترجمه‌ی فارسی سوالات ACM #معرفی وب‌سایت #آمادگی مسابقه برنامه‌نویسی #سوالات برنامه‌نویسی #ویدئوی آموزشی #مسأله‌های برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های مسیریابی #الگوریتم‌های حریصانه