الگوریتمستان

برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و حل مسئله‌های الگوریتمی

 
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.
نوشته‌ها با برچسب الگوریتم‌های تقسیم و غلبه نوشته‌ها با برچسب الگوریتم‌های تقسیم و غلبه - الگوریتمستان الگوریتمستان الگوریتمستان
نوشته‌ها با برچسب «

الگوریتم‌های تقسیم و غلبه

»

مسئله‌ی ضرب زنجیره‌ای ماتریس‌ها و پرانتزبندی بهینه‌ی آن یکی از مثال‌های مشهور کاربرد برنامه‌نویسی پویا در حل مسائل بهینه‌سازی است.

فرض کنید قصد داریم حاصلضرب عبارت ماتریسی $ A_{3 \times 7} \times B_{7 \times 8 } \times C_{8 \times 4} $ را محاسبه کنیم. می‌دانیم که ضرب ماتریس‌ها خاصیت شرکت‌پذیری داشته، اما خاصیت جابجایی ندارد. بنابراین رعایت ترتیب ضرب آنها مهم است. پرانتزبندی‌های مختلف ضرب ماتریس‌ها حالت‌های مختلف محاسبه آن را به ما می‌دهند:

  

\[1: A \times (B \times C) \]

ادامه ...

یکی از روش‌های پرکاربرد و محبوب برای طراحی الگوریتم‌ها روش Divide and Conquer است که در زبان فارسی به صورت تقسیم و حل یا تقسیم و غلبه ترجمه شده است.

در این روش، داده‌ها به دو یا چند دسته تقسیم شده و حل می‌شوند. سپس با ترکیب مناسب نتایج به دست آمده از این زیرمسئله‌ها، مسئله‌ی اصلی حل می‌شود. در صورتی که زیرمسئله خود به اندازه‌ی کافی بزرگ باشد، می‌توان از همین روش برای حل آن استفاده کرد. تقسیمات متوالی زیرمسئله‌ها تا جایی ادامه پیدا می‌کند که به اندازه‌ی کافی کوچک شده باشند و بتوان آنها را با روش‌های دیگر به راحتی حل نمود.

برای آشنایی بیشتر، چند الگوریتم که با روش حل و تقسیم پیاده‌سازی شده‌اند معرفی می‌شوند.

ادامه ...

الگوریتمستان در تلگرام

   

 

پیوند کوتاه:
برو به صفحه‌ی:  1  2
برچسب‌ها
#آمادگی مسابقه برنامه‌نویسی #نمونه سوال فارسی مسابقات ACM #نمونه سوال فارسی مسابقه‌ی ACM #برنامه‌نویسی ++C #مسئله‌های الگوریتمی #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #جستجوی اول عمق #سوالات چالشی برنامه‌نویسی #آموزش ساختمان داده‌ها #تمرین طراحی الگوریتم #ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges #جستجوی اول سطح #سوالات مسابقات ACM-ICPC #وبلاگ #محاسبات ریاضی #الگوریتم دایکسترا #الگوریتم فلوید-وارشال #پیمایش گراف #الگوریتم‌های بازگشتی #تمرین المپیاد کامپیوتر #کتاب الکترونیکی #مسابقات برنامه‌نویسی #ماتریس #مسئله‌ی کوله‌پشتی #ویدئوی آموزشی #حل مسئله‌‌ی الگوریتمی #ترجمه‌ی فارسی سوالات برنامه‌نویسی #ساختمان داده #الگوریتم‌های حریصانه #صف #ترجمه‌ی فارسی سوالات ACM #برنامه‌نویسی #کتاب الگوریتم #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #سوالات برنامه‌نویسی #دانلود کتاب #گراف #آمادگی المپیاد کامپیوتر #مسأله‌های الگوریتمی #آموزش برنامه‌نویسی ++C #نکات برنامه‌نویسی #ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge #منبع آموزشی #آموزش طراحی الگوریتم #الگوریتم‌های گراف #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #مسابقات برنامه‌نویسی ACM #نمونه سوالات مسابقه برنامه‌نویسی #نمونه سوال فارسی مسابقات برنامه‌نویسی #حل سوالات مسابقات برنامه‌نویسی #معرفی وب‌سایت #آموزش الگوریتم #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #درخت پوشا #تمرین مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام #درخت‌ها #حل سوالات ACM-ICPC #مسابقه برنامه نویسی #حل سوالات Timus Online Judge #سوالات UVa Online Judge #الگوریتم‌های عقبگرد #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های مسیریابی #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #مسابقه برنامه‌نویسی #نمونه سوال مسابقه ACM #آمادگی مسابقه ACM #کتابخانه قالب استاندارد ++C #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی #مسئله‌های برنامه‌نویسی #مسأله‌های برنامه‌نویسی #سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان #الگوریتم #حل سوالات UVa Online Judge