الگوریتمستان

برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و حل مسئله‌های الگوریتمی

 
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.
نوشته‌ها با برچسب الگوریتم‌های تقسیم و غلبه نوشته‌ها با برچسب الگوریتم‌های تقسیم و غلبه - الگوریتمستان الگوریتمستان الگوریتمستان
نوشته‌ها با برچسب «

الگوریتم‌های تقسیم و غلبه

»

مسئله‌ی ضرب زنجیره‌ای ماتریس‌ها و پرانتزبندی بهینه‌ی آن یکی از مثال‌های مشهور کاربرد برنامه‌نویسی پویا در حل مسائل بهینه‌سازی است.

فرض کنید قصد داریم حاصلضرب عبارت ماتریسی $ A_{3 \times 7} \times B_{7 \times 8 } \times C_{8 \times 4} $ را محاسبه کنیم. می‌دانیم که ضرب ماتریس‌ها خاصیت شرکت‌پذیری داشته، اما خاصیت جابجایی ندارد. بنابراین رعایت ترتیب ضرب آنها مهم است. پرانتزبندی‌های مختلف ضرب ماتریس‌ها حالت‌های مختلف محاسبه آن را به ما می‌دهند:

  

\[1: A \times (B \times C) \]

ادامه ...

یکی از روش‌های پرکاربرد و محبوب برای طراحی الگوریتم‌ها روش Divide and Conquer است که در زبان فارسی به صورت تقسیم و حل یا تقسیم و غلبه ترجمه شده است.

در این روش، داده‌ها به دو یا چند دسته تقسیم شده و حل می‌شوند. سپس با ترکیب مناسب نتایج به دست آمده از این زیرمسئله‌ها، مسئله‌ی اصلی حل می‌شود. در صورتی که زیرمسئله خود به اندازه‌ی کافی بزرگ باشد، می‌توان از همین روش برای حل آن استفاده کرد. تقسیمات متوالی زیرمسئله‌ها تا جایی ادامه پیدا می‌کند که به اندازه‌ی کافی کوچک شده باشند و بتوان آنها را با روش‌های دیگر به راحتی حل نمود.

برای آشنایی بیشتر، چند الگوریتم که با روش حل و تقسیم پیاده‌سازی شده‌اند معرفی می‌شوند.

ادامه ...

الگوریتمستان در تلگرام

   

 

پیوند کوتاه:
برو به صفحه‌ی:  1  2
برچسب‌ها
#الگوریتم‌های بازگشتی #تمرین المپیاد کامپیوتر #برنامه‌نویسی ++C #وبلاگ #الگوریتم #الگوریتم دایکسترا #کتاب الکترونیکی #گراف #مسابقه برنامه نویسی #ساختمان داده #سوالات برنامه‌نویسی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #ماتریس #الگوریتم‌های حریصانه #آموزش الگوریتم #سوالات مسابقات ACM-ICPC #ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges #آموزش ساختمان داده‌ها #آموزش برنامه‌نویسی ++C #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #جستجوی اول سطح #نمونه سوالات مسابقه برنامه‌نویسی #نمونه سوال فارسی مسابقه‌ی ACM #معرفی وب‌سایت #تمرین مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام #مسئله‌ی کوله‌پشتی #صف #ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge #محاسبات ریاضی #نمونه سوال فارسی مسابقات برنامه‌نویسی #درخت‌ها #سوالات UVa Online Judge #مسابقه برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #حل سوالات Timus Online Judge #کتابخانه قالب استاندارد ++C #دانلود کتاب #الگوریتم‌های گراف #پیمایش گراف #نکات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان #جستجوی اول عمق #مسأله‌های برنامه‌نویسی #کتاب الگوریتم #سوالات چالشی برنامه‌نویسی #نمونه سوال مسابقه ACM #مسابقات برنامه‌نویسی ACM #ترجمه‌ی فارسی سوالات برنامه‌نویسی #برنامه‌نویسی #منبع آموزشی #حل سوالات ACM-ICPC #Python #مسئله‌های برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #ویدئوی آموزشی #حل مسئله‌‌ی الگوریتمی #مسأله‌های الگوریتمی #ترجمه‌ی فارسی سوالات ACM #الگوریتم‌های عقبگرد #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #آمادگی مسابقه ACM #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #آموزش طراحی الگوریتم #الگوریتم‌های مسیریابی #مسابقات برنامه‌نویسی #حل سوالات مسابقات برنامه‌نویسی #مسئله‌های الگوریتمی #حل سوالات UVa Online Judge #درخت پوشا #نمونه سوال فارسی مسابقات ACM #تمرین طراحی الگوریتم #الگوریتم فلوید-وارشال #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی #آمادگی مسابقه برنامه‌نویسی