الگوریتمستان

برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و حل مسئله‌های الگوریتمی

 
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.
نوشته‌ها با برچسب الگوریتم‌های تقسیم و غلبه نوشته‌ها با برچسب الگوریتم‌های تقسیم و غلبه - الگوریتمستان الگوریتمستان الگوریتمستان
نوشته‌ها با برچسب «

الگوریتم‌های تقسیم و غلبه

»

مسئله‌ی ضرب زنجیره‌ای ماتریس‌ها و پرانتزبندی بهینه‌ی آن یکی از مثال‌های مشهور کاربرد برنامه‌نویسی پویا در حل مسائل بهینه‌سازی است.

فرض کنید قصد داریم حاصلضرب عبارت ماتریسی $ A_{3 \times 7} \times B_{7 \times 8 } \times C_{8 \times 4} $ را محاسبه کنیم. می‌دانیم که ضرب ماتریس‌ها خاصیت شرکت‌پذیری داشته، اما خاصیت جابجایی ندارد. بنابراین رعایت ترتیب ضرب آنها مهم است. پرانتزبندی‌های مختلف ضرب ماتریس‌ها حالت‌های مختلف محاسبه آن را به ما می‌دهند:

  

\[1: A \times (B \times C) \]

ادامه ...

یکی از روش‌های پرکاربرد و محبوب برای طراحی الگوریتم‌ها روش Divide and Conquer است که در زبان فارسی به صورت تقسیم و حل یا تقسیم و غلبه ترجمه شده است.

در این روش، داده‌ها به دو یا چند دسته تقسیم شده و حل می‌شوند. سپس با ترکیب مناسب نتایج به دست آمده از این زیرمسئله‌ها، مسئله‌ی اصلی حل می‌شود. در صورتی که زیرمسئله خود به اندازه‌ی کافی بزرگ باشد، می‌توان از همین روش برای حل آن استفاده کرد. تقسیمات متوالی زیرمسئله‌ها تا جایی ادامه پیدا می‌کند که به اندازه‌ی کافی کوچک شده باشند و بتوان آنها را با روش‌های دیگر به راحتی حل نمود.

برای آشنایی بیشتر، چند الگوریتم که با روش حل و تقسیم پیاده‌سازی شده‌اند معرفی می‌شوند.

ادامه ...

الگوریتمستان در تلگرام

   

 

پیوند کوتاه:
برو به صفحه‌ی:  1  2
برچسب‌ها
#الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #ترجمه‌ی فارسی سوالات ACM #ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge #حل سوالات ACM-ICPC #جستجوی اول سطح #کتاب الکترونیکی #الگوریتم دایکسترا #مسابقه برنامه‌نویسی #حل مسئله‌‌ی الگوریتمی #الگوریتم #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #معرفی وب‌سایت #مسابقات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #تمرین المپیاد کامپیوتر #الگوریتم‌های گراف #نمونه سوال فارسی مسابقات ACM #نمونه سوال فارسی مسابقه‌ی ACM #صف #برنامه‌نویسی #وبلاگ #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های حریصانه #کتاب الگوریتم #مسابقه برنامه نویسی #درخت پوشا #مسأله‌های الگوریتمی #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #درخت‌ها #Python #آموزش برنامه‌نویسی ++C #مسئله‌ی کوله‌پشتی #تمرین مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام #ماتریس #گراف #سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان #سوالات چالشی برنامه‌نویسی #سوالات مسابقات ACM-ICPC #آمادگی مسابقه ACM #الگوریتم فلوید-وارشال #سوالات برنامه‌نویسی #تمرین طراحی الگوریتم #ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges #سوالات UVa Online Judge #آمادگی مسابقه برنامه‌نویسی #حل سوالات Timus Online Judge #برنامه‌نویسی ++C #مسئله‌های برنامه‌نویسی #منبع آموزشی #جستجوی اول عمق #مسئله‌های الگوریتمی #آموزش طراحی الگوریتم #نمونه سوالات مسابقه برنامه‌نویسی #ساختمان داده #محاسبات ریاضی #مسأله‌های برنامه‌نویسی #نکات برنامه‌نویسی #کتابخانه قالب استاندارد ++C #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های عقبگرد #آمادگی المپیاد کامپیوتر #آموزش الگوریتم #پیمایش گراف #مسابقات برنامه‌نویسی ACM #ویدئوی آموزشی #نمونه سوال فارسی مسابقات برنامه‌نویسی #ترجمه‌ی فارسی سوالات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های بازگشتی #نمونه سوال مسابقه ACM #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #حل سوالات UVa Online Judge #حل سوالات مسابقات برنامه‌نویسی #آموزش ساختمان داده‌ها #دانلود کتاب #الگوریتم‌های مسیریابی