الگوریتمستان

برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و حل مسئله‌های الگوریتمی

 
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.
نوشته‌ها با برچسب الگوریتم‌های تقسیم و غلبه نوشته‌ها با برچسب الگوریتم‌های تقسیم و غلبه - الگوریتمستان الگوریتمستان الگوریتمستان
نوشته‌ها با برچسب «

الگوریتم‌های تقسیم و غلبه

»

مسئله‌ی ضرب زنجیره‌ای ماتریس‌ها و پرانتزبندی بهینه‌ی آن یکی از مثال‌های مشهور کاربرد برنامه‌نویسی پویا در حل مسائل بهینه‌سازی است.

فرض کنید قصد داریم حاصلضرب عبارت ماتریسی $ A_{3 \times 7} \times B_{7 \times 8 } \times C_{8 \times 4} $ را محاسبه کنیم. می‌دانیم که ضرب ماتریس‌ها خاصیت شرکت‌پذیری داشته، اما خاصیت جابجایی ندارد. بنابراین رعایت ترتیب ضرب آنها مهم است. پرانتزبندی‌های مختلف ضرب ماتریس‌ها حالت‌های مختلف محاسبه آن را به ما می‌دهند:

  

\[1: A \times (B \times C) \]

ادامه ...

یکی از روش‌های پرکاربرد و محبوب برای طراحی الگوریتم‌ها روش Divide and Conquer است که در زبان فارسی به صورت تقسیم و حل یا تقسیم و غلبه ترجمه شده است.

در این روش، داده‌ها به دو یا چند دسته تقسیم شده و حل می‌شوند. سپس با ترکیب مناسب نتایج به دست آمده از این زیرمسئله‌ها، مسئله‌ی اصلی حل می‌شود. در صورتی که زیرمسئله خود به اندازه‌ی کافی بزرگ باشد، می‌توان از همین روش برای حل آن استفاده کرد. تقسیمات متوالی زیرمسئله‌ها تا جایی ادامه پیدا می‌کند که به اندازه‌ی کافی کوچک شده باشند و بتوان آنها را با روش‌های دیگر به راحتی حل نمود.

برای آشنایی بیشتر، چند الگوریتم که با روش حل و تقسیم پیاده‌سازی شده‌اند معرفی می‌شوند.

ادامه ...

الگوریتمستان در تلگرام

   

 

پیوند کوتاه:
برو به صفحه‌ی:  1  2
برچسب‌ها
#مسئله‌های برنامه‌نویسی #تمرین المپیاد کامپیوتر #وبلاگ #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #نکات برنامه‌نویسی #الگوریتم #ماتریس #ساختمان داده #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #آموزش ساختمان داده‌ها #جستجوی اول سطح #آمادگی مسابقه برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #حل سوالات Timus Online Judge #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #معرفی وب‌سایت #الگوریتم‌های مسیریابی #نمونه سوال فارسی مسابقات ACM #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #کتابخانه قالب استاندارد ++C #دانلود کتاب #الگوریتم‌های بازگشتی #سوالات مسابقات ACM-ICPC #درخت پوشا #آمادگی مسابقه ACM #حل مسئله‌‌ی الگوریتمی #نمونه سوال مسابقه ACM #الگوریتم دایکسترا #آموزش برنامه‌نویسی ++C #الگوریتم‌های عقبگرد #منبع آموزشی #تمرین طراحی الگوریتم #سوالات برنامه‌نویسی #مسئله‌های الگوریتمی #ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge #Python #مسابقه برنامه نویسی #مسأله‌های الگوریتمی #جستجوی اول عمق #کتاب الگوریتم #سوالات UVa Online Judge #سوالات چالشی برنامه‌نویسی #برنامه‌نویسی ++C #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #نمونه سوال فارسی مسابقات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های گراف #مسئله‌ی کوله‌پشتی #ترجمه‌ی فارسی سوالات ACM #آموزش الگوریتم #تمرین مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام #درخت‌ها #نمونه سوالات مسابقه برنامه‌نویسی #سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان #ترجمه‌ی فارسی سوالات برنامه‌نویسی #حل سوالات UVa Online Judge #آمادگی المپیاد کامپیوتر #مسابقات برنامه‌نویسی ACM #برنامه‌نویسی #پیمایش گراف #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی #مسابقات برنامه‌نویسی #صف #محاسبات ریاضی #گراف #مسابقه برنامه‌نویسی #آموزش طراحی الگوریتم #ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges #مسأله‌های برنامه‌نویسی #نمونه سوال فارسی مسابقه‌ی ACM #حل سوالات ACM-ICPC #الگوریتم فلوید-وارشال #حل سوالات مسابقات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های حریصانه #ویدئوی آموزشی #کتاب الکترونیکی