الگوریتمستان

برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و حل مسئله‌های الگوریتمی

 
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.
نوشته‌ها با برچسب الگوریتم‌های تقسیم و غلبه نوشته‌ها با برچسب الگوریتم‌های تقسیم و غلبه - الگوریتمستان الگوریتمستان الگوریتمستان
نوشته‌ها با برچسب «

الگوریتم‌های تقسیم و غلبه

»

مسئله‌ی ضرب زنجیره‌ای ماتریس‌ها و پرانتزبندی بهینه‌ی آن یکی از مثال‌های مشهور کاربرد برنامه‌نویسی پویا در حل مسائل بهینه‌سازی است.

فرض کنید قصد داریم حاصلضرب عبارت ماتریسی $ A_{3 \times 7} \times B_{7 \times 8 } \times C_{8 \times 4} $ را محاسبه کنیم. می‌دانیم که ضرب ماتریس‌ها خاصیت شرکت‌پذیری داشته، اما خاصیت جابجایی ندارد. بنابراین رعایت ترتیب ضرب آنها مهم است. پرانتزبندی‌های مختلف ضرب ماتریس‌ها حالت‌های مختلف محاسبه آن را به ما می‌دهند:

  

\[1: A \times (B \times C) \]

ادامه ...

یکی از روش‌های پرکاربرد و محبوب برای طراحی الگوریتم‌ها روش Divide and Conquer است که در زبان فارسی به صورت تقسیم و حل یا تقسیم و غلبه ترجمه شده است.

در این روش، داده‌ها به دو یا چند دسته تقسیم شده و حل می‌شوند. سپس با ترکیب مناسب نتایج به دست آمده از این زیرمسئله‌ها، مسئله‌ی اصلی حل می‌شود. در صورتی که زیرمسئله خود به اندازه‌ی کافی بزرگ باشد، می‌توان از همین روش برای حل آن استفاده کرد. تقسیمات متوالی زیرمسئله‌ها تا جایی ادامه پیدا می‌کند که به اندازه‌ی کافی کوچک شده باشند و بتوان آنها را با روش‌های دیگر به راحتی حل نمود.

برای آشنایی بیشتر، چند الگوریتم که با روش حل و تقسیم پیاده‌سازی شده‌اند معرفی می‌شوند.

ادامه ...

الگوریتمستان در تلگرام

   

 

پیوند کوتاه:
برو به صفحه‌ی:  1  2
برچسب‌ها
#سوالات مسابقات ACM-ICPC #کتاب الکترونیکی #درخت‌ها #مسئله‌های برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های حریصانه #گراف #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #وبلاگ #مسئله‌ی کوله‌پشتی #سوالات چالشی برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های گراف #الگوریتم‌های عقبگرد #الگوریتم فلوید-وارشال #حل سوالات Timus Online Judge #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #الگوریتم‌های بازگشتی #کتابخانه قالب استاندارد ++C #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #ترجمه‌ی فارسی سوالات برنامه‌نویسی #مسأله‌های الگوریتمی #تمرین طراحی الگوریتم #صف #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #آموزش ساختمان داده‌ها #الگوریتم دایکسترا #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #ساختمان داده #مسئله‌های الگوریتمی #الگوریتم #آمادگی مسابقه برنامه‌نویسی #نمونه سوال فارسی مسابقات ACM #نمونه سوال فارسی مسابقات برنامه‌نویسی #برنامه‌نویسی #مسابقه برنامه‌نویسی #آموزش برنامه‌نویسی ++C #حل سوالات ACM-ICPC #محاسبات ریاضی #ویدئوی آموزشی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #آمادگی مسابقه ACM #حل سوالات مسابقات برنامه‌نویسی #برنامه‌نویسی ++C #نمونه سوال فارسی مسابقه‌ی ACM #حل سوالات UVa Online Judge #کتاب الگوریتم #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #ماتریس #ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge #درخت پوشا #جستجوی اول عمق #آموزش الگوریتم #مسابقات برنامه‌نویسی ACM #جستجوی اول سطح #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی #سوالات UVa Online Judge #نکات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های مسیریابی #تمرین المپیاد کامپیوتر #معرفی وب‌سایت #مسابقه برنامه نویسی #نمونه سوال مسابقه ACM #آموزش طراحی الگوریتم #منبع آموزشی #ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges #پیمایش گراف #تمرین مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام #سوالات برنامه‌نویسی #سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان #نمونه سوالات مسابقه برنامه‌نویسی #دانلود کتاب #حل مسئله‌‌ی الگوریتمی #مسابقات برنامه‌نویسی #مسأله‌های برنامه‌نویسی #ترجمه‌ی فارسی سوالات ACM #Python