یادداشت‌های یک معلم برنامه‌نویسی، حل مسئله، علم داده و یادگیری ماشین

 

الگوریتم‌های حریصانه

الگوریتم آنلاین
آشنایی با الگوریتم‌های آنلاین با مثال
مسئله اعداد اردوش
بررسی مسئله اعداد اردوش (Erdos Numbers) یا فاصله همکاری اردوش از سوالات آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی موجود در کتاب Programming Challenges و وبسایت UVa Online Judge
الگوریتم‌های حریصانه
آشنایی با روش حریصانه و کاربردهای آن مانند مسئله خرد کردن پول
ضرب زنجیره‌ای ماتریس‌ها
بحث در مورد ضرب زنجیره‌ای ماتریس‌ها و روش پیاده‌سازی الگوریتم پرانتزبندی بهینه آن با روش تقسیم و حل و روش برنامه‌نویسی پویا
دوره طراحی و تحلیل الگوریتم دانشگاه استنفورد
ویدئوهای آموزشی دوره Algorithms: Design and Analysis دانشگاه استنفورد با زیرنویس انگلیسی
الگوریتم دایجسترا
آشنایی با الگوریتم دایکسترا برای یافتن کوتاهترین مسیر تک‌مبدأ در گراف وزن‌دار بدون یال منفی با قطعه کد به زبان ++C
الگوریتم مرتب‌سازی درجی
آشنایی با روش مرتب‌سازی درجی، همراه با قطعه کد به زبان‌های برنامه‌نویسی ++C و Python