الگوریتمستان

برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و حل مسئله‌های الگوریتمی

 
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.
نوشته‌ها با برچسب درخت پوشا نوشته‌ها با برچسب درخت پوشا - الگوریتمستان الگوریتمستان الگوریتمستان
نوشته‌ها با برچسب «

درخت پوشا

»

الگوریتم جستجوی اول عمق (Depth First Search - DFS) الگوریتمی مشابه الگوریتم جستجوی اول سطح (BFS) برای پیمایش گراف است. این دو الگوریتم خواص و کاربردهای مشترک بسیاری دارند و تفاوت اصلی در این است که در هر تکرار الگوریتم DFS تنها یکی از گره‌های مجاور گره پردازش شده برای مرحله‌ی بعد انتخاب می‌شود. به این ترتیب، الگوریتم DFS به جای صف از یک پشته برای مشخص کردن مسیر پیمایش استفاده می‌کند.

ادامه ...

الگوریتم پیمایش اول سطح یا جستجوی اول سطح (Breadth First Search - BFS) از جمله الگوریتم‌های مشهور پیمایش و جستجوی گراف است که در حل مسائل الگوریتمی و هوش مصنوعی کاربرد دارد. این الگوریتم برای پیمایش و جستجوی گراف از یک صف برای نگهداری ترتیب جستجو استفاده می‌کند.

الگوریتم BFS با وارد کردن گره مبدأ به صف پردازش شروع شده و تا خالی نشدن این صف مراحل زیر را تکرار می‌شود:

1- عنصر جلوی صف را به عنوان گره جاری انتخاب و از صف حذف کن.

2- گره جاری را پردازش کن.

ادامه ...

الگوریتم دایکسترا (دیکسترا، دایجسترا - Dijkstra) یک راهکار حریصانه برای یافتن کوتاهترین مسیر از مقصد ثابت (تک منبع) به سایر گره‌های گراف وزن‌دار است. این گراف می‌تواند معرف مسیرهای یک شهر و تقاطع‌های آن باشد که انبار شرکت در یک گره آن قرار داشته و هدف یافتن کوتاهترین مسیر به هر محل دیگر از این انبار است. طبیعتا این الگوریتم در یافتن کوتاهترین مسیر بین دو گره مشخص نیز کاربرد دارد. تنها شرط لازم برای استفاده از این الگوریتم نامنفی بودن وزن یال‌های گراف است.

ادامه ...

الگوریتمستان در تلگرام

   

 

پیوند کوتاه:
برچسب‌ها
#الگوریتم‌های مسیریابی #دانلود کتاب #نمونه سوال فارسی مسابقات ACM #مسأله‌های الگوریتمی #مسئله‌ی کوله‌پشتی #تمرین المپیاد کامپیوتر #سوالات UVa Online Judge #الگوریتم‌های گراف #وبلاگ #کتاب الگوریتم #ماتریس #الگوریتم‌های بازگشتی #ترجمه‌ی فارسی سوالات ACM #آموزش الگوریتم #آموزش طراحی الگوریتم #آمادگی مسابقه ACM #نمونه سوالات مسابقه برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های عقبگرد #سوالات برنامه‌نویسی #مسأله‌های برنامه‌نویسی #آمادگی مسابقه برنامه‌نویسی #مسئله‌های برنامه‌نویسی #نمونه سوال مسابقه ACM #ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges #حل سوالات ACM-ICPC #مسابقات برنامه‌نویسی ACM #تمرین طراحی الگوریتم #الگوریتم #حل سوالات UVa Online Judge #معرفی وب‌سایت #نکات برنامه‌نویسی #ویدئوی آموزشی #کتابخانه قالب استاندارد ++C #نمونه سوال فارسی مسابقه‌ی ACM #منبع آموزشی #الگوریتم دایکسترا #آموزش برنامه‌نویسی ++C #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #درخت پوشا #حل مسئله‌‌ی الگوریتمی #تمرین مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge #جستجوی اول عمق #برنامه‌نویسی #سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان #حل سوالات مسابقات برنامه‌نویسی #گراف #الگوریتم‌های حریصانه #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #جستجوی اول سطح #برنامه‌نویسی ++C #نمونه سوال فارسی مسابقات برنامه‌نویسی #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی #صف #مسئله‌های الگوریتمی #حل سوالات Timus Online Judge #ساختمان داده #Python #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #کتاب الکترونیکی #سوالات چالشی برنامه‌نویسی #محاسبات ریاضی #مسابقه برنامه‌نویسی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #مسابقه برنامه نویسی #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #ترجمه‌ی فارسی سوالات برنامه‌نویسی #درخت‌ها #پیمایش گراف #آموزش ساختمان داده‌ها #سوالات مسابقات ACM-ICPC #الگوریتم فلوید-وارشال #مسابقات برنامه‌نویسی