الگوریتمستان

برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و حل مسئله‌های الگوریتمی

 
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.
نوشته‌ها با برچسب درخت پوشا نوشته‌ها با برچسب درخت پوشا - الگوریتمستان الگوریتمستان الگوریتمستان
نوشته‌ها با برچسب «

درخت پوشا

»

الگوریتم جستجوی اول عمق (Depth First Search - DFS) الگوریتمی مشابه الگوریتم جستجوی اول سطح (BFS) برای پیمایش گراف است. این دو الگوریتم خواص و کاربردهای مشترک بسیاری دارند و تفاوت اصلی در این است که در هر تکرار الگوریتم DFS تنها یکی از گره‌های مجاور گره پردازش شده برای مرحله‌ی بعد انتخاب می‌شود. به این ترتیب، الگوریتم DFS به جای صف از یک پشته برای مشخص کردن مسیر پیمایش استفاده می‌کند.

ادامه ...

الگوریتم پیمایش اول سطح یا جستجوی اول سطح (Breadth First Search - BFS) از جمله الگوریتم‌های مشهور پیمایش و جستجوی گراف است که در حل مسائل الگوریتمی و هوش مصنوعی کاربرد دارد. این الگوریتم برای پیمایش و جستجوی گراف از یک صف برای نگهداری ترتیب جستجو استفاده می‌کند.

الگوریتم BFS با وارد کردن گره مبدأ به صف پردازش شروع شده و تا خالی نشدن این صف مراحل زیر را تکرار می‌شود:

1- عنصر جلوی صف را به عنوان گره جاری انتخاب و از صف حذف کن.

2- گره جاری را پردازش کن.

ادامه ...

الگوریتم دایکسترا (دیکسترا، دایجسترا - Dijkstra) یک راهکار حریصانه برای یافتن کوتاهترین مسیر از مقصد ثابت (تک منبع) به سایر گره‌های گراف وزن‌دار است. این گراف می‌تواند معرف مسیرهای یک شهر و تقاطع‌های آن باشد که انبار شرکت در یک گره آن قرار داشته و هدف یافتن کوتاهترین مسیر به هر محل دیگر از این انبار است. طبیعتا این الگوریتم در یافتن کوتاهترین مسیر بین دو گره مشخص نیز کاربرد دارد. تنها شرط لازم برای استفاده از این الگوریتم نامنفی بودن وزن یال‌های گراف است.

ادامه ...

الگوریتمستان در تلگرام

   

 

پیوند کوتاه:
برچسب‌ها
#مسئله‌های الگوریتمی #الگوریتم دایکسترا #مسابقه برنامه‌نویسی #ساختمان داده #آمادگی مسابقه ACM #Python #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #وبلاگ #جستجوی اول سطح #حل سوالات ACM-ICPC #جستجوی اول عمق #ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges #معرفی وب‌سایت #برنامه‌نویسی ++C #منبع آموزشی #سوالات برنامه‌نویسی #مسئله‌ی کوله‌پشتی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #آموزش برنامه‌نویسی ++C #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #کتاب الکترونیکی #درخت پوشا #کتاب الگوریتم #ماتریس #الگوریتم‌های بازگشتی #برنامه‌نویسی #حل سوالات UVa Online Judge #الگوریتم‌های گراف #تمرین طراحی الگوریتم #آموزش الگوریتم #آموزش طراحی الگوریتم #کتابخانه قالب استاندارد ++C #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی #مسأله‌های برنامه‌نویسی #سوالات چالشی برنامه‌نویسی #درخت‌ها #الگوریتم‌های عقبگرد #نمونه سوال مسابقه ACM #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #ترجمه‌ی فارسی سوالات ACM #مسابقات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #گراف #حل سوالات مسابقات برنامه‌نویسی #سوالات UVa Online Judge #صف #آمادگی مسابقه برنامه‌نویسی #حل سوالات Timus Online Judge #آموزش ساختمان داده‌ها #نمونه سوالات مسابقه برنامه‌نویسی #محاسبات ریاضی #سوالات مسابقات ACM-ICPC #الگوریتم‌های حریصانه #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #نمونه سوال فارسی مسابقات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های مسیریابی #ترجمه‌ی فارسی سوالات برنامه‌نویسی #الگوریتم فلوید-وارشال #نمونه سوال فارسی مسابقه‌ی ACM #نکات برنامه‌نویسی #مسابقات برنامه‌نویسی ACM #نمونه سوال فارسی مسابقات ACM #مسأله‌های الگوریتمی #حل مسئله‌‌ی الگوریتمی #مسئله‌های برنامه‌نویسی #ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge #تمرین المپیاد کامپیوتر #سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان #تمرین مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام #پیمایش گراف #مسابقه برنامه نویسی #الگوریتم #ویدئوی آموزشی #دانلود کتاب