الگوریتمستان

برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و حل مسئله‌های الگوریتمی

 
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.
نوشته‌ها با برچسب درخت پوشا نوشته‌ها با برچسب درخت پوشا - الگوریتمستان الگوریتمستان الگوریتمستان
نوشته‌ها با برچسب «

درخت پوشا

»

الگوریتم جستجوی اول عمق (Depth First Search - DFS) الگوریتمی مشابه الگوریتم جستجوی اول سطح (BFS) برای پیمایش گراف است. این دو الگوریتم خواص و کاربردهای مشترک بسیاری دارند و تفاوت اصلی در این است که در هر تکرار الگوریتم DFS تنها یکی از گره‌های مجاور گره پردازش شده برای مرحله‌ی بعد انتخاب می‌شود. به این ترتیب، الگوریتم DFS به جای صف از یک پشته برای مشخص کردن مسیر پیمایش استفاده می‌کند.

ادامه ...

الگوریتم پیمایش اول سطح یا جستجوی اول سطح (Breadth First Search - BFS) از جمله الگوریتم‌های مشهور پیمایش و جستجوی گراف است که در حل مسائل الگوریتمی و هوش مصنوعی کاربرد دارد. این الگوریتم برای پیمایش و جستجوی گراف از یک صف برای نگهداری ترتیب جستجو استفاده می‌کند.

الگوریتم BFS با وارد کردن گره مبدأ به صف پردازش شروع شده و تا خالی نشدن این صف مراحل زیر را تکرار می‌شود:

1- عنصر جلوی صف را به عنوان گره جاری انتخاب و از صف حذف کن.

2- گره جاری را پردازش کن.

ادامه ...

الگوریتم دایکسترا (دیکسترا، دایجسترا - Dijkstra) یک راهکار حریصانه برای یافتن کوتاهترین مسیر از مقصد ثابت (تک منبع) به سایر گره‌های گراف وزن‌دار است. این گراف می‌تواند معرف مسیرهای یک شهر و تقاطع‌های آن باشد که انبار شرکت در یک گره آن قرار داشته و هدف یافتن کوتاهترین مسیر به هر محل دیگر از این انبار است. طبیعتا این الگوریتم در یافتن کوتاهترین مسیر بین دو گره مشخص نیز کاربرد دارد. تنها شرط لازم برای استفاده از این الگوریتم نامنفی بودن وزن یال‌های گراف است.

ادامه ...

الگوریتمستان در تلگرام

   

 

پیوند کوتاه:
برچسب‌ها
#مسئله‌های الگوریتمی #آموزش طراحی الگوریتم #درخت پوشا #درخت‌ها #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #کتاب الکترونیکی #آموزش برنامه‌نویسی ++C #تمرین طراحی الگوریتم #مسئله‌های برنامه‌نویسی #ساختمان داده #جستجوی اول عمق #حل سوالات ACM-ICPC #آموزش الگوریتم #آموزش ساختمان داده‌ها #حل مسئله‌‌ی الگوریتمی #الگوریتم فلوید-وارشال #ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges #نمونه سوال فارسی مسابقات برنامه‌نویسی #سوالات UVa Online Judge #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #منبع آموزشی #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #آمادگی مسابقه برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #مسأله‌های الگوریتمی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #نکات برنامه‌نویسی #حل سوالات مسابقات برنامه‌نویسی #سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان #دانلود کتاب #برنامه‌نویسی ++C #سوالات مسابقات ACM-ICPC #نمونه سوالات مسابقه برنامه‌نویسی #نمونه سوال فارسی مسابقه‌ی ACM #گراف #الگوریتم #نمونه سوال مسابقه ACM #مسأله‌های برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های گراف #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #سوالات چالشی برنامه‌نویسی #الگوریتم دایکسترا #پیمایش گراف #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی #آمادگی مسابقه ACM #صف #حل سوالات UVa Online Judge #کتابخانه قالب استاندارد ++C #تمرین المپیاد کامپیوتر #سوالات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های مسیریابی #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #ترجمه‌ی فارسی سوالات برنامه‌نویسی #حل سوالات Timus Online Judge #الگوریتم‌های حریصانه #الگوریتم‌های بازگشتی #کتاب الگوریتم #محاسبات ریاضی #مسابقات برنامه‌نویسی ACM #جستجوی اول سطح #معرفی وب‌سایت #ویدئوی آموزشی #برنامه‌نویسی #وبلاگ #مسئله‌ی کوله‌پشتی #الگوریتم‌های عقبگرد #مسابقات برنامه‌نویسی #ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge #ترجمه‌ی فارسی سوالات ACM #تمرین مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام #ماتریس #مسابقه برنامه‌نویسی #مسابقه برنامه نویسی #نمونه سوال فارسی مسابقات ACM