الگوریتمستان

برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و حل مسئله‌های الگوریتمی

 
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.
نوشته‌ها با برچسب درخت پوشا نوشته‌ها با برچسب درخت پوشا - الگوریتمستان الگوریتمستان الگوریتمستان
نوشته‌ها با برچسب «

درخت پوشا

»

الگوریتم جستجوی اول عمق (Depth First Search - DFS) الگوریتمی مشابه الگوریتم جستجوی اول سطح (BFS) برای پیمایش گراف است. این دو الگوریتم خواص و کاربردهای مشترک بسیاری دارند و تفاوت اصلی در این است که در هر تکرار الگوریتم DFS تنها یکی از گره‌های مجاور گره پردازش شده برای مرحله‌ی بعد انتخاب می‌شود. به این ترتیب، الگوریتم DFS به جای صف از یک پشته برای مشخص کردن مسیر پیمایش استفاده می‌کند.

ادامه ...

الگوریتم پیمایش اول سطح یا جستجوی اول سطح (Breadth First Search - BFS) از جمله الگوریتم‌های مشهور پیمایش و جستجوی گراف است که در حل مسائل الگوریتمی و هوش مصنوعی کاربرد دارد. این الگوریتم برای پیمایش و جستجوی گراف از یک صف برای نگهداری ترتیب جستجو استفاده می‌کند.

الگوریتم BFS با وارد کردن گره مبدأ به صف پردازش شروع شده و تا خالی نشدن این صف مراحل زیر را تکرار می‌شود:

1- عنصر جلوی صف را به عنوان گره جاری انتخاب و از صف حذف کن.

2- گره جاری را پردازش کن.

ادامه ...

الگوریتم دایکسترا (دیکسترا، دایجسترا - Dijkstra) یک راهکار حریصانه برای یافتن کوتاهترین مسیر از مقصد ثابت (تک منبع) به سایر گره‌های گراف وزن‌دار است. این گراف می‌تواند معرف مسیرهای یک شهر و تقاطع‌های آن باشد که انبار شرکت در یک گره آن قرار داشته و هدف یافتن کوتاهترین مسیر به هر محل دیگر از این انبار است. طبیعتا این الگوریتم در یافتن کوتاهترین مسیر بین دو گره مشخص نیز کاربرد دارد. تنها شرط لازم برای استفاده از این الگوریتم نامنفی بودن وزن یال‌های گراف است.

ادامه ...

الگوریتمستان در تلگرام

   

 

پیوند کوتاه:
برچسب‌ها
#مسئله‌ی کوله‌پشتی #جستجوی اول عمق #جستجوی اول سطح #کتاب الکترونیکی #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #نمونه سوال فارسی مسابقه‌ی ACM #آموزش طراحی الگوریتم #الگوریتم #الگوریتم فلوید-وارشال #حل مسئله‌‌ی الگوریتمی #دانلود کتاب #برنامه‌نویسی ++C #آمادگی مسابقه برنامه‌نویسی #برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های عقبگرد #نمونه سوال فارسی مسابقات ACM #الگوریتم‌های بازگشتی #سوالات چالشی برنامه‌نویسی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #تمرین مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام #درخت پوشا #ویدئوی آموزشی #مسئله‌های برنامه‌نویسی #ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges #نکات برنامه‌نویسی #ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge #الگوریتم‌های گراف #Python #سوالات UVa Online Judge #حل سوالات UVa Online Judge #نمونه سوالات مسابقه برنامه‌نویسی #تمرین طراحی الگوریتم #آموزش ساختمان داده‌ها #سوالات مسابقات ACM-ICPC #الگوریتم دایکسترا #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #آمادگی مسابقه ACM #ساختمان داده #وبلاگ #مسابقات برنامه‌نویسی #کتاب الگوریتم #پیمایش گراف #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #حل سوالات Timus Online Judge #الگوریتم‌های حریصانه #محاسبات ریاضی #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #تمرین المپیاد کامپیوتر #مسأله‌های الگوریتمی #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #آموزش الگوریتم #حل سوالات ACM-ICPC #آموزش برنامه‌نویسی ++C #درخت‌ها #منبع آموزشی #گراف #مسابقه برنامه‌نویسی #مسئله‌های الگوریتمی #کتابخانه قالب استاندارد ++C #حل سوالات مسابقات برنامه‌نویسی #نمونه سوال مسابقه ACM #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی #ماتریس #الگوریتم‌های مسیریابی #ترجمه‌ی فارسی سوالات ACM #سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان #سوالات برنامه‌نویسی #مسابقات برنامه‌نویسی ACM #معرفی وب‌سایت #مسأله‌های برنامه‌نویسی #مسابقه برنامه نویسی #صف #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #ترجمه‌ی فارسی سوالات برنامه‌نویسی #نمونه سوال فارسی مسابقات برنامه‌نویسی