الگوریتمستان

برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و حل مسئله‌های الگوریتمی

 
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.
نوشته‌ها با برچسب درخت پوشا نوشته‌ها با برچسب درخت پوشا - الگوریتمستان الگوریتمستان الگوریتمستان
نوشته‌ها با برچسب «

درخت پوشا

»

الگوریتم جستجوی اول عمق (Depth First Search - DFS) الگوریتمی مشابه الگوریتم جستجوی اول سطح (BFS) برای پیمایش گراف است. این دو الگوریتم خواص و کاربردهای مشترک بسیاری دارند و تفاوت اصلی در این است که در هر تکرار الگوریتم DFS تنها یکی از گره‌های مجاور گره پردازش شده برای مرحله‌ی بعد انتخاب می‌شود. به این ترتیب، الگوریتم DFS به جای صف از یک پشته برای مشخص کردن مسیر پیمایش استفاده می‌کند.

ادامه ...

الگوریتم پیمایش اول سطح یا جستجوی اول سطح (Breadth First Search - BFS) از جمله الگوریتم‌های مشهور پیمایش و جستجوی گراف است که در حل مسائل الگوریتمی و هوش مصنوعی کاربرد دارد. این الگوریتم برای پیمایش و جستجوی گراف از یک صف برای نگهداری ترتیب جستجو استفاده می‌کند.

الگوریتم BFS با وارد کردن گره مبدأ به صف پردازش شروع شده و تا خالی نشدن این صف مراحل زیر را تکرار می‌شود:

1- عنصر جلوی صف را به عنوان گره جاری انتخاب و از صف حذف کن.

2- گره جاری را پردازش کن.

ادامه ...

الگوریتم دایکسترا (دیکسترا، دایجسترا - Dijkstra) یک راهکار حریصانه برای یافتن کوتاهترین مسیر از مقصد ثابت (تک منبع) به سایر گره‌های گراف وزن‌دار است. این گراف می‌تواند معرف مسیرهای یک شهر و تقاطع‌های آن باشد که انبار شرکت در یک گره آن قرار داشته و هدف یافتن کوتاهترین مسیر به هر محل دیگر از این انبار است. طبیعتا این الگوریتم در یافتن کوتاهترین مسیر بین دو گره مشخص نیز کاربرد دارد. تنها شرط لازم برای استفاده از این الگوریتم نامنفی بودن وزن یال‌های گراف است.

ادامه ...

الگوریتمستان در تلگرام

   

 

پیوند کوتاه:
برچسب‌ها
#الگوریتم‌های مرتب‌سازی #مسابقات برنامه‌نویسی #نمونه سوال مسابقه ACM #سوالات برنامه‌نویسی #مسابقات برنامه‌نویسی ACM #گراف #حل سوالات UVa Online Judge #الگوریتم‌های مسیریابی #سوالات مسابقات ACM-ICPC #الگوریتم‌های حریصانه #جستجوی اول عمق #تمرین مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام #حل سوالات Timus Online Judge #درخت پوشا #برنامه‌نویسی #آموزش ساختمان داده‌ها #ترجمه‌ی فارسی سوالات ACM #معرفی وب‌سایت #آمادگی مسابقه برنامه‌نویسی #الگوریتم فلوید-وارشال #ویدئوی آموزشی #دانلود کتاب #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges #محاسبات ریاضی #کتاب الکترونیکی #حل سوالات مسابقات برنامه‌نویسی #مسأله‌های الگوریتمی #سوالات UVa Online Judge #صف #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #آمادگی مسابقه ACM #الگوریتم‌های بازگشتی #مسئله‌ی کوله‌پشتی #ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge #مسئله‌های برنامه‌نویسی #جستجوی اول سطح #مسأله‌های برنامه‌نویسی #برنامه‌نویسی ++C #آموزش الگوریتم #مسابقه برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #تمرین طراحی الگوریتم #مسابقه برنامه نویسی #حل سوالات ACM-ICPC #آموزش طراحی الگوریتم #ساختمان داده #کتاب الگوریتم #الگوریتم‌های عقبگرد #آموزش برنامه‌نویسی ++C #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی #کتابخانه قالب استاندارد ++C #الگوریتم #منبع آموزشی #حل مسئله‌‌ی الگوریتمی #نمونه سوالات مسابقه برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #ترجمه‌ی فارسی سوالات برنامه‌نویسی #درخت‌ها #نمونه سوال فارسی مسابقات برنامه‌نویسی #سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان #الگوریتم دایکسترا #سوالات چالشی برنامه‌نویسی #مسئله‌های الگوریتمی #تمرین المپیاد کامپیوتر #نمونه سوال فارسی مسابقه‌ی ACM #آمادگی المپیاد کامپیوتر #الگوریتم‌های گراف #پیمایش گراف #نمونه سوال فارسی مسابقات ACM #ماتریس #نکات برنامه‌نویسی #وبلاگ