الگوریتمستان

برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و حل مسئله‌های الگوریتمی

 
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.
نوشته‌ها با برچسب درخت پوشا نوشته‌ها با برچسب درخت پوشا - الگوریتمستان الگوریتمستان الگوریتمستان
نوشته‌ها با برچسب «

درخت پوشا

»

الگوریتم جستجوی اول عمق (Depth First Search - DFS) الگوریتمی مشابه الگوریتم جستجوی اول سطح (BFS) برای پیمایش گراف است. این دو الگوریتم خواص و کاربردهای مشترک بسیاری دارند و تفاوت اصلی در این است که در هر تکرار الگوریتم DFS تنها یکی از گره‌های مجاور گره پردازش شده برای مرحله‌ی بعد انتخاب می‌شود. به این ترتیب، الگوریتم DFS به جای صف از یک پشته برای مشخص کردن مسیر پیمایش استفاده می‌کند.

ادامه ...

الگوریتم پیمایش اول سطح یا جستجوی اول سطح (Breadth First Search - BFS) از جمله الگوریتم‌های مشهور پیمایش و جستجوی گراف است که در حل مسائل الگوریتمی و هوش مصنوعی کاربرد دارد. این الگوریتم برای پیمایش و جستجوی گراف از یک صف برای نگهداری ترتیب جستجو استفاده می‌کند.

الگوریتم BFS با وارد کردن گره مبدأ به صف پردازش شروع شده و تا خالی نشدن این صف مراحل زیر را تکرار می‌شود:

1- عنصر جلوی صف را به عنوان گره جاری انتخاب و از صف حذف کن.

2- گره جاری را پردازش کن.

ادامه ...

الگوریتم دایکسترا (دیکسترا، دایجسترا - Dijkstra) یک راهکار حریصانه برای یافتن کوتاهترین مسیر از مقصد ثابت (تک منبع) به سایر گره‌های گراف وزن‌دار است. این گراف می‌تواند معرف مسیرهای یک شهر و تقاطع‌های آن باشد که انبار شرکت در یک گره آن قرار داشته و هدف یافتن کوتاهترین مسیر به هر محل دیگر از این انبار است. طبیعتا این الگوریتم در یافتن کوتاهترین مسیر بین دو گره مشخص نیز کاربرد دارد. تنها شرط لازم برای استفاده از این الگوریتم نامنفی بودن وزن یال‌های گراف است.

ادامه ...

الگوریتمستان در تلگرام

   

 

پیوند کوتاه:
برچسب‌ها
#سوالات UVa Online Judge #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #مسئله‌ی کوله‌پشتی #نمونه سوال فارسی مسابقات ACM #حل سوالات Timus Online Judge #آموزش الگوریتم #درخت‌ها #نکات برنامه‌نویسی #ترجمه‌ی فارسی سوالات ACM #کتاب الکترونیکی #آموزش برنامه‌نویسی ++C #وبلاگ #تمرین طراحی الگوریتم #درخت پوشا #آمادگی المپیاد کامپیوتر #ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges #مسئله‌های الگوریتمی #آمادگی مسابقه برنامه‌نویسی #دانلود کتاب #کتاب الگوریتم #الگوریتم‌های گراف #آمادگی مسابقه ACM #مسابقات برنامه‌نویسی ACM #سوالات مسابقات ACM-ICPC #نمونه سوال فارسی مسابقات برنامه‌نویسی #کتابخانه قالب استاندارد ++C #مسابقه برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های حریصانه #ساختمان داده #مسابقه برنامه نویسی #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #حل سوالات ACM-ICPC #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #نمونه سوالات مسابقه برنامه‌نویسی #ماتریس #ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge #حل سوالات UVa Online Judge #برنامه‌نویسی ++C #محاسبات ریاضی #جستجوی اول عمق #الگوریتم‌های عقبگرد #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #مسئله‌های برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #الگوریتم دایکسترا #الگوریتم #سوالات چالشی برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های بازگشتی #ویدئوی آموزشی #معرفی وب‌سایت #مسابقات برنامه‌نویسی #مسأله‌های برنامه‌نویسی #آموزش طراحی الگوریتم #حل مسئله‌‌ی الگوریتمی #منبع آموزشی #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی #الگوریتم فلوید-وارشال #نمونه سوال مسابقه ACM #برنامه‌نویسی #سوالات برنامه‌نویسی #تمرین المپیاد کامپیوتر #صف #گراف #مسأله‌های الگوریتمی #تمرین مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام #سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان #الگوریتم‌های مسیریابی #آموزش ساختمان داده‌ها #ترجمه‌ی فارسی سوالات برنامه‌نویسی #پیمایش گراف #حل سوالات مسابقات برنامه‌نویسی #نمونه سوال فارسی مسابقه‌ی ACM #جستجوی اول سطح