الگوریتمستان

برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و حل مسئله‌های الگوریتمی

 
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.
نوشته‌ها با برچسب درخت پوشا نوشته‌ها با برچسب درخت پوشا - الگوریتمستان الگوریتمستان الگوریتمستان
نوشته‌ها با برچسب «

درخت پوشا

»

الگوریتم جستجوی اول عمق (Depth First Search - DFS) الگوریتمی مشابه الگوریتم جستجوی اول سطح (BFS) برای پیمایش گراف است. این دو الگوریتم خواص و کاربردهای مشترک بسیاری دارند و تفاوت اصلی در این است که در هر تکرار الگوریتم DFS تنها یکی از گره‌های مجاور گره پردازش شده برای مرحله‌ی بعد انتخاب می‌شود. به این ترتیب، الگوریتم DFS به جای صف از یک پشته برای مشخص کردن مسیر پیمایش استفاده می‌کند.

ادامه ...

الگوریتم پیمایش اول سطح یا جستجوی اول سطح (Breadth First Search - BFS) از جمله الگوریتم‌های مشهور پیمایش و جستجوی گراف است که در حل مسائل الگوریتمی و هوش مصنوعی کاربرد دارد. این الگوریتم برای پیمایش و جستجوی گراف از یک صف برای نگهداری ترتیب جستجو استفاده می‌کند.

الگوریتم BFS با وارد کردن گره مبدأ به صف پردازش شروع شده و تا خالی نشدن این صف مراحل زیر را تکرار می‌شود:

1- عنصر جلوی صف را به عنوان گره جاری انتخاب و از صف حذف کن.

2- گره جاری را پردازش کن.

ادامه ...

الگوریتم دایکسترا (دیکسترا، دایجسترا - Dijkstra) یک راهکار حریصانه برای یافتن کوتاهترین مسیر از مقصد ثابت (تک منبع) به سایر گره‌های گراف وزن‌دار است. این گراف می‌تواند معرف مسیرهای یک شهر و تقاطع‌های آن باشد که انبار شرکت در یک گره آن قرار داشته و هدف یافتن کوتاهترین مسیر به هر محل دیگر از این انبار است. طبیعتا این الگوریتم در یافتن کوتاهترین مسیر بین دو گره مشخص نیز کاربرد دارد. تنها شرط لازم برای استفاده از این الگوریتم نامنفی بودن وزن یال‌های گراف است.

ادامه ...

الگوریتمستان در تلگرام

   

 

پیوند کوتاه:
برچسب‌ها
#الگوریتم‌های مرتب‌سازی #پیمایش گراف #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #الگوریتم‌های بازگشتی #آمادگی مسابقه برنامه‌نویسی #ویدئوی آموزشی #نمونه سوال فارسی مسابقات ACM #سوالات چالشی برنامه‌نویسی #برنامه‌نویسی #نمونه سوال فارسی مسابقه‌ی ACM #آموزش برنامه‌نویسی ++C #سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان #مسابقات برنامه‌نویسی ACM #الگوریتم‌های مسیریابی #نمونه سوال مسابقه ACM #مسئله‌های برنامه‌نویسی #مسابقه برنامه نویسی #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #الگوریتم دایکسترا #ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges #الگوریتم‌های حریصانه #کتاب الگوریتم #سوالات برنامه‌نویسی #ترجمه‌ی فارسی سوالات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های عقبگرد #آمادگی مسابقه ACM #حل سوالات UVa Online Judge #سوالات UVa Online Judge #صف #درخت‌ها #حل سوالات ACM-ICPC #کتاب الکترونیکی #تمرین طراحی الگوریتم #آموزش طراحی الگوریتم #مسأله‌های برنامه‌نویسی #Python #آموزش ساختمان داده‌ها #مسئله‌ی کوله‌پشتی #جستجوی اول عمق #آمادگی المپیاد کامپیوتر #ماتریس #نکات برنامه‌نویسی #الگوریتم #مسابقات برنامه‌نویسی #کتابخانه قالب استاندارد ++C #الگوریتم‌های گراف #برنامه‌نویسی ++C #الگوریتم فلوید-وارشال #تمرین مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام #منبع آموزشی #درخت پوشا #تمرین المپیاد کامپیوتر #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #آموزش الگوریتم #محاسبات ریاضی #حل مسئله‌‌ی الگوریتمی #حل سوالات مسابقات برنامه‌نویسی #گراف #ساختمان داده #دانلود کتاب #مسئله‌های الگوریتمی #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #سوالات مسابقات ACM-ICPC #مسابقه برنامه‌نویسی #حل سوالات Timus Online Judge #ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge #نمونه سوال فارسی مسابقات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی #ترجمه‌ی فارسی سوالات ACM #معرفی وب‌سایت #مسأله‌های الگوریتمی #نمونه سوالات مسابقه برنامه‌نویسی #وبلاگ #جستجوی اول سطح