الگوریتمستان

برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و حل مسئله‌های الگوریتمی

 
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.
نوشته‌ها با برچسب اطلاع‌رسانی مسابقات برنامه‌نویسی نوشته‌ها با برچسب اطلاع‌رسانی مسابقات برنامه‌نویسی - الگوریتمستان الگوریتمستان الگوریتمستان
نوشته‌ها با برچسب «

اطلاع‌رسانی مسابقات برنامه‌نویسی

»

مسابقه‌ی تمرینی المپیاد کامپیوتر هندوستان

منتخب سوالات المپیادهای ملی سال‌های اخیر کشور هندوستان به عنوان مسابقه‌ی برنامه‌نویسی آنلاین تا تاریخ ۱۵ دی ۱۳۹۶ در سامانه‌ی Codechef تنظیم شده است:

مسابقه‌ی برنامه‌نویسی آنلاین INOI Practice 2015

ادامه ...

مسابقه‌ی codeforces

مسابقه‌ی برنامه‌نویسی آنلاین Educational Codeforces Round 25 ساعت ۱۹:۳۵ روز یک‌شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۶ به مدت دو ساعت برگزار می‌شود:

Educational Codeforces Round 25

ادامه ...

مسابقه‌ی codeforces

مسابقه‌ی برنامه‌نویسی آنلاین Codeforces Round #419 (Div. 1 & 2) ساعت ۱۷:۳۵ روز شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۶ به مدت دو ساعت برگزار می‌شود:

Codeforces Round #419

ادامه ...

مسابقه‌ی codeforces

مسابقه‌ی برنامه‌نویسی آنلاین Educational Codeforces Round 23 ساعت ۱۹:۳۵ روز پنج‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۶ به مدت دو ساعت برگزار می‌شود:

Educational Codeforces Round 23

ادامه ...

مسابقه‌ی codeforces

مسابقه‌ی برنامه‌نویسی آنلاین Codeforces Round #418 (Div. 2) ساعت ۱۶:۳۵ روز چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ به مدت دو ساعت برگزار می‌شود:

Codeforces Round #418

ادامه ...

مسابقه‌ی codeforces

مسابقه‌ی برنامه‌نویسی آنلاین Educational Codeforces Round 22ساعت ۱۹:۳۵ روز دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۶ به مدت دو ساعت برگزار می‌شود:

Educational Codeforces Round 22

ادامه ...

مسابقه‌ی آنلاین برنامه‌نویسی codechef

مسابقه‌ی برنامه‌نویسی آنلاین CodeChef June Long Challenge از ساعت ۱۴:۰۰ روز جمعه ۱۲ خرداد ۱۳۹۶ به مدت ۱۰ روز برگزار می‌شود:

CodeChef June Long Challenge

ادامه ...

مسابقه‌ی codeforces

مسابقه‌ی برنامه‌نویسی آنلاین Codeforces Round #417 (Div. 2) ساعت ۱۸:۳۵ روز پنج‌شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۶ به مدت دو ساعت برگزار می‌شود:

Codeforces Round #417

ادامه ...

مسابقه‌ی codeforces

مسابقه‌ی برنامه‌نویسی آنلاین Codeforces Round #416 (Div. 2) ساعت ۱۹:۰۵ روز شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶ به مدت دو ساعت برگزار می‌شود:

Codeforces Round #416

ادامه ...

مسابقه‌ی codeforces

مسابقه‌ی برنامه‌نویسی آنلاین Codeforces Round #415 (Div. 1 & 2) ساعت ۲۰:۰۵ روز شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ به مدت دو ساعت برگزار می‌شود:

Codeforces Round #415

ادامه ...