الگوریتمستان

برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و حل مسئله‌های الگوریتمی

 
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.
نوشته‌ها با برچسب حل سوالات UVa Online Judge نوشته‌ها با برچسب حل سوالات UVa Online Judge - الگوریتمستان الگوریتمستان الگوریتمستان
نوشته‌ها با برچسب «

حل سوالات UVa Online Judge

»

مسئله

صفحه‌ای مشبک با ابعاد 10 در 10 وجود دارد که هر خانه شامل یک لامپ و یک کلید برای روشن یا خاموش کردن لامپ است. اما این کلیدها رفتار عادی ندارند و فشار دادن هر کدام، نه تنها لامپ همان خانه که لامپ خانه‌های بالا، پایین، راست و چپ آن خانه را - در صورت وجود - تغییر وضعیت می‌دهد.

به عنوان نمونه به مثال‌های زیر توجه کنید که بخشی از شبکه است و کلید وسط فشار داده می‌شود. در این مثال‌ها منظور از O روشن بودن لامپ و #‌ خاموش بودن آن است و کلید وسط فشار داده می‌شود.

ادامه ...

مسئله

پل اردوش (اردیش - Paul Erdős) ریاضیدان مشهور و برجسته‌ی قرن بیستم است که تا پایان عمر خود تلاش گسترده‌ای برای انتشار مقالات علمی داشت و همکاری با وی در انتشار مقاله یک افتخار بزرگ برای هر ریاضیدان محسوب می‌گردد.

با توجه به آنکه همکاری با ایشان برای هر کس ممکن نبود، تلاش می‌کردند با نفراتی در انتشار مقاله‌ی علمی همکاری کنند که با این دانشمند بزرگ مقاله داشتند. این رویکرد باعث پدید آمدن عدد اردوش (Erdős number) یا فاصله‌ی همکاری اردوش شد؛ یعنی برای نویسندگانی که به صورت مستقیم با ایشان همکاری داشتند عدد 1 و برای کسانی که با این نفرات مقاله داشتند عدد 2 نسبت داده شد و ارتباطات دورتر نیز به همین ترتیب با اعداد طبیعی بعدی مشخص شدند.

ادامه ...

مسئله

ماتریس مربعی با ابعاد $N$ در $N$ و درایه‌هایی از اعداد صحیح موجود است. منظور از زیرماتریس بیشینه، زیرماتریسی از ماتریس مفروض است که مجموع عناصر آن بزرگتر یا مساوی مجموع عناصر هر زیرماتریس دیگر آن است.

به عنوان مثال، برای ماتریس زیر:

  

\[ \begin{matrix} 0 & -2 & -7 & 0 \\ 9 & 2 & -6 & 2 \\ -4 & 1 & -4 & 1 \\ -1 & 8 & 0 & -2 \end{matrix} \]

  

زیرماتریس بیشینه به این ترتیب خواهد بود:

ادامه ...

مسئله

تابع بازگشتی (F(n با تعریف زیر مفروض است:

  

\[ F(n)= \left\{\begin{matrix} n \% 10 & & & if \; (n\%10) > 0\\ 0 & & & if \; n = 0 \\ F(n/10) & & & Otherwise \end{matrix}\right. \]

  

تابع (S(p, q به این صورت تعریف شده است:

  

\[ S(p,q)=\sum_{i=p}^{q} F(i) \]

  

مقدار (S(p, q را به ازای مقادیر ورودی p و q محاسبه کنید.

ادامه ...

الگوریتمستان در تلگرام

   

 

پیوند کوتاه:
»  ویدئوهای آموزشی کلاس Programming Challenges
ویدئوهای آموزشی کلاس Programming Challenges شامل مباحث الگوریتم‌ها، ساختمان داده‌ها و ریاضیات محاسباتی برای آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی
برچسب‌ها
#سوالات UVa Online Judge #آمادگی المپیاد کامپیوتر #کتابخانه قالب استاندارد ++C #حل سوالات ACM-ICPC #سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان #حل مسئله‌‌ی الگوریتمی #الگوریتم‌های حریصانه #ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges #پیمایش گراف #ترجمه‌ی فارسی سوالات ACM #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #ماتریس #حل سوالات UVa Online Judge #آمادگی مسابقه برنامه‌نویسی #جستجوی اول سطح #مسئله‌های برنامه‌نویسی #صف #درخت‌ها #ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی #نمونه سوال مسابقه ACM #آموزش ساختمان داده‌ها #دانلود کتاب #الگوریتم‌های مسیریابی #سوالات مسابقات ACM-ICPC #مسابقه برنامه نویسی #الگوریتم دایکسترا #سوالات چالشی برنامه‌نویسی #آموزش طراحی الگوریتم #آموزش برنامه‌نویسی ++C #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #مسابقات برنامه‌نویسی ACM #مسابقه برنامه‌نویسی #تمرین المپیاد کامپیوتر #آموزش الگوریتم #ساختمان داده #کتاب الگوریتم #حل سوالات مسابقات برنامه‌نویسی #معرفی وب‌سایت #حل سوالات Timus Online Judge #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #سوالات برنامه‌نویسی #مسئله‌های الگوریتمی #محاسبات ریاضی #وبلاگ #نمونه سوال فارسی مسابقه‌ی ACM #جستجوی اول عمق #تمرین مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام #الگوریتم‌های گراف #مسأله‌های الگوریتمی #برنامه‌نویسی ++C #الگوریتم #نکات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #منبع آموزشی #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #الگوریتم‌های بازگشتی #آمادگی مسابقه ACM #کتاب الکترونیکی #برنامه‌نویسی #نمونه سوال فارسی مسابقات برنامه‌نویسی #درخت پوشا #مسأله‌های برنامه‌نویسی #مسئله‌ی کوله‌پشتی #ترجمه‌ی فارسی سوالات برنامه‌نویسی #تمرین طراحی الگوریتم #ویدئوی آموزشی #گراف #الگوریتم‌های عقبگرد #مسابقات برنامه‌نویسی #نمونه سوال فارسی مسابقات ACM #نمونه سوالات مسابقه برنامه‌نویسی #الگوریتم فلوید-وارشال