الگوریتمستان

برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و حل مسئله‌های الگوریتمی

 
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.
نوشته‌ها با برچسب حل سوالات UVa Online Judge نوشته‌ها با برچسب حل سوالات UVa Online Judge - الگوریتمستان الگوریتمستان الگوریتمستان
نوشته‌ها با برچسب «

حل سوالات UVa Online Judge

»

مسئله

صفحه‌ای مشبک با ابعاد 10 در 10 وجود دارد که هر خانه شامل یک لامپ و یک کلید برای روشن یا خاموش کردن لامپ است. اما این کلیدها رفتار عادی ندارند و فشار دادن هر کدام، نه تنها لامپ همان خانه که لامپ خانه‌های بالا، پایین، راست و چپ آن خانه را - در صورت وجود - تغییر وضعیت می‌دهد.

به عنوان نمونه به مثال‌های زیر توجه کنید که بخشی از شبکه است و کلید وسط فشار داده می‌شود. در این مثال‌ها منظور از O روشن بودن لامپ و #‌ خاموش بودن آن است و کلید وسط فشار داده می‌شود.

ادامه ...

مسئله

پل اردوش (اردیش - Paul Erdős) ریاضیدان مشهور و برجسته‌ی قرن بیستم است که تا پایان عمر خود تلاش گسترده‌ای برای انتشار مقالات علمی داشت و همکاری با وی در انتشار مقاله یک افتخار بزرگ برای هر ریاضیدان محسوب می‌گردد.

با توجه به آنکه همکاری با ایشان برای هر کس ممکن نبود، تلاش می‌کردند با نفراتی در انتشار مقاله‌ی علمی همکاری کنند که با این دانشمند بزرگ مقاله داشتند. این رویکرد باعث پدید آمدن عدد اردوش (Erdős number) یا فاصله‌ی همکاری اردوش شد؛ یعنی برای نویسندگانی که به صورت مستقیم با ایشان همکاری داشتند عدد 1 و برای کسانی که با این نفرات مقاله داشتند عدد 2 نسبت داده شد و ارتباطات دورتر نیز به همین ترتیب با اعداد طبیعی بعدی مشخص شدند.

ادامه ...

مسئله

ماتریس مربعی با ابعاد $N$ در $N$ و درایه‌هایی از اعداد صحیح موجود است. منظور از زیرماتریس بیشینه، زیرماتریسی از ماتریس مفروض است که مجموع عناصر آن بزرگتر یا مساوی مجموع عناصر هر زیرماتریس دیگر آن است.

به عنوان مثال، برای ماتریس زیر:

  

\[ \begin{matrix} 0 & -2 & -7 & 0 \\ 9 & 2 & -6 & 2 \\ -4 & 1 & -4 & 1 \\ -1 & 8 & 0 & -2 \end{matrix} \]

  

زیرماتریس بیشینه به این ترتیب خواهد بود:

ادامه ...

مسئله

تابع بازگشتی (F(n با تعریف زیر مفروض است:

  

\[ F(n)= \left\{\begin{matrix} n \% 10 & & & if \; (n\%10) > 0\\ 0 & & & if \; n = 0 \\ F(n/10) & & & Otherwise \end{matrix}\right. \]

  

تابع (S(p, q به این صورت تعریف شده است:

  

\[ S(p,q)=\sum_{i=p}^{q} F(i) \]

  

مقدار (S(p, q را به ازای مقادیر ورودی p و q محاسبه کنید.

ادامه ...

الگوریتمستان در تلگرام

   

 

پیوند کوتاه:
»  ویدئوهای آموزشی کلاس Programming Challenges
ویدئوهای آموزشی کلاس Programming Challenges شامل مباحث الگوریتم‌ها، ساختمان داده‌ها و ریاضیات محاسباتی برای آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی
برچسب‌ها
#تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges #آمادگی مسابقه برنامه‌نویسی #حل سوالات Timus Online Judge #مسابقات برنامه‌نویسی ACM #نمونه سوال مسابقه ACM #الگوریتم‌های حریصانه #الگوریتم‌های بازگشتی #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge #ماتریس #آمادگی المپیاد کامپیوتر #نکات برنامه‌نویسی #صف #برنامه‌نویسی ++C #آموزش برنامه‌نویسی ++C #گراف #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #الگوریتم‌های عقبگرد #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #الگوریتم #مسئله‌های الگوریتمی #الگوریتم دایکسترا #تمرین المپیاد کامپیوتر #آموزش ساختمان داده‌ها #تمرین طراحی الگوریتم #ترجمه‌ی فارسی سوالات ACM #Python #آموزش الگوریتم #مسئله‌ی کوله‌پشتی #نمونه سوال فارسی مسابقه‌ی ACM #سوالات چالشی برنامه‌نویسی #ویدئوی آموزشی #کتاب الکترونیکی #حل سوالات مسابقات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #ترجمه‌ی فارسی سوالات برنامه‌نویسی #حل سوالات ACM-ICPC #نمونه سوال فارسی مسابقات برنامه‌نویسی #کتابخانه قالب استاندارد ++C #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی #حل سوالات UVa Online Judge #مسابقات برنامه‌نویسی #مسابقه برنامه نویسی #مسابقه برنامه‌نویسی #سوالات برنامه‌نویسی #الگوریتم فلوید-وارشال #سوالات مسابقات ACM-ICPC #محاسبات ریاضی #درخت پوشا #سوالات UVa Online Judge #ساختمان داده #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #مسئله‌های برنامه‌نویسی #معرفی وب‌سایت #مسأله‌های الگوریتمی #درخت‌ها #برنامه‌نویسی #جستجوی اول سطح #کتاب الگوریتم #منبع آموزشی #جستجوی اول عمق #حل مسئله‌‌ی الگوریتمی #آمادگی مسابقه ACM #الگوریتم‌های مسیریابی #سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان #تمرین مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام #آموزش طراحی الگوریتم #نمونه سوالات مسابقه برنامه‌نویسی #نمونه سوال فارسی مسابقات ACM #الگوریتم‌های گراف #پیمایش گراف #وبلاگ #مسأله‌های برنامه‌نویسی #دانلود کتاب