الگوریتمستان

برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و حل مسئله‌های الگوریتمی

 
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.
نوشته‌ها با برچسب حل سوالات UVa Online Judge نوشته‌ها با برچسب حل سوالات UVa Online Judge - الگوریتمستان الگوریتمستان الگوریتمستان
نوشته‌ها با برچسب «

حل سوالات UVa Online Judge

»

مسئله

صفحه‌ای مشبک با ابعاد 10 در 10 وجود دارد که هر خانه شامل یک لامپ و یک کلید برای روشن یا خاموش کردن لامپ است. اما این کلیدها رفتار عادی ندارند و فشار دادن هر کدام، نه تنها لامپ همان خانه که لامپ خانه‌های بالا، پایین، راست و چپ آن خانه را - در صورت وجود - تغییر وضعیت می‌دهد.

به عنوان نمونه به مثال‌های زیر توجه کنید که بخشی از شبکه است و کلید وسط فشار داده می‌شود. در این مثال‌ها منظور از O روشن بودن لامپ و #‌ خاموش بودن آن است و کلید وسط فشار داده می‌شود.

ادامه ...

مسئله

پل اردوش (اردیش - Paul Erdős) ریاضیدان مشهور و برجسته‌ی قرن بیستم است که تا پایان عمر خود تلاش گسترده‌ای برای انتشار مقالات علمی داشت و همکاری با وی در انتشار مقاله یک افتخار بزرگ برای هر ریاضیدان محسوب می‌گردد.

با توجه به آنکه همکاری با ایشان برای هر کس ممکن نبود، تلاش می‌کردند با نفراتی در انتشار مقاله‌ی علمی همکاری کنند که با این دانشمند بزرگ مقاله داشتند. این رویکرد باعث پدید آمدن عدد اردوش (Erdős number) یا فاصله‌ی همکاری اردوش شد؛ یعنی برای نویسندگانی که به صورت مستقیم با ایشان همکاری داشتند عدد 1 و برای کسانی که با این نفرات مقاله داشتند عدد 2 نسبت داده شد و ارتباطات دورتر نیز به همین ترتیب با اعداد طبیعی بعدی مشخص شدند.

ادامه ...

مسئله

ماتریس مربعی با ابعاد $N$ در $N$ و درایه‌هایی از اعداد صحیح موجود است. منظور از زیرماتریس بیشینه، زیرماتریسی از ماتریس مفروض است که مجموع عناصر آن بزرگتر یا مساوی مجموع عناصر هر زیرماتریس دیگر آن است.

به عنوان مثال، برای ماتریس زیر:

  

\[ \begin{matrix} 0 & -2 & -7 & 0 \\ 9 & 2 & -6 & 2 \\ -4 & 1 & -4 & 1 \\ -1 & 8 & 0 & -2 \end{matrix} \]

  

زیرماتریس بیشینه به این ترتیب خواهد بود:

ادامه ...

مسئله

تابع بازگشتی (F(n با تعریف زیر مفروض است:

  

\[ F(n)= \left\{\begin{matrix} n \% 10 & & & if \; (n\%10) > 0\\ 0 & & & if \; n = 0 \\ F(n/10) & & & Otherwise \end{matrix}\right. \]

  

تابع (S(p, q به این صورت تعریف شده است:

  

\[ S(p,q)=\sum_{i=p}^{q} F(i) \]

  

مقدار (S(p, q را به ازای مقادیر ورودی p و q محاسبه کنید.

ادامه ...

الگوریتمستان در تلگرام

   

 

پیوند کوتاه:
»  ویدئوهای آموزشی کلاس Programming Challenges
ویدئوهای آموزشی کلاس Programming Challenges شامل مباحث الگوریتم‌ها، ساختمان داده‌ها و ریاضیات محاسباتی برای آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی
برچسب‌ها
#مسابقات برنامه‌نویسی ACM #آموزش طراحی الگوریتم #الگوریتم فلوید-وارشال #جستجوی اول سطح #تمرین طراحی الگوریتم #مسابقات برنامه‌نویسی #ترجمه‌ی فارسی سوالات برنامه‌نویسی #صف #مسابقه برنامه نویسی #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #جستجوی اول عمق #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #الگوریتم‌های گراف #مسئله‌های برنامه‌نویسی #حل مسئله‌‌ی الگوریتمی #الگوریتم‌های مسیریابی #سوالات چالشی برنامه‌نویسی #الگوریتم #سوالات برنامه‌نویسی #ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های حریصانه #مسابقه برنامه‌نویسی #ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges #گراف #حل سوالات مسابقات برنامه‌نویسی #درخت‌ها #آموزش ساختمان داده‌ها #منبع آموزشی #آمادگی مسابقه ACM #نمونه سوال مسابقه ACM #نمونه سوال فارسی مسابقات برنامه‌نویسی #تمرین مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام #آموزش الگوریتم #حل سوالات UVa Online Judge #سوالات UVa Online Judge #وبلاگ #کتابخانه قالب استاندارد ++C #برنامه‌نویسی #معرفی وب‌سایت #الگوریتم‌های بازگشتی #درخت پوشا #مسأله‌های برنامه‌نویسی #Python #الگوریتم دایکسترا #محاسبات ریاضی #کتاب الکترونیکی #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #آمادگی المپیاد کامپیوتر #برنامه‌نویسی ++C #حل سوالات ACM-ICPC #مسئله‌های الگوریتمی #آموزش برنامه‌نویسی ++C #حل سوالات Timus Online Judge #ساختمان داده #ویدئوی آموزشی #مسئله‌ی کوله‌پشتی #نمونه سوال فارسی مسابقه‌ی ACM #نمونه سوال فارسی مسابقات ACM #ماتریس #آمادگی مسابقه برنامه‌نویسی #دانلود کتاب #نکات برنامه‌نویسی #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #مسأله‌های الگوریتمی #ترجمه‌ی فارسی سوالات ACM #تمرین المپیاد کامپیوتر #نمونه سوالات مسابقه برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های عقبگرد #پیمایش گراف #سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان #کتاب الگوریتم #سوالات مسابقات ACM-ICPC #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر