الگوریتمستان

برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و حل مسئله‌های الگوریتمی

 
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.
نوشته‌ها با برچسب حل سوالات UVa Online Judge نوشته‌ها با برچسب حل سوالات UVa Online Judge - الگوریتمستان الگوریتمستان الگوریتمستان
نوشته‌ها با برچسب «

حل سوالات UVa Online Judge

»

مسئله

صفحه‌ای مشبک با ابعاد 10 در 10 وجود دارد که هر خانه شامل یک لامپ و یک کلید برای روشن یا خاموش کردن لامپ است. اما این کلیدها رفتار عادی ندارند و فشار دادن هر کدام، نه تنها لامپ همان خانه که لامپ خانه‌های بالا، پایین، راست و چپ آن خانه را - در صورت وجود - تغییر وضعیت می‌دهد.

به عنوان نمونه به مثال‌های زیر توجه کنید که بخشی از شبکه است و کلید وسط فشار داده می‌شود. در این مثال‌ها منظور از O روشن بودن لامپ و #‌ خاموش بودن آن است و کلید وسط فشار داده می‌شود.

ادامه ...

مسئله

پل اردوش (اردیش - Paul Erdős) ریاضیدان مشهور و برجسته‌ی قرن بیستم است که تا پایان عمر خود تلاش گسترده‌ای برای انتشار مقالات علمی داشت و همکاری با وی در انتشار مقاله یک افتخار بزرگ برای هر ریاضیدان محسوب می‌گردد.

با توجه به آنکه همکاری با ایشان برای هر کس ممکن نبود، تلاش می‌کردند با نفراتی در انتشار مقاله‌ی علمی همکاری کنند که با این دانشمند بزرگ مقاله داشتند. این رویکرد باعث پدید آمدن عدد اردوش (Erdős number) یا فاصله‌ی همکاری اردوش شد؛ یعنی برای نویسندگانی که به صورت مستقیم با ایشان همکاری داشتند عدد 1 و برای کسانی که با این نفرات مقاله داشتند عدد 2 نسبت داده شد و ارتباطات دورتر نیز به همین ترتیب با اعداد طبیعی بعدی مشخص شدند.

ادامه ...

مسئله

ماتریس مربعی با ابعاد $N$ در $N$ و درایه‌هایی از اعداد صحیح موجود است. منظور از زیرماتریس بیشینه، زیرماتریسی از ماتریس مفروض است که مجموع عناصر آن بزرگتر یا مساوی مجموع عناصر هر زیرماتریس دیگر آن است.

به عنوان مثال، برای ماتریس زیر:

  

\[ \begin{matrix} 0 & -2 & -7 & 0 \\ 9 & 2 & -6 & 2 \\ -4 & 1 & -4 & 1 \\ -1 & 8 & 0 & -2 \end{matrix} \]

  

زیرماتریس بیشینه به این ترتیب خواهد بود:

ادامه ...

مسئله

تابع بازگشتی (F(n با تعریف زیر مفروض است:

  

\[ F(n)= \left\{\begin{matrix} n \% 10 & & & if \; (n\%10) > 0\\ 0 & & & if \; n = 0 \\ F(n/10) & & & Otherwise \end{matrix}\right. \]

  

تابع (S(p, q به این صورت تعریف شده است:

  

\[ S(p,q)=\sum_{i=p}^{q} F(i) \]

  

مقدار (S(p, q را به ازای مقادیر ورودی p و q محاسبه کنید.

ادامه ...

الگوریتمستان در تلگرام

   

 

پیوند کوتاه:
»  ویدئوهای آموزشی کلاس Programming Challenges
ویدئوهای آموزشی کلاس Programming Challenges شامل مباحث الگوریتم‌ها، ساختمان داده‌ها و ریاضیات محاسباتی برای آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی
برچسب‌ها
#محاسبات ریاضی #ویدئوی آموزشی #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #حل سوالات UVa Online Judge #تمرین المپیاد کامپیوتر #ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge #درخت‌ها #الگوریتم #مسأله‌های الگوریتمی #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #ترجمه‌ی فارسی سوالات ACM #مسابقات برنامه‌نویسی #حل سوالات Timus Online Judge #نکات برنامه‌نویسی #برنامه‌نویسی ++C #معرفی وب‌سایت #مسئله‌های الگوریتمی #مسابقه برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #آمادگی مسابقه ACM #الگوریتم‌های بازگشتی #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی #نمونه سوال فارسی مسابقه‌ی ACM #جستجوی اول سطح #نمونه سوال مسابقه ACM #ترجمه‌ی فارسی سوالات برنامه‌نویسی #آموزش برنامه‌نویسی ++C #الگوریتم‌های گراف #حل سوالات مسابقات برنامه‌نویسی #تمرین طراحی الگوریتم #مسابقه برنامه نویسی #الگوریتم‌های مسیریابی #پیمایش گراف #گراف #آمادگی مسابقه برنامه‌نویسی #سوالات چالشی برنامه‌نویسی #دانلود کتاب #الگوریتم فلوید-وارشال #منبع آموزشی #الگوریتم دایکسترا #آموزش الگوریتم #سوالات UVa Online Judge #حل مسئله‌‌ی الگوریتمی #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #کتاب الکترونیکی #ساختمان داده #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges #نمونه سوال فارسی مسابقات برنامه‌نویسی #حل سوالات ACM-ICPC #تمرین مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام #درخت پوشا #کتابخانه قالب استاندارد ++C #مسئله‌های برنامه‌نویسی #نمونه سوال فارسی مسابقات ACM #نمونه سوالات مسابقه برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های حریصانه #سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان #مسئله‌ی کوله‌پشتی #مسابقات برنامه‌نویسی ACM #برنامه‌نویسی #مسأله‌های برنامه‌نویسی #سوالات برنامه‌نویسی #آموزش ساختمان داده‌ها #صف #کتاب الگوریتم #آموزش طراحی الگوریتم #آمادگی المپیاد کامپیوتر #سوالات مسابقات ACM-ICPC #وبلاگ #ماتریس #جستجوی اول عمق #الگوریتم‌های عقبگرد