الگوریتمستان

برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و حل مسئله‌های الگوریتمی

 
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.
نوشته‌ها با برچسب حل سوالات UVa Online Judge نوشته‌ها با برچسب حل سوالات UVa Online Judge - الگوریتمستان الگوریتمستان الگوریتمستان
نوشته‌ها با برچسب «

حل سوالات UVa Online Judge

»

مسئله

صفحه‌ای مشبک با ابعاد 10 در 10 وجود دارد که هر خانه شامل یک لامپ و یک کلید برای روشن یا خاموش کردن لامپ است. اما این کلیدها رفتار عادی ندارند و فشار دادن هر کدام، نه تنها لامپ همان خانه که لامپ خانه‌های بالا، پایین، راست و چپ آن خانه را - در صورت وجود - تغییر وضعیت می‌دهد.

به عنوان نمونه به مثال‌های زیر توجه کنید که بخشی از شبکه است و کلید وسط فشار داده می‌شود. در این مثال‌ها منظور از O روشن بودن لامپ و #‌ خاموش بودن آن است و کلید وسط فشار داده می‌شود.

ادامه ...

مسئله

پل اردوش (اردیش - Paul Erdős) ریاضیدان مشهور و برجسته‌ی قرن بیستم است که تا پایان عمر خود تلاش گسترده‌ای برای انتشار مقالات علمی داشت و همکاری با وی در انتشار مقاله یک افتخار بزرگ برای هر ریاضیدان محسوب می‌گردد.

با توجه به آنکه همکاری با ایشان برای هر کس ممکن نبود، تلاش می‌کردند با نفراتی در انتشار مقاله‌ی علمی همکاری کنند که با این دانشمند بزرگ مقاله داشتند. این رویکرد باعث پدید آمدن عدد اردوش (Erdős number) یا فاصله‌ی همکاری اردوش شد؛ یعنی برای نویسندگانی که به صورت مستقیم با ایشان همکاری داشتند عدد 1 و برای کسانی که با این نفرات مقاله داشتند عدد 2 نسبت داده شد و ارتباطات دورتر نیز به همین ترتیب با اعداد طبیعی بعدی مشخص شدند.

ادامه ...

مسئله

ماتریس مربعی با ابعاد $N$ در $N$ و درایه‌هایی از اعداد صحیح موجود است. منظور از زیرماتریس بیشینه، زیرماتریسی از ماتریس مفروض است که مجموع عناصر آن بزرگتر یا مساوی مجموع عناصر هر زیرماتریس دیگر آن است.

به عنوان مثال، برای ماتریس زیر:

  

\[ \begin{matrix} 0 & -2 & -7 & 0 \\ 9 & 2 & -6 & 2 \\ -4 & 1 & -4 & 1 \\ -1 & 8 & 0 & -2 \end{matrix} \]

  

زیرماتریس بیشینه به این ترتیب خواهد بود:

ادامه ...

مسئله

تابع بازگشتی (F(n با تعریف زیر مفروض است:

  

\[ F(n)= \left\{\begin{matrix} n \% 10 & & & if \; (n\%10) > 0\\ 0 & & & if \; n = 0 \\ F(n/10) & & & Otherwise \end{matrix}\right. \]

  

تابع (S(p, q به این صورت تعریف شده است:

  

\[ S(p,q)=\sum_{i=p}^{q} F(i) \]

  

مقدار (S(p, q را به ازای مقادیر ورودی p و q محاسبه کنید.

ادامه ...

الگوریتمستان در تلگرام

   

 

پیوند کوتاه:
»  ویدئوهای آموزشی کلاس Programming Challenges
ویدئوهای آموزشی کلاس Programming Challenges شامل مباحث الگوریتم‌ها، ساختمان داده‌ها و ریاضیات محاسباتی برای آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی
برچسب‌ها
#ساختمان داده #گراف #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی #نکات برنامه‌نویسی #آموزش طراحی الگوریتم #آمادگی مسابقه ACM #جستجوی اول سطح #الگوریتم‌های مسیریابی #مسابقات برنامه‌نویسی ACM #ترجمه‌ی فارسی سوالات ACM #مسئله‌های برنامه‌نویسی #معرفی وب‌سایت #کتاب الگوریتم #آمادگی مسابقه برنامه‌نویسی #منبع آموزشی #صف #ویدئوی آموزشی #نمونه سوال فارسی مسابقات برنامه‌نویسی #الگوریتم #نمونه سوال فارسی مسابقه‌ی ACM #برنامه‌نویسی #حل مسئله‌‌ی الگوریتمی #تمرین مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام #آموزش الگوریتم #تمرین طراحی الگوریتم #مسابقات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های حریصانه #آمادگی المپیاد کامپیوتر #ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #نمونه سوالات مسابقه برنامه‌نویسی #محاسبات ریاضی #حل سوالات مسابقات برنامه‌نویسی #سوالات چالشی برنامه‌نویسی #حل سوالات ACM-ICPC #مسابقه برنامه‌نویسی #نمونه سوال مسابقه ACM #سوالات UVa Online Judge #آموزش ساختمان داده‌ها #جستجوی اول عمق #سوالات برنامه‌نویسی #آموزش برنامه‌نویسی ++C #کتابخانه قالب استاندارد ++C #حل سوالات UVa Online Judge #الگوریتم فلوید-وارشال #الگوریتم‌های عقبگرد #کتاب الکترونیکی #مسابقه برنامه نویسی #مسأله‌های الگوریتمی #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #نمونه سوال فارسی مسابقات ACM #ماتریس #تمرین المپیاد کامپیوتر #پیمایش گراف #مسأله‌های برنامه‌نویسی #سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان #درخت‌ها #مسئله‌ی کوله‌پشتی #Python #حل سوالات Timus Online Judge #الگوریتم‌های گراف #الگوریتم‌های بازگشتی #سوالات مسابقات ACM-ICPC #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #وبلاگ #الگوریتم دایکسترا #دانلود کتاب #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #درخت پوشا #مسئله‌های الگوریتمی #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #برنامه‌نویسی ++C #ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge #ترجمه‌ی فارسی سوالات برنامه‌نویسی