الگوریتمستان

برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و حل مسئله‌های الگوریتمی

 
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.
نوشته‌ها با برچسب حل سوالات UVa Online Judge نوشته‌ها با برچسب حل سوالات UVa Online Judge - الگوریتمستان الگوریتمستان الگوریتمستان
نوشته‌ها با برچسب «

حل سوالات UVa Online Judge

»

مسئله

صفحه‌ای مشبک با ابعاد 10 در 10 وجود دارد که هر خانه شامل یک لامپ و یک کلید برای روشن یا خاموش کردن لامپ است. اما این کلیدها رفتار عادی ندارند و فشار دادن هر کدام، نه تنها لامپ همان خانه که لامپ خانه‌های بالا، پایین، راست و چپ آن خانه را - در صورت وجود - تغییر وضعیت می‌دهد.

به عنوان نمونه به مثال‌های زیر توجه کنید که بخشی از شبکه است و کلید وسط فشار داده می‌شود. در این مثال‌ها منظور از O روشن بودن لامپ و #‌ خاموش بودن آن است و کلید وسط فشار داده می‌شود.

ادامه ...

مسئله

پل اردوش (اردیش - Paul Erdős) ریاضیدان مشهور و برجسته‌ی قرن بیستم است که تا پایان عمر خود تلاش گسترده‌ای برای انتشار مقالات علمی داشت و همکاری با وی در انتشار مقاله یک افتخار بزرگ برای هر ریاضیدان محسوب می‌گردد.

با توجه به آنکه همکاری با ایشان برای هر کس ممکن نبود، تلاش می‌کردند با نفراتی در انتشار مقاله‌ی علمی همکاری کنند که با این دانشمند بزرگ مقاله داشتند. این رویکرد باعث پدید آمدن عدد اردوش (Erdős number) یا فاصله‌ی همکاری اردوش شد؛ یعنی برای نویسندگانی که به صورت مستقیم با ایشان همکاری داشتند عدد 1 و برای کسانی که با این نفرات مقاله داشتند عدد 2 نسبت داده شد و ارتباطات دورتر نیز به همین ترتیب با اعداد طبیعی بعدی مشخص شدند.

ادامه ...

مسئله

ماتریس مربعی با ابعاد $N$ در $N$ و درایه‌هایی از اعداد صحیح موجود است. منظور از زیرماتریس بیشینه، زیرماتریسی از ماتریس مفروض است که مجموع عناصر آن بزرگتر یا مساوی مجموع عناصر هر زیرماتریس دیگر آن است.

به عنوان مثال، برای ماتریس زیر:

  

\[ \begin{matrix} 0 & -2 & -7 & 0 \\ 9 & 2 & -6 & 2 \\ -4 & 1 & -4 & 1 \\ -1 & 8 & 0 & -2 \end{matrix} \]

  

زیرماتریس بیشینه به این ترتیب خواهد بود:

ادامه ...

مسئله

تابع بازگشتی (F(n با تعریف زیر مفروض است:

  

\[ F(n)= \left\{\begin{matrix} n \% 10 & & & if \; (n\%10) > 0\\ 0 & & & if \; n = 0 \\ F(n/10) & & & Otherwise \end{matrix}\right. \]

  

تابع (S(p, q به این صورت تعریف شده است:

  

\[ S(p,q)=\sum_{i=p}^{q} F(i) \]

  

مقدار (S(p, q را به ازای مقادیر ورودی p و q محاسبه کنید.

ادامه ...

الگوریتمستان در تلگرام

   

 

پیوند کوتاه:
»  ویدئوهای آموزشی کلاس Programming Challenges
ویدئوهای آموزشی کلاس Programming Challenges شامل مباحث الگوریتم‌ها، ساختمان داده‌ها و ریاضیات محاسباتی برای آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی
برچسب‌ها
#تمرین طراحی الگوریتم #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #ترجمه‌ی فارسی سوالات برنامه‌نویسی #درخت پوشا #الگوریتم فلوید-وارشال #برنامه‌نویسی ++C #نکات برنامه‌نویسی #مسابقه برنامه‌نویسی #سوالات برنامه‌نویسی #پیمایش گراف #نمونه سوال فارسی مسابقات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های گراف #آمادگی مسابقه ACM #ماتریس #معرفی وب‌سایت #مسئله‌های برنامه‌نویسی #آموزش الگوریتم #مسابقات برنامه‌نویسی #جستجوی اول عمق #نمونه سوالات مسابقه برنامه‌نویسی #منبع آموزشی #ترجمه‌ی فارسی سوالات ACM #آموزش طراحی الگوریتم #الگوریتم‌های بازگشتی #صف #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #مسأله‌های الگوریتمی #گراف #کتاب الکترونیکی #آموزش ساختمان داده‌ها #تمرین مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام #کتابخانه قالب استاندارد ++C #ویدئوی آموزشی #ساختمان داده #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #الگوریتم #حل سوالات Timus Online Judge #مسئله‌های الگوریتمی #سوالات مسابقات ACM-ICPC #حل سوالات مسابقات برنامه‌نویسی #برنامه‌نویسی #سوالات UVa Online Judge #محاسبات ریاضی #Python #نمونه سوال مسابقه ACM #مسئله‌ی کوله‌پشتی #سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان #حل سوالات UVa Online Judge #مسابقات برنامه‌نویسی ACM #حل مسئله‌‌ی الگوریتمی #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #الگوریتم‌های حریصانه #نمونه سوال فارسی مسابقه‌ی ACM #درخت‌ها #آمادگی المپیاد کامپیوتر #آموزش برنامه‌نویسی ++C #الگوریتم‌های مسیریابی #دانلود کتاب #وبلاگ #الگوریتم‌های عقبگرد #الگوریتم دایکسترا #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #مسأله‌های برنامه‌نویسی #ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges #مسابقه برنامه نویسی #نمونه سوال فارسی مسابقات ACM #ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge #سوالات چالشی برنامه‌نویسی #تمرین المپیاد کامپیوتر #آمادگی مسابقه برنامه‌نویسی #جستجوی اول سطح #حل سوالات ACM-ICPC #کتاب الگوریتم #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی