الگوریتمستان

برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و حل مسئله‌های الگوریتمی

 
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.
نوشته‌ها با برچسب حل سوالات UVa Online Judge نوشته‌ها با برچسب حل سوالات UVa Online Judge - الگوریتمستان الگوریتمستان الگوریتمستان
نوشته‌ها با برچسب «

حل سوالات UVa Online Judge

»

مسئله

صفحه‌ای مشبک با ابعاد 10 در 10 وجود دارد که هر خانه شامل یک لامپ و یک کلید برای روشن یا خاموش کردن لامپ است. اما این کلیدها رفتار عادی ندارند و فشار دادن هر کدام، نه تنها لامپ همان خانه که لامپ خانه‌های بالا، پایین، راست و چپ آن خانه را - در صورت وجود - تغییر وضعیت می‌دهد.

به عنوان نمونه به مثال‌های زیر توجه کنید که بخشی از شبکه است و کلید وسط فشار داده می‌شود. در این مثال‌ها منظور از O روشن بودن لامپ و #‌ خاموش بودن آن است و کلید وسط فشار داده می‌شود.

ادامه ...

مسئله

پل اردوش (اردیش - Paul Erdős) ریاضیدان مشهور و برجسته‌ی قرن بیستم است که تا پایان عمر خود تلاش گسترده‌ای برای انتشار مقالات علمی داشت و همکاری با وی در انتشار مقاله یک افتخار بزرگ برای هر ریاضیدان محسوب می‌گردد.

با توجه به آنکه همکاری با ایشان برای هر کس ممکن نبود، تلاش می‌کردند با نفراتی در انتشار مقاله‌ی علمی همکاری کنند که با این دانشمند بزرگ مقاله داشتند. این رویکرد باعث پدید آمدن عدد اردوش (Erdős number) یا فاصله‌ی همکاری اردوش شد؛ یعنی برای نویسندگانی که به صورت مستقیم با ایشان همکاری داشتند عدد 1 و برای کسانی که با این نفرات مقاله داشتند عدد 2 نسبت داده شد و ارتباطات دورتر نیز به همین ترتیب با اعداد طبیعی بعدی مشخص شدند.

ادامه ...

مسئله

ماتریس مربعی با ابعاد $N$ در $N$ و درایه‌هایی از اعداد صحیح موجود است. منظور از زیرماتریس بیشینه، زیرماتریسی از ماتریس مفروض است که مجموع عناصر آن بزرگتر یا مساوی مجموع عناصر هر زیرماتریس دیگر آن است.

به عنوان مثال، برای ماتریس زیر:

  

\[ \begin{matrix} 0 & -2 & -7 & 0 \\ 9 & 2 & -6 & 2 \\ -4 & 1 & -4 & 1 \\ -1 & 8 & 0 & -2 \end{matrix} \]

  

زیرماتریس بیشینه به این ترتیب خواهد بود:

ادامه ...

مسئله

تابع بازگشتی (F(n با تعریف زیر مفروض است:

  

\[ F(n)= \left\{\begin{matrix} n \% 10 & & & if \; (n\%10) > 0\\ 0 & & & if \; n = 0 \\ F(n/10) & & & Otherwise \end{matrix}\right. \]

  

تابع (S(p, q به این صورت تعریف شده است:

  

\[ S(p,q)=\sum_{i=p}^{q} F(i) \]

  

مقدار (S(p, q را به ازای مقادیر ورودی p و q محاسبه کنید.

ادامه ...

الگوریتمستان در تلگرام

   

 

پیوند کوتاه:
»  ویدئوهای آموزشی کلاس Programming Challenges
ویدئوهای آموزشی کلاس Programming Challenges شامل مباحث الگوریتم‌ها، ساختمان داده‌ها و ریاضیات محاسباتی برای آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی
برچسب‌ها
#الگوریتم فلوید-وارشال #حل سوالات ACM-ICPC #حل سوالات UVa Online Judge #جستجوی اول عمق #الگوریتم‌های بازگشتی #تمرین طراحی الگوریتم #کتابخانه قالب استاندارد ++C #گراف #سوالات UVa Online Judge #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #درخت‌ها #ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge #مسابقات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #صف #وبلاگ #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #آموزش طراحی الگوریتم #درخت پوشا #آموزش الگوریتم #مسأله‌های الگوریتمی #حل سوالات مسابقات برنامه‌نویسی #آموزش برنامه‌نویسی ++C #مسئله‌های الگوریتمی #معرفی وب‌سایت #سوالات برنامه‌نویسی #نمونه سوال فارسی مسابقه‌ی ACM #حل مسئله‌‌ی الگوریتمی #ویدئوی آموزشی #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی #سوالات چالشی برنامه‌نویسی #مسابقات برنامه‌نویسی ACM #تمرین المپیاد کامپیوتر #ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges #محاسبات ریاضی #نمونه سوال فارسی مسابقات ACM #آموزش ساختمان داده‌ها #دانلود کتاب #مسئله‌ی کوله‌پشتی #تمرین مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام #آمادگی المپیاد کامپیوتر #منبع آموزشی #الگوریتم‌های مسیریابی #نکات برنامه‌نویسی #حل سوالات Timus Online Judge #برنامه‌نویسی #ساختمان داده #مسابقه برنامه نویسی #الگوریتم‌های عقبگرد #آمادگی مسابقه برنامه‌نویسی #کتاب الگوریتم #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #الگوریتم دایکسترا #ترجمه‌ی فارسی سوالات ACM #نمونه سوال مسابقه ACM #ترجمه‌ی فارسی سوالات برنامه‌نویسی #نمونه سوالات مسابقه برنامه‌نویسی #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #آمادگی مسابقه ACM #پیمایش گراف #مسأله‌های برنامه‌نویسی #برنامه‌نویسی ++C #الگوریتم‌های گراف #ماتریس #الگوریتم #سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان #نمونه سوال فارسی مسابقات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #مسابقه برنامه‌نویسی #جستجوی اول سطح #مسئله‌های برنامه‌نویسی #کتاب الکترونیکی #سوالات مسابقات ACM-ICPC #الگوریتم‌های حریصانه