الگوریتمستان

برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و حل مسئله‌های الگوریتمی

 
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.
نوشته‌ها با برچسب حل سوالات UVa Online Judge نوشته‌ها با برچسب حل سوالات UVa Online Judge - الگوریتمستان الگوریتمستان الگوریتمستان
نوشته‌ها با برچسب «

حل سوالات UVa Online Judge

»

مسئله

صفحه‌ای مشبک با ابعاد 10 در 10 وجود دارد که هر خانه شامل یک لامپ و یک کلید برای روشن یا خاموش کردن لامپ است. اما این کلیدها رفتار عادی ندارند و فشار دادن هر کدام، نه تنها لامپ همان خانه که لامپ خانه‌های بالا، پایین، راست و چپ آن خانه را - در صورت وجود - تغییر وضعیت می‌دهد.

به عنوان نمونه به مثال‌های زیر توجه کنید که بخشی از شبکه است و کلید وسط فشار داده می‌شود. در این مثال‌ها منظور از O روشن بودن لامپ و #‌ خاموش بودن آن است و کلید وسط فشار داده می‌شود.

ادامه ...

مسئله

پل اردوش (اردیش - Paul Erdős) ریاضیدان مشهور و برجسته‌ی قرن بیستم است که تا پایان عمر خود تلاش گسترده‌ای برای انتشار مقالات علمی داشت و همکاری با وی در انتشار مقاله یک افتخار بزرگ برای هر ریاضیدان محسوب می‌گردد.

با توجه به آنکه همکاری با ایشان برای هر کس ممکن نبود، تلاش می‌کردند با نفراتی در انتشار مقاله‌ی علمی همکاری کنند که با این دانشمند بزرگ مقاله داشتند. این رویکرد باعث پدید آمدن عدد اردوش (Erdős number) یا فاصله‌ی همکاری اردوش شد؛ یعنی برای نویسندگانی که به صورت مستقیم با ایشان همکاری داشتند عدد 1 و برای کسانی که با این نفرات مقاله داشتند عدد 2 نسبت داده شد و ارتباطات دورتر نیز به همین ترتیب با اعداد طبیعی بعدی مشخص شدند.

ادامه ...

مسئله

ماتریس مربعی با ابعاد $N$ در $N$ و درایه‌هایی از اعداد صحیح موجود است. منظور از زیرماتریس بیشینه، زیرماتریسی از ماتریس مفروض است که مجموع عناصر آن بزرگتر یا مساوی مجموع عناصر هر زیرماتریس دیگر آن است.

به عنوان مثال، برای ماتریس زیر:

  

\[ \begin{matrix} 0 & -2 & -7 & 0 \\ 9 & 2 & -6 & 2 \\ -4 & 1 & -4 & 1 \\ -1 & 8 & 0 & -2 \end{matrix} \]

  

زیرماتریس بیشینه به این ترتیب خواهد بود:

ادامه ...

مسئله

تابع بازگشتی (F(n با تعریف زیر مفروض است:

  

\[ F(n)= \left\{\begin{matrix} n \% 10 & & & if \; (n\%10) > 0\\ 0 & & & if \; n = 0 \\ F(n/10) & & & Otherwise \end{matrix}\right. \]

  

تابع (S(p, q به این صورت تعریف شده است:

  

\[ S(p,q)=\sum_{i=p}^{q} F(i) \]

  

مقدار (S(p, q را به ازای مقادیر ورودی p و q محاسبه کنید.

ادامه ...

الگوریتمستان در تلگرام

   

 

پیوند کوتاه:
»  ویدئوهای آموزشی کلاس Programming Challenges
ویدئوهای آموزشی کلاس Programming Challenges شامل مباحث الگوریتم‌ها، ساختمان داده‌ها و ریاضیات محاسباتی برای آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی
برچسب‌ها
#مسابقات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #مسأله‌های برنامه‌نویسی #ماتریس #ویدئوی آموزشی #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #الگوریتم‌های حریصانه #وبلاگ #آموزش برنامه‌نویسی ++C #سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #مسابقه برنامه‌نویسی #پیمایش گراف #برنامه‌نویسی #نمونه سوالات مسابقه برنامه‌نویسی #سوالات برنامه‌نویسی #آموزش ساختمان داده‌ها #مسئله‌های برنامه‌نویسی #نمونه سوال فارسی مسابقات برنامه‌نویسی #Python #صف #ترجمه‌ی فارسی سوالات ACM #منبع آموزشی #مسأله‌های الگوریتمی #گراف #ترجمه‌ی فارسی سوالات برنامه‌نویسی #سوالات UVa Online Judge #درخت پوشا #آمادگی مسابقه ACM #الگوریتم دایکسترا #دانلود کتاب #مسئله‌ی کوله‌پشتی #آمادگی مسابقه برنامه‌نویسی #نمونه سوال فارسی مسابقات ACM #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #برنامه‌نویسی ++C #تمرین المپیاد کامپیوتر #حل سوالات مسابقات برنامه‌نویسی #الگوریتم فلوید-وارشال #الگوریتم‌های بازگشتی #کتابخانه قالب استاندارد ++C #ساختمان داده #ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge #حل سوالات ACM-ICPC #جستجوی اول عمق #معرفی وب‌سایت #محاسبات ریاضی #سوالات مسابقات ACM-ICPC #آموزش الگوریتم #الگوریتم #الگوریتم‌های عقبگرد #سوالات چالشی برنامه‌نویسی #جستجوی اول سطح #نمونه سوال فارسی مسابقه‌ی ACM #کتاب الگوریتم #حل سوالات UVa Online Judge #کتاب الکترونیکی #آموزش طراحی الگوریتم #نکات برنامه‌نویسی #مسئله‌های الگوریتمی #ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges #مسابقات برنامه‌نویسی ACM #تمرین طراحی الگوریتم #حل سوالات Timus Online Judge #الگوریتم‌های گراف #الگوریتم‌های مسیریابی #درخت‌ها #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی #مسابقه برنامه نویسی #حل مسئله‌‌ی الگوریتمی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #نمونه سوال مسابقه ACM #تمرین مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام #الگوریتم‌های مرتب‌سازی