الگوریتمستان

برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و حل مسئله‌های الگوریتمی

 
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.
نوشته‌ها با برچسب حل سوالات UVa Online Judge نوشته‌ها با برچسب حل سوالات UVa Online Judge - الگوریتمستان الگوریتمستان الگوریتمستان
نوشته‌ها با برچسب «

حل سوالات UVa Online Judge

»

مسئله

صفحه‌ای مشبک با ابعاد 10 در 10 وجود دارد که هر خانه شامل یک لامپ و یک کلید برای روشن یا خاموش کردن لامپ است. اما این کلیدها رفتار عادی ندارند و فشار دادن هر کدام، نه تنها لامپ همان خانه که لامپ خانه‌های بالا، پایین، راست و چپ آن خانه را - در صورت وجود - تغییر وضعیت می‌دهد.

به عنوان نمونه به مثال‌های زیر توجه کنید که بخشی از شبکه است و کلید وسط فشار داده می‌شود. در این مثال‌ها منظور از O روشن بودن لامپ و #‌ خاموش بودن آن است و کلید وسط فشار داده می‌شود.

ادامه ...

مسئله

پل اردوش (اردیش - Paul Erdős) ریاضیدان مشهور و برجسته‌ی قرن بیستم است که تا پایان عمر خود تلاش گسترده‌ای برای انتشار مقالات علمی داشت و همکاری با وی در انتشار مقاله یک افتخار بزرگ برای هر ریاضیدان محسوب می‌گردد.

با توجه به آنکه همکاری با ایشان برای هر کس ممکن نبود، تلاش می‌کردند با نفراتی در انتشار مقاله‌ی علمی همکاری کنند که با این دانشمند بزرگ مقاله داشتند. این رویکرد باعث پدید آمدن عدد اردوش (Erdős number) یا فاصله‌ی همکاری اردوش شد؛ یعنی برای نویسندگانی که به صورت مستقیم با ایشان همکاری داشتند عدد 1 و برای کسانی که با این نفرات مقاله داشتند عدد 2 نسبت داده شد و ارتباطات دورتر نیز به همین ترتیب با اعداد طبیعی بعدی مشخص شدند.

ادامه ...

مسئله

ماتریس مربعی با ابعاد $N$ در $N$ و درایه‌هایی از اعداد صحیح موجود است. منظور از زیرماتریس بیشینه، زیرماتریسی از ماتریس مفروض است که مجموع عناصر آن بزرگتر یا مساوی مجموع عناصر هر زیرماتریس دیگر آن است.

به عنوان مثال، برای ماتریس زیر:

  

\[ \begin{matrix} 0 & -2 & -7 & 0 \\ 9 & 2 & -6 & 2 \\ -4 & 1 & -4 & 1 \\ -1 & 8 & 0 & -2 \end{matrix} \]

  

زیرماتریس بیشینه به این ترتیب خواهد بود:

ادامه ...

مسئله

تابع بازگشتی (F(n با تعریف زیر مفروض است:

  

\[ F(n)= \left\{\begin{matrix} n \% 10 & & & if \; (n\%10) > 0\\ 0 & & & if \; n = 0 \\ F(n/10) & & & Otherwise \end{matrix}\right. \]

  

تابع (S(p, q به این صورت تعریف شده است:

  

\[ S(p,q)=\sum_{i=p}^{q} F(i) \]

  

مقدار (S(p, q را به ازای مقادیر ورودی p و q محاسبه کنید.

ادامه ...

الگوریتمستان در تلگرام

   

 

پیوند کوتاه:
»  ویدئوهای آموزشی کلاس Programming Challenges
ویدئوهای آموزشی کلاس Programming Challenges شامل مباحث الگوریتم‌ها، ساختمان داده‌ها و ریاضیات محاسباتی برای آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی
برچسب‌ها
#حل سوالات UVa Online Judge #حل سوالات مسابقات برنامه‌نویسی #ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی #برنامه‌نویسی #مسابقات برنامه‌نویسی ACM #الگوریتم‌های مسیریابی #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #الگوریتم‌های گراف #آموزش الگوریتم #مسئله‌ی کوله‌پشتی #نمونه سوال فارسی مسابقات برنامه‌نویسی #آمادگی مسابقه ACM #جستجوی اول عمق #آمادگی مسابقه برنامه‌نویسی #نمونه سوال فارسی مسابقات ACM #حل سوالات Timus Online Judge #آمادگی المپیاد کامپیوتر #حل مسئله‌‌ی الگوریتمی #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #جستجوی اول سطح #دانلود کتاب #تمرین طراحی الگوریتم #درخت پوشا #الگوریتم دایکسترا #گراف #ترجمه‌ی فارسی سوالات ACM #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #مسابقات برنامه‌نویسی #نکات برنامه‌نویسی #آموزش طراحی الگوریتم #حل سوالات ACM-ICPC #سوالات UVa Online Judge #صف #مسابقه برنامه نویسی #الگوریتم‌های عقبگرد #مسابقه برنامه‌نویسی #آموزش ساختمان داده‌ها #درخت‌ها #Python #کتابخانه قالب استاندارد ++C #مسأله‌های برنامه‌نویسی #پیمایش گراف #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان #ویدئوی آموزشی #تمرین مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام #الگوریتم‌های حریصانه #ترجمه‌ی فارسی سوالات برنامه‌نویسی #نمونه سوال فارسی مسابقه‌ی ACM #آموزش برنامه‌نویسی ++C #الگوریتم فلوید-وارشال #سوالات مسابقات ACM-ICPC #نمونه سوالات مسابقه برنامه‌نویسی #ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge #منبع آموزشی #الگوریتم #سوالات برنامه‌نویسی #محاسبات ریاضی #مسئله‌های الگوریتمی #برنامه‌نویسی ++C #ساختمان داده #مسأله‌های الگوریتمی #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #تمرین المپیاد کامپیوتر #معرفی وب‌سایت #نمونه سوال مسابقه ACM #سوالات چالشی برنامه‌نویسی #کتاب الکترونیکی #مسئله‌های برنامه‌نویسی #کتاب الگوریتم #ماتریس #الگوریتم‌های بازگشتی #وبلاگ