یادداشت‌های یک معلم برنامه‌نویسی، حل مسئله، علم داده و یادگیری ماشین

 

جستجوی اول سطح

مسئله اعداد اردوش
بررسی مسئله اعداد اردوش (Erdos Numbers) یا فاصله همکاری اردوش از سوالات آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی موجود در کتاب Programming Challenges و وبسایت UVa Online Judge
الگوریتم جستجوی اول سطح (BFS)
معرفی الگوریتم جستجوی اول سطح (BFS) برای پیمایش گراف و کاربردهای آن به همراه قطعه کد به زبان برنامه‌نویسی ++C
مسئله‌ تاریخچه جدول
بررسی مسئله تاریخچه جدول (Grid History)، از سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان
الگوریتم دایجسترا
آشنایی با الگوریتم دایکسترا برای یافتن کوتاهترین مسیر تک‌مبدأ در گراف وزن‌دار بدون یال منفی با قطعه کد به زبان ++C