الگوریتمستان

برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و حل مسئله‌های الگوریتمی

 
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.
نوشته‌ها با برچسب ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge نوشته‌ها با برچسب ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge - الگوریتمستان الگوریتمستان الگوریتمستان
نوشته‌ها با برچسب «

ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge

»

مسئله

صفحه‌ای مشبک با ابعاد 10 در 10 وجود دارد که هر خانه شامل یک لامپ و یک کلید برای روشن یا خاموش کردن لامپ است. اما این کلیدها رفتار عادی ندارند و فشار دادن هر کدام، نه تنها لامپ همان خانه که لامپ خانه‌های بالا، پایین، راست و چپ آن خانه را - در صورت وجود - تغییر وضعیت می‌دهد.

به عنوان نمونه به مثال‌های زیر توجه کنید که بخشی از شبکه است و کلید وسط فشار داده می‌شود. در این مثال‌ها منظور از O روشن بودن لامپ و #‌ خاموش بودن آن است و کلید وسط فشار داده می‌شود.

ادامه ...

مسئله

پل اردوش (اردیش - Paul Erdős) ریاضیدان مشهور و برجسته‌ی قرن بیستم است که تا پایان عمر خود تلاش گسترده‌ای برای انتشار مقالات علمی داشت و همکاری با وی در انتشار مقاله یک افتخار بزرگ برای هر ریاضیدان محسوب می‌گردد.

با توجه به آنکه همکاری با ایشان برای هر کس ممکن نبود، تلاش می‌کردند با نفراتی در انتشار مقاله‌ی علمی همکاری کنند که با این دانشمند بزرگ مقاله داشتند. این رویکرد باعث پدید آمدن عدد اردوش (Erdős number) یا فاصله‌ی همکاری اردوش شد؛ یعنی برای نویسندگانی که به صورت مستقیم با ایشان همکاری داشتند عدد 1 و برای کسانی که با این نفرات مقاله داشتند عدد 2 نسبت داده شد و ارتباطات دورتر نیز به همین ترتیب با اعداد طبیعی بعدی مشخص شدند.

ادامه ...

مسئله

ماتریس مربعی با ابعاد $N$ در $N$ و درایه‌هایی از اعداد صحیح موجود است. منظور از زیرماتریس بیشینه، زیرماتریسی از ماتریس مفروض است که مجموع عناصر آن بزرگتر یا مساوی مجموع عناصر هر زیرماتریس دیگر آن است.

به عنوان مثال، برای ماتریس زیر:

  

\[ \begin{matrix} 0 & -2 & -7 & 0 \\ 9 & 2 & -6 & 2 \\ -4 & 1 & -4 & 1 \\ -1 & 8 & 0 & -2 \end{matrix} \]

  

زیرماتریس بیشینه به این ترتیب خواهد بود:

ادامه ...

مسئله

تابع بازگشتی (F(n با تعریف زیر مفروض است:

  

\[ F(n)= \left\{\begin{matrix} n \% 10 & & & if \; (n\%10) > 0\\ 0 & & & if \; n = 0 \\ F(n/10) & & & Otherwise \end{matrix}\right. \]

  

تابع (S(p, q به این صورت تعریف شده است:

  

\[ S(p,q)=\sum_{i=p}^{q} F(i) \]

  

مقدار (S(p, q را به ازای مقادیر ورودی p و q محاسبه کنید.

ادامه ...

الگوریتمستان در تلگرام

   

 

پیوند کوتاه:
»  مسئله‌ی Jolly Jumpers
متن فارسی مسئله‌ی Jolly Jumpers از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
»  مسئله‌ی The Trip
متن فارسی مسئله‌ی The Trip از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
»  مسئله‌ی 3n+1 Problem
متن فارسی مسئله‌ی 3n+1 Problem (حدس کولاتز یا حدس 3n+1) از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
»  مسئله‌ی What Base Is This
متن فارسی مسئله‌ی شماره‌ی 343 از UVa Online Judge، ار سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی
برچسب‌ها
#مسابقه برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #دانلود کتاب #تمرین مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام #الگوریتم‌های بازگشتی #حل مسئله‌‌ی الگوریتمی #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی #مسأله‌های برنامه‌نویسی #کتاب الگوریتم #درخت پوشا #درخت‌ها #جستجوی اول سطح #آمادگی المپیاد کامپیوتر #مسأله‌های الگوریتمی #نمونه سوال فارسی مسابقات برنامه‌نویسی #آمادگی مسابقه ACM #ساختمان داده #حل سوالات ACM-ICPC #سوالات UVa Online Judge #آموزش ساختمان داده‌ها #حل سوالات Timus Online Judge #کتابخانه قالب استاندارد ++C #صف #پیمایش گراف #الگوریتم #مسابقات برنامه‌نویسی #گراف #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #سوالات چالشی برنامه‌نویسی #مسئله‌ی کوله‌پشتی #وبلاگ #نمونه سوالات مسابقه برنامه‌نویسی #کتاب الکترونیکی #نمونه سوال فارسی مسابقه‌ی ACM #ماتریس #مسئله‌های الگوریتمی #الگوریتم دایکسترا #الگوریتم‌های عقبگرد #آموزش برنامه‌نویسی ++C #نمونه سوال فارسی مسابقات ACM #مسئله‌های برنامه‌نویسی #نکات برنامه‌نویسی #مسابقه برنامه نویسی #منبع آموزشی #حل سوالات مسابقات برنامه‌نویسی #برنامه‌نویسی ++C #سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان #ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge #آمادگی مسابقه برنامه‌نویسی #حل سوالات UVa Online Judge #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های حریصانه #ترجمه‌ی فارسی سوالات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های مسیریابی #سوالات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #ویدئوی آموزشی #سوالات مسابقات ACM-ICPC #ترجمه‌ی فارسی سوالات ACM #الگوریتم فلوید-وارشال #آموزش الگوریتم #برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #جستجوی اول عمق #الگوریتم‌های گراف #مسابقات برنامه‌نویسی ACM #معرفی وب‌سایت #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #محاسبات ریاضی #ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges #نمونه سوال مسابقه ACM #تمرین طراحی الگوریتم #تمرین المپیاد کامپیوتر #آموزش طراحی الگوریتم