الگوریتمستان

برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و حل مسئله‌های الگوریتمی

 
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.
نوشته‌ها با برچسب ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge نوشته‌ها با برچسب ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge - الگوریتمستان الگوریتمستان الگوریتمستان
نوشته‌ها با برچسب «

ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge

»

مسئله

صفحه‌ای مشبک با ابعاد 10 در 10 وجود دارد که هر خانه شامل یک لامپ و یک کلید برای روشن یا خاموش کردن لامپ است. اما این کلیدها رفتار عادی ندارند و فشار دادن هر کدام، نه تنها لامپ همان خانه که لامپ خانه‌های بالا، پایین، راست و چپ آن خانه را - در صورت وجود - تغییر وضعیت می‌دهد.

به عنوان نمونه به مثال‌های زیر توجه کنید که بخشی از شبکه است و کلید وسط فشار داده می‌شود. در این مثال‌ها منظور از O روشن بودن لامپ و #‌ خاموش بودن آن است و کلید وسط فشار داده می‌شود.

ادامه ...

مسئله

پل اردوش (اردیش - Paul Erdős) ریاضیدان مشهور و برجسته‌ی قرن بیستم است که تا پایان عمر خود تلاش گسترده‌ای برای انتشار مقالات علمی داشت و همکاری با وی در انتشار مقاله یک افتخار بزرگ برای هر ریاضیدان محسوب می‌گردد.

با توجه به آنکه همکاری با ایشان برای هر کس ممکن نبود، تلاش می‌کردند با نفراتی در انتشار مقاله‌ی علمی همکاری کنند که با این دانشمند بزرگ مقاله داشتند. این رویکرد باعث پدید آمدن عدد اردوش (Erdős number) یا فاصله‌ی همکاری اردوش شد؛ یعنی برای نویسندگانی که به صورت مستقیم با ایشان همکاری داشتند عدد 1 و برای کسانی که با این نفرات مقاله داشتند عدد 2 نسبت داده شد و ارتباطات دورتر نیز به همین ترتیب با اعداد طبیعی بعدی مشخص شدند.

ادامه ...

مسئله

ماتریس مربعی با ابعاد $N$ در $N$ و درایه‌هایی از اعداد صحیح موجود است. منظور از زیرماتریس بیشینه، زیرماتریسی از ماتریس مفروض است که مجموع عناصر آن بزرگتر یا مساوی مجموع عناصر هر زیرماتریس دیگر آن است.

به عنوان مثال، برای ماتریس زیر:

  

\[ \begin{matrix} 0 & -2 & -7 & 0 \\ 9 & 2 & -6 & 2 \\ -4 & 1 & -4 & 1 \\ -1 & 8 & 0 & -2 \end{matrix} \]

  

زیرماتریس بیشینه به این ترتیب خواهد بود:

ادامه ...

مسئله

تابع بازگشتی (F(n با تعریف زیر مفروض است:

  

\[ F(n)= \left\{\begin{matrix} n \% 10 & & & if \; (n\%10) > 0\\ 0 & & & if \; n = 0 \\ F(n/10) & & & Otherwise \end{matrix}\right. \]

  

تابع (S(p, q به این صورت تعریف شده است:

  

\[ S(p,q)=\sum_{i=p}^{q} F(i) \]

  

مقدار (S(p, q را به ازای مقادیر ورودی p و q محاسبه کنید.

ادامه ...

الگوریتمستان در تلگرام

   

 

پیوند کوتاه:
»  مسئله‌ی Jolly Jumpers
متن فارسی مسئله‌ی Jolly Jumpers از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
»  مسئله‌ی The Trip
متن فارسی مسئله‌ی The Trip از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
»  مسئله‌ی 3n+1 Problem
متن فارسی مسئله‌ی 3n+1 Problem (حدس کولاتز یا حدس 3n+1) از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
»  مسئله‌ی What Base Is This
متن فارسی مسئله‌ی شماره‌ی 343 از UVa Online Judge، ار سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی
برچسب‌ها
#حل مسئله‌‌ی الگوریتمی #برنامه‌نویسی ++C #سوالات برنامه‌نویسی #الگوریتم دایکسترا #دانلود کتاب #الگوریتم فلوید-وارشال #الگوریتم #جستجوی اول سطح #مسابقه برنامه نویسی #الگوریتم‌های حریصانه #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #الگوریتم‌های بازگشتی #نکات برنامه‌نویسی #حل سوالات Timus Online Judge #تمرین مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام #ترجمه‌ی فارسی سوالات برنامه‌نویسی #آموزش طراحی الگوریتم #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #کتابخانه قالب استاندارد ++C #مسأله‌های الگوریتمی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #الگوریتم‌های گراف #آموزش الگوریتم #تمرین طراحی الگوریتم #الگوریتم‌های عقبگرد #کتاب الگوریتم #مسئله‌های برنامه‌نویسی #مسابقات برنامه‌نویسی ACM #محاسبات ریاضی #معرفی وب‌سایت #ترجمه‌ی فارسی سوالات ACM #پیمایش گراف #ماتریس #نمونه سوال فارسی مسابقات ACM #Python #نمونه سوال فارسی مسابقه‌ی ACM #حل سوالات ACM-ICPC #درخت پوشا #درخت‌ها #الگوریتم‌های مسیریابی #سوالات UVa Online Judge #سوالات چالشی برنامه‌نویسی #صف #ساختمان داده #ویدئوی آموزشی #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #وبلاگ #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge #مسأله‌های برنامه‌نویسی #کتاب الکترونیکی #مسئله‌ی کوله‌پشتی #حل سوالات UVa Online Judge #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #جستجوی اول عمق #ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی #گراف #نمونه سوالات مسابقه برنامه‌نویسی #برنامه‌نویسی #آمادگی مسابقه برنامه‌نویسی #سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان #منبع آموزشی #سوالات مسابقات ACM-ICPC #نمونه سوال مسابقه ACM #مسئله‌های الگوریتمی #آمادگی مسابقه ACM #آموزش ساختمان داده‌ها #نمونه سوال فارسی مسابقات برنامه‌نویسی #مسابقه برنامه‌نویسی #مسابقات برنامه‌نویسی #تمرین المپیاد کامپیوتر #حل سوالات مسابقات برنامه‌نویسی #آموزش برنامه‌نویسی ++C