الگوریتمستان

برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و حل مسئله‌های الگوریتمی

 
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.
نوشته‌ها با برچسب ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge نوشته‌ها با برچسب ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge - الگوریتمستان الگوریتمستان الگوریتمستان
نوشته‌ها با برچسب «

ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge

»

مسئله

صفحه‌ای مشبک با ابعاد 10 در 10 وجود دارد که هر خانه شامل یک لامپ و یک کلید برای روشن یا خاموش کردن لامپ است. اما این کلیدها رفتار عادی ندارند و فشار دادن هر کدام، نه تنها لامپ همان خانه که لامپ خانه‌های بالا، پایین، راست و چپ آن خانه را - در صورت وجود - تغییر وضعیت می‌دهد.

به عنوان نمونه به مثال‌های زیر توجه کنید که بخشی از شبکه است و کلید وسط فشار داده می‌شود. در این مثال‌ها منظور از O روشن بودن لامپ و #‌ خاموش بودن آن است و کلید وسط فشار داده می‌شود.

ادامه ...

مسئله

پل اردوش (اردیش - Paul Erdős) ریاضیدان مشهور و برجسته‌ی قرن بیستم است که تا پایان عمر خود تلاش گسترده‌ای برای انتشار مقالات علمی داشت و همکاری با وی در انتشار مقاله یک افتخار بزرگ برای هر ریاضیدان محسوب می‌گردد.

با توجه به آنکه همکاری با ایشان برای هر کس ممکن نبود، تلاش می‌کردند با نفراتی در انتشار مقاله‌ی علمی همکاری کنند که با این دانشمند بزرگ مقاله داشتند. این رویکرد باعث پدید آمدن عدد اردوش (Erdős number) یا فاصله‌ی همکاری اردوش شد؛ یعنی برای نویسندگانی که به صورت مستقیم با ایشان همکاری داشتند عدد 1 و برای کسانی که با این نفرات مقاله داشتند عدد 2 نسبت داده شد و ارتباطات دورتر نیز به همین ترتیب با اعداد طبیعی بعدی مشخص شدند.

ادامه ...

مسئله

ماتریس مربعی با ابعاد $N$ در $N$ و درایه‌هایی از اعداد صحیح موجود است. منظور از زیرماتریس بیشینه، زیرماتریسی از ماتریس مفروض است که مجموع عناصر آن بزرگتر یا مساوی مجموع عناصر هر زیرماتریس دیگر آن است.

به عنوان مثال، برای ماتریس زیر:

  

\[ \begin{matrix} 0 & -2 & -7 & 0 \\ 9 & 2 & -6 & 2 \\ -4 & 1 & -4 & 1 \\ -1 & 8 & 0 & -2 \end{matrix} \]

  

زیرماتریس بیشینه به این ترتیب خواهد بود:

ادامه ...

مسئله

تابع بازگشتی (F(n با تعریف زیر مفروض است:

  

\[ F(n)= \left\{\begin{matrix} n \% 10 & & & if \; (n\%10) > 0\\ 0 & & & if \; n = 0 \\ F(n/10) & & & Otherwise \end{matrix}\right. \]

  

تابع (S(p, q به این صورت تعریف شده است:

  

\[ S(p,q)=\sum_{i=p}^{q} F(i) \]

  

مقدار (S(p, q را به ازای مقادیر ورودی p و q محاسبه کنید.

ادامه ...

الگوریتمستان در تلگرام

   

 

پیوند کوتاه:
»  مسئله‌ی Jolly Jumpers
متن فارسی مسئله‌ی Jolly Jumpers از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
»  مسئله‌ی The Trip
متن فارسی مسئله‌ی The Trip از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
»  مسئله‌ی 3n+1 Problem
متن فارسی مسئله‌ی 3n+1 Problem (حدس کولاتز یا حدس 3n+1) از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
»  مسئله‌ی What Base Is This
متن فارسی مسئله‌ی شماره‌ی 343 از UVa Online Judge، ار سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی
برچسب‌ها
#آمادگی مسابقه برنامه‌نویسی #منبع آموزشی #حل سوالات ACM-ICPC #سوالات مسابقات ACM-ICPC #جستجوی اول عمق #نمونه سوال فارسی مسابقه‌ی ACM #مسأله‌های برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #تمرین المپیاد کامپیوتر #آمادگی المپیاد کامپیوتر #معرفی وب‌سایت #گراف #مسابقات برنامه‌نویسی #ویدئوی آموزشی #الگوریتم دایکسترا #مسابقه برنامه نویسی #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #مسئله‌های الگوریتمی #مسابقه برنامه‌نویسی #درخت پوشا #نکات برنامه‌نویسی #ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان #دانلود کتاب #وبلاگ #الگوریتم‌های مسیریابی #آمادگی مسابقه ACM #آموزش ساختمان داده‌ها #پیمایش گراف #الگوریتم‌های عقبگرد #کتاب الگوریتم #نمونه سوال مسابقه ACM #حل مسئله‌‌ی الگوریتمی #حل سوالات مسابقات برنامه‌نویسی #ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge #محاسبات ریاضی #برنامه‌نویسی #تمرین مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام #نمونه سوالات مسابقه برنامه‌نویسی #سوالات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های حریصانه #ترجمه‌ی فارسی سوالات برنامه‌نویسی #سوالات UVa Online Judge #تمرین طراحی الگوریتم #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #حل سوالات UVa Online Judge #برنامه‌نویسی ++C #کتابخانه قالب استاندارد ++C #ماتریس #الگوریتم‌های بازگشتی #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #صف #جستجوی اول سطح #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #حل سوالات Timus Online Judge #نمونه سوال فارسی مسابقات برنامه‌نویسی #مسابقات برنامه‌نویسی ACM #الگوریتم‌های گراف #مسأله‌های الگوریتمی #مسئله‌های برنامه‌نویسی #الگوریتم فلوید-وارشال #نمونه سوال فارسی مسابقات ACM #آموزش برنامه‌نویسی ++C #آموزش طراحی الگوریتم #ساختمان داده #سوالات چالشی برنامه‌نویسی #مسئله‌ی کوله‌پشتی #درخت‌ها #کتاب الکترونیکی #الگوریتم #آموزش الگوریتم #ترجمه‌ی فارسی سوالات ACM