الگوریتمستان

برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و حل مسئله‌های الگوریتمی

 
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.
نوشته‌ها با برچسب ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge نوشته‌ها با برچسب ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge - الگوریتمستان الگوریتمستان الگوریتمستان
نوشته‌ها با برچسب «

ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge

»

مسئله

صفحه‌ای مشبک با ابعاد 10 در 10 وجود دارد که هر خانه شامل یک لامپ و یک کلید برای روشن یا خاموش کردن لامپ است. اما این کلیدها رفتار عادی ندارند و فشار دادن هر کدام، نه تنها لامپ همان خانه که لامپ خانه‌های بالا، پایین، راست و چپ آن خانه را - در صورت وجود - تغییر وضعیت می‌دهد.

به عنوان نمونه به مثال‌های زیر توجه کنید که بخشی از شبکه است و کلید وسط فشار داده می‌شود. در این مثال‌ها منظور از O روشن بودن لامپ و #‌ خاموش بودن آن است و کلید وسط فشار داده می‌شود.

ادامه ...

مسئله

پل اردوش (اردیش - Paul Erdős) ریاضیدان مشهور و برجسته‌ی قرن بیستم است که تا پایان عمر خود تلاش گسترده‌ای برای انتشار مقالات علمی داشت و همکاری با وی در انتشار مقاله یک افتخار بزرگ برای هر ریاضیدان محسوب می‌گردد.

با توجه به آنکه همکاری با ایشان برای هر کس ممکن نبود، تلاش می‌کردند با نفراتی در انتشار مقاله‌ی علمی همکاری کنند که با این دانشمند بزرگ مقاله داشتند. این رویکرد باعث پدید آمدن عدد اردوش (Erdős number) یا فاصله‌ی همکاری اردوش شد؛ یعنی برای نویسندگانی که به صورت مستقیم با ایشان همکاری داشتند عدد 1 و برای کسانی که با این نفرات مقاله داشتند عدد 2 نسبت داده شد و ارتباطات دورتر نیز به همین ترتیب با اعداد طبیعی بعدی مشخص شدند.

ادامه ...

مسئله

ماتریس مربعی با ابعاد $N$ در $N$ و درایه‌هایی از اعداد صحیح موجود است. منظور از زیرماتریس بیشینه، زیرماتریسی از ماتریس مفروض است که مجموع عناصر آن بزرگتر یا مساوی مجموع عناصر هر زیرماتریس دیگر آن است.

به عنوان مثال، برای ماتریس زیر:

  

\[ \begin{matrix} 0 & -2 & -7 & 0 \\ 9 & 2 & -6 & 2 \\ -4 & 1 & -4 & 1 \\ -1 & 8 & 0 & -2 \end{matrix} \]

  

زیرماتریس بیشینه به این ترتیب خواهد بود:

ادامه ...

مسئله

تابع بازگشتی (F(n با تعریف زیر مفروض است:

  

\[ F(n)= \left\{\begin{matrix} n \% 10 & & & if \; (n\%10) > 0\\ 0 & & & if \; n = 0 \\ F(n/10) & & & Otherwise \end{matrix}\right. \]

  

تابع (S(p, q به این صورت تعریف شده است:

  

\[ S(p,q)=\sum_{i=p}^{q} F(i) \]

  

مقدار (S(p, q را به ازای مقادیر ورودی p و q محاسبه کنید.

ادامه ...

الگوریتمستان در تلگرام

   

 

پیوند کوتاه:
»  مسئله‌ی Jolly Jumpers
متن فارسی مسئله‌ی Jolly Jumpers از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
»  مسئله‌ی The Trip
متن فارسی مسئله‌ی The Trip از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
»  مسئله‌ی 3n+1 Problem
متن فارسی مسئله‌ی 3n+1 Problem (حدس کولاتز یا حدس 3n+1) از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
»  مسئله‌ی What Base Is This
متن فارسی مسئله‌ی شماره‌ی 343 از UVa Online Judge، ار سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی
برچسب‌ها
#مسابقات برنامه‌نویسی ACM #ماتریس #صف #آمادگی مسابقه برنامه‌نویسی #الگوریتم #نمونه سوال فارسی مسابقات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #الگوریتم فلوید-وارشال #سوالات مسابقات ACM-ICPC #آموزش ساختمان داده‌ها #مسابقه برنامه نویسی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #جستجوی اول سطح #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #حل سوالات Timus Online Judge #وبلاگ #آموزش برنامه‌نویسی ++C #نمونه سوال فارسی مسابقه‌ی ACM #برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های گراف #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #الگوریتم‌های حریصانه #ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge #گراف #مسابقه برنامه‌نویسی #آمادگی مسابقه ACM #مسابقات برنامه‌نویسی #ساختمان داده #سوالات چالشی برنامه‌نویسی #تمرین طراحی الگوریتم #مسأله‌های برنامه‌نویسی #مسئله‌های برنامه‌نویسی #جستجوی اول عمق #ویدئوی آموزشی #آموزش الگوریتم #ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges #کتاب الکترونیکی #الگوریتم دایکسترا #سوالات UVa Online Judge #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی #معرفی وب‌سایت #حل سوالات مسابقات برنامه‌نویسی #نمونه سوال مسابقه ACM #مسئله‌ی کوله‌پشتی #حل سوالات ACM-ICPC #نمونه سوالات مسابقه برنامه‌نویسی #سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان #آموزش طراحی الگوریتم #درخت پوشا #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #کتابخانه قالب استاندارد ++C #نکات برنامه‌نویسی #درخت‌ها #سوالات برنامه‌نویسی #حل مسئله‌‌ی الگوریتمی #مسئله‌های الگوریتمی #منبع آموزشی #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #کتاب الگوریتم #ترجمه‌ی فارسی سوالات ACM #محاسبات ریاضی #Python #برنامه‌نویسی ++C #الگوریتم‌های بازگشتی #تمرین مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام #پیمایش گراف #الگوریتم‌های عقبگرد #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #ترجمه‌ی فارسی سوالات برنامه‌نویسی #تمرین المپیاد کامپیوتر #نمونه سوال فارسی مسابقات ACM #الگوریتم‌های مسیریابی #حل سوالات UVa Online Judge #دانلود کتاب #مسأله‌های الگوریتمی