الگوریتمستان

برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و حل مسئله‌های الگوریتمی

 
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.
نوشته‌ها با برچسب ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge نوشته‌ها با برچسب ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge - الگوریتمستان الگوریتمستان الگوریتمستان
نوشته‌ها با برچسب «

ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge

»

مسئله

صفحه‌ای مشبک با ابعاد 10 در 10 وجود دارد که هر خانه شامل یک لامپ و یک کلید برای روشن یا خاموش کردن لامپ است. اما این کلیدها رفتار عادی ندارند و فشار دادن هر کدام، نه تنها لامپ همان خانه که لامپ خانه‌های بالا، پایین، راست و چپ آن خانه را - در صورت وجود - تغییر وضعیت می‌دهد.

به عنوان نمونه به مثال‌های زیر توجه کنید که بخشی از شبکه است و کلید وسط فشار داده می‌شود. در این مثال‌ها منظور از O روشن بودن لامپ و #‌ خاموش بودن آن است و کلید وسط فشار داده می‌شود.

ادامه ...

مسئله

پل اردوش (اردیش - Paul Erdős) ریاضیدان مشهور و برجسته‌ی قرن بیستم است که تا پایان عمر خود تلاش گسترده‌ای برای انتشار مقالات علمی داشت و همکاری با وی در انتشار مقاله یک افتخار بزرگ برای هر ریاضیدان محسوب می‌گردد.

با توجه به آنکه همکاری با ایشان برای هر کس ممکن نبود، تلاش می‌کردند با نفراتی در انتشار مقاله‌ی علمی همکاری کنند که با این دانشمند بزرگ مقاله داشتند. این رویکرد باعث پدید آمدن عدد اردوش (Erdős number) یا فاصله‌ی همکاری اردوش شد؛ یعنی برای نویسندگانی که به صورت مستقیم با ایشان همکاری داشتند عدد 1 و برای کسانی که با این نفرات مقاله داشتند عدد 2 نسبت داده شد و ارتباطات دورتر نیز به همین ترتیب با اعداد طبیعی بعدی مشخص شدند.

ادامه ...

مسئله

ماتریس مربعی با ابعاد $N$ در $N$ و درایه‌هایی از اعداد صحیح موجود است. منظور از زیرماتریس بیشینه، زیرماتریسی از ماتریس مفروض است که مجموع عناصر آن بزرگتر یا مساوی مجموع عناصر هر زیرماتریس دیگر آن است.

به عنوان مثال، برای ماتریس زیر:

  

\[ \begin{matrix} 0 & -2 & -7 & 0 \\ 9 & 2 & -6 & 2 \\ -4 & 1 & -4 & 1 \\ -1 & 8 & 0 & -2 \end{matrix} \]

  

زیرماتریس بیشینه به این ترتیب خواهد بود:

ادامه ...

مسئله

تابع بازگشتی (F(n با تعریف زیر مفروض است:

  

\[ F(n)= \left\{\begin{matrix} n \% 10 & & & if \; (n\%10) > 0\\ 0 & & & if \; n = 0 \\ F(n/10) & & & Otherwise \end{matrix}\right. \]

  

تابع (S(p, q به این صورت تعریف شده است:

  

\[ S(p,q)=\sum_{i=p}^{q} F(i) \]

  

مقدار (S(p, q را به ازای مقادیر ورودی p و q محاسبه کنید.

ادامه ...

الگوریتمستان در تلگرام

   

 

پیوند کوتاه:
»  مسئله‌ی Jolly Jumpers
متن فارسی مسئله‌ی Jolly Jumpers از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
»  مسئله‌ی The Trip
متن فارسی مسئله‌ی The Trip از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
»  مسئله‌ی 3n+1 Problem
متن فارسی مسئله‌ی 3n+1 Problem (حدس کولاتز یا حدس 3n+1) از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
»  مسئله‌ی What Base Is This
متن فارسی مسئله‌ی شماره‌ی 343 از UVa Online Judge، ار سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی
برچسب‌ها
#سوالات چالشی برنامه‌نویسی #مسابقه برنامه نویسی #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #نمونه سوال فارسی مسابقات برنامه‌نویسی #سوالات مسابقات ACM-ICPC #آمادگی مسابقه ACM #نمونه سوالات مسابقه برنامه‌نویسی #محاسبات ریاضی #حل سوالات مسابقات برنامه‌نویسی #تمرین المپیاد کامپیوتر #جستجوی اول عمق #تمرین مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام #ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges #حل سوالات UVa Online Judge #آمادگی مسابقه برنامه‌نویسی #سوالات UVa Online Judge #نمونه سوال فارسی مسابقات ACM #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #صف #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی #منبع آموزشی #الگوریتم دایکسترا #نمونه سوال فارسی مسابقه‌ی ACM #مسئله‌ی کوله‌پشتی #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #مسابقات برنامه‌نویسی #درخت پوشا #الگوریتم فلوید-وارشال #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #برنامه‌نویسی #مسئله‌های برنامه‌نویسی #آموزش ساختمان داده‌ها #الگوریتم‌های عقبگرد #ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge #تمرین طراحی الگوریتم #الگوریتم‌های حریصانه #الگوریتم‌های گراف #وبلاگ #الگوریتم #سوالات برنامه‌نویسی #ویدئوی آموزشی #حل مسئله‌‌ی الگوریتمی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #برنامه‌نویسی ++C #کتاب الکترونیکی #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #مسأله‌های برنامه‌نویسی #جستجوی اول سطح #آموزش الگوریتم #دانلود کتاب #مسابقه برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #آموزش طراحی الگوریتم #ترجمه‌ی فارسی سوالات برنامه‌نویسی #حل سوالات Timus Online Judge #کتابخانه قالب استاندارد ++C #مسأله‌های الگوریتمی #مسابقات برنامه‌نویسی ACM #الگوریتم‌های بازگشتی #درخت‌ها #سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان #الگوریتم‌های مسیریابی #پیمایش گراف #مسئله‌های الگوریتمی #ماتریس #کتاب الگوریتم #گراف #ترجمه‌ی فارسی سوالات ACM #حل سوالات ACM-ICPC #آموزش برنامه‌نویسی ++C #ساختمان داده #نکات برنامه‌نویسی #معرفی وب‌سایت #نمونه سوال مسابقه ACM