الگوریتمستان

برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و حل مسئله‌های الگوریتمی

 
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.
نوشته‌ها با برچسب ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge نوشته‌ها با برچسب ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge - الگوریتمستان الگوریتمستان الگوریتمستان
نوشته‌ها با برچسب «

ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge

»

مسئله

صفحه‌ای مشبک با ابعاد 10 در 10 وجود دارد که هر خانه شامل یک لامپ و یک کلید برای روشن یا خاموش کردن لامپ است. اما این کلیدها رفتار عادی ندارند و فشار دادن هر کدام، نه تنها لامپ همان خانه که لامپ خانه‌های بالا، پایین، راست و چپ آن خانه را - در صورت وجود - تغییر وضعیت می‌دهد.

به عنوان نمونه به مثال‌های زیر توجه کنید که بخشی از شبکه است و کلید وسط فشار داده می‌شود. در این مثال‌ها منظور از O روشن بودن لامپ و #‌ خاموش بودن آن است و کلید وسط فشار داده می‌شود.

ادامه ...

مسئله

پل اردوش (اردیش - Paul Erdős) ریاضیدان مشهور و برجسته‌ی قرن بیستم است که تا پایان عمر خود تلاش گسترده‌ای برای انتشار مقالات علمی داشت و همکاری با وی در انتشار مقاله یک افتخار بزرگ برای هر ریاضیدان محسوب می‌گردد.

با توجه به آنکه همکاری با ایشان برای هر کس ممکن نبود، تلاش می‌کردند با نفراتی در انتشار مقاله‌ی علمی همکاری کنند که با این دانشمند بزرگ مقاله داشتند. این رویکرد باعث پدید آمدن عدد اردوش (Erdős number) یا فاصله‌ی همکاری اردوش شد؛ یعنی برای نویسندگانی که به صورت مستقیم با ایشان همکاری داشتند عدد 1 و برای کسانی که با این نفرات مقاله داشتند عدد 2 نسبت داده شد و ارتباطات دورتر نیز به همین ترتیب با اعداد طبیعی بعدی مشخص شدند.

ادامه ...

مسئله

ماتریس مربعی با ابعاد $N$ در $N$ و درایه‌هایی از اعداد صحیح موجود است. منظور از زیرماتریس بیشینه، زیرماتریسی از ماتریس مفروض است که مجموع عناصر آن بزرگتر یا مساوی مجموع عناصر هر زیرماتریس دیگر آن است.

به عنوان مثال، برای ماتریس زیر:

  

\[ \begin{matrix} 0 & -2 & -7 & 0 \\ 9 & 2 & -6 & 2 \\ -4 & 1 & -4 & 1 \\ -1 & 8 & 0 & -2 \end{matrix} \]

  

زیرماتریس بیشینه به این ترتیب خواهد بود:

ادامه ...

مسئله

تابع بازگشتی (F(n با تعریف زیر مفروض است:

  

\[ F(n)= \left\{\begin{matrix} n \% 10 & & & if \; (n\%10) > 0\\ 0 & & & if \; n = 0 \\ F(n/10) & & & Otherwise \end{matrix}\right. \]

  

تابع (S(p, q به این صورت تعریف شده است:

  

\[ S(p,q)=\sum_{i=p}^{q} F(i) \]

  

مقدار (S(p, q را به ازای مقادیر ورودی p و q محاسبه کنید.

ادامه ...

الگوریتمستان در تلگرام

   

 

پیوند کوتاه:
»  مسئله‌ی Jolly Jumpers
متن فارسی مسئله‌ی Jolly Jumpers از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
»  مسئله‌ی The Trip
متن فارسی مسئله‌ی The Trip از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
»  مسئله‌ی 3n+1 Problem
متن فارسی مسئله‌ی 3n+1 Problem (حدس کولاتز یا حدس 3n+1) از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
»  مسئله‌ی What Base Is This
متن فارسی مسئله‌ی شماره‌ی 343 از UVa Online Judge، ار سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی
برچسب‌ها
#الگوریتم فلوید-وارشال #Python #تمرین طراحی الگوریتم #دانلود کتاب #آمادگی المپیاد کامپیوتر #الگوریتم‌های عقبگرد #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #تمرین المپیاد کامپیوتر #کتاب الگوریتم #حل سوالات UVa Online Judge #مسأله‌های برنامه‌نویسی #حل سوالات ACM-ICPC #سوالات مسابقات ACM-ICPC #ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #ساختمان داده #مسئله‌های برنامه‌نویسی #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #آموزش برنامه‌نویسی ++C #ترجمه‌ی فارسی سوالات برنامه‌نویسی #حل سوالات مسابقات برنامه‌نویسی #تمرین مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام #برنامه‌نویسی ++C #جستجوی اول عمق #مسئله‌های الگوریتمی #معرفی وب‌سایت #سوالات برنامه‌نویسی #آموزش الگوریتم #محاسبات ریاضی #صف #الگوریتم‌های گراف #درخت پوشا #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #منبع آموزشی #ترجمه‌ی فارسی سوالات ACM #مسابقه برنامه نویسی #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #حل مسئله‌‌ی الگوریتمی #الگوریتم‌های مسیریابی #ماتریس #نکات برنامه‌نویسی #نمونه سوال فارسی مسابقات برنامه‌نویسی #آموزش ساختمان داده‌ها #سوالات چالشی برنامه‌نویسی #حل سوالات Timus Online Judge #مسابقات برنامه‌نویسی #مسابقه برنامه‌نویسی #ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges #کتابخانه قالب استاندارد ++C #آمادگی مسابقه ACM #وبلاگ #مسابقات برنامه‌نویسی ACM #ویدئوی آموزشی #نمونه سوال فارسی مسابقات ACM #الگوریتم #الگوریتم‌های بازگشتی #کتاب الکترونیکی #سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان #پیمایش گراف #مسئله‌ی کوله‌پشتی #نمونه سوال مسابقه ACM #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #الگوریتم دایکسترا #نمونه سوال فارسی مسابقه‌ی ACM #آموزش طراحی الگوریتم #مسأله‌های الگوریتمی #گراف #آمادگی مسابقه برنامه‌نویسی #سوالات UVa Online Judge #جستجوی اول سطح #درخت‌ها #نمونه سوالات مسابقه برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های حریصانه #برنامه‌نویسی