الگوریتمستان

برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و حل مسئله‌های الگوریتمی

 
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.
نوشته‌ها با برچسب ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge نوشته‌ها با برچسب ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge - الگوریتمستان الگوریتمستان الگوریتمستان
نوشته‌ها با برچسب «

ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge

»

مسئله

صفحه‌ای مشبک با ابعاد 10 در 10 وجود دارد که هر خانه شامل یک لامپ و یک کلید برای روشن یا خاموش کردن لامپ است. اما این کلیدها رفتار عادی ندارند و فشار دادن هر کدام، نه تنها لامپ همان خانه که لامپ خانه‌های بالا، پایین، راست و چپ آن خانه را - در صورت وجود - تغییر وضعیت می‌دهد.

به عنوان نمونه به مثال‌های زیر توجه کنید که بخشی از شبکه است و کلید وسط فشار داده می‌شود. در این مثال‌ها منظور از O روشن بودن لامپ و #‌ خاموش بودن آن است و کلید وسط فشار داده می‌شود.

ادامه ...

مسئله

پل اردوش (اردیش - Paul Erdős) ریاضیدان مشهور و برجسته‌ی قرن بیستم است که تا پایان عمر خود تلاش گسترده‌ای برای انتشار مقالات علمی داشت و همکاری با وی در انتشار مقاله یک افتخار بزرگ برای هر ریاضیدان محسوب می‌گردد.

با توجه به آنکه همکاری با ایشان برای هر کس ممکن نبود، تلاش می‌کردند با نفراتی در انتشار مقاله‌ی علمی همکاری کنند که با این دانشمند بزرگ مقاله داشتند. این رویکرد باعث پدید آمدن عدد اردوش (Erdős number) یا فاصله‌ی همکاری اردوش شد؛ یعنی برای نویسندگانی که به صورت مستقیم با ایشان همکاری داشتند عدد 1 و برای کسانی که با این نفرات مقاله داشتند عدد 2 نسبت داده شد و ارتباطات دورتر نیز به همین ترتیب با اعداد طبیعی بعدی مشخص شدند.

ادامه ...

مسئله

ماتریس مربعی با ابعاد $N$ در $N$ و درایه‌هایی از اعداد صحیح موجود است. منظور از زیرماتریس بیشینه، زیرماتریسی از ماتریس مفروض است که مجموع عناصر آن بزرگتر یا مساوی مجموع عناصر هر زیرماتریس دیگر آن است.

به عنوان مثال، برای ماتریس زیر:

  

\[ \begin{matrix} 0 & -2 & -7 & 0 \\ 9 & 2 & -6 & 2 \\ -4 & 1 & -4 & 1 \\ -1 & 8 & 0 & -2 \end{matrix} \]

  

زیرماتریس بیشینه به این ترتیب خواهد بود:

ادامه ...

مسئله

تابع بازگشتی (F(n با تعریف زیر مفروض است:

  

\[ F(n)= \left\{\begin{matrix} n \% 10 & & & if \; (n\%10) > 0\\ 0 & & & if \; n = 0 \\ F(n/10) & & & Otherwise \end{matrix}\right. \]

  

تابع (S(p, q به این صورت تعریف شده است:

  

\[ S(p,q)=\sum_{i=p}^{q} F(i) \]

  

مقدار (S(p, q را به ازای مقادیر ورودی p و q محاسبه کنید.

ادامه ...

الگوریتمستان در تلگرام

   

 

پیوند کوتاه:
»  مسئله‌ی Jolly Jumpers
متن فارسی مسئله‌ی Jolly Jumpers از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
»  مسئله‌ی The Trip
متن فارسی مسئله‌ی The Trip از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
»  مسئله‌ی 3n+1 Problem
متن فارسی مسئله‌ی 3n+1 Problem (حدس کولاتز یا حدس 3n+1) از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
»  مسئله‌ی What Base Is This
متن فارسی مسئله‌ی شماره‌ی 343 از UVa Online Judge، ار سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی
برچسب‌ها
#مسابقات برنامه‌نویسی ACM #الگوریتم دایکسترا #نمونه سوالات مسابقه برنامه‌نویسی #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی #برنامه‌نویسی #سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان #نمونه سوال فارسی مسابقات ACM #حل سوالات ACM-ICPC #مسأله‌های برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #تمرین المپیاد کامپیوتر #دانلود کتاب #آمادگی مسابقه برنامه‌نویسی #درخت پوشا #سوالات مسابقات ACM-ICPC #محاسبات ریاضی #سوالات چالشی برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #سوالات برنامه‌نویسی #ترجمه‌ی فارسی سوالات برنامه‌نویسی #Python #آموزش طراحی الگوریتم #الگوریتم‌های حریصانه #برنامه‌نویسی ++C #الگوریتم‌های گراف #مسئله‌های برنامه‌نویسی #مسئله‌های الگوریتمی #ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #منبع آموزشی #حل سوالات Timus Online Judge #نمونه سوال مسابقه ACM #مسأله‌های الگوریتمی #مسابقه برنامه‌نویسی #درخت‌ها #حل مسئله‌‌ی الگوریتمی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #پیمایش گراف #الگوریتم #آموزش ساختمان داده‌ها #آموزش الگوریتم #ماتریس #تمرین طراحی الگوریتم #معرفی وب‌سایت #ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge #کتابخانه قالب استاندارد ++C #نمونه سوال فارسی مسابقات برنامه‌نویسی #کتاب الگوریتم #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #سوالات UVa Online Judge #نمونه سوال فارسی مسابقه‌ی ACM #الگوریتم‌های بازگشتی #حل سوالات مسابقات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های مسیریابی #جستجوی اول عمق #گراف #کتاب الکترونیکی #حل سوالات UVa Online Judge #ویدئوی آموزشی #مسئله‌ی کوله‌پشتی #ساختمان داده #ترجمه‌ی فارسی سوالات ACM #آمادگی مسابقه ACM #جستجوی اول سطح #مسابقات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های عقبگرد #مسابقه برنامه نویسی #الگوریتم فلوید-وارشال #تمرین مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #صف #آموزش برنامه‌نویسی ++C #وبلاگ #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #نکات برنامه‌نویسی