الگوریتمستان

برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و حل مسئله‌های الگوریتمی

 
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.
نوشته‌ها با برچسب ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge نوشته‌ها با برچسب ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge - الگوریتمستان الگوریتمستان الگوریتمستان
نوشته‌ها با برچسب «

ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge

»

مسئله

صفحه‌ای مشبک با ابعاد 10 در 10 وجود دارد که هر خانه شامل یک لامپ و یک کلید برای روشن یا خاموش کردن لامپ است. اما این کلیدها رفتار عادی ندارند و فشار دادن هر کدام، نه تنها لامپ همان خانه که لامپ خانه‌های بالا، پایین، راست و چپ آن خانه را - در صورت وجود - تغییر وضعیت می‌دهد.

به عنوان نمونه به مثال‌های زیر توجه کنید که بخشی از شبکه است و کلید وسط فشار داده می‌شود. در این مثال‌ها منظور از O روشن بودن لامپ و #‌ خاموش بودن آن است و کلید وسط فشار داده می‌شود.

ادامه ...

مسئله

پل اردوش (اردیش - Paul Erdős) ریاضیدان مشهور و برجسته‌ی قرن بیستم است که تا پایان عمر خود تلاش گسترده‌ای برای انتشار مقالات علمی داشت و همکاری با وی در انتشار مقاله یک افتخار بزرگ برای هر ریاضیدان محسوب می‌گردد.

با توجه به آنکه همکاری با ایشان برای هر کس ممکن نبود، تلاش می‌کردند با نفراتی در انتشار مقاله‌ی علمی همکاری کنند که با این دانشمند بزرگ مقاله داشتند. این رویکرد باعث پدید آمدن عدد اردوش (Erdős number) یا فاصله‌ی همکاری اردوش شد؛ یعنی برای نویسندگانی که به صورت مستقیم با ایشان همکاری داشتند عدد 1 و برای کسانی که با این نفرات مقاله داشتند عدد 2 نسبت داده شد و ارتباطات دورتر نیز به همین ترتیب با اعداد طبیعی بعدی مشخص شدند.

ادامه ...

مسئله

ماتریس مربعی با ابعاد $N$ در $N$ و درایه‌هایی از اعداد صحیح موجود است. منظور از زیرماتریس بیشینه، زیرماتریسی از ماتریس مفروض است که مجموع عناصر آن بزرگتر یا مساوی مجموع عناصر هر زیرماتریس دیگر آن است.

به عنوان مثال، برای ماتریس زیر:

  

\[ \begin{matrix} 0 & -2 & -7 & 0 \\ 9 & 2 & -6 & 2 \\ -4 & 1 & -4 & 1 \\ -1 & 8 & 0 & -2 \end{matrix} \]

  

زیرماتریس بیشینه به این ترتیب خواهد بود:

ادامه ...

مسئله

تابع بازگشتی (F(n با تعریف زیر مفروض است:

  

\[ F(n)= \left\{\begin{matrix} n \% 10 & & & if \; (n\%10) > 0\\ 0 & & & if \; n = 0 \\ F(n/10) & & & Otherwise \end{matrix}\right. \]

  

تابع (S(p, q به این صورت تعریف شده است:

  

\[ S(p,q)=\sum_{i=p}^{q} F(i) \]

  

مقدار (S(p, q را به ازای مقادیر ورودی p و q محاسبه کنید.

ادامه ...

الگوریتمستان در تلگرام

   

 

پیوند کوتاه:
»  مسئله‌ی Jolly Jumpers
متن فارسی مسئله‌ی Jolly Jumpers از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
»  مسئله‌ی The Trip
متن فارسی مسئله‌ی The Trip از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
»  مسئله‌ی 3n+1 Problem
متن فارسی مسئله‌ی 3n+1 Problem (حدس کولاتز یا حدس 3n+1) از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
»  مسئله‌ی What Base Is This
متن فارسی مسئله‌ی شماره‌ی 343 از UVa Online Judge، ار سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی
برچسب‌ها
#حل سوالات مسابقات برنامه‌نویسی #نکات برنامه‌نویسی #برنامه‌نویسی ++C #نمونه سوال مسابقه ACM #دانلود کتاب #ماتریس #گراف #آموزش ساختمان داده‌ها #مسئله‌های برنامه‌نویسی #آمادگی مسابقه برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge #سوالات مسابقات ACM-ICPC #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #تمرین طراحی الگوریتم #منبع آموزشی #ترجمه‌ی فارسی سوالات برنامه‌نویسی #وبلاگ #معرفی وب‌سایت #ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges #کتابخانه قالب استاندارد ++C #حل سوالات ACM-ICPC #الگوریتم دایکسترا #سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان #حل سوالات Timus Online Judge #مسابقه برنامه‌نویسی #کتاب الگوریتم #ویدئوی آموزشی #جستجوی اول عمق #حل مسئله‌‌ی الگوریتمی #مسئله‌ی کوله‌پشتی #Python #الگوریتم‌های بازگشتی #نمونه سوالات مسابقه برنامه‌نویسی #نمونه سوال فارسی مسابقات برنامه‌نویسی #کتاب الکترونیکی #محاسبات ریاضی #الگوریتم‌های حریصانه #مسأله‌های برنامه‌نویسی #ساختمان داده #تمرین مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #آموزش برنامه‌نویسی ++C #آموزش الگوریتم #تمرین المپیاد کامپیوتر #الگوریتم فلوید-وارشال #الگوریتم‌های مسیریابی #الگوریتم #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #آموزش طراحی الگوریتم #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های عقبگرد #سوالات UVa Online Judge #درخت پوشا #آمادگی مسابقه ACM #آمادگی المپیاد کامپیوتر #حل سوالات UVa Online Judge #مسابقه برنامه نویسی #صف #درخت‌ها #مسئله‌های الگوریتمی #نمونه سوال فارسی مسابقه‌ی ACM #سوالات برنامه‌نویسی #نمونه سوال فارسی مسابقات ACM #ترجمه‌ی فارسی سوالات ACM #مسابقات برنامه‌نویسی #مسابقات برنامه‌نویسی ACM #پیمایش گراف #الگوریتم‌های گراف #جستجوی اول سطح #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #برنامه‌نویسی #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #مسأله‌های الگوریتمی #سوالات چالشی برنامه‌نویسی