الگوریتمستان

برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و حل مسئله‌های الگوریتمی

 
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.
نوشته‌ها با برچسب ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge نوشته‌ها با برچسب ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge - الگوریتمستان الگوریتمستان الگوریتمستان
نوشته‌ها با برچسب «

ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge

»

مسئله

صفحه‌ای مشبک با ابعاد 10 در 10 وجود دارد که هر خانه شامل یک لامپ و یک کلید برای روشن یا خاموش کردن لامپ است. اما این کلیدها رفتار عادی ندارند و فشار دادن هر کدام، نه تنها لامپ همان خانه که لامپ خانه‌های بالا، پایین، راست و چپ آن خانه را - در صورت وجود - تغییر وضعیت می‌دهد.

به عنوان نمونه به مثال‌های زیر توجه کنید که بخشی از شبکه است و کلید وسط فشار داده می‌شود. در این مثال‌ها منظور از O روشن بودن لامپ و #‌ خاموش بودن آن است و کلید وسط فشار داده می‌شود.

ادامه ...

مسئله

پل اردوش (اردیش - Paul Erdős) ریاضیدان مشهور و برجسته‌ی قرن بیستم است که تا پایان عمر خود تلاش گسترده‌ای برای انتشار مقالات علمی داشت و همکاری با وی در انتشار مقاله یک افتخار بزرگ برای هر ریاضیدان محسوب می‌گردد.

با توجه به آنکه همکاری با ایشان برای هر کس ممکن نبود، تلاش می‌کردند با نفراتی در انتشار مقاله‌ی علمی همکاری کنند که با این دانشمند بزرگ مقاله داشتند. این رویکرد باعث پدید آمدن عدد اردوش (Erdős number) یا فاصله‌ی همکاری اردوش شد؛ یعنی برای نویسندگانی که به صورت مستقیم با ایشان همکاری داشتند عدد 1 و برای کسانی که با این نفرات مقاله داشتند عدد 2 نسبت داده شد و ارتباطات دورتر نیز به همین ترتیب با اعداد طبیعی بعدی مشخص شدند.

ادامه ...

مسئله

ماتریس مربعی با ابعاد $N$ در $N$ و درایه‌هایی از اعداد صحیح موجود است. منظور از زیرماتریس بیشینه، زیرماتریسی از ماتریس مفروض است که مجموع عناصر آن بزرگتر یا مساوی مجموع عناصر هر زیرماتریس دیگر آن است.

به عنوان مثال، برای ماتریس زیر:

  

\[ \begin{matrix} 0 & -2 & -7 & 0 \\ 9 & 2 & -6 & 2 \\ -4 & 1 & -4 & 1 \\ -1 & 8 & 0 & -2 \end{matrix} \]

  

زیرماتریس بیشینه به این ترتیب خواهد بود:

ادامه ...

مسئله

تابع بازگشتی (F(n با تعریف زیر مفروض است:

  

\[ F(n)= \left\{\begin{matrix} n \% 10 & & & if \; (n\%10) > 0\\ 0 & & & if \; n = 0 \\ F(n/10) & & & Otherwise \end{matrix}\right. \]

  

تابع (S(p, q به این صورت تعریف شده است:

  

\[ S(p,q)=\sum_{i=p}^{q} F(i) \]

  

مقدار (S(p, q را به ازای مقادیر ورودی p و q محاسبه کنید.

ادامه ...

الگوریتمستان در تلگرام

   

 

پیوند کوتاه:
»  مسئله‌ی Jolly Jumpers
متن فارسی مسئله‌ی Jolly Jumpers از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
»  مسئله‌ی The Trip
متن فارسی مسئله‌ی The Trip از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
»  مسئله‌ی 3n+1 Problem
متن فارسی مسئله‌ی 3n+1 Problem (حدس کولاتز یا حدس 3n+1) از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
»  مسئله‌ی What Base Is This
متن فارسی مسئله‌ی شماره‌ی 343 از UVa Online Judge، ار سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی
برچسب‌ها
#نمونه سوال فارسی مسابقات برنامه‌نویسی #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #حل سوالات UVa Online Judge #ویدئوی آموزشی #وبلاگ #سوالات مسابقات ACM-ICPC #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #مسأله‌های برنامه‌نویسی #برنامه‌نویسی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #ساختمان داده #مسئله‌ی کوله‌پشتی #محاسبات ریاضی #مسابقه برنامه نویسی #حل سوالات مسابقات برنامه‌نویسی #ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge #الگوریتم‌های گراف #الگوریتم‌های بازگشتی #الگوریتم‌های مسیریابی #کتاب الکترونیکی #تمرین طراحی الگوریتم #حل مسئله‌‌ی الگوریتمی #آموزش الگوریتم #مسأله‌های الگوریتمی #پیمایش گراف #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #مسابقات برنامه‌نویسی #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی #مسابقه برنامه‌نویسی #آمادگی مسابقه برنامه‌نویسی #الگوریتم فلوید-وارشال #درخت پوشا #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #سوالات چالشی برنامه‌نویسی #جستجوی اول عمق #ماتریس #معرفی وب‌سایت #سوالات UVa Online Judge #تمرین مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام #تمرین المپیاد کامپیوتر #نمونه سوال فارسی مسابقه‌ی ACM #برنامه‌نویسی ++C #گراف #ترجمه‌ی فارسی سوالات ACM #آمادگی مسابقه ACM #الگوریتم #حل سوالات Timus Online Judge #مسئله‌های الگوریتمی #الگوریتم‌های عقبگرد #دانلود کتاب #نکات برنامه‌نویسی #درخت‌ها #سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان #آموزش برنامه‌نویسی ++C #حل سوالات ACM-ICPC #ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges #جستجوی اول سطح #مسابقات برنامه‌نویسی ACM #ترجمه‌ی فارسی سوالات برنامه‌نویسی #نمونه سوال فارسی مسابقات ACM #منبع آموزشی #آموزش ساختمان داده‌ها #نمونه سوالات مسابقه برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #مسئله‌های برنامه‌نویسی #Python #نمونه سوال مسابقه ACM #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #سوالات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های حریصانه #صف #آموزش طراحی الگوریتم #الگوریتم دایکسترا #کتابخانه قالب استاندارد ++C #کتاب الگوریتم