الگوریتمستان

برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و حل مسئله‌های الگوریتمی

 
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.
نوشته‌ها با برچسب ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges نوشته‌ها با برچسب ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges - الگوریتمستان الگوریتمستان الگوریتمستان
نوشته‌ها با برچسب «

ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges

»

مسئله

پل اردوش (اردیش - Paul Erdős) ریاضیدان مشهور و برجسته‌ی قرن بیستم است که تا پایان عمر خود تلاش گسترده‌ای برای انتشار مقالات علمی داشت و همکاری با وی در انتشار مقاله یک افتخار بزرگ برای هر ریاضیدان محسوب می‌گردد.

با توجه به آنکه همکاری با ایشان برای هر کس ممکن نبود، تلاش می‌کردند با نفراتی در انتشار مقاله‌ی علمی همکاری کنند که با این دانشمند بزرگ مقاله داشتند. این رویکرد باعث پدید آمدن عدد اردوش (Erdős number) یا فاصله‌ی همکاری اردوش شد؛ یعنی برای نویسندگانی که به صورت مستقیم با ایشان همکاری داشتند عدد 1 و برای کسانی که با این نفرات مقاله داشتند عدد 2 نسبت داده شد و ارتباطات دورتر نیز به همین ترتیب با اعداد طبیعی بعدی مشخص شدند.

ادامه ...

الگوریتمستان در تلگرام

   

 

پیوند کوتاه:
»  مسئله‌ی Jolly Jumpers
متن فارسی مسئله‌ی Jolly Jumpers از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
»  مسئله‌ی The Trip
متن فارسی مسئله‌ی The Trip از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
»  مسئله‌ی 3n+1 Problem
متن فارسی مسئله‌ی 3n+1 Problem (حدس کولاتز یا حدس 3n+1) از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
برچسب‌ها
#ترجمه‌ی فارسی سوالات برنامه‌نویسی #سوالات برنامه‌نویسی #صف #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #دانلود کتاب #حل سوالات Timus Online Judge #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی #نکات برنامه‌نویسی #آمادگی مسابقه برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های مسیریابی #تمرین مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام #گراف #الگوریتم دایکسترا #نمونه سوال فارسی مسابقات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #حل سوالات ACM-ICPC #تمرین المپیاد کامپیوتر #ساختمان داده #سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان #جستجوی اول سطح #درخت پوشا #الگوریتم #حل سوالات UVa Online Judge #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #منبع آموزشی #آموزش برنامه‌نویسی ++C #الگوریتم‌های گراف #کتاب الگوریتم #آمادگی المپیاد کامپیوتر #معرفی وب‌سایت #درخت‌ها #مسئله‌های برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #حل مسئله‌‌ی الگوریتمی #مسأله‌های برنامه‌نویسی #پیمایش گراف #مسئله‌ی کوله‌پشتی #آموزش ساختمان داده‌ها #الگوریتم‌های حریصانه #ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges #مسأله‌های الگوریتمی #نمونه سوال فارسی مسابقات ACM #نمونه سوال مسابقه ACM #محاسبات ریاضی #نمونه سوال فارسی مسابقه‌ی ACM #تمرین طراحی الگوریتم #سوالات چالشی برنامه‌نویسی #آموزش الگوریتم #مسابقات برنامه‌نویسی ACM #ماتریس #سوالات UVa Online Judge #برنامه‌نویسی ++C #ترجمه‌ی فارسی سوالات ACM #ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge #الگوریتم‌های عقبگرد #مسابقات برنامه‌نویسی #آموزش طراحی الگوریتم #سوالات مسابقات ACM-ICPC #حل سوالات مسابقات برنامه‌نویسی #آمادگی مسابقه ACM #جستجوی اول عمق #برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #کتاب الکترونیکی #وبلاگ #الگوریتم فلوید-وارشال #مسابقه برنامه‌نویسی #نمونه سوالات مسابقه برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #مسابقه برنامه نویسی #مسئله‌های الگوریتمی #الگوریتم‌های بازگشتی #ویدئوی آموزشی #کتابخانه قالب استاندارد ++C #Python