الگوریتمستان

برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و حل مسئله‌های الگوریتمی

 
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.
نوشته‌ها با برچسب ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges نوشته‌ها با برچسب ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges - الگوریتمستان الگوریتمستان الگوریتمستان
نوشته‌ها با برچسب «

ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges

»

مسئله

پل اردوش (اردیش - Paul Erdős) ریاضیدان مشهور و برجسته‌ی قرن بیستم است که تا پایان عمر خود تلاش گسترده‌ای برای انتشار مقالات علمی داشت و همکاری با وی در انتشار مقاله یک افتخار بزرگ برای هر ریاضیدان محسوب می‌گردد.

با توجه به آنکه همکاری با ایشان برای هر کس ممکن نبود، تلاش می‌کردند با نفراتی در انتشار مقاله‌ی علمی همکاری کنند که با این دانشمند بزرگ مقاله داشتند. این رویکرد باعث پدید آمدن عدد اردوش (Erdős number) یا فاصله‌ی همکاری اردوش شد؛ یعنی برای نویسندگانی که به صورت مستقیم با ایشان همکاری داشتند عدد 1 و برای کسانی که با این نفرات مقاله داشتند عدد 2 نسبت داده شد و ارتباطات دورتر نیز به همین ترتیب با اعداد طبیعی بعدی مشخص شدند.

ادامه ...

الگوریتمستان در تلگرام

   

 

پیوند کوتاه:
»  مسئله‌ی Jolly Jumpers
متن فارسی مسئله‌ی Jolly Jumpers از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
»  مسئله‌ی The Trip
متن فارسی مسئله‌ی The Trip از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
»  مسئله‌ی 3n+1 Problem
متن فارسی مسئله‌ی 3n+1 Problem (حدس کولاتز یا حدس 3n+1) از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
برچسب‌ها
#وبلاگ #مسابقات برنامه‌نویسی ACM #آموزش برنامه‌نویسی ++C #نکات برنامه‌نویسی #آمادگی مسابقه برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های مسیریابی #درخت پوشا #Python #نمونه سوال فارسی مسابقات برنامه‌نویسی #جستجوی اول عمق #سوالات مسابقات ACM-ICPC #تمرین طراحی الگوریتم #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #درخت‌ها #الگوریتم‌های حریصانه #نمونه سوال فارسی مسابقه‌ی ACM #تمرین مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام #محاسبات ریاضی #ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #گراف #برنامه‌نویسی #نمونه سوال مسابقه ACM #الگوریتم #ترجمه‌ی فارسی سوالات برنامه‌نویسی #حل مسئله‌‌ی الگوریتمی #کتابخانه قالب استاندارد ++C #ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges #جستجوی اول سطح #الگوریتم دایکسترا #ویدئوی آموزشی #سوالات UVa Online Judge #حل سوالات ACM-ICPC #ماتریس #ساختمان داده #مسابقه برنامه‌نویسی #کتاب الکترونیکی #آمادگی مسابقه ACM #مسابقات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های گراف #آمادگی المپیاد کامپیوتر #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #کتاب الگوریتم #مسأله‌های برنامه‌نویسی #تمرین المپیاد کامپیوتر #آموزش ساختمان داده‌ها #منبع آموزشی #الگوریتم فلوید-وارشال #مسأله‌های الگوریتمی #پیمایش گراف #نمونه سوال فارسی مسابقات ACM #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی #صف #حل سوالات مسابقات برنامه‌نویسی #مسئله‌های برنامه‌نویسی #معرفی وب‌سایت #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #آموزش طراحی الگوریتم #آموزش الگوریتم #برنامه‌نویسی ++C #سوالات برنامه‌نویسی #ترجمه‌ی فارسی سوالات ACM #مسئله‌های الگوریتمی #نمونه سوالات مسابقه برنامه‌نویسی #سوالات چالشی برنامه‌نویسی #حل سوالات Timus Online Judge #الگوریتم‌های عقبگرد #مسئله‌ی کوله‌پشتی #دانلود کتاب #حل سوالات UVa Online Judge #مسابقه برنامه نویسی #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #الگوریتم‌های بازگشتی #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان