الگوریتمستان

برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و حل مسئله‌های الگوریتمی

 
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.
نوشته‌ها با برچسب ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges نوشته‌ها با برچسب ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges - الگوریتمستان الگوریتمستان الگوریتمستان
نوشته‌ها با برچسب «

ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges

»

مسئله

پل اردوش (اردیش - Paul Erdős) ریاضیدان مشهور و برجسته‌ی قرن بیستم است که تا پایان عمر خود تلاش گسترده‌ای برای انتشار مقالات علمی داشت و همکاری با وی در انتشار مقاله یک افتخار بزرگ برای هر ریاضیدان محسوب می‌گردد.

با توجه به آنکه همکاری با ایشان برای هر کس ممکن نبود، تلاش می‌کردند با نفراتی در انتشار مقاله‌ی علمی همکاری کنند که با این دانشمند بزرگ مقاله داشتند. این رویکرد باعث پدید آمدن عدد اردوش (Erdős number) یا فاصله‌ی همکاری اردوش شد؛ یعنی برای نویسندگانی که به صورت مستقیم با ایشان همکاری داشتند عدد 1 و برای کسانی که با این نفرات مقاله داشتند عدد 2 نسبت داده شد و ارتباطات دورتر نیز به همین ترتیب با اعداد طبیعی بعدی مشخص شدند.

ادامه ...

الگوریتمستان در تلگرام

   

 

پیوند کوتاه:
»  مسئله‌ی Jolly Jumpers
متن فارسی مسئله‌ی Jolly Jumpers از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
»  مسئله‌ی The Trip
متن فارسی مسئله‌ی The Trip از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
»  مسئله‌ی 3n+1 Problem
متن فارسی مسئله‌ی 3n+1 Problem (حدس کولاتز یا حدس 3n+1) از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
برچسب‌ها
#کتاب الکترونیکی #حل سوالات مسابقات برنامه‌نویسی #مسأله‌های برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های عقبگرد #سوالات UVa Online Judge #مسئله‌های الگوریتمی #مسابقه برنامه‌نویسی #تمرین مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام #الگوریتم فلوید-وارشال #ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges #کتابخانه قالب استاندارد ++C #ترجمه‌ی فارسی سوالات برنامه‌نویسی #مسأله‌های الگوریتمی #حل سوالات Timus Online Judge #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #جستجوی اول سطح #الگوریتم دایکسترا #مسئله‌های برنامه‌نویسی #سوالات برنامه‌نویسی #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #دانلود کتاب #ویدئوی آموزشی #الگوریتم‌های بازگشتی #معرفی وب‌سایت #پیمایش گراف #الگوریتم‌های گراف #ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge #آمادگی المپیاد کامپیوتر #نکات برنامه‌نویسی #نمونه سوال مسابقه ACM #آمادگی مسابقه ACM #حل مسئله‌‌ی الگوریتمی #نمونه سوال فارسی مسابقه‌ی ACM #ساختمان داده #الگوریتم‌های حریصانه #تمرین المپیاد کامپیوتر #کتاب الگوریتم #ترجمه‌ی فارسی سوالات ACM #الگوریتم #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی #برنامه‌نویسی #نمونه سوالات مسابقه برنامه‌نویسی #سوالات چالشی برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #آموزش الگوریتم #محاسبات ریاضی #صف #درخت پوشا #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #مسابقات برنامه‌نویسی #مسئله‌ی کوله‌پشتی #آموزش ساختمان داده‌ها #سوالات مسابقات ACM-ICPC #ماتریس #برنامه‌نویسی ++C #منبع آموزشی #نمونه سوال فارسی مسابقات برنامه‌نویسی #آموزش طراحی الگوریتم #گراف #حل سوالات ACM-ICPC #حل سوالات UVa Online Judge #درخت‌ها #آمادگی مسابقه برنامه‌نویسی #وبلاگ #مسابقات برنامه‌نویسی ACM #نمونه سوال فارسی مسابقات ACM #تمرین طراحی الگوریتم #جستجوی اول عمق #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #آموزش برنامه‌نویسی ++C #الگوریتم‌های مسیریابی #مسابقه برنامه نویسی #سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا