الگوریتمستان

برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و حل مسئله‌های الگوریتمی

 
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.
نوشته‌ها با برچسب ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges نوشته‌ها با برچسب ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges - الگوریتمستان الگوریتمستان الگوریتمستان
نوشته‌ها با برچسب «

ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges

»

مسئله

پل اردوش (اردیش - Paul Erdős) ریاضیدان مشهور و برجسته‌ی قرن بیستم است که تا پایان عمر خود تلاش گسترده‌ای برای انتشار مقالات علمی داشت و همکاری با وی در انتشار مقاله یک افتخار بزرگ برای هر ریاضیدان محسوب می‌گردد.

با توجه به آنکه همکاری با ایشان برای هر کس ممکن نبود، تلاش می‌کردند با نفراتی در انتشار مقاله‌ی علمی همکاری کنند که با این دانشمند بزرگ مقاله داشتند. این رویکرد باعث پدید آمدن عدد اردوش (Erdős number) یا فاصله‌ی همکاری اردوش شد؛ یعنی برای نویسندگانی که به صورت مستقیم با ایشان همکاری داشتند عدد 1 و برای کسانی که با این نفرات مقاله داشتند عدد 2 نسبت داده شد و ارتباطات دورتر نیز به همین ترتیب با اعداد طبیعی بعدی مشخص شدند.

ادامه ...

الگوریتمستان در تلگرام

   

 

پیوند کوتاه:
»  مسئله‌ی Jolly Jumpers
متن فارسی مسئله‌ی Jolly Jumpers از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
»  مسئله‌ی The Trip
متن فارسی مسئله‌ی The Trip از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
»  مسئله‌ی 3n+1 Problem
متن فارسی مسئله‌ی 3n+1 Problem (حدس کولاتز یا حدس 3n+1) از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
برچسب‌ها
#جستجوی اول سطح #الگوریتم‌های مسیریابی #نمونه سوال مسابقه ACM #کتابخانه قالب استاندارد ++C #ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge #حل سوالات Timus Online Judge #حل سوالات UVa Online Judge #مسابقات برنامه‌نویسی ACM #سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان #نمونه سوال فارسی مسابقه‌ی ACM #مسئله‌ی کوله‌پشتی #الگوریتم‌های عقبگرد #تمرین طراحی الگوریتم #تمرین مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام #آموزش برنامه‌نویسی ++C #برنامه‌نویسی #درخت پوشا #تمرین المپیاد کامپیوتر #وبلاگ #نمونه سوال فارسی مسابقات ACM #الگوریتم‌های گراف #نکات برنامه‌نویسی #کتاب الکترونیکی #آموزش الگوریتم #مسابقات برنامه‌نویسی #مسئله‌های الگوریتمی #آمادگی مسابقه برنامه‌نویسی #کتاب الگوریتم #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #پیمایش گراف #نمونه سوالات مسابقه برنامه‌نویسی #سوالات مسابقات ACM-ICPC #حل سوالات مسابقات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های حریصانه #آمادگی مسابقه ACM #آموزش ساختمان داده‌ها #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #سوالات چالشی برنامه‌نویسی #دانلود کتاب #نمونه سوال فارسی مسابقات برنامه‌نویسی #حل سوالات ACM-ICPC #الگوریتم‌های بازگشتی #برنامه‌نویسی ++C #مسابقه برنامه‌نویسی #مسابقه برنامه نویسی #الگوریتم #ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges #محاسبات ریاضی #ترجمه‌ی فارسی سوالات برنامه‌نویسی #مسئله‌های برنامه‌نویسی #سوالات برنامه‌نویسی #الگوریتم فلوید-وارشال #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی #منبع آموزشی #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #سوالات UVa Online Judge #جستجوی اول عمق #ساختمان داده #ترجمه‌ی فارسی سوالات ACM #گراف #ویدئوی آموزشی #ماتریس #آموزش طراحی الگوریتم #صف #معرفی وب‌سایت #درخت‌ها #آمادگی المپیاد کامپیوتر #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #حل مسئله‌‌ی الگوریتمی #مسأله‌های الگوریتمی #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #مسأله‌های برنامه‌نویسی #الگوریتم دایکسترا