الگوریتمستان

برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و حل مسئله‌های الگوریتمی

 
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.
نوشته‌ها با برچسب ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges نوشته‌ها با برچسب ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges - الگوریتمستان الگوریتمستان الگوریتمستان
نوشته‌ها با برچسب «

ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges

»

مسئله

پل اردوش (اردیش - Paul Erdős) ریاضیدان مشهور و برجسته‌ی قرن بیستم است که تا پایان عمر خود تلاش گسترده‌ای برای انتشار مقالات علمی داشت و همکاری با وی در انتشار مقاله یک افتخار بزرگ برای هر ریاضیدان محسوب می‌گردد.

با توجه به آنکه همکاری با ایشان برای هر کس ممکن نبود، تلاش می‌کردند با نفراتی در انتشار مقاله‌ی علمی همکاری کنند که با این دانشمند بزرگ مقاله داشتند. این رویکرد باعث پدید آمدن عدد اردوش (Erdős number) یا فاصله‌ی همکاری اردوش شد؛ یعنی برای نویسندگانی که به صورت مستقیم با ایشان همکاری داشتند عدد 1 و برای کسانی که با این نفرات مقاله داشتند عدد 2 نسبت داده شد و ارتباطات دورتر نیز به همین ترتیب با اعداد طبیعی بعدی مشخص شدند.

ادامه ...

الگوریتمستان در تلگرام

   

 

پیوند کوتاه:
»  مسئله‌ی Jolly Jumpers
متن فارسی مسئله‌ی Jolly Jumpers از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
»  مسئله‌ی The Trip
متن فارسی مسئله‌ی The Trip از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
»  مسئله‌ی 3n+1 Problem
متن فارسی مسئله‌ی 3n+1 Problem (حدس کولاتز یا حدس 3n+1) از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
برچسب‌ها
#تمرین المپیاد کامپیوتر #منبع آموزشی #درخت‌ها #سوالات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های مسیریابی #نمونه سوال مسابقه ACM #الگوریتم‌های بازگشتی #نمونه سوال فارسی مسابقات ACM #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #کتاب الکترونیکی #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #محاسبات ریاضی #آمادگی مسابقه ACM #مسابقات برنامه‌نویسی ACM #الگوریتم فلوید-وارشال #حل سوالات ACM-ICPC #ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges #Python #مسئله‌های الگوریتمی #الگوریتم‌های حریصانه #مسابقات برنامه‌نویسی #نکات برنامه‌نویسی #الگوریتم دایکسترا #معرفی وب‌سایت #نمونه سوال فارسی مسابقه‌ی ACM #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #حل سوالات Timus Online Judge #درخت پوشا #مسأله‌های الگوریتمی #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی #آمادگی مسابقه برنامه‌نویسی #ویدئوی آموزشی #نمونه سوال فارسی مسابقات برنامه‌نویسی #مسأله‌های برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های عقبگرد #آموزش ساختمان داده‌ها #برنامه‌نویسی #ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge #حل سوالات UVa Online Judge #نمونه سوالات مسابقه برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های گراف #دانلود کتاب #مسئله‌های برنامه‌نویسی #وبلاگ #مسابقه برنامه نویسی #صف #سوالات مسابقات ACM-ICPC #سوالات UVa Online Judge #الگوریتم #برنامه‌نویسی ++C #تمرین مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام #ساختمان داده #آموزش برنامه‌نویسی ++C #سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان #آموزش الگوریتم #ترجمه‌ی فارسی سوالات ACM #جستجوی اول سطح #کتابخانه قالب استاندارد ++C #آموزش طراحی الگوریتم #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #کتاب الگوریتم #جستجوی اول عمق #مسابقه برنامه‌نویسی #پیمایش گراف #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #ماتریس #آمادگی المپیاد کامپیوتر #ترجمه‌ی فارسی سوالات برنامه‌نویسی #مسئله‌ی کوله‌پشتی #تمرین طراحی الگوریتم #حل مسئله‌‌ی الگوریتمی #حل سوالات مسابقات برنامه‌نویسی #گراف #سوالات چالشی برنامه‌نویسی