الگوریتمستان

برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و حل مسئله‌های الگوریتمی

 
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.
نوشته‌ها با برچسب ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges نوشته‌ها با برچسب ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges - الگوریتمستان الگوریتمستان الگوریتمستان
نوشته‌ها با برچسب «

ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges

»

مسئله

پل اردوش (اردیش - Paul Erdős) ریاضیدان مشهور و برجسته‌ی قرن بیستم است که تا پایان عمر خود تلاش گسترده‌ای برای انتشار مقالات علمی داشت و همکاری با وی در انتشار مقاله یک افتخار بزرگ برای هر ریاضیدان محسوب می‌گردد.

با توجه به آنکه همکاری با ایشان برای هر کس ممکن نبود، تلاش می‌کردند با نفراتی در انتشار مقاله‌ی علمی همکاری کنند که با این دانشمند بزرگ مقاله داشتند. این رویکرد باعث پدید آمدن عدد اردوش (Erdős number) یا فاصله‌ی همکاری اردوش شد؛ یعنی برای نویسندگانی که به صورت مستقیم با ایشان همکاری داشتند عدد 1 و برای کسانی که با این نفرات مقاله داشتند عدد 2 نسبت داده شد و ارتباطات دورتر نیز به همین ترتیب با اعداد طبیعی بعدی مشخص شدند.

ادامه ...

الگوریتمستان در تلگرام

   

 

پیوند کوتاه:
»  مسئله‌ی Jolly Jumpers
متن فارسی مسئله‌ی Jolly Jumpers از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
»  مسئله‌ی The Trip
متن فارسی مسئله‌ی The Trip از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
»  مسئله‌ی 3n+1 Problem
متن فارسی مسئله‌ی 3n+1 Problem (حدس کولاتز یا حدس 3n+1) از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
برچسب‌ها
#نمونه سوال مسابقه ACM #ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges #آمادگی المپیاد کامپیوتر #آمادگی مسابقه برنامه‌نویسی #الگوریتم فلوید-وارشال #درخت پوشا #وبلاگ #کتاب الکترونیکی #حل سوالات مسابقات برنامه‌نویسی #سوالات UVa Online Judge #مسأله‌های الگوریتمی #برنامه‌نویسی ++C #مسابقات برنامه‌نویسی #حل سوالات ACM-ICPC #صف #سوالات مسابقات ACM-ICPC #نمونه سوال فارسی مسابقه‌ی ACM #محاسبات ریاضی #الگوریتم #مسابقه برنامه نویسی #تمرین طراحی الگوریتم #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #الگوریتم دایکسترا #مسئله‌های الگوریتمی #کتاب الگوریتم #نمونه سوالات مسابقه برنامه‌نویسی #ویدئوی آموزشی #آمادگی مسابقه ACM #حل سوالات Timus Online Judge #مسابقه برنامه‌نویسی #گراف #درخت‌ها #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های بازگشتی #کتابخانه قالب استاندارد ++C #مسابقات برنامه‌نویسی ACM #جستجوی اول عمق #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی #سوالات برنامه‌نویسی #ترجمه‌ی فارسی سوالات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های گراف #سوالات چالشی برنامه‌نویسی #تمرین مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام #الگوریتم‌های مسیریابی #آموزش ساختمان داده‌ها #حل مسئله‌‌ی الگوریتمی #مسئله‌های برنامه‌نویسی #جستجوی اول سطح #آموزش طراحی الگوریتم #حل سوالات UVa Online Judge #دانلود کتاب #پیمایش گراف #آموزش الگوریتم #مسئله‌ی کوله‌پشتی #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #الگوریتم‌های حریصانه #ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge #ماتریس #نمونه سوال فارسی مسابقات برنامه‌نویسی #منبع آموزشی #معرفی وب‌سایت #نکات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #برنامه‌نویسی #ترجمه‌ی فارسی سوالات ACM #الگوریتم‌های عقبگرد #سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان #ساختمان داده #تمرین المپیاد کامپیوتر #مسأله‌های برنامه‌نویسی #Python #نمونه سوال فارسی مسابقات ACM #آموزش برنامه‌نویسی ++C