الگوریتمستان

برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و حل مسئله‌های الگوریتمی

 
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.
نوشته‌ها با برچسب ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges نوشته‌ها با برچسب ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges - الگوریتمستان الگوریتمستان الگوریتمستان
نوشته‌ها با برچسب «

ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges

»

مسئله

پل اردوش (اردیش - Paul Erdős) ریاضیدان مشهور و برجسته‌ی قرن بیستم است که تا پایان عمر خود تلاش گسترده‌ای برای انتشار مقالات علمی داشت و همکاری با وی در انتشار مقاله یک افتخار بزرگ برای هر ریاضیدان محسوب می‌گردد.

با توجه به آنکه همکاری با ایشان برای هر کس ممکن نبود، تلاش می‌کردند با نفراتی در انتشار مقاله‌ی علمی همکاری کنند که با این دانشمند بزرگ مقاله داشتند. این رویکرد باعث پدید آمدن عدد اردوش (Erdős number) یا فاصله‌ی همکاری اردوش شد؛ یعنی برای نویسندگانی که به صورت مستقیم با ایشان همکاری داشتند عدد 1 و برای کسانی که با این نفرات مقاله داشتند عدد 2 نسبت داده شد و ارتباطات دورتر نیز به همین ترتیب با اعداد طبیعی بعدی مشخص شدند.

ادامه ...

الگوریتمستان در تلگرام

   

 

پیوند کوتاه:
»  مسئله‌ی Jolly Jumpers
متن فارسی مسئله‌ی Jolly Jumpers از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
»  مسئله‌ی The Trip
متن فارسی مسئله‌ی The Trip از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
»  مسئله‌ی 3n+1 Problem
متن فارسی مسئله‌ی 3n+1 Problem (حدس کولاتز یا حدس 3n+1) از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
برچسب‌ها
#حل سوالات UVa Online Judge #الگوریتم‌های عقبگرد #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #مسئله‌های الگوریتمی #تمرین طراحی الگوریتم #صف #الگوریتم فلوید-وارشال #الگوریتم‌های گراف #محاسبات ریاضی #آمادگی مسابقه برنامه‌نویسی #گراف #دانلود کتاب #درخت پوشا #مسابقه برنامه نویسی #برنامه‌نویسی ++C #حل مسئله‌‌ی الگوریتمی #وبلاگ #سوالات چالشی برنامه‌نویسی #ترجمه‌ی فارسی سوالات ACM #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge #آمادگی المپیاد کامپیوتر #مسابقات برنامه‌نویسی #نمونه سوال مسابقه ACM #ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges #ویدئوی آموزشی #الگوریتم‌های حریصانه #نمونه سوال فارسی مسابقات برنامه‌نویسی #کتاب الکترونیکی #حل سوالات Timus Online Judge #مسابقه برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های بازگشتی #معرفی وب‌سایت #سوالات برنامه‌نویسی #درخت‌ها #تمرین مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام #نمونه سوالات مسابقه برنامه‌نویسی #تمرین المپیاد کامپیوتر #مسأله‌های برنامه‌نویسی #منبع آموزشی #حل سوالات مسابقات برنامه‌نویسی #سوالات UVa Online Judge #پیمایش گراف #ترجمه‌ی فارسی سوالات برنامه‌نویسی #برنامه‌نویسی #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی #آمادگی مسابقه ACM #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #الگوریتم دایکسترا #مسئله‌های برنامه‌نویسی #مسأله‌های الگوریتمی #آموزش الگوریتم #سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان #نمونه سوال فارسی مسابقات ACM #ساختمان داده #جستجوی اول عمق #مسابقات برنامه‌نویسی ACM #ماتریس #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #مسئله‌ی کوله‌پشتی #آموزش برنامه‌نویسی ++C #Python #آموزش طراحی الگوریتم #نمونه سوال فارسی مسابقه‌ی ACM #نکات برنامه‌نویسی #جستجوی اول سطح #آموزش ساختمان داده‌ها #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #کتاب الگوریتم #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #حل سوالات ACM-ICPC #سوالات مسابقات ACM-ICPC #الگوریتم‌های مسیریابی #الگوریتم #کتابخانه قالب استاندارد ++C