الگوریتمستان

برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و حل مسئله‌های الگوریتمی

 
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.
نوشته‌ها با برچسب ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges نوشته‌ها با برچسب ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges - الگوریتمستان الگوریتمستان الگوریتمستان
نوشته‌ها با برچسب «

ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges

»

مسئله

پل اردوش (اردیش - Paul Erdős) ریاضیدان مشهور و برجسته‌ی قرن بیستم است که تا پایان عمر خود تلاش گسترده‌ای برای انتشار مقالات علمی داشت و همکاری با وی در انتشار مقاله یک افتخار بزرگ برای هر ریاضیدان محسوب می‌گردد.

با توجه به آنکه همکاری با ایشان برای هر کس ممکن نبود، تلاش می‌کردند با نفراتی در انتشار مقاله‌ی علمی همکاری کنند که با این دانشمند بزرگ مقاله داشتند. این رویکرد باعث پدید آمدن عدد اردوش (Erdős number) یا فاصله‌ی همکاری اردوش شد؛ یعنی برای نویسندگانی که به صورت مستقیم با ایشان همکاری داشتند عدد 1 و برای کسانی که با این نفرات مقاله داشتند عدد 2 نسبت داده شد و ارتباطات دورتر نیز به همین ترتیب با اعداد طبیعی بعدی مشخص شدند.

ادامه ...

الگوریتمستان در تلگرام

   

 

پیوند کوتاه:
»  مسئله‌ی Jolly Jumpers
متن فارسی مسئله‌ی Jolly Jumpers از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
»  مسئله‌ی The Trip
متن فارسی مسئله‌ی The Trip از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
»  مسئله‌ی 3n+1 Problem
متن فارسی مسئله‌ی 3n+1 Problem (حدس کولاتز یا حدس 3n+1) از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
برچسب‌ها
#آمادگی مسابقه برنامه‌نویسی #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #تمرین طراحی الگوریتم #تمرین المپیاد کامپیوتر #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #مسئله‌های برنامه‌نویسی #جستجوی اول عمق #سوالات مسابقات ACM-ICPC #کتاب الگوریتم #جستجوی اول سطح #پیمایش گراف #مسابقه برنامه نویسی #آموزش ساختمان داده‌ها #نکات برنامه‌نویسی #ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge #آموزش الگوریتم #معرفی وب‌سایت #حل مسئله‌‌ی الگوریتمی #الگوریتم دایکسترا #تمرین مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام #الگوریتم‌های حریصانه #سوالات برنامه‌نویسی #سوالات چالشی برنامه‌نویسی #الگوریتم #مسابقات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های گراف #ساختمان داده #الگوریتم‌های مسیریابی #سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان #صف #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #نمونه سوال فارسی مسابقه‌ی ACM #ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges #الگوریتم‌های بازگشتی #برنامه‌نویسی ++C #مسأله‌های الگوریتمی #مسابقه برنامه‌نویسی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #کتاب الکترونیکی #ماتریس #حل سوالات Timus Online Judge #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #گراف #دانلود کتاب #درخت‌ها #مسئله‌های الگوریتمی #کتابخانه قالب استاندارد ++C #درخت پوشا #برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های عقبگرد #آموزش طراحی الگوریتم #نمونه سوال فارسی مسابقات برنامه‌نویسی #نمونه سوال مسابقه ACM #الگوریتم فلوید-وارشال #حل سوالات UVa Online Judge #مسابقات برنامه‌نویسی ACM #وبلاگ #حل سوالات ACM-ICPC #نمونه سوالات مسابقه برنامه‌نویسی #منبع آموزشی #سوالات UVa Online Judge #آموزش برنامه‌نویسی ++C #آمادگی مسابقه ACM #محاسبات ریاضی #مسئله‌ی کوله‌پشتی #مسأله‌های برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #ترجمه‌ی فارسی سوالات ACM #حل سوالات مسابقات برنامه‌نویسی #نمونه سوال فارسی مسابقات ACM #ویدئوی آموزشی #ترجمه‌ی فارسی سوالات برنامه‌نویسی