الگوریتمستان

برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و حل مسئله‌های الگوریتمی

 
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.
نوشته‌ها با برچسب ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges نوشته‌ها با برچسب ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges - الگوریتمستان الگوریتمستان الگوریتمستان
نوشته‌ها با برچسب «

ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges

»

مسئله

پل اردوش (اردیش - Paul Erdős) ریاضیدان مشهور و برجسته‌ی قرن بیستم است که تا پایان عمر خود تلاش گسترده‌ای برای انتشار مقالات علمی داشت و همکاری با وی در انتشار مقاله یک افتخار بزرگ برای هر ریاضیدان محسوب می‌گردد.

با توجه به آنکه همکاری با ایشان برای هر کس ممکن نبود، تلاش می‌کردند با نفراتی در انتشار مقاله‌ی علمی همکاری کنند که با این دانشمند بزرگ مقاله داشتند. این رویکرد باعث پدید آمدن عدد اردوش (Erdős number) یا فاصله‌ی همکاری اردوش شد؛ یعنی برای نویسندگانی که به صورت مستقیم با ایشان همکاری داشتند عدد 1 و برای کسانی که با این نفرات مقاله داشتند عدد 2 نسبت داده شد و ارتباطات دورتر نیز به همین ترتیب با اعداد طبیعی بعدی مشخص شدند.

ادامه ...

الگوریتمستان در تلگرام

   

 

پیوند کوتاه:
»  مسئله‌ی Jolly Jumpers
متن فارسی مسئله‌ی Jolly Jumpers از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
»  مسئله‌ی The Trip
متن فارسی مسئله‌ی The Trip از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
»  مسئله‌ی 3n+1 Problem
متن فارسی مسئله‌ی 3n+1 Problem (حدس کولاتز یا حدس 3n+1) از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
برچسب‌ها
#برنامه‌نویسی #نمونه سوال فارسی مسابقات برنامه‌نویسی #آمادگی مسابقه برنامه‌نویسی #الگوریتم #حل سوالات ACM-ICPC #ترجمه‌ی فارسی سوالات برنامه‌نویسی #نکات برنامه‌نویسی #وبلاگ #تمرین طراحی الگوریتم #الگوریتم‌های مسیریابی #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges #دانلود کتاب #پیمایش گراف #محاسبات ریاضی #الگوریتم‌های عقبگرد #ترجمه‌ی فارسی سوالات ACM #حل سوالات UVa Online Judge #الگوریتم فلوید-وارشال #الگوریتم‌های حریصانه #گراف #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #جستجوی اول سطح #ماتریس #سوالات UVa Online Judge #آمادگی المپیاد کامپیوتر #برنامه‌نویسی ++C #مسابقه برنامه نویسی #نمونه سوالات مسابقه برنامه‌نویسی #مسأله‌های الگوریتمی #سوالات برنامه‌نویسی #نمونه سوال مسابقه ACM #مسابقات برنامه‌نویسی #سوالات مسابقات ACM-ICPC #حل سوالات مسابقات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های گراف #کتاب الکترونیکی #الگوریتم دایکسترا #درخت‌ها #ویدئوی آموزشی #حل مسئله‌‌ی الگوریتمی #مسئله‌های برنامه‌نویسی #آموزش برنامه‌نویسی ++C #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #کتاب الگوریتم #سوالات چالشی برنامه‌نویسی #مسئله‌ی کوله‌پشتی #تمرین المپیاد کامپیوتر #آموزش ساختمان داده‌ها #درخت پوشا #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی #ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #مسأله‌های برنامه‌نویسی #کتابخانه قالب استاندارد ++C #منبع آموزشی #صف #معرفی وب‌سایت #الگوریتم‌های بازگشتی #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #مسئله‌های الگوریتمی #حل سوالات Timus Online Judge #ساختمان داده #تمرین مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام #مسابقات برنامه‌نویسی ACM #مسابقه برنامه‌نویسی #نمونه سوال فارسی مسابقات ACM #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #آموزش الگوریتم #سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان #آموزش طراحی الگوریتم #آمادگی مسابقه ACM #جستجوی اول عمق #Python #نمونه سوال فارسی مسابقه‌ی ACM