یادداشت‌های یک معلم برنامه‌نویسی، حل مسئله، علم داده و یادگیری ماشین

 

برنامه‌نویسی

نکته‌ای در مورد کلاس‌ها و مجموعه‌ها در ++C
بررسی روش تعریف کلاس برای قابلیت استفاده از ظرف‌های مجموعه (set و unordered_set) در زبان برنامه‌نویسی ++C
نکته‌ای در محاسبه‌ زمان اجرای کد
در مورد تفاوت توابع clock و time در زبان برنامه‌نویسی ++C برای محاسبه‌ زمان اجرای برنامه
نکته‌ای از مسأله‌ Graphical Editor
استفاده از stringstream در حل سوالات مسابفات برنامه‌نویسی با زبان برنامه‌نویسی ++C
ظرف‌ها در ++C
معرفی انواع ظرف‌ها (نگهدارنده‌ها - containers) در زبان برنامه‌نویسی ++C
فایل سرآیند algorithm
معرفی فایل سرآیند algorithm از کتابخانه قالب استاندارد زبان برنامه‌نویسی ++C به همراه نمونه کد
توابع دوست کلاس در ++C
آشنایی با توابع دوست کلاس در زبان برنامه‌نویسی ++C و کاربرد آنها در سربارگذاری عملگرها
متغیرهای مرجع در ++C
معرفی متغیرهای مرجع در زبان برنامه‌نویسی ++C و آشنایی با مهمترین کاربردهای آنها
آرایه پویای دو بعدی در ++C
آموزش استفاده از آرایه پویای دو بعدی در زبان ++C
قالب‌ها در ++C
آشنایی با قالب‌ها به عنوان یکی از امکانات متمایز ++C از C
حلقه‌های تکرار در ++C
آشنایی با حلقه‌های تکرار در زبان برنامه‌نویسی ++C و دستورات کنترلی مورد استفاده در آن
sync_with_stdio در زبان ++C
نکته‌ای در مورد کارایی عملیات ورودی و خروجی در زبان برنامه‌نویسی ++C و عملکرد تابع sync_with_stdio
هدر فایل bits/stdc++.h
معرفی هدرفایل bits/stdc++.h برای کاهش زمان آماده شدن کد مسابقات برنامه‌نویسی
تابع popen در زبان ++C
روش اجرای برنامه‌ای دیگر داخل کد ++C و استفاده از خروجی آن
نکته‌ای در استفاده از map
نکته‌ای در مورد استفاده از ساختمان داده map با مثالی به زبان برنامه‌نویسی ++C
نکات مهم در برنامه‌نویسی به زبان ++C
پنج نکته آموزنده در مورد برنامه‌نویسی به زبان برنامه‌نویسی ++C
سربارگذاری عملگرها در ++C
آشنایی با مفهوم سربارگذاری عملگرها در زبان ++C
کلاس‌های حافظه در ++C
آشنایی با کلاس‌های حافظه و کاربرد آنها در زبان ++C
اشاره‌گرها در زبان ++C
آشنایی با مفهوم و عملکرد اشاره‌گرها در زبان برنامه‌نویسی ++C و ارائه مثالهایی از کاربرد آن
آرایه ایستا و پویا در ++C
آشنایی با آرایه پویای یک بعدی و کاربردهای آن در زبان برنامه‌نویسی ++C