الگوریتمستان

یادداشت‌های یک معلم علاقه‌مند به نوشتن از آنچه آموخته و یاد می‌دهد
 

برنامه‌نویسی

✤    نکته‌ای در مورد کلاس‌ها و مجموعه‌ها در ++C
           #برنامه‌نویسی #سی‌پلاس‌پلاس #نکات برنامه‌نویسی 
بررسی روش تعریف کلاس برای قابلیت استفاده از ظرف‌های مجموعه (set و unordered_set) در زبان برنامه‌نویسی ++C
✤    sync_with_stdio در زبان ++C
           #برنامه‌نویسی #سی‌پلاس‌پلاس #نکات برنامه‌نویسی 
نکته‌ای در مورد کارایی عملیات ورودی و خروجی در زبان برنامه‌نویسی ++C و عملکرد تابع sync_with_stdio
✤    نکته‌ای در محاسبه‌ زمان اجرای کد
           #برنامه‌نویسی #سی‌پلاس‌پلاس #نکات برنامه‌نویسی 
در مورد تفاوت توابع clock و time در زبان برنامه‌نویسی ++C برای محاسبه‌ زمان اجرای برنامه
✤    هدر فایل bits/stdc++.h
           #برنامه‌نویسی #سی‌پلاس‌پلاس #نکات برنامه‌نویسی 
معرفی هدرفایل bits/stdc++.h برای کاهش زمان آماده شدن کد مسابقات برنامه‌نویسی
✤    نکته‌ای از مسأله‌ Graphical Editor
           #برنامه‌نویسی #سی‌پلاس‌پلاس #نکات برنامه‌نویسی 
استفاده از stringstream در حل سوالات مسابفات برنامه‌نویسی با زبان برنامه‌نویسی ++C
✤    تابع popen در زبان ++C
           #برنامه‌نویسی #سی‌پلاس‌پلاس #نکات برنامه‌نویسی 
روش اجرای برنامه‌ای دیگر داخل کد ++C و استفاده از خروجی آن
✤    ظرف‌ها در ++C
           #برنامه‌نویسی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #سی‌پلاس‌پلاس 
معرفی انواع ظرف‌ها (نگهدارنده‌ها - containers) در زبان برنامه‌نویسی ++C
✤    نکته‌ای در استفاده از map
           #برنامه‌نویسی #سی‌پلاس‌پلاس #نکات برنامه‌نویسی 
نکته‌ای در مورد استفاده از ساختمان داده map با مثالی به زبان برنامه‌نویسی ++C
✤    فایل سرآیند algorithm
           #برنامه‌نویسی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #سی‌پلاس‌پلاس 
معرفی فایل سرآیند algorithm از کتابخانه قالب استاندارد زبان برنامه‌نویسی ++C به همراه نمونه کد
✤    نکات مهم در برنامه‌نویسی به زبان ++C
           #برنامه‌نویسی #سی‌پلاس‌پلاس 
پنج نکته آموزنده در مورد برنامه‌نویسی به زبان برنامه‌نویسی ++C
✤    توابع دوست کلاس در ++C
           #برنامه‌نویسی #سی‌پلاس‌پلاس 
آشنایی با توابع دوست کلاس در زبان برنامه‌نویسی ++C و کاربرد آنها در سربارگذاری عملگرها
✤    سربارگذاری عملگرها در ++C
           #برنامه‌نویسی #سی‌پلاس‌پلاس 
آشنایی با مفهوم سربارگذاری عملگرها در زبان ++C
✤    متغیرهای مرجع در ++C
           #برنامه‌نویسی #سی‌پلاس‌پلاس 
معرفی متغیرهای مرجع در زبان برنامه‌نویسی ++C و آشنایی با مهمترین کاربردهای آنها
✤    کلاس‌های حافظه در ++C
           #برنامه‌نویسی #سی‌پلاس‌پلاس 
آشنایی با کلاس‌های حافظه و کاربرد آنها در زبان ++C
✤    اشاره‌گرها در زبان ++C
           #برنامه‌نویسی #سی‌پلاس‌پلاس 
آشنایی با مفهوم و عملکرد اشاره‌گرها در زبان برنامه‌نویسی ++C و ارائه مثالهایی از کاربرد آن
✤    قالب‌ها در ++C
           #برنامه‌نویسی #سی‌پلاس‌پلاس 
آشنایی با قالب‌ها به عنوان یکی از امکانات متمایز ++C از C
✤    آرایه ایستا و پویا در ++C
           #برنامه‌نویسی #سی‌پلاس‌پلاس 
آشنایی با آرایه پویای یک بعدی و کاربردهای آن در زبان برنامه‌نویسی ++C
✤    حلقه‌های تکرار در ++C
           #برنامه‌نویسی #سی‌پلاس‌پلاس 
آشنایی با حلقه‌های تکرار در زبان برنامه‌نویسی ++C و دستورات کنترلی مورد استفاده در آن