الگوریتمستان برنامه‌نویسی، الگوریتم، یادگیری ماشین
 

الگوریتم

الگوریتم‌های ریشه‌یابی
تنصیف، نیوتن-رافسون، نابجایی، وتری و نقطه ثابت
الگوریتم آنلاین
تلاش برای انتخاب بهتر در عدم قطعیت
پیچیدگی زمانی اجرای الگوریتم
چطور کارآیی دو الگوریتم را مقایسه کنیم
مستندات دوره آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی دانشگاه استنفورد
ریاضیات، ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌های مورد نیاز برای شرکت در مسابقات برنامه‌نویسی
دنباله اعداد فیبوناچی
الگوریتم‌های محاسبه بازگشتی و غیربازگشتی
الگوریتم دایجسترا
الگوریتمی برای یافتن کوتاهترین مسیر تک‌مبدأ
الگوریتم‌های حریصانه
آشنایی با روش حریصانه و کاربردهای آن مانند مسئله خرد کردن پول
دنباله اعداد کاتالان و محاسبه آن
کاربردها و الگوریتم‌های پیاده‌سازی بازگشتی و غیربازگشتی
الگوریتم مرتب‌سازی حبابی
تحلیل عملکرد و پیاده‌سازی با زبان‌های برنامه‌نویسی ++C و Python
الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا
آشنایی با روش و کاربردها به همراه مثالی از محاسبه دنباله فیبوناچی
کتاب Competetive Programming
کتابی برای مسابقات برنامه‌نویسی و الگوریتمی
کلاس Programming Challenges
ویدئوهای آموزشی کلاس Programming Challenges شامل مباحث الگوریتم‌ها، ساختمان داده‌ها و ریاضیات محاسباتی
الگوریتم جستجوی اول سطح (BFS)
پیمایش گراف و یافتن کوتاهترین مسیر در کراف‌های بی‌وزن
کتاب چالش‌های برنامه‌نویسی
به همراه فایل‌های چندرسانه‌ای کلاس درس نویسنده
الگوریتم مرتب‌سازی هرمی
تحلیل عملکرد و پیاده‌سازی با زبان برنامه‌نویسی ++C
الگوریتم مرتب‌سازی درجی
تحلیل عملکرد و پیاده‌سازی با زبان‌های برنامه‌نویسی ++C و Python
الگوریتم مرتب‌سازی انتخابی
تحلیل عملکرد و پیاده‌سازی با زبان‌های برنامه‌نویسی ++C و Python
دترمینان ماتریس
روش‌های بسط لاپلاس، گاوس، فرمول تحویل و ساروس