الگوریتمستان

یادداشت‌های یک معلم علاقه‌مند به نوشتن از آنچه آموخته و یاد می‌دهد
 

الگوریتم

✤    الگوریتم آنلاین
           #الگوریتم #آموزش الگوریتم #الگوریتم‌های حریصانه #تکنیک‌های طراحی الگوریتم 
آشنایی با الگوریتم‌های آنلاین با مثال
✤    پیچیدگی زمانی اجرای الگوریتم
           #الگوریتم #آموزش الگوریتم 
بررسی مفهوم پیچیدگی زمانی الگوریتم برای بررسی کارایی آن و مقایسه الگوریتم‌ها
✤    الگوریتم جستجوی اول عمق (DFS)
           #الگوریتم #آموزش الگوریتم #الگوریتم‌های گراف #الگوریتم‌های مسیریابی #پیمایش گراف #جستجوی اول عمق #درخت پوشا 
معرفی الگوریتم جستجوی اول عمق (DFS) برای پیمایش گراف و کاربردهای آن به همراه قطعه کد به زبان برنامه‌نویسی ++C
✤    الگوریتم فلوید-وارشال
           #الگوریتم #آموزش الگوریتم #الگوریتم فلوید-وارشال #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #الگوریتم‌های گراف #الگوریتم‌های مسیریابی #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #پایتون 
آشنایی با الگوریتم فلوید-وارشال برای یافتن کوتاهترین مسیرهای گراف با قطعه کد نمونه به زبان‌های برنامه‌نویسی ++C و Python
✤    الگوریتم جستجوی اول سطح (BFS)
           #الگوریتم #آموزش الگوریتم #الگوریتم‌های گراف #الگوریتم‌های مسیریابی #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #پیمایش گراف #جستجوی اول سطح #درخت پوشا #صف 
معرفی الگوریتم جستجوی اول سطح (BFS) برای پیمایش گراف و کاربردهای آن به همراه قطعه کد به زبان برنامه‌نویسی ++C
✤    الگوریتم دایکسترا
           #الگوریتم #آموزش الگوریتم #الگوریتم دایکسترا #الگوریتم‌های حریصانه #الگوریتم‌های گراف #الگوریتم‌های مسیریابی #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #پیمایش گراف #جستجوی اول سطح #درخت پوشا 
آشنایی با الگوریتم دایکسترا برای یافتن کوتاهترین مسیر تک‌مبدأ در گراف وزن‌دار بدون یال منفی با قطعه کد به زبان ++C
✤    الگوریتم‌های حریصانه
           #الگوریتم #آموزش الگوریتم #الگوریتم‌های حریصانه #تکنیک‌های طراحی الگوریتم 
آشنایی با روش حریصانه و کاربردهای آن مانند مسئله خرد کردن پول
✤    الگوریتم مرتب‌سازی هرمی
           #الگوریتم #آموزش الگوریتم #الگوریتم‌های مرتب‌سازی 
آشنایی با روش مرتب‌سازی هرمی (Heap Sort)
✤    الگوریتم مرتب‌سازی ادغامی
           #الگوریتم #آموزش الگوریتم #الگوریتم‌های بازگشتی #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #پایتون 
آشنایی با روش مرتب‌سازی ادغامی با قطعه کدهایی به زبان‌های برنامه‌نویسی ++C و Python
✤    الگوریتم مرتب‌سازی سریع
           #الگوریتم #آموزش الگوریتم #الگوریتم‌های بازگشتی #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #پایتون 
آشنایی با روش مرتب‌سازی سریع، همراه با قطعه کدهای نمونه به زبان‌های برنامه‌نویسی ++C و Python
✤    الگوریتم مرتب‌سازی درجی
           #الگوریتم #آموزش الگوریتم #الگوریتم‌های حریصانه #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #پایتون 
آشنایی با روش مرتب‌سازی درجی، همراه با قطعه کد به زبان‌های برنامه‌نویسی ++C و Python
✤    الگوریتم مرتب‌سازی انتخابی
           #الگوریتم #آموزش الگوریتم #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #پایتون 
آشنایی با روش مرتب‌سازی انتخابی،همراه با قطعه کد به زبان‌های برنامه‌نویسی ++C و Python
✤    الگوریتم مرتب‌سازی حبابی
           #الگوریتم #آموزش الگوریتم #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #پایتون #سی‌پلاس‌پلاس 
آشنایی با روش مرتب‌سازی حبابی و بحث در مورد عملکرد آن، با قطعه کدها به زبان برنامه‌نویسی ++C و Python
✤    الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا
           #الگوریتم #آموزش الگوریتم #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #تکنیک‌های طراحی الگوریتم 
آشنایی با روش برنامه‌نویسی پویا (یا برنامه‌ریزی پویا، برنامه‌سازی پویا - Dynamic Programming) به عنوان یکی از روش‌های پر کاربرد طراحی الگوریتم برای حل بهینه مسائل با مثالی از محاسبه دنباله فیبوناچی
✤    الگوریتم‌های تقسیم و حل
           #الگوریتم #آموزش الگوریتم #الگوریتم‌های بازگشتی #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #تکنیک‌های طراحی الگوریتم 
آشنایی با تکنیک الگوریتم‌های Divide and Conquer (تقسیم و حل / تقسیم و غلبه) و کاربردهای آن در مرتب‌سازی، جستجو و حل مسائل الگوریتمی دیگر