الگوریتمستان

برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و حل مسئله‌های الگوریتمی

 
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.
نوشته‌ها با برچسب الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر نوشته‌ها با برچسب الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر - الگوریتمستان الگوریتمستان الگوریتمستان
نوشته‌ها با برچسب «

الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر

»

الگوریتم فلوید-وارشال (Floyd-Warshall) یک الگوریتم مبتنی بر روش برنامه‌نویسی پویا برای محاسبه‌ی کوتاهترین مسیر بین هر دو جفت گره گراف‌های وزن‌دار است. دو الگوریتم رایج دایکسترا و بلمن-فورد روش‌های محاسبه‌ی کوتاهترین مسیر از مبدأ ثابت هستند که در صورت تکرار آنها به ازای هر گره عملکردی همانند الگوریتم فلوید-وارشال دارند. اما این الگوریتم ویژگی‌هایی دارد که آن را برجسته می‌کند:

ادامه ...

الگوریتم پیمایش اول سطح یا جستجوی اول سطح (Breadth First Search - BFS) از جمله الگوریتم‌های مشهور پیمایش و جستجوی گراف است که در حل مسائل الگوریتمی و هوش مصنوعی کاربرد دارد. این الگوریتم برای پیمایش و جستجوی گراف از یک صف برای نگهداری ترتیب جستجو استفاده می‌کند.

الگوریتم BFS با وارد کردن گره مبدأ به صف پردازش شروع شده و تا خالی نشدن این صف مراحل زیر را تکرار می‌شود:

1- عنصر جلوی صف را به عنوان گره جاری انتخاب و از صف حذف کن.

2- گره جاری را پردازش کن.

ادامه ...

الگوریتم دایکسترا (دیکسترا، دایجسترا - Dijkstra) یک راهکار حریصانه برای یافتن کوتاهترین مسیر از مقصد ثابت (تک منبع) به سایر گره‌های گراف وزن‌دار است. این گراف می‌تواند معرف مسیرهای یک شهر و تقاطع‌های آن باشد که انبار شرکت در یک گره آن قرار داشته و هدف یافتن کوتاهترین مسیر به هر محل دیگر از این انبار است. طبیعتا این الگوریتم در یافتن کوتاهترین مسیر بین دو گره مشخص نیز کاربرد دارد. تنها شرط لازم برای استفاده از این الگوریتم نامنفی بودن وزن یال‌های گراف است.

ادامه ...

الگوریتمستان در تلگرام

   

 

پیوند کوتاه:
»  دوره‌ی طراحی و تحلیل الگوریتم دانشگاه استنفورد
ویدئوهای آموزشی دوره‌ی Algorithms: Design and Analysis دانشگاه استنفورد با زیرنویس انگلیسی
برچسب‌ها
#الگوریتم‌های حریصانه #کتاب الکترونیکی #حل سوالات Timus Online Judge #مسأله‌های الگوریتمی #الگوریتم فلوید-وارشال #نمونه سوال فارسی مسابقات ACM #مسابقه برنامه نویسی #آموزش برنامه‌نویسی ++C #الگوریتم‌های بازگشتی #الگوریتم‌های عقبگرد #نمونه سوال فارسی مسابقه‌ی ACM #مسابقات برنامه‌نویسی ACM #سوالات مسابقات ACM-ICPC #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #محاسبات ریاضی #تمرین المپیاد کامپیوتر #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی #مسأله‌های برنامه‌نویسی #ترجمه‌ی فارسی سوالات برنامه‌نویسی #الگوریتم #گراف #وبلاگ #دانلود کتاب #ساختمان داده #آمادگی المپیاد کامپیوتر #کتابخانه قالب استاندارد ++C #حل سوالات مسابقات برنامه‌نویسی #درخت پوشا #مسئله‌ی کوله‌پشتی #مسئله‌های الگوریتمی #ویدئوی آموزشی #حل سوالات ACM-ICPC #Python #نکات برنامه‌نویسی #آموزش الگوریتم #مسابقه برنامه‌نویسی #جستجوی اول سطح #حل سوالات UVa Online Judge #حل مسئله‌‌ی الگوریتمی #آمادگی مسابقه برنامه‌نویسی #آمادگی مسابقه ACM #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #صف #ماتریس #سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان #آموزش ساختمان داده‌ها #پیمایش گراف #کتاب الگوریتم #درخت‌ها #جستجوی اول عمق #نمونه سوال مسابقه ACM #نمونه سوالات مسابقه برنامه‌نویسی #ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges #تمرین مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام #الگوریتم‌های مسیریابی #ترجمه‌ی فارسی سوالات ACM #تمرین طراحی الگوریتم #منبع آموزشی #سوالات چالشی برنامه‌نویسی #سوالات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های گراف #مسابقات برنامه‌نویسی #معرفی وب‌سایت #مسئله‌های برنامه‌نویسی #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge #برنامه‌نویسی ++C #الگوریتم دایکسترا #آموزش طراحی الگوریتم #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #نمونه سوال فارسی مسابقات برنامه‌نویسی #سوالات UVa Online Judge #برنامه‌نویسی