یادداشت‌های یک معلم برنامه‌نویسی، حل مسئله، علم داده و یادگیری ماشین

 

الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر

دوره طراحی و تحلیل الگوریتم دانشگاه استنفورد
ویدئوهای آموزشی دوره Algorithms: Design and Analysis دانشگاه استنفورد با زیرنویس انگلیسی
الگوریتم جستجوی اول سطح (BFS)
معرفی الگوریتم جستجوی اول سطح (BFS) برای پیمایش گراف و کاربردهای آن به همراه قطعه کد به زبان برنامه‌نویسی ++C
الگوریتم فلوید-وارشال
آشنایی با الگوریتم فلوید-وارشال برای یافتن کوتاهترین مسیرهای گراف با قطعه کد نمونه به زبان‌های برنامه‌نویسی ++C و Python
الگوریتم دایجسترا
آشنایی با الگوریتم دایکسترا برای یافتن کوتاهترین مسیر تک‌مبدأ در گراف وزن‌دار بدون یال منفی با قطعه کد به زبان ++C