الگوریتمستان

برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و حل مسئله‌های الگوریتمی

 
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.
نوشته‌ها با برچسب الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر نوشته‌ها با برچسب الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر - الگوریتمستان الگوریتمستان الگوریتمستان
نوشته‌ها با برچسب «

الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر

»

الگوریتم فلوید-وارشال (Floyd-Warshall) یک الگوریتم مبتنی بر روش برنامه‌نویسی پویا برای محاسبه‌ی کوتاهترین مسیر بین هر دو جفت گره گراف‌های وزن‌دار است. دو الگوریتم رایج دایکسترا و بلمن-فورد روش‌های محاسبه‌ی کوتاهترین مسیر از مبدأ ثابت هستند که در صورت تکرار آنها به ازای هر گره عملکردی همانند الگوریتم فلوید-وارشال دارند. اما این الگوریتم ویژگی‌هایی دارد که آن را برجسته می‌کند:

ادامه ...

الگوریتم پیمایش اول سطح یا جستجوی اول سطح (Breadth First Search - BFS) از جمله الگوریتم‌های مشهور پیمایش و جستجوی گراف است که در حل مسائل الگوریتمی و هوش مصنوعی کاربرد دارد. این الگوریتم برای پیمایش و جستجوی گراف از یک صف برای نگهداری ترتیب جستجو استفاده می‌کند.

الگوریتم BFS با وارد کردن گره مبدأ به صف پردازش شروع شده و تا خالی نشدن این صف مراحل زیر را تکرار می‌شود:

1- عنصر جلوی صف را به عنوان گره جاری انتخاب و از صف حذف کن.

2- گره جاری را پردازش کن.

ادامه ...

الگوریتم دایکسترا (دیکسترا، دایجسترا - Dijkstra) یک راهکار حریصانه برای یافتن کوتاهترین مسیر از مقصد ثابت (تک منبع) به سایر گره‌های گراف وزن‌دار است. این گراف می‌تواند معرف مسیرهای یک شهر و تقاطع‌های آن باشد که انبار شرکت در یک گره آن قرار داشته و هدف یافتن کوتاهترین مسیر به هر محل دیگر از این انبار است. طبیعتا این الگوریتم در یافتن کوتاهترین مسیر بین دو گره مشخص نیز کاربرد دارد. تنها شرط لازم برای استفاده از این الگوریتم نامنفی بودن وزن یال‌های گراف است.

ادامه ...

الگوریتمستان در تلگرام

   

 

پیوند کوتاه:
»  دوره‌ی طراحی و تحلیل الگوریتم دانشگاه استنفورد
ویدئوهای آموزشی دوره‌ی Algorithms: Design and Analysis دانشگاه استنفورد با زیرنویس انگلیسی
برچسب‌ها
#ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges #مسابقات برنامه‌نویسی #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #منبع آموزشی #دانلود کتاب #الگوریتم‌های حریصانه #الگوریتم دایکسترا #آمادگی المپیاد کامپیوتر #آمادگی مسابقه برنامه‌نویسی #مسئله‌ی کوله‌پشتی #تمرین المپیاد کامپیوتر #نمونه سوال مسابقه ACM #سوالات چالشی برنامه‌نویسی #الگوریتم فلوید-وارشال #معرفی وب‌سایت #تمرین طراحی الگوریتم #مسئله‌های الگوریتمی #الگوریتم‌های مسیریابی #مسابقه برنامه نویسی #حل سوالات مسابقات برنامه‌نویسی #کتاب الکترونیکی #مسابقه برنامه‌نویسی #نمونه سوال فارسی مسابقات ACM #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #درخت‌ها #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی #آموزش الگوریتم #مسابقات برنامه‌نویسی ACM #سوالات مسابقات ACM-ICPC #پیمایش گراف #ترجمه‌ی فارسی سوالات برنامه‌نویسی #نمونه سوالات مسابقه برنامه‌نویسی #ماتریس #حل سوالات ACM-ICPC #کتابخانه قالب استاندارد ++C #حل سوالات UVa Online Judge #مسئله‌های برنامه‌نویسی #گراف #آموزش طراحی الگوریتم #برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های بازگشتی #سوالات UVa Online Judge #مسأله‌های الگوریتمی #درخت پوشا #آموزش ساختمان داده‌ها #محاسبات ریاضی #الگوریتم‌های گراف #ویدئوی آموزشی #کتاب الگوریتم #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #حل سوالات Timus Online Judge #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #آمادگی مسابقه ACM #ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge #برنامه‌نویسی ++C #مسأله‌های برنامه‌نویسی #آموزش برنامه‌نویسی ++C #حل مسئله‌‌ی الگوریتمی #ترجمه‌ی فارسی سوالات ACM #سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان #وبلاگ #نمونه سوال فارسی مسابقات برنامه‌نویسی #نکات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های عقبگرد #سوالات برنامه‌نویسی #صف #الگوریتم #تمرین مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام #جستجوی اول سطح #نمونه سوال فارسی مسابقه‌ی ACM #جستجوی اول عمق #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #ساختمان داده