الگوریتمستان

برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و حل مسئله‌های الگوریتمی

 
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.
نوشته‌ها با برچسب الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر نوشته‌ها با برچسب الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر - الگوریتمستان الگوریتمستان الگوریتمستان
نوشته‌ها با برچسب «

الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر

»

الگوریتم فلوید-وارشال (Floyd-Warshall) یک الگوریتم مبتنی بر روش برنامه‌نویسی پویا برای محاسبه‌ی کوتاهترین مسیر بین هر دو جفت گره گراف‌های وزن‌دار است. دو الگوریتم رایج دایکسترا و بلمن-فورد روش‌های محاسبه‌ی کوتاهترین مسیر از مبدأ ثابت هستند که در صورت تکرار آنها به ازای هر گره عملکردی همانند الگوریتم فلوید-وارشال دارند. اما این الگوریتم ویژگی‌هایی دارد که آن را برجسته می‌کند:

ادامه ...

الگوریتم پیمایش اول سطح یا جستجوی اول سطح (Breadth First Search - BFS) از جمله الگوریتم‌های مشهور پیمایش و جستجوی گراف است که در حل مسائل الگوریتمی و هوش مصنوعی کاربرد دارد. این الگوریتم برای پیمایش و جستجوی گراف از یک صف برای نگهداری ترتیب جستجو استفاده می‌کند.

الگوریتم BFS با وارد کردن گره مبدأ به صف پردازش شروع شده و تا خالی نشدن این صف مراحل زیر را تکرار می‌شود:

1- عنصر جلوی صف را به عنوان گره جاری انتخاب و از صف حذف کن.

2- گره جاری را پردازش کن.

ادامه ...

الگوریتم دایکسترا (دیکسترا، دایجسترا - Dijkstra) یک راهکار حریصانه برای یافتن کوتاهترین مسیر از مقصد ثابت (تک منبع) به سایر گره‌های گراف وزن‌دار است. این گراف می‌تواند معرف مسیرهای یک شهر و تقاطع‌های آن باشد که انبار شرکت در یک گره آن قرار داشته و هدف یافتن کوتاهترین مسیر به هر محل دیگر از این انبار است. طبیعتا این الگوریتم در یافتن کوتاهترین مسیر بین دو گره مشخص نیز کاربرد دارد. تنها شرط لازم برای استفاده از این الگوریتم نامنفی بودن وزن یال‌های گراف است.

ادامه ...

الگوریتمستان در تلگرام

   

 

پیوند کوتاه:
»  دوره‌ی طراحی و تحلیل الگوریتم دانشگاه استنفورد
ویدئوهای آموزشی دوره‌ی Algorithms: Design and Analysis دانشگاه استنفورد با زیرنویس انگلیسی
برچسب‌ها
#درخت‌ها #نکات برنامه‌نویسی #معرفی وب‌سایت #مسأله‌های الگوریتمی #جستجوی اول سطح #تمرین طراحی الگوریتم #الگوریتم‌های گراف #مسئله‌های الگوریتمی #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #مسئله‌های برنامه‌نویسی #گراف #کتاب الکترونیکی #مسأله‌های برنامه‌نویسی #کتاب الگوریتم #الگوریتم‌های حریصانه #ویدئوی آموزشی #الگوریتم‌های عقبگرد #پیمایش گراف #آمادگی مسابقه ACM #محاسبات ریاضی #ماتریس #سوالات مسابقات ACM-ICPC #آمادگی مسابقه برنامه‌نویسی #ترجمه‌ی فارسی سوالات برنامه‌نویسی #دانلود کتاب #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی #مسابقات برنامه‌نویسی #ترجمه‌ی فارسی سوالات ACM #آموزش الگوریتم #ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges #آموزش ساختمان داده‌ها #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #الگوریتم دایکسترا #سوالات برنامه‌نویسی #سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان #آموزش برنامه‌نویسی ++C #حل سوالات UVa Online Judge #مسئله‌ی کوله‌پشتی #سوالات چالشی برنامه‌نویسی #الگوریتم #منبع آموزشی #سوالات UVa Online Judge #حل سوالات Timus Online Judge #برنامه‌نویسی #صف #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #مسابقات برنامه‌نویسی ACM #نمونه سوال فارسی مسابقه‌ی ACM #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #جستجوی اول عمق #درخت پوشا #تمرین المپیاد کامپیوتر #نمونه سوال مسابقه ACM #نمونه سوال فارسی مسابقات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های مسیریابی #آموزش طراحی الگوریتم #مسابقه برنامه نویسی #نمونه سوال فارسی مسابقات ACM #ساختمان داده #وبلاگ #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #حل مسئله‌‌ی الگوریتمی #مسابقه برنامه‌نویسی #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #تمرین مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام #ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge #الگوریتم فلوید-وارشال #نمونه سوالات مسابقه برنامه‌نویسی #کتابخانه قالب استاندارد ++C #حل سوالات ACM-ICPC #آمادگی المپیاد کامپیوتر #حل سوالات مسابقات برنامه‌نویسی #برنامه‌نویسی ++C #Python #الگوریتم‌های بازگشتی