الگوریتمستان

برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و حل مسئله‌های الگوریتمی

 
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.
نوشته‌ها با برچسب الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر نوشته‌ها با برچسب الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر - الگوریتمستان الگوریتمستان الگوریتمستان
نوشته‌ها با برچسب «

الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر

»

الگوریتم فلوید-وارشال (Floyd-Warshall) یک الگوریتم مبتنی بر روش برنامه‌نویسی پویا برای محاسبه‌ی کوتاهترین مسیر بین هر دو جفت گره گراف‌های وزن‌دار است. دو الگوریتم رایج دایکسترا و بلمن-فورد روش‌های محاسبه‌ی کوتاهترین مسیر از مبدأ ثابت هستند که در صورت تکرار آنها به ازای هر گره عملکردی همانند الگوریتم فلوید-وارشال دارند. اما این الگوریتم ویژگی‌هایی دارد که آن را برجسته می‌کند:

ادامه ...

الگوریتم پیمایش اول سطح یا جستجوی اول سطح (Breadth First Search - BFS) از جمله الگوریتم‌های مشهور پیمایش و جستجوی گراف است که در حل مسائل الگوریتمی و هوش مصنوعی کاربرد دارد. این الگوریتم برای پیمایش و جستجوی گراف از یک صف برای نگهداری ترتیب جستجو استفاده می‌کند.

الگوریتم BFS با وارد کردن گره مبدأ به صف پردازش شروع شده و تا خالی نشدن این صف مراحل زیر را تکرار می‌شود:

1- عنصر جلوی صف را به عنوان گره جاری انتخاب و از صف حذف کن.

2- گره جاری را پردازش کن.

ادامه ...

الگوریتم دایکسترا (دیکسترا، دایجسترا - Dijkstra) یک راهکار حریصانه برای یافتن کوتاهترین مسیر از مقصد ثابت (تک منبع) به سایر گره‌های گراف وزن‌دار است. این گراف می‌تواند معرف مسیرهای یک شهر و تقاطع‌های آن باشد که انبار شرکت در یک گره آن قرار داشته و هدف یافتن کوتاهترین مسیر به هر محل دیگر از این انبار است. طبیعتا این الگوریتم در یافتن کوتاهترین مسیر بین دو گره مشخص نیز کاربرد دارد. تنها شرط لازم برای استفاده از این الگوریتم نامنفی بودن وزن یال‌های گراف است.

ادامه ...

الگوریتمستان در تلگرام

   

 

پیوند کوتاه:
»  دوره‌ی طراحی و تحلیل الگوریتم دانشگاه استنفورد
ویدئوهای آموزشی دوره‌ی Algorithms: Design and Analysis دانشگاه استنفورد با زیرنویس انگلیسی
برچسب‌ها
#ویدئوی آموزشی #سوالات مسابقات ACM-ICPC #مسأله‌های الگوریتمی #آموزش ساختمان داده‌ها #محاسبات ریاضی #درخت‌ها #آموزش برنامه‌نویسی ++C #جستجوی اول عمق #آمادگی المپیاد کامپیوتر #آمادگی مسابقه ACM #نمونه سوال فارسی مسابقات ACM #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #الگوریتم‌های عقبگرد #الگوریتم #مسابقات برنامه‌نویسی #آمادگی مسابقه برنامه‌نویسی #مسأله‌های برنامه‌نویسی #نمونه سوالات مسابقه برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های مسیریابی #حل سوالات UVa Online Judge #منبع آموزشی #پیمایش گراف #تمرین طراحی الگوریتم #مسئله‌های الگوریتمی #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #کتابخانه قالب استاندارد ++C #تمرین المپیاد کامپیوتر #حل سوالات ACM-ICPC #سوالات UVa Online Judge #الگوریتم‌های حریصانه #ماتریس #الگوریتم دایکسترا #الگوریتم‌های گراف #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #کتاب الگوریتم #معرفی وب‌سایت #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی #درخت پوشا #جستجوی اول سطح #ساختمان داده #نمونه سوال فارسی مسابقه‌ی ACM #نکات برنامه‌نویسی #کتاب الکترونیکی #حل مسئله‌‌ی الگوریتمی #ترجمه‌ی فارسی سوالات برنامه‌نویسی #سوالات برنامه‌نویسی #ترجمه‌ی فارسی سوالات ACM #حل سوالات مسابقات برنامه‌نویسی #حل سوالات Timus Online Judge #آموزش طراحی الگوریتم #برنامه‌نویسی #مسابقه برنامه نویسی #ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges #مسئله‌های برنامه‌نویسی #الگوریتم فلوید-وارشال #صف #الگوریتم‌های بازگشتی #مسئله‌ی کوله‌پشتی #مسابقات برنامه‌نویسی ACM #نمونه سوال فارسی مسابقات برنامه‌نویسی #تمرین مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام #آموزش الگوریتم #سوالات چالشی برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان #گراف #دانلود کتاب #ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge #برنامه‌نویسی ++C #مسابقه برنامه‌نویسی #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #وبلاگ #نمونه سوال مسابقه ACM