الگوریتمستان

برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و حل مسئله‌های الگوریتمی

 
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.
نوشته‌ها با برچسب الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر نوشته‌ها با برچسب الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر - الگوریتمستان الگوریتمستان الگوریتمستان
نوشته‌ها با برچسب «

الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر

»

الگوریتم فلوید-وارشال (Floyd-Warshall) یک الگوریتم مبتنی بر روش برنامه‌نویسی پویا برای محاسبه‌ی کوتاهترین مسیر بین هر دو جفت گره گراف‌های وزن‌دار است. دو الگوریتم رایج دایکسترا و بلمن-فورد روش‌های محاسبه‌ی کوتاهترین مسیر از مبدأ ثابت هستند که در صورت تکرار آنها به ازای هر گره عملکردی همانند الگوریتم فلوید-وارشال دارند. اما این الگوریتم ویژگی‌هایی دارد که آن را برجسته می‌کند:

ادامه ...

الگوریتم پیمایش اول سطح یا جستجوی اول سطح (Breadth First Search - BFS) از جمله الگوریتم‌های مشهور پیمایش و جستجوی گراف است که در حل مسائل الگوریتمی و هوش مصنوعی کاربرد دارد. این الگوریتم برای پیمایش و جستجوی گراف از یک صف برای نگهداری ترتیب جستجو استفاده می‌کند.

الگوریتم BFS با وارد کردن گره مبدأ به صف پردازش شروع شده و تا خالی نشدن این صف مراحل زیر را تکرار می‌شود:

1- عنصر جلوی صف را به عنوان گره جاری انتخاب و از صف حذف کن.

2- گره جاری را پردازش کن.

ادامه ...

الگوریتم دایکسترا (دیکسترا، دایجسترا - Dijkstra) یک راهکار حریصانه برای یافتن کوتاهترین مسیر از مقصد ثابت (تک منبع) به سایر گره‌های گراف وزن‌دار است. این گراف می‌تواند معرف مسیرهای یک شهر و تقاطع‌های آن باشد که انبار شرکت در یک گره آن قرار داشته و هدف یافتن کوتاهترین مسیر به هر محل دیگر از این انبار است. طبیعتا این الگوریتم در یافتن کوتاهترین مسیر بین دو گره مشخص نیز کاربرد دارد. تنها شرط لازم برای استفاده از این الگوریتم نامنفی بودن وزن یال‌های گراف است.

ادامه ...

الگوریتمستان در تلگرام

   

 

پیوند کوتاه:
»  دوره‌ی طراحی و تحلیل الگوریتم دانشگاه استنفورد
ویدئوهای آموزشی دوره‌ی Algorithms: Design and Analysis دانشگاه استنفورد با زیرنویس انگلیسی
برچسب‌ها
#سوالات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های گراف #حل سوالات Timus Online Judge #ترجمه‌ی فارسی سوالات برنامه‌نویسی #آموزش الگوریتم #پیمایش گراف #منبع آموزشی #نکات برنامه‌نویسی #مسابقه برنامه‌نویسی #مسأله‌های برنامه‌نویسی #سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان #آمادگی مسابقه برنامه‌نویسی #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #آموزش برنامه‌نویسی ++C #Python #مسابقات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های مسیریابی #نمونه سوال فارسی مسابقات برنامه‌نویسی #کتاب الکترونیکی #کتاب الگوریتم #برنامه‌نویسی #سوالات مسابقات ACM-ICPC #مسابقه برنامه نویسی #الگوریتم‌های حریصانه #ترجمه‌ی فارسی سوالات ACM #تمرین طراحی الگوریتم #حل سوالات UVa Online Judge #محاسبات ریاضی #جستجوی اول سطح #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #الگوریتم #ویدئوی آموزشی #دانلود کتاب #نمونه سوالات مسابقه برنامه‌نویسی #کتابخانه قالب استاندارد ++C #نمونه سوال فارسی مسابقه‌ی ACM #ساختمان داده #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #مسأله‌های الگوریتمی #درخت‌ها #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #وبلاگ #آموزش طراحی الگوریتم #آمادگی مسابقه ACM #الگوریتم فلوید-وارشال #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی #حل مسئله‌‌ی الگوریتمی #حل سوالات مسابقات برنامه‌نویسی #مسئله‌ی کوله‌پشتی #درخت پوشا #سوالات UVa Online Judge #ماتریس #ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge #الگوریتم دایکسترا #نمونه سوال مسابقه ACM #گراف #معرفی وب‌سایت #مسابقات برنامه‌نویسی ACM #آموزش ساختمان داده‌ها #مسئله‌های برنامه‌نویسی #نمونه سوال فارسی مسابقات ACM #سوالات چالشی برنامه‌نویسی #ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges #جستجوی اول عمق #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #مسئله‌های الگوریتمی #الگوریتم‌های بازگشتی #الگوریتم‌های عقبگرد #آمادگی المپیاد کامپیوتر #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #حل سوالات ACM-ICPC #تمرین المپیاد کامپیوتر #تمرین مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام #صف #برنامه‌نویسی ++C