الگوریتمستان

برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و حل مسئله‌های الگوریتمی

 
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.
نوشته‌ها با برچسب الگوریتم‌های مسیریابی نوشته‌ها با برچسب الگوریتم‌های مسیریابی - الگوریتمستان الگوریتمستان الگوریتمستان
نوشته‌ها با برچسب «

الگوریتم‌های مسیریابی

»

الگوریتم جستجوی اول عمق (Depth First Search - DFS) الگوریتمی مشابه الگوریتم جستجوی اول سطح (BFS) برای پیمایش گراف است. این دو الگوریتم خواص و کاربردهای مشترک بسیاری دارند و تفاوت اصلی در این است که در هر تکرار الگوریتم DFS تنها یکی از گره‌های مجاور گره پردازش شده برای مرحله‌ی بعد انتخاب می‌شود. به این ترتیب، الگوریتم DFS به جای صف از یک پشته برای مشخص کردن مسیر پیمایش استفاده می‌کند.

ادامه ...

الگوریتم فلوید-وارشال (Floyd-Warshall) یک الگوریتم مبتنی بر روش برنامه‌نویسی پویا برای محاسبه‌ی کوتاهترین مسیر بین هر دو جفت گره گراف‌های وزن‌دار است. دو الگوریتم رایج دایکسترا و بلمن-فورد روش‌های محاسبه‌ی کوتاهترین مسیر از مبدأ ثابت هستند که در صورت تکرار آنها به ازای هر گره عملکردی همانند الگوریتم فلوید-وارشال دارند. اما این الگوریتم ویژگی‌هایی دارد که آن را برجسته می‌کند:

ادامه ...

الگوریتم پیمایش اول سطح یا جستجوی اول سطح (Breadth First Search - BFS) از جمله الگوریتم‌های مشهور پیمایش و جستجوی گراف است که در حل مسائل الگوریتمی و هوش مصنوعی کاربرد دارد. این الگوریتم برای پیمایش و جستجوی گراف از یک صف برای نگهداری ترتیب جستجو استفاده می‌کند.

الگوریتم BFS با وارد کردن گره مبدأ به صف پردازش شروع شده و تا خالی نشدن این صف مراحل زیر را تکرار می‌شود:

1- عنصر جلوی صف را به عنوان گره جاری انتخاب و از صف حذف کن.

2- گره جاری را پردازش کن.

ادامه ...

الگوریتم دایکسترا (دیکسترا، دایجسترا - Dijkstra) یک راهکار حریصانه برای یافتن کوتاهترین مسیر از مقصد ثابت (تک منبع) به سایر گره‌های گراف وزن‌دار است. این گراف می‌تواند معرف مسیرهای یک شهر و تقاطع‌های آن باشد که انبار شرکت در یک گره آن قرار داشته و هدف یافتن کوتاهترین مسیر به هر محل دیگر از این انبار است. طبیعتا این الگوریتم در یافتن کوتاهترین مسیر بین دو گره مشخص نیز کاربرد دارد. تنها شرط لازم برای استفاده از این الگوریتم نامنفی بودن وزن یال‌های گراف است.

ادامه ...

الگوریتمستان در تلگرام

   

 

پیوند کوتاه:
»  دوره‌ی طراحی و تحلیل الگوریتم دانشگاه استنفورد
ویدئوهای آموزشی دوره‌ی Algorithms: Design and Analysis دانشگاه استنفورد با زیرنویس انگلیسی
برچسب‌ها
#حل سوالات Timus Online Judge #الگوریتم‌های گراف #نمونه سوال مسابقه ACM #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #سوالات چالشی برنامه‌نویسی #مسابقات برنامه‌نویسی #معرفی وب‌سایت #سوالات مسابقات ACM-ICPC #مسابقه برنامه‌نویسی #پیمایش گراف #سوالات UVa Online Judge #تمرین مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام #ترجمه‌ی فارسی سوالات برنامه‌نویسی #درخت‌ها #نمونه سوال فارسی مسابقات برنامه‌نویسی #ویدئوی آموزشی #آموزش ساختمان داده‌ها #مسئله‌های برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #کتاب الگوریتم #حل سوالات ACM-ICPC #مسئله‌ی کوله‌پشتی #آموزش طراحی الگوریتم #مسابقات برنامه‌نویسی ACM #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان #آمادگی المپیاد کامپیوتر #مسأله‌های الگوریتمی #سوالات برنامه‌نویسی #مسأله‌های برنامه‌نویسی #تمرین طراحی الگوریتم #نمونه سوال فارسی مسابقات ACM #منبع آموزشی #الگوریتم‌های بازگشتی #دانلود کتاب #حل سوالات UVa Online Judge #الگوریتم فلوید-وارشال #ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge #درخت پوشا #الگوریتم‌های حریصانه #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #آموزش برنامه‌نویسی ++C #حل مسئله‌‌ی الگوریتمی #آمادگی مسابقه ACM #مسئله‌های الگوریتمی #الگوریتم #ساختمان داده #کتابخانه قالب استاندارد ++C #جستجوی اول عمق #مسابقه برنامه نویسی #ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges #ماتریس #آموزش الگوریتم #گراف #برنامه‌نویسی #جستجوی اول سطح #Python #نمونه سوال فارسی مسابقه‌ی ACM #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی #محاسبات ریاضی #الگوریتم‌های مسیریابی #ترجمه‌ی فارسی سوالات ACM #نکات برنامه‌نویسی #حل سوالات مسابقات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های عقبگرد #وبلاگ #تمرین المپیاد کامپیوتر #نمونه سوالات مسابقه برنامه‌نویسی #الگوریتم دایکسترا #صف #کتاب الکترونیکی #آمادگی مسابقه برنامه‌نویسی #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #برنامه‌نویسی ++C