الگوریتمستان

برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و حل مسئله‌های الگوریتمی

 
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.
نوشته‌ها با برچسب الگوریتم‌های مسیریابی نوشته‌ها با برچسب الگوریتم‌های مسیریابی - الگوریتمستان الگوریتمستان الگوریتمستان
نوشته‌ها با برچسب «

الگوریتم‌های مسیریابی

»

الگوریتم جستجوی اول عمق (Depth First Search - DFS) الگوریتمی مشابه الگوریتم جستجوی اول سطح (BFS) برای پیمایش گراف است. این دو الگوریتم خواص و کاربردهای مشترک بسیاری دارند و تفاوت اصلی در این است که در هر تکرار الگوریتم DFS تنها یکی از گره‌های مجاور گره پردازش شده برای مرحله‌ی بعد انتخاب می‌شود. به این ترتیب، الگوریتم DFS به جای صف از یک پشته برای مشخص کردن مسیر پیمایش استفاده می‌کند.

ادامه ...

الگوریتم فلوید-وارشال (Floyd-Warshall) یک الگوریتم مبتنی بر روش برنامه‌نویسی پویا برای محاسبه‌ی کوتاهترین مسیر بین هر دو جفت گره گراف‌های وزن‌دار است. دو الگوریتم رایج دایکسترا و بلمن-فورد روش‌های محاسبه‌ی کوتاهترین مسیر از مبدأ ثابت هستند که در صورت تکرار آنها به ازای هر گره عملکردی همانند الگوریتم فلوید-وارشال دارند. اما این الگوریتم ویژگی‌هایی دارد که آن را برجسته می‌کند:

ادامه ...

الگوریتم پیمایش اول سطح یا جستجوی اول سطح (Breadth First Search - BFS) از جمله الگوریتم‌های مشهور پیمایش و جستجوی گراف است که در حل مسائل الگوریتمی و هوش مصنوعی کاربرد دارد. این الگوریتم برای پیمایش و جستجوی گراف از یک صف برای نگهداری ترتیب جستجو استفاده می‌کند.

الگوریتم BFS با وارد کردن گره مبدأ به صف پردازش شروع شده و تا خالی نشدن این صف مراحل زیر را تکرار می‌شود:

1- عنصر جلوی صف را به عنوان گره جاری انتخاب و از صف حذف کن.

2- گره جاری را پردازش کن.

ادامه ...

الگوریتم دایکسترا (دیکسترا، دایجسترا - Dijkstra) یک راهکار حریصانه برای یافتن کوتاهترین مسیر از مقصد ثابت (تک منبع) به سایر گره‌های گراف وزن‌دار است. این گراف می‌تواند معرف مسیرهای یک شهر و تقاطع‌های آن باشد که انبار شرکت در یک گره آن قرار داشته و هدف یافتن کوتاهترین مسیر به هر محل دیگر از این انبار است. طبیعتا این الگوریتم در یافتن کوتاهترین مسیر بین دو گره مشخص نیز کاربرد دارد. تنها شرط لازم برای استفاده از این الگوریتم نامنفی بودن وزن یال‌های گراف است.

ادامه ...

الگوریتمستان در تلگرام

   

 

پیوند کوتاه:
»  دوره‌ی طراحی و تحلیل الگوریتم دانشگاه استنفورد
ویدئوهای آموزشی دوره‌ی Algorithms: Design and Analysis دانشگاه استنفورد با زیرنویس انگلیسی
برچسب‌ها
#سوالات مسابقات ACM-ICPC #مسئله‌ی کوله‌پشتی #منبع آموزشی #مسئله‌های برنامه‌نویسی #دانلود کتاب #آموزش الگوریتم #مسئله‌های الگوریتمی #محاسبات ریاضی #آموزش طراحی الگوریتم #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #جستجوی اول سطح #الگوریتم‌های عقبگرد #حل سوالات ACM-ICPC #مسابقه برنامه‌نویسی #آمادگی مسابقه ACM #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #حل سوالات UVa Online Judge #حل مسئله‌‌ی الگوریتمی #کتاب الکترونیکی #سوالات برنامه‌نویسی #تمرین المپیاد کامپیوتر #سوالات UVa Online Judge #حل سوالات مسابقات برنامه‌نویسی #Python #تمرین مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام #معرفی وب‌سایت #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #الگوریتم فلوید-وارشال #مسابقه برنامه نویسی #کتاب الگوریتم #مسابقات برنامه‌نویسی ACM #سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان #آموزش برنامه‌نویسی ++C #درخت پوشا #الگوریتم دایکسترا #جستجوی اول عمق #نکات برنامه‌نویسی #آموزش ساختمان داده‌ها #مسأله‌های برنامه‌نویسی #ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges #الگوریتم‌های مسیریابی #وبلاگ #برنامه‌نویسی ++C #الگوریتم #درخت‌ها #نمونه سوال مسابقه ACM #کتابخانه قالب استاندارد ++C #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی #ترجمه‌ی فارسی سوالات ACM #تمرین طراحی الگوریتم #الگوریتم‌های بازگشتی #حل سوالات Timus Online Judge #ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge #نمونه سوالات مسابقه برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های حریصانه #سوالات چالشی برنامه‌نویسی #صف #ترجمه‌ی فارسی سوالات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #نمونه سوال فارسی مسابقات برنامه‌نویسی #نمونه سوال فارسی مسابقه‌ی ACM #آمادگی مسابقه برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های گراف #ساختمان داده #ویدئوی آموزشی #ماتریس #نمونه سوال فارسی مسابقات ACM #پیمایش گراف #آمادگی المپیاد کامپیوتر #گراف #مسابقات برنامه‌نویسی #مسأله‌های الگوریتمی #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه