الگوریتمستان

برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و حل مسئله‌های الگوریتمی

 
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.
نوشته‌ها با برچسب الگوریتم‌های مسیریابی نوشته‌ها با برچسب الگوریتم‌های مسیریابی - الگوریتمستان الگوریتمستان الگوریتمستان
نوشته‌ها با برچسب «

الگوریتم‌های مسیریابی

»

الگوریتم جستجوی اول عمق (Depth First Search - DFS) الگوریتمی مشابه الگوریتم جستجوی اول سطح (BFS) برای پیمایش گراف است. این دو الگوریتم خواص و کاربردهای مشترک بسیاری دارند و تفاوت اصلی در این است که در هر تکرار الگوریتم DFS تنها یکی از گره‌های مجاور گره پردازش شده برای مرحله‌ی بعد انتخاب می‌شود. به این ترتیب، الگوریتم DFS به جای صف از یک پشته برای مشخص کردن مسیر پیمایش استفاده می‌کند.

ادامه ...

الگوریتم فلوید-وارشال (Floyd-Warshall) یک الگوریتم مبتنی بر روش برنامه‌نویسی پویا برای محاسبه‌ی کوتاهترین مسیر بین هر دو جفت گره گراف‌های وزن‌دار است. دو الگوریتم رایج دایکسترا و بلمن-فورد روش‌های محاسبه‌ی کوتاهترین مسیر از مبدأ ثابت هستند که در صورت تکرار آنها به ازای هر گره عملکردی همانند الگوریتم فلوید-وارشال دارند. اما این الگوریتم ویژگی‌هایی دارد که آن را برجسته می‌کند:

ادامه ...

الگوریتم پیمایش اول سطح یا جستجوی اول سطح (Breadth First Search - BFS) از جمله الگوریتم‌های مشهور پیمایش و جستجوی گراف است که در حل مسائل الگوریتمی و هوش مصنوعی کاربرد دارد. این الگوریتم برای پیمایش و جستجوی گراف از یک صف برای نگهداری ترتیب جستجو استفاده می‌کند.

الگوریتم BFS با وارد کردن گره مبدأ به صف پردازش شروع شده و تا خالی نشدن این صف مراحل زیر را تکرار می‌شود:

1- عنصر جلوی صف را به عنوان گره جاری انتخاب و از صف حذف کن.

2- گره جاری را پردازش کن.

ادامه ...

الگوریتم دایکسترا (دیکسترا، دایجسترا - Dijkstra) یک راهکار حریصانه برای یافتن کوتاهترین مسیر از مقصد ثابت (تک منبع) به سایر گره‌های گراف وزن‌دار است. این گراف می‌تواند معرف مسیرهای یک شهر و تقاطع‌های آن باشد که انبار شرکت در یک گره آن قرار داشته و هدف یافتن کوتاهترین مسیر به هر محل دیگر از این انبار است. طبیعتا این الگوریتم در یافتن کوتاهترین مسیر بین دو گره مشخص نیز کاربرد دارد. تنها شرط لازم برای استفاده از این الگوریتم نامنفی بودن وزن یال‌های گراف است.

ادامه ...

الگوریتمستان در تلگرام

   

 

پیوند کوتاه:
»  دوره‌ی طراحی و تحلیل الگوریتم دانشگاه استنفورد
ویدئوهای آموزشی دوره‌ی Algorithms: Design and Analysis دانشگاه استنفورد با زیرنویس انگلیسی
برچسب‌ها
#الگوریتم‌های مرتب‌سازی #سوالات UVa Online Judge #الگوریتم فلوید-وارشال #کتاب الگوریتم #ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge #تمرین المپیاد کامپیوتر #الگوریتم دایکسترا #وبلاگ #ماتریس #ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges #مسأله‌های الگوریتمی #حل سوالات ACM-ICPC #برنامه‌نویسی #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی #تمرین طراحی الگوریتم #سوالات مسابقات ACM-ICPC #مسابقات برنامه‌نویسی ACM #الگوریتم‌های مسیریابی #صف #مسئله‌های برنامه‌نویسی #نمونه سوال مسابقه ACM #ویدئوی آموزشی #ترجمه‌ی فارسی سوالات برنامه‌نویسی #سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان #الگوریتم‌های حریصانه #حل سوالات مسابقات برنامه‌نویسی #آموزش الگوریتم #نمونه سوال فارسی مسابقه‌ی ACM #مسابقه برنامه نویسی #حل سوالات UVa Online Judge #آموزش طراحی الگوریتم #پیمایش گراف #کتابخانه قالب استاندارد ++C #مسابقات برنامه‌نویسی #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #گراف #مسئله‌های الگوریتمی #آمادگی مسابقه ACM #مسأله‌های برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #مسئله‌ی کوله‌پشتی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #الگوریتم‌های بازگشتی #منبع آموزشی #دانلود کتاب #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #نمونه سوال فارسی مسابقات برنامه‌نویسی #حل مسئله‌‌ی الگوریتمی #سوالات برنامه‌نویسی #محاسبات ریاضی #معرفی وب‌سایت #درخت‌ها #حل سوالات Timus Online Judge #آموزش برنامه‌نویسی ++C #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #جستجوی اول عمق #نمونه سوالات مسابقه برنامه‌نویسی #درخت پوشا #الگوریتم‌های گراف #الگوریتم‌های عقبگرد #ساختمان داده #ترجمه‌ی فارسی سوالات ACM #الگوریتم #نمونه سوال فارسی مسابقات ACM #جستجوی اول سطح #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #تمرین مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام #مسابقه برنامه‌نویسی #برنامه‌نویسی ++C #نکات برنامه‌نویسی #سوالات چالشی برنامه‌نویسی #آمادگی مسابقه برنامه‌نویسی #کتاب الکترونیکی #آموزش ساختمان داده‌ها