الگوریتمستان

برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و حل مسئله‌های الگوریتمی

 
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.
نوشته‌ها با برچسب الگوریتم‌های مسیریابی نوشته‌ها با برچسب الگوریتم‌های مسیریابی - الگوریتمستان الگوریتمستان الگوریتمستان
نوشته‌ها با برچسب «

الگوریتم‌های مسیریابی

»

الگوریتم جستجوی اول عمق (Depth First Search - DFS) الگوریتمی مشابه الگوریتم جستجوی اول سطح (BFS) برای پیمایش گراف است. این دو الگوریتم خواص و کاربردهای مشترک بسیاری دارند و تفاوت اصلی در این است که در هر تکرار الگوریتم DFS تنها یکی از گره‌های مجاور گره پردازش شده برای مرحله‌ی بعد انتخاب می‌شود. به این ترتیب، الگوریتم DFS به جای صف از یک پشته برای مشخص کردن مسیر پیمایش استفاده می‌کند.

ادامه ...

الگوریتم فلوید-وارشال (Floyd-Warshall) یک الگوریتم مبتنی بر روش برنامه‌نویسی پویا برای محاسبه‌ی کوتاهترین مسیر بین هر دو جفت گره گراف‌های وزن‌دار است. دو الگوریتم رایج دایکسترا و بلمن-فورد روش‌های محاسبه‌ی کوتاهترین مسیر از مبدأ ثابت هستند که در صورت تکرار آنها به ازای هر گره عملکردی همانند الگوریتم فلوید-وارشال دارند. اما این الگوریتم ویژگی‌هایی دارد که آن را برجسته می‌کند:

ادامه ...

الگوریتم پیمایش اول سطح یا جستجوی اول سطح (Breadth First Search - BFS) از جمله الگوریتم‌های مشهور پیمایش و جستجوی گراف است که در حل مسائل الگوریتمی و هوش مصنوعی کاربرد دارد. این الگوریتم برای پیمایش و جستجوی گراف از یک صف برای نگهداری ترتیب جستجو استفاده می‌کند.

الگوریتم BFS با وارد کردن گره مبدأ به صف پردازش شروع شده و تا خالی نشدن این صف مراحل زیر را تکرار می‌شود:

1- عنصر جلوی صف را به عنوان گره جاری انتخاب و از صف حذف کن.

2- گره جاری را پردازش کن.

ادامه ...

الگوریتم دایکسترا (دیکسترا، دایجسترا - Dijkstra) یک راهکار حریصانه برای یافتن کوتاهترین مسیر از مقصد ثابت (تک منبع) به سایر گره‌های گراف وزن‌دار است. این گراف می‌تواند معرف مسیرهای یک شهر و تقاطع‌های آن باشد که انبار شرکت در یک گره آن قرار داشته و هدف یافتن کوتاهترین مسیر به هر محل دیگر از این انبار است. طبیعتا این الگوریتم در یافتن کوتاهترین مسیر بین دو گره مشخص نیز کاربرد دارد. تنها شرط لازم برای استفاده از این الگوریتم نامنفی بودن وزن یال‌های گراف است.

ادامه ...

الگوریتمستان در تلگرام

   

 

پیوند کوتاه:
»  دوره‌ی طراحی و تحلیل الگوریتم دانشگاه استنفورد
ویدئوهای آموزشی دوره‌ی Algorithms: Design and Analysis دانشگاه استنفورد با زیرنویس انگلیسی
برچسب‌ها
#نمونه سوال فارسی مسابقات ACM #منبع آموزشی #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #آموزش برنامه‌نویسی ++C #الگوریتم‌های عقبگرد #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #محاسبات ریاضی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی #آموزش الگوریتم #مسأله‌های برنامه‌نویسی #ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges #مسابقات برنامه‌نویسی ACM #حل سوالات مسابقات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های گراف #دانلود کتاب #برنامه‌نویسی #حل مسئله‌‌ی الگوریتمی #حل سوالات ACM-ICPC #ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge #ساختمان داده #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #ویدئوی آموزشی #نمونه سوال فارسی مسابقات برنامه‌نویسی #جستجوی اول سطح #نمونه سوال مسابقه ACM #درخت پوشا #معرفی وب‌سایت #نکات برنامه‌نویسی #تمرین طراحی الگوریتم #مسابقات برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #آمادگی مسابقه برنامه‌نویسی #مسأله‌های الگوریتمی #صف #ترجمه‌ی فارسی سوالات برنامه‌نویسی #ترجمه‌ی فارسی سوالات ACM #الگوریتم‌های بازگشتی #الگوریتم #درخت‌ها #جستجوی اول عمق #وبلاگ #سوالات UVa Online Judge #گراف #الگوریتم‌های حریصانه #آموزش طراحی الگوریتم #تمرین المپیاد کامپیوتر #مسئله‌های برنامه‌نویسی #کتابخانه قالب استاندارد ++C #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های مسیریابی #حل سوالات UVa Online Judge #آموزش ساختمان داده‌ها #نمونه سوال فارسی مسابقه‌ی ACM #برنامه‌نویسی ++C #آمادگی مسابقه ACM #کتاب الگوریتم #الگوریتم دایکسترا #تمرین مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام #ماتریس #سوالات مسابقات ACM-ICPC #مسابقه برنامه‌نویسی #سوالات چالشی برنامه‌نویسی #حل سوالات Timus Online Judge #پیمایش گراف #سوالات برنامه‌نویسی #مسئله‌های الگوریتمی #نمونه سوالات مسابقه برنامه‌نویسی #مسابقه برنامه نویسی #مسئله‌ی کوله‌پشتی #کتاب الکترونیکی #الگوریتم فلوید-وارشال