الگوریتمستان

برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و حل مسئله‌های الگوریتمی

 
در صورت ناخوانا بودن نوشته‌ها، از مرورگر دیگری استفاده کنید.
نوشته‌ها با برچسب الگوریتم‌های مسیریابی نوشته‌ها با برچسب الگوریتم‌های مسیریابی - الگوریتمستان الگوریتمستان الگوریتمستان
نوشته‌ها با برچسب «

الگوریتم‌های مسیریابی

»

الگوریتم جستجوی اول عمق (Depth First Search - DFS) الگوریتمی مشابه الگوریتم جستجوی اول سطح (BFS) برای پیمایش گراف است. این دو الگوریتم خواص و کاربردهای مشترک بسیاری دارند و تفاوت اصلی در این است که در هر تکرار الگوریتم DFS تنها یکی از گره‌های مجاور گره پردازش شده برای مرحله‌ی بعد انتخاب می‌شود. به این ترتیب، الگوریتم DFS به جای صف از یک پشته برای مشخص کردن مسیر پیمایش استفاده می‌کند.

ادامه ...

الگوریتم فلوید-وارشال (Floyd-Warshall) یک الگوریتم مبتنی بر روش برنامه‌نویسی پویا برای محاسبه‌ی کوتاهترین مسیر بین هر دو جفت گره گراف‌های وزن‌دار است. دو الگوریتم رایج دایکسترا و بلمن-فورد روش‌های محاسبه‌ی کوتاهترین مسیر از مبدأ ثابت هستند که در صورت تکرار آنها به ازای هر گره عملکردی همانند الگوریتم فلوید-وارشال دارند. اما این الگوریتم ویژگی‌هایی دارد که آن را برجسته می‌کند:

ادامه ...

الگوریتم پیمایش اول سطح یا جستجوی اول سطح (Breadth First Search - BFS) از جمله الگوریتم‌های مشهور پیمایش و جستجوی گراف است که در حل مسائل الگوریتمی و هوش مصنوعی کاربرد دارد. این الگوریتم برای پیمایش و جستجوی گراف از یک صف برای نگهداری ترتیب جستجو استفاده می‌کند.

الگوریتم BFS با وارد کردن گره مبدأ به صف پردازش شروع شده و تا خالی نشدن این صف مراحل زیر را تکرار می‌شود:

1- عنصر جلوی صف را به عنوان گره جاری انتخاب و از صف حذف کن.

2- گره جاری را پردازش کن.

ادامه ...

الگوریتم دایکسترا (دیکسترا، دایجسترا - Dijkstra) یک راهکار حریصانه برای یافتن کوتاهترین مسیر از مقصد ثابت (تک منبع) به سایر گره‌های گراف وزن‌دار است. این گراف می‌تواند معرف مسیرهای یک شهر و تقاطع‌های آن باشد که انبار شرکت در یک گره آن قرار داشته و هدف یافتن کوتاهترین مسیر به هر محل دیگر از این انبار است. طبیعتا این الگوریتم در یافتن کوتاهترین مسیر بین دو گره مشخص نیز کاربرد دارد. تنها شرط لازم برای استفاده از این الگوریتم نامنفی بودن وزن یال‌های گراف است.

ادامه ...

الگوریتمستان در تلگرام

   

 

پیوند کوتاه:
»  دوره‌ی طراحی و تحلیل الگوریتم دانشگاه استنفورد
ویدئوهای آموزشی دوره‌ی Algorithms: Design and Analysis دانشگاه استنفورد با زیرنویس انگلیسی
برچسب‌ها
#ماتریس #نمونه سوال فارسی مسابقات برنامه‌نویسی #سوالات مسابقات ACM-ICPC #آموزش ساختمان داده‌ها #آمادگی مسابقه برنامه‌نویسی #آموزش برنامه‌نویسی ++C #حل سوالات Timus Online Judge #وبلاگ #ترجمه‌ی فارسی سوالات ACM #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #مسئله‌ی کوله‌پشتی #تمرین طراحی الگوریتم #صف #آمادگی المپیاد کامپیوتر #نمونه سوالات مسابقه برنامه‌نویسی #تمرین مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ای‌سی‌ام #نمونه سوال فارسی مسابقات ACM #حل سوالات ACM-ICPC #درخت‌ها #الگوریتم‌های بازگشتی #مسابقات برنامه‌نویسی #الگوریتم فلوید-وارشال #مسأله‌های الگوریتمی #گراف #الگوریتم‌های مسیریابی #جستجوی اول سطح #برنامه‌نویسی ++C #ترجمه‌ی فارسی سوالات UVa Online Judge #جستجوی اول عمق #حل سوالات مسابقات برنامه‌نویسی #تمرین المپیاد کامپیوتر #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #سوالات UVa Online Judge #مسئله‌های الگوریتمی #مسابقه برنامه‌نویسی #محاسبات ریاضی #برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #الگوریتم‌های حریصانه #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی #نمونه سوال مسابقه ACM #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #سوالات برنامه‌نویسی #حل سوالات UVa Online Judge #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #نمونه سوال فارسی مسابقه‌ی ACM #آموزش الگوریتم #الگوریتم #کتاب الکترونیکی #الگوریتم‌های گراف #مسابقه برنامه نویسی #ویدئوی آموزشی #کتاب الگوریتم #Python #پیمایش گراف #آموزش طراحی الگوریتم #آمادگی مسابقه ACM #سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان #حل مسئله‌‌ی الگوریتمی #ساختمان داده #الگوریتم دایکسترا #ترجمه‌ی فارسی سوالات برنامه‌نویسی #کتابخانه قالب استاندارد ++C #درخت پوشا #نکات برنامه‌نویسی #سوالات چالشی برنامه‌نویسی #مسأله‌های برنامه‌نویسی #الگوریتم‌های عقبگرد #ترجمه فارسی سوالات کتاب Programming Challenges #مسئله‌های برنامه‌نویسی #معرفی وب‌سایت #منبع آموزشی #دانلود کتاب #مسابقات برنامه‌نویسی ACM #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا