الگوریتمستان

یادداشت‌های یک معلم علاقه‌مند به نوشتن از آنچه آموخته و یاد می‌دهد
 

آموزش الگوریتم

✤    الگوریتم آنلاین
           #الگوریتم #آموزش الگوریتم #الگوریتم‌های حریصانه #تکنیک‌های طراحی الگوریتم 
آشنایی با الگوریتم‌های آنلاین با مثال
✤    کتاب Competetive Programming
           #منبع آموزشی #آموزش الگوریتم #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #سی‌پلاس‌پلاس #کتاب الکترونیکی #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی 
معرفی کتاب Competitive Programming برای علاقه‌مندان به شرکت در مسابقات برنامه‌نویسی و المپیاد کامپیوتر با قابلیت دانلود نسخه الکترونیکی
✤    کتاب راهنمای برنامه‌نویسان رقابتی
           #منبع آموزشی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #آموزش الگوریتم #کتاب الکترونیکی #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی 
معرفی کتاب Competitive Programmer's Handbook (راهنمای برنامه‌نویسان رقابتی) برای علاقه‌مندان به مباحث الگوریتم‌ها و شرکت‌کنندگان در مسابقات برنامه‌نویسی با امکان دانلود
✤    پیچیدگی زمانی اجرای الگوریتم
           #الگوریتم #آموزش الگوریتم 
بررسی مفهوم پیچیدگی زمانی الگوریتم برای بررسی کارایی آن و مقایسه الگوریتم‌ها
✤    مستندات دوره آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی دانشگاه استنفورد
           #مسئله‌های الگوریتمی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #آموزش الگوریتم #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی 
مستندات دوره Introduction to Programming Contests دانشگاه استنفورد با موضوع ریاضیات، ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌های مورد نیاز برای شرکت در مسابقات برنامه‌نویسی
✤    الگوریتم جستجوی اول عمق (DFS)
           #الگوریتم #آموزش الگوریتم #الگوریتم‌های گراف #الگوریتم‌های مسیریابی #پیمایش گراف #جستجوی اول عمق #درخت پوشا 
معرفی الگوریتم جستجوی اول عمق (DFS) برای پیمایش گراف و کاربردهای آن به همراه قطعه کد به زبان برنامه‌نویسی ++C
✤    کتاب مقدمه‌ای بر الگوریتم‌ها
           #منبع آموزشی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #آموزش الگوریتم #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #کتاب الکترونیکی 
معرفی کتاب Introduction to Algorithms (ویراست سوم) به عنوان مرجع مباحث طراحی الگوریتم‌ها و ساختمان داده‌ها با قابلیت دانلود
✤    الگوریتم فلوید-وارشال
           #الگوریتم #آموزش الگوریتم #الگوریتم فلوید-وارشال #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #الگوریتم‌های گراف #الگوریتم‌های مسیریابی #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #پایتون 
آشنایی با الگوریتم فلوید-وارشال برای یافتن کوتاهترین مسیرهای گراف با قطعه کد نمونه به زبان‌های برنامه‌نویسی ++C و Python
✤    کتاب Concrete Mathematics
           #منبع آموزشی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #آموزش الگوریتم #کتاب الکترونیکی 
معرفی کتاب Concrete Mathematics برای علاقه‌مندان حل سوالات الگوریتمی و شرکت‌کنندگان مسابقات برنامه‌نویسی با قابلیت دانلود
✤    الگوریتم جستجوی اول سطح (BFS)
           #الگوریتم #آموزش الگوریتم #الگوریتم‌های گراف #الگوریتم‌های مسیریابی #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #پیمایش گراف #جستجوی اول سطح #درخت پوشا #صف 
معرفی الگوریتم جستجوی اول سطح (BFS) برای پیمایش گراف و کاربردهای آن به همراه قطعه کد به زبان برنامه‌نویسی ++C
✤    الگوریتم دایکسترا
           #الگوریتم #آموزش الگوریتم #الگوریتم دایکسترا #الگوریتم‌های حریصانه #الگوریتم‌های گراف #الگوریتم‌های مسیریابی #الگوریتم‌های کوتاهترین مسیر #پیمایش گراف #جستجوی اول سطح #درخت پوشا 
آشنایی با الگوریتم دایکسترا برای یافتن کوتاهترین مسیر تک‌مبدأ در گراف وزن‌دار بدون یال منفی با قطعه کد به زبان ++C
✤    کتاب چالش‌های برنامه‌نویسی
           #منبع آموزشی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #آموزش الگوریتم #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #کتاب الکترونیکی #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی 
معرفی کتاب Programming Challenges برای علاقه‌مندان حل سوالات الگوریتمی و شرکت‌کنندگان مسابقات برنامه‌نویسی با قابلیت دانلود کتاب، فایل‌های صوتی، تصویری و اسلایدهای کلاس درس نویسنده
✤    الگوریتم‌های حریصانه
           #الگوریتم #آموزش الگوریتم #الگوریتم‌های حریصانه #تکنیک‌های طراحی الگوریتم 
آشنایی با روش حریصانه و کاربردهای آن مانند مسئله خرد کردن پول
✤    معمای هشت وزیر
           #مسئله‌های الگوریتمی #آموزش الگوریتم #الگوریتم‌های عقبگرد 
بررسی معمای هشت وزیر یا n وزیر و راهبرد عقبگرد برای حل مسئله
✤    الگوریتم مرتب‌سازی هرمی
           #الگوریتم #آموزش الگوریتم #الگوریتم‌های مرتب‌سازی 
آشنایی با روش مرتب‌سازی هرمی (Heap Sort)
✤    الگوریتم مرتب‌سازی ادغامی
           #الگوریتم #آموزش الگوریتم #الگوریتم‌های بازگشتی #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #پایتون 
آشنایی با روش مرتب‌سازی ادغامی با قطعه کدهایی به زبان‌های برنامه‌نویسی ++C و Python
✤    الگوریتم مرتب‌سازی سریع
           #الگوریتم #آموزش الگوریتم #الگوریتم‌های بازگشتی #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #پایتون 
آشنایی با روش مرتب‌سازی سریع، همراه با قطعه کدهای نمونه به زبان‌های برنامه‌نویسی ++C و Python
✤    الگوریتم مرتب‌سازی درجی
           #الگوریتم #آموزش الگوریتم #الگوریتم‌های حریصانه #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #پایتون 
آشنایی با روش مرتب‌سازی درجی، همراه با قطعه کد به زبان‌های برنامه‌نویسی ++C و Python
✤    محاسبه ضرایب دوجمله‌ای
           #محاسبات ریاضی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #آموزش الگوریتم #الگوریتم‌های بازگشتی #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه 
بررسی روش‌های مختلف محاسبه ضرایب دوجمله‌ای نیوتن یا ترکیب دو عدد با قطعه کد به زبان برنامه‌نویسی ++C
✤    الگوریتم مرتب‌سازی انتخابی
           #الگوریتم #آموزش الگوریتم #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #پایتون 
آشنایی با روش مرتب‌سازی انتخابی،همراه با قطعه کد به زبان‌های برنامه‌نویسی ++C و Python
✤    الگوریتم مرتب‌سازی حبابی
           #الگوریتم #آموزش الگوریتم #الگوریتم‌های مرتب‌سازی #پایتون #سی‌پلاس‌پلاس 
آشنایی با روش مرتب‌سازی حبابی و بحث در مورد عملکرد آن، با قطعه کدها به زبان برنامه‌نویسی ++C و Python
✤    برج هانوی
           #مسئله‌های الگوریتمی #آموزش الگوریتم #الگوریتم‌های بازگشتی #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه 
بررسی مسئله برج هانوی و روش‌های حل بازگشتی و غیربازگشتی آن به همراه کد به زبان ++C
✤    کتاب هنر مسابقات برنامه‌نویسی
           #منبع آموزشی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #آموزش الگوریتم #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #کتاب الکترونیکی #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی 
معرفی کتاب Art of Programming Contest برای علاقه‌مندان حل سوالات الگوریتمی و شرکت‌کنندگان مسابقات برنامه‌نویسی با قابلیت دانلود نسخه الکترونیکی
✤    مسئله کاشیکاری
           #مسئله‌های الگوریتمی #آموزش الگوریتم #الگوریتم‌های بازگشتی #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه 
بحث در مورد مسئله کاشیکاری یا فرش کردن زمین با موزاییک به روش تقسیم و حل
✤    الگوریتم ضرب استراسن
           #محاسبات ریاضی #آموزش الگوریتم #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #ماتریس 
آشنایی با الگوریتم استراسن برای محاسبه‌ حاصلضرب ماتریس‌ها
✤    ضرب زنجیره‌ای ماتریس‌ها
           #محاسبات ریاضی #آموزش الگوریتم #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #الگوریتم‌های حریصانه #ماتریس 
بحث در مورد ضرب زنجیره‌ای ماتریس‌ها و روش پیاده‌سازی الگوریتم پرانتزبندی بهینه آن با روش تقسیم و حل و روش برنامه‌نویسی پویا
✤    الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا
           #الگوریتم #آموزش الگوریتم #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #تکنیک‌های طراحی الگوریتم 
آشنایی با روش برنامه‌نویسی پویا (یا برنامه‌ریزی پویا، برنامه‌سازی پویا - Dynamic Programming) به عنوان یکی از روش‌های پر کاربرد طراحی الگوریتم برای حل بهینه مسائل با مثالی از محاسبه دنباله فیبوناچی
✤    الگوریتم‌های تقسیم و حل
           #الگوریتم #آموزش الگوریتم #الگوریتم‌های بازگشتی #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه #تکنیک‌های طراحی الگوریتم 
آشنایی با تکنیک الگوریتم‌های Divide and Conquer (تقسیم و حل / تقسیم و غلبه) و کاربردهای آن در مرتب‌سازی، جستجو و حل مسائل الگوریتمی دیگر