الگوریتمستان

یادداشت‌های یک معلم علاقه‌مند به نوشتن از آنچه آموخته و یاد می‌دهد
 

آمادگی المپیاد کامپیوتر

✤    کتاب راهنمای برنامه‌نویسان رقابتی
           #منبع آموزشی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #آموزش الگوریتم #کتاب الکترونیکی #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی 
معرفی کتاب Competitive Programmer's Handbook (راهنمای برنامه‌نویسان رقابتی) برای علاقه‌مندان به مباحث الگوریتم‌ها و شرکت‌کنندگان در مسابقات برنامه‌نویسی با امکان دانلود
✤    مسئله Jolly Jumpers
           #مسئله‌های الگوریتمی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی 
متن فارسی مسئله Jolly Jumpers از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
✤    مستندات دوره آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی دانشگاه استنفورد
           #مسئله‌های الگوریتمی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #آموزش الگوریتم #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی 
مستندات دوره Introduction to Programming Contests دانشگاه استنفورد با موضوع ریاضیات، ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌های مورد نیاز برای شرکت در مسابقات برنامه‌نویسی
✤    مسئله‌ The Trip
           #مسئله‌های الگوریتمی #آمادگی المپیاد کامپیوتر 
متن فارسی مسئله‌ The Trip از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
✤    مسئله 3n+1 Problem
           #مسئله‌های الگوریتمی #آمادگی المپیاد کامپیوتر 
متن فارسی مسئله 3n+1 Problem (حدس کولاتز یا حدس 3n+1) از سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی و وبسایت UVa Online Judge
✤    مسئله Encrypted SMS
           #مسئله‌های الگوریتمی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی 
متن فارسی مسئله Encrypted SMS از سوالات مسابقه برنامه‌نویسی ACM-ICPC 2007 منطقه‌ای سایت تهران
✤    مسئله Gholam's Simple Game
           #مسئله‌های الگوریتمی #آمادگی المپیاد کامپیوتر 
متن فارسی مسئله Gholam's Simple Game از سوالات مسابقه برنامه‌نویسی ACM-ICPC 2010‌ منطقه‌ای سایت تهران
✤    مسئله What Base Is This
           #مسئله‌های الگوریتمی #آمادگی المپیاد کامپیوتر 
متن فارسی مسئله شماره 343 از UVa Online Judge، ار سوالات تمرینی کتاب‌های آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی
✤    ویدئوهای آموزشی کلاس Programming Challenges
           #منبع آموزشی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #ویدئوی آموزشی 
ویدئوهای آموزشی کلاس Programming Challenges شامل مباحث الگوریتم‌ها، ساختمان داده‌ها و ریاضیات محاسباتی برای آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی
✤    مسئله انتخابات
           #مسئله‌های الگوریتمی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #مسئله‌ی کوله‌پشتی 
بررسی مسئله انتخابات، از سوالات مسابقه برنامه‌نویسی ACM-ICPC 2016 سایت تهران
✤    مسئله اعداد اردوش
           #مسئله‌های الگوریتمی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #الگوریتم دایکسترا #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #الگوریتم‌های حریصانه #پیمایش گراف #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #جستجوی اول سطح 
بررسی مسئله اعداد اردوش (Erdos Numbers) یا فاصله همکاری اردوش از سوالات آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی موجود در کتاب Programming Challenges و وبسایت UVa Online Judge
✤    ظرف‌ها در ++C
           #برنامه‌نویسی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #سی‌پلاس‌پلاس 
معرفی انواع ظرف‌ها (نگهدارنده‌ها - containers) در زبان برنامه‌نویسی ++C
✤    فایل سرآیند algorithm
           #برنامه‌نویسی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #سی‌پلاس‌پلاس 
معرفی فایل سرآیند algorithm از کتابخانه قالب استاندارد زبان برنامه‌نویسی ++C به همراه نمونه کد
✤    مسئله بشکه‌های آب
           #مسئله‌های الگوریتمی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی 
بررسی مسئله بشکه‌های آب (Water Barrels)، از سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان
✤    مسئله‌ تاریخچه جدول
           #مسئله‌های الگوریتمی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی #جستجوی اول سطح 
بررسی مسئله تاریخچه جدول (Grid History)، از سوالات مسابقات برنامه‌نویسی بیان
✤    کتاب مقدمه‌ای بر الگوریتم‌ها
           #منبع آموزشی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #آموزش الگوریتم #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #کتاب الکترونیکی 
معرفی کتاب Introduction to Algorithms (ویراست سوم) به عنوان مرجع مباحث طراحی الگوریتم‌ها و ساختمان داده‌ها با قابلیت دانلود
✤    کتاب Concrete Mathematics
           #منبع آموزشی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #آموزش الگوریتم #کتاب الکترونیکی 
معرفی کتاب Concrete Mathematics برای علاقه‌مندان حل سوالات الگوریتمی و شرکت‌کنندگان مسابقات برنامه‌نویسی با قابلیت دانلود
✤    کتاب چالش‌های برنامه‌نویسی
           #منبع آموزشی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #آموزش الگوریتم #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #کتاب الکترونیکی #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی 
معرفی کتاب Programming Challenges برای علاقه‌مندان حل سوالات الگوریتمی و شرکت‌کنندگان مسابقات برنامه‌نویسی با قابلیت دانلود کتاب، فایل‌های صوتی، تصویری و اسلایدهای کلاس درس نویسنده
✤    مباحث کاربردی در مسابقات برنامه‌نویسی
           #مسئله‌های الگوریتمی #آمادگی المپیاد کامپیوتر 
عناوین بخشی از مباحث پرکاربرد در سوالات مسابقات برنامه‌نویسی
✤    مسئله دوستان خوب
           #مسئله‌های الگوریتمی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی 
بررسی مسئله دوستان خوب، از سوالات مسابقات برنامه‌نویسی ACM
✤    مسئله چراغ راهنمایی
           #مسئله‌های الگوریتمی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی 
بررسی سوال مسابقات برنامه‌نویسی Turn for MEGA و راه حل آن
✤    مسئله Simple Addition
           #مسئله‌های الگوریتمی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی 
بررسی مسئله Simple Addition از سوالات آمادگی مسابقات برنامه‌نویسی
✤    محاسبه ضرایب دوجمله‌ای
           #محاسبات ریاضی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #آموزش الگوریتم #الگوریتم‌های بازگشتی #الگوریتم‌های برنامه‌نویسی پویا #الگوریتم‌های تقسیم و غلبه 
بررسی روش‌های مختلف محاسبه ضرایب دوجمله‌ای نیوتن یا ترکیب دو عدد با قطعه کد به زبان برنامه‌نویسی ++C
✤    مسئله مربی ناامید
           #مسئله‌های الگوریتمی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #تمرین مسابقه برنامه‌نویسی 
بررسی مسئله مربی ناامید، از سوالات مسابقات برنامه‌نویسی ACM
✤    کتاب هنر مسابقات برنامه‌نویسی
           #منبع آموزشی #آمادگی المپیاد کامپیوتر #آموزش الگوریتم #تکنیک‌های طراحی الگوریتم #کتاب الکترونیکی #کتاب مسابقات برنامه‌نویسی 
معرفی کتاب Art of Programming Contest برای علاقه‌مندان حل سوالات الگوریتمی و شرکت‌کنندگان مسابقات برنامه‌نویسی با قابلیت دانلود نسخه الکترونیکی