پیمایش درخت دودویی
در علم کامپیوتر و ساختمان‌ داده‌های برنامه‌نویسی منظور از درخت دودویی درختی است که از یک گره به نام ریشه و حداکثر دو زیردرخت برای این گره تشکیل شده است که هر کدام از این دو زیردرخت خودشان یک درخت دودویی هستند. به دو گره ریشه این دو زیردرخت (در صورت موجود بودن) فرزندان چپ و راست گفته می‌شود. به همین ترتیب زیردرختی که فرزند راست در گره آن قرار دارد زیردرخت راست و زیردرختی که فرزند چپ در گره آن قرار دارد زیردرخت چپ گره نامیده می‌شوند.

  

درخت دودویی

  

درخت جستجوی دودویی، درخت هیپ و درخت AVL سه نوع درخت دودویی هستند. آنچه این نوع درخت‌ها را از هم متمایز می‌کند روش ساخته شدن آنها یا نوع ارتباط معنایی بین گره‌های آنها است. به عنوان نمونه در یک درخت جستجوی دودویی مقدار تمام عناصر زیردرخت چپ هر گره از مقدار آن گره کوچکتر و مقدار تمام عناصر زیردرخت راست از آن بزرگتر هستند و در یک مکس هیپ مقدار هر گره از تمام مقادیر فرزندان خود بزرگتر یا مساوی است.

ادامه ...

آمار سایت
         عمر سایت:  ۴۷۸۵ روز
         تعداد نوشته‌ها:  ۸۸ نوشته
         تعداد امتیاز ثبت شده:  ۳۴۰۳ امتیاز
         میانگین امتیازها:  ۴.۳۱ از ۵.۰۰
         بازدید ۲۴ ساعت گذشته:  ۷۸۳ بازدید
         بازدید ۳۰ روز گذشته:  ۲۸۰۸۰ بازدید
         کل بازدیدها: ۵۰۰۹۵۸۴ بازدید